(10.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl ještě jednou představit dva pozměňovací návrhy pod číslem D1, respektive s označením D1 a D2. V obou případech se jedná o zjednodušení, které reálně přispěje k tomu, aby se lidé nemuseli s úřady tolik zatěžovat.

V případě pozměňovacího návrhu D1 to oproti původnímu návrhu přináší zjednodušení v tom, že přijde-li uchazeč nebo žadatel o občanský průkaz si ho vyzvednout, tak se nemusí identifikovat jiným průkazem, jiným identifikačním dokladem, protože ten úředník logicky bude mít v tu chvíli v ruce jak ten nově vydávaný občanský průkaz, který nepochybně postačí k identifikaci žadatele, tak samozřejmě má k dispozici i elektronický záznam v informačním systému. V tomto směru nebude potřeba, aby předkládal jakýkoliv jiný doklad. Ono totiž v situaci, kdy například dojde ke kompletní ztrátě dokladů, se začne rozvíjet pohádka o kohoutkovi a slepičce, protože nikdy nevíte, který ten průkaz seženete jako první. Tak to zjednodušení znamená, že velmi jednoduše prostě bude možné vydat ten průkaz na základě ověření, na základě toho právě vydávaného občanského průkazu - významné zjednodušení.

Druhá věc se týká délky platnosti. I u dětí do šesti let, kdy byla platnost původně dva roky, navrhujeme, aby se rozšířila na pět let, tak jako u dětí ve věkové kategorii v rozhraní mezi 6. a 15. rokem věku. Je to zjednodušení, které navíc koresponduje s platností pasů, tak v tomto směru je to zase další zjednodušení. Samozřejmě záleží na rodičích, aby vyhodnotili, zda ta fotografie odpovídá realitě, zda na základě ní bude možné dítě identifikovat. Ale znamená to zase zjednodušení, a to, že rodiče nebudou muset, když to nebude potřeba, běhat po úřadech a obstarávat nový občanský průkaz.

Děkuji za pochopení. Myslím, že tohle je vlastně drobnost, která ale významně přispěje k tomu, aby lidé s úřady nemuseli mít zbytečné potíže. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. Nikoho dalšího nemám přihlášeného. Vidím pana poslance Jaroslava Foldynu do rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Já to nechci nikterak zlehčovat tedy, jsou to důležité věci k tomu občanskému průkazu. Dřív jsem měl občanský průkaz, kde bylo všechno: jestli chodím do práce, nechodím do práce, jestli jsem kluk, nebo holka. To bylo takový jednoduchý pro ty lidi, ale fungovalo to. A mně se zdá, že jsme postiženi blahobytem, že vymýšlíme hovadiny. Promiňte, že používám takové expresivní slovo, ale veřejnost se chytá za kebuli a ptá se mě, jestli Sněmovna bude měnit jednací řád a zřídí ambulantní psychiatrii někde na chodbě, abychom se probrali z těch blbin, co tu projednáváme, binárních a nebinárních, protože svět je, existuje jenom proto, že je muž a žena. Nic jiného neexistuje. Nevymýšlejte hovadiny, nebo ten daňový poplatník, který tady platí ty věci, tu srandu, to světlo, ty naše platy, ten se chytá za hlavu. Má úplně jiné starosti, má úplně jiné obavy. Není o tom, jestli má penis na zádech nebo pod paží nebo vaginu. Nebo nemá nic, a tím pádem přemýšlí, jestli mu dají klystýr, nebo nedají. Takhle se to řešilo v minulosti. My to tedy dobře, ten klystýr, ušetříme, ale neobtěžujme s tím Sněmovnu. Děkuji. (Potlesk několika poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nikoho dalšího do rozpravy nemám přihlášeného. Vidím faktickou poznámku Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru tvrzení pana Foldyny, protože nebylo pravdivé. Do roku 1993 pohlaví v občance nebylo. Takže ve vaší první občance nebylo, jestli jste kluk, nebo holka, protože to bylo každému jedno. A já jsem chtěl požádat o podporu návrhu, který z toho dělá dobrovolný údaj, protože to je přece každého věc, jestli to tam chce mít, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vidím ještě přihlášku pana poslance Bartoška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za mě jen taková krátká noticka směrem k panu ministrovi. Je škoda, že tento zákon nebyl využit i k příležitosti elektronizace dokladů, s tím, že občanské průkazy jsme mohli převést do elektronické podoby. A respektuji, já jsem s tím nápadem přišel před nějakou dobou, ale podporu nenašel. Myslím si, že i tohleto by byl způsob, jak posunout Českou republiku dopředu v tom, že bychom nemuseli nosit pouze plastovou kartičku, ale existovala by i elektronická podoba tohoto dokladu. Pevně věřím, že do budoucna dokážeme posunout Českou republiku i tímto způsobem, ale bohužel je to otázka budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihlášku nemám, nikoho nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj, není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou k hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Pane zpravodaji, já ještě zagonguji, protože jsem požádal několikrát, aby případné diskuse byly vedeny v předsálí, aby se kolegové mohli vrátit. A prosím, řekněte nám proceduru k hlasování. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Takže navrhuji proceduru, která je zanesena ve sněmovním tisku 1043/4, je to usnesení gesčního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Procedura je velmi jednoduchá, vlastně jde podle abecedy. Pozměňovací návrh A, B1, B2, C, D1, D2, návrh jako celek. Ještě jsem neřekl legislativně technické úpravy, ale ty jsme žádné neobdrželi, takže ty tam nebudou, s tím, že pokud bude schválen B1, nehlasuje se B2. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínku k proceduře? Pokud ne, proceduru schválíme. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Proceduru schválíme v hlasování číslo 222.

Hlasování číslo 222 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro schválení navržené procedury zpravodajem? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 222, ze 156 přítomných 153 pro, proti 1. Návrh byl přijat. Budeme postupovat podle schválené procedury.

 

První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano, první návrh je pozměňovací návrh A, předkladatel je Jan Hamáček. Jedná se o odklad ukončení zápisu rodného čísla do občanského průkazu. Je to tak, aby to bylo v souladu s včera schváleným Depem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 223, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, 169 přítomných, 129 pro, 14 proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další návrh je B1, navrhovatel Ondřej Profant. Je to, že by byl zápis údaje o pohlaví dobrovolný. Stanovisko výboru: nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 172 pro 25, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP