(10.50 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Jelikož jsme neschválili B1, tak budeme hlasovat o B2. Navrhovatel Ondřej Profant, je to úplné vypuštění údaje o pohlaví. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 225. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 225, přítomno 172, pro 23, proti 118. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další je pozměňovací návrh C, předkladatel Pavel Jelínek. Jedná se o to, že by biometrické údaje byly pouze se souhlasem, takže bychom měli občanky, které by nefungovaly pro cestování po Evropě. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 226. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 226, přítomno 173, pro 38, proti 94. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Ondřej Profant: Následuje návrh D1, předkladatel Martin Kupka. Je to přebírání občanských průkazů. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 227. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 227, 173 přítomných, 145 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Další návrh je D2. Opět je předkladatelem Martin Kupka. To jsou cestovní pasy pro děti na dobu pěti let. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 228, přítomno 173, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To byl poslední pozměňovací návrh, pane zpravodaji, ano?

 

Poslanec Ondřej Profant: Ano, poslední pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě, když bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o občanských průkazech podle sněmovního tisku 1043, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 229. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 229, přítomno 173, pro 140, proti 22. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 345.

 

Pokračovat budeme tiskem 1044, bodem číslo

 

346.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 1044/ - třetí čtení

Pan ministr je přítomen, pan kolega Profant je také stále u stolku zpravodajů. Já jen konstatuji, že jde o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, sněmovní tisk 1044. Jsme ve třetím čtení. Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 1044/3, který byl doručen 13. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1044/4. Lhůty byly naplněny.

Pan ministr vnitra a místopředseda vlády je připraven na úvodní vystoupení. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Jenom stručně. Ten návrh navazuje na ten před chvilkou schválený návrh zákona a promítá změny do 19 zákonů. Největší změny jsou v zákoně o cestovních dokladech, evidenci obyvatel a o správních poplatcích. Jinak se tam zohledňují vesměs terminologické změny. Pokud vím, byly podány dva pozměňovací návrhy. S oběma Ministerstvo vnitra souhlasí.

Já bych chtěl moc poprosit Sněmovnu o shovívavost. Mám za šest minut dlouhodobě plánovanou návštěvu slovinského ministra vnitra. Máme pracovní jednání o policejní spolupráci a nepřijde mi slušné ho nechat čekat, tak pokud by Sněmovna souhlasila, že poté, co jsem vyslovil stanovisko k těm dvěma pozměňovacím návrhům, bych se nechal zastoupit panem ministrem kultury. Byl bych vám velmi vděčný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Myslím, že to můžeme akceptovat bez usnesení vlády. Pokud má někdo námitku, ať ji teď řekne. Žádná námitka nepadla, takže můžeme pokračovat.

Ještě předtím, než se usadí ministr kultury na místě u stolku zpravodajů, konstatuji dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od Karla Schwarzenberga, který se omlouvá na celý den ze zdravotních důvodů. Pan kolega Faltýnek z pracovních důvodů se omlouvá mezi 10. a 11. hodinou.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Nikoho nevidím ani z místa se hlásit, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k hlasování o pozměňovacích návrzích, respektive k proceduře. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Tady bude procedura ještě jednodušší. Legislativně technické úpravy nemáme. Pozměňovací návrh A, pozměňovací návrh B a návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo výhradu k proceduře? Není tomu tak. Zjednoduším to.

 

Budeme o ní hlasovat v hlasování číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo s navrženou procedurou souhlasí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 230, přítomno 172, pro 160, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

První pozměňovací návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: První je pozměňovací návrh A, předkladatel Jan Hamáček. Jedná se o větší množství úprav, zvláště v oboru účinnosti. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 231, z přítomných 172 pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Druhý pozměňovací návrh.

 

Poslanec Ondřej Profant: Druhý pozměňovací návrh je pod písmenem B, předkladatelé Helena Válková a Ondřej Profant. Jedná se o svobodu volby v přechylování u ženských příjmení. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 232. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 232, z přítomných 172 pro 91 poslanec, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Můžeme přejít k hlasování o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, podle sněmovního tisku 1044, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 233 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 233, z přítomných 172 pro 126, proti 23. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod 346. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP