(10.10 hodin)
(pokračuje Válek)

Já jsem si ale udělal opravdu analýzu, fakt jsem se tím poměrně intenzivně zabýval, a kupodivu většina těch lidí, kteří nemají to pojištění, ani omylem nepřijeli do České republiky pracovat, a není to tak, jak popisovali předřečníci, ale opravdu jsou to lidé, kteří sem jedou čerpat zdravotní péči. Je to naprosto programově. Jejich pobyt na území České republiky je řádově ve dnech, není to pobyt řádově v měsících, a prostě ta situace je jiná.

Já se domnívám, že řešením by bylo výrazné posílení cizinecké policie, která by měla daleko větší šanci kontrolovat, určitě by to měla být pečlivější práce v těch zemích, kde získávají povolení k pobytu, protože to jsou lidé, kteří opravdu jsou ve velmi, velmi svízelné situaci. Já to nechci prodlužovat. Ta svízelná situace vychází z toho, že v řadě zemí mimo Evropskou unii je zdravotní péče extrémně špatná nebo tam neexistuje možnost pojištění. Ty země sousedí s Evropskou unií, ti lidé, pokud jejich zdravotní stav je špatný, jsou ochotni udělat poměrně hodně, aby jeli za zdravím, a Česká republika nabízí špičkovou zdravotní péči a nabízí všeobecné zdravotní pojištění k té špičkové zdravotní péči. Proto sem ti lidé cestují. Podle mě to není tak, jak říkali předřečníci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další faktická poznámka - paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Diskuse už proběhla, ale přece mi přijde velice důležité zdůraznit, o čem se tady bude hlasovat v tomto pozměňovacím návrhu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to návrh, který v povinném smluvním zdravotním pojištění cizinců zavede, že by toto pojištění mohla nabízet pouze dceřiná společnost VZP. Tváříte se, že to něco vyřeší. Já se domnívám jako většina mých kolegů z této strany sálu, že to nic nevyřeší, naše stanovisko za Piráty přednášel František Kopřiva. Ale dovolím si připomenout, která tři ministerstva k tomu dala negativní stanovisko. Negativní stanovisko: Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra. Nepřijde mi v pořádku tak obrovskou změnu protlačovat naproti negativnímu stanovisku těchto tří ministerstev, kterých se to týká, a protože je to poslanecký návrh, tak to nemohli připomínkovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Dvořák.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka bude velmi krátká. Pane ministře zdravotnictví, opakovaně jste byl vyzván, abyste vystoupil na mikrofon a řekl své stanovisko. Abyste řekl stanovisko k pozměňujícímu návrhu, který je z dílny poslanců, který neprošel řádným připomínkovým řízením. A z toho důvodu je důležité, abyste vystoupil a tento návrh okomentoval. A o to vás žádám. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr si přeje vystoupit.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem vyzván, byť tady už paní poslankyně Richterová sdělila stanovisko Ministerstva zdravotnictví, a sdělil jsem to i kolegům velmi férově a otevřeně, že skutečně tento návrh podpořit nemohu, byť možná rozumím té bohulibé myšlence. Ale nemohu zkrátka v tuto chvíli podpořit návrh, který za prvé nebyl skutečně prodiskutován s Ministerstvem zdravotnictví, ale hlavně v zásadě říká, že tento produkt musí dělat pouze jedna zdravotní pojišťovna. Máme tady sedm zdravotních pojišťoven. Některé ty zdravotní pojišťovny dokonce mají také dceřinou společnost, Komerční pojišťovna, například OZP, ale ty podle tohoto návrhu to dělat nebudou moci pět let, pět let to bude dělat pouze pojišťovna VZP.

Nevidím v tom nějakou zásadní logiku. Všechny pojišťovny spravují veřejné zdravotní pojištění. Pokud bychom se tady bavili o tom argumentu, že ty peníze jdou zpátky do veřejného zdravotního pojištění, tak to by šly i od těch ostatních zdravotních pojišťoven, protože ony s tím nic jiného udělat nemohou, všechny spravují veřejné zdravotní pojištění. A v tomto směru tedy ta monopolizace za nás není namístě a skutečně by mohla vést ke zhoršení podmínek pro pojištěnce, protože budou diktovány pouze jedním subjektem a nebude fungovat žádná konkurence. Takže já tady to stanovisko mám negativní, sdělil jsem to kolegům a bohužel si na něm musím trvat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, jenom drobnost. Je sedm pojišťoven, pouze dvě mají komerční možnost, a to je OZP a VZP. Není pravda, pane ministře, že ostatní to mohou dělat, protože zdravotní pojišťovny, pokud nemají dceru, nemohou tuto záležitost nabízet. Aby vám to bylo jasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a ptám se, zda ještě někdo si přeje vystoupit v rozpravě k tomuto bodu ve třetím čtení? Nikoho v sále... Tak pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátká reakce na pana poslance Běhounka. Oni by mohli, pane poslanče, to není tak jednoduché, jak říkáte. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak ještě jednou, má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj si přeje vystoupit.

Jenom rychle přečtu omluvu pana poslance Poura, který se omlouvá dnes od 10.30 do 12.30 z pracovních důvodů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě než přednesu proceduru, tak pokud jste se podívali do usnesení výboru pro bezpečnost, vidíte, že právě u těchto pozměňovacích návrhů, které zde byly hojně diskutovány, výbor pro bezpečnost nepřijal žádné stanovisko. Bylo to právě z toho důvodu, že toto téma je především medicínské nebo řekněme patří do výboru pro zdravotnictví a my jsme se s ním nebyli schopni dostatečně vypořádat. Proto jsme nepřijali žádná stanoviska, ani doporučující, ani nedoporučující, a předkladatele pozměňovacích návrhů jsme v mezidobí mezi jednáním výboru pro bezpečnost a dnešním jednáním požádali, aby si sehnali stanoviska od resortních ministerstev, zdravotnictví, financí, vnitra, popřípadě i stanovisko České národní banky, o kterém hovořil zástupce předkladatele, pan kolega Janulík. Takže to jenom na odůvodnění, proč nejsou žádná stanoviska z výboru pro bezpečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a prosím vás, abyste už zůstal u stolku, seznámil nás s jednotlivými pozměňovacími návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejprve přivolám i kolegy (Gong.) a zaznamenal jsem žádost o odhlášení, je to tak... (Gong.) Takže prosím, pane zpravodaji, seznamte nás s procedurou. Prosím o klid! Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou, na které jsme se usnesli v rámci 54. schůze výboru pro bezpečnost, a to:

Za prvé hlasovat legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, pokud budou načteny. Do současné doby nevím, že by byly nějaké uplatněny, takže toto hlasování by nemuselo být.

Následovalo by hlasování: pozměňovací návrhy A, a to vše jedním hlasováním. Vždy před hlasováním řeknu, čeho se tyto návrhy týkají.

Za třetí hlasování pozměňovacích návrhů B, znovu jedním hlasováním, pozměňovacích návrhů C, také jedním hlasováním.

A potom je pozměňovací návrh D1, navazoval by potom pozměňovací návrh E, a bude-li pozměňovací návrh E schválený, je již nehlasovatelný pozměňovací návrh D2, a nebude-li schválený pozměňovací E, je zapotřebí hlasovat o pozměňovacím návrhu D2.

To by bylo následné hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP