(12.10 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jenom technicky k tomu, co tady bylo řečeno o lobby a tak dále. My jsme ten návrh projednávali s Národní protidrogovou centrálou. Jestli pan poslanec chce říci, že Národní protidrogová centrála je zlobbovaná - asi ano, tak pak je to třeba tady říci skutečně na mikrofon, že máme zlobbovanou Národní protidrogovou centrálu, a pak se můžeme bavit dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou pan zpravodaj Rostislav Vyzula a připraví se na faktickou předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. (Poslanec Vyzula oznamuje, že nejde o faktickou poznámku.) Do diskuse, takže na faktickou Jaroslav Faltýnek tím pádem. Můžete. Pan předseda Faltýnek může, protože pan zpravodaj chce až do obecné rozpravy. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, ne jako předseda klubu ANO, ale jako předseda zemědělského výboru. My v této záležitosti jako zemědělský výbor jsme ve shodě s názorem Radka Holomčíka, který je místopředsedou zemědělského výboru a já se pokusím jenom laicky vysvětlit, v čem spočívá ten spor. Když se podíváte do svých materiálů, kdy zemědělský výbor přijal pozměňovací návrh, tak i zdravotní výbor jako garanční výbor ho podpořil a dal souhlasné stanovisko. Ministerstvo zdravotnictví s tím nesouhlasí, já tomu rozumím, rozhodne hlasování, nicméně ta debata, kterou já vedu i s kolegy, našimi lékaři v klubu, je o tom, že Ministerstvo zdravotnictví má dlouhodobý názor, že je pouze jedno konopí a jedno konopí rovná se droga. Předpokládám, že ti, co uvažují selským rozumem, vědí, že konopí se pěstuje na poli desítky, možná stovky let v Evropě - nejenom v Čechách, ale i v jiných státech - a že z toho konopí pro technické účely, které má zanedbatelný obsah THC, což je ta droga, se vyrábí, vyráběly v minulosti provazy, látky a další věci. Přece my nemůžeme přistoupit na tuto argumentaci, že je pouze jedno konopí, a když je pouze jedno konopí, tak že vlastně všechno konopí je droga. V tom je ten zásadní, principiální rozpor a já bych vás chtěl moc poprosit, abyste podpořili návrh zemědělského výboru, který získal na výboru drtivou většinu hlasů. Drtivou většinu hlasů napříč politickým spektrem. To je vše, děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se pan poslanec Patrik Nacher a potom se hlásí zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: (Pokládá na řečnický pult rozkvetlou rostlinu slunečnice v květináči.) Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, toto je slunečnice. Kdybyste chtěli vědět, proč tady mám slunečnici, tak je to z toho důvodu, že bych potřeboval vaši pozornost asi tak na dvě minuty, abych tady vysvětlil to, co považuji za naprosto největší paradox české protidrogové politiky.

Když si zkusíte představit, že tohle není slunečnice, ale že je to rostlina konopí - chápu, může to být těžší pro některé z vás - tak já jsem teď v pozici někoho, kdo pěstuje rostlinu konopí. A když pěstuji tu rostlinu konopí, tak podle všeho, co vím ze sdělovacích prostředků a tak, tak páchám přestupek. Za ten přestupek mi hrozí 15 000 korun. Takže kdyby mě policie v tuhle chvíli načapala, jak tady pěstuji rostlinu konopí, tak si Česká republika přijde na 15 000 korun, pokud dostanu pokutu. Budu potrestán tím, že mně propadne ta věc ještě, a tím to zhasne. Ale pokud se stane prostě ta zásadní věc, a to je ten paradox, o kterém chci mluvit, kdy já uchopím nůžky a té rostlině konopí oddělím květ. (Ustřihl nůžkami slunečnici květ.) Takhle. (Poznámky z pléna.) Chudák kytka, je to tak. Tak v tuto chvíli jsem se podle státního zastupitelství dopustil nikoliv pěstování konopí, ale výroby marihuany. Toto byla výroba marihuany v přímém přenosu a za výrobu marihuany v České republice hrozí nějakých dva až pět let - v tom prvním odstavci - odnětí svobody.

Ten paradox podle mě spočívá v tom, že místo abych byl pokutován 15 000 korunami za pěstování jedné rostliny, tak místo toho Česká republika vynaloží, já nevím, 100 000 korun na trestní řízení, ve kterém já s trochou štěstí dostanu podmínku, s trochou neštěstí skončím na dva roky ve vězení, nebo možná také na osm, jak se děje v poslední době.

Chtěl bych proto poprosit o podporu mého pozměňovacího návrhu F8, který tento paradox řeší tím, že zachovává trestní sankci nebo tu sankci prostě jenom v rovině přestupku, a v případě, že bych takto oddělil ten květ, že bych zpracovával rostlinu konopí, tak bych za to byl potrestán pouze pokutou a Česká republika by nevyhazovala zbytečně peníze za neúčinnou represi lidí, kteří si chtějí třeba vyrobit mastičku. Já vám moc děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu pozměňovacího návrhu F8. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, nebudu tak květnatý jako kolega, ale vlastně na něj navážu. Tam máte v zásadě dva pozměňovací návrhy, které najdete - F9, F10, je to 8223, 8224, anebo to, o čem mluvil Tomáš Vymazal - F8, 8222. O co jde? My jsme se tady bavili o tom, že dneska dochází k paradoxní době, že při samopěstování konopí pro léčebné účely hrozí tomu člověku trestní stíhání a sazba několika let. Já jsem tady v prvním i ve druhém čtení říkal, co mě k tomu vedlo, protože jinak tohle není moje téma. Na mě se obrátila celá řada lidí, kteří si doma z různých důvodů, co si vzpomínám, byla to roztroušená skleróza a podobně, pěstovali pár rostlinek, teď jsou před soudem a někteří byli odsouzeni na několik let. Paradoxně tady budeme mít příští týden nebo přespříští týden sexuálně násilné trestné činy a my dneska v praxi vidíme, že za znásilnění je často nižší trest než za samopěstování konopí. To považuji za pro mě neuvěřitelné a nepřijatelné.

Když jsme to dávali s Tomášem Vymazalem dohromady, víme, že to je těžké, tak jsme to tam snížili, ten kompromis, na 600 gramů sušiny, tři rostliny, s tím, že ten dotyčný člověk se musí registrovat na Ministerstvu zdravotnictví. Máte tam dvě verze - že dokonce posílá fotodokumentaci z toho, kde to pěstuje. To znamená, že i ta řekněme tendence toho, že najednou se s tím teď rozbují trh a všichni to budou doma pěstovat, tak když to budou pěstovat, budou posílat fotky, budou se registrovat na Ministerstvu zdravotnictví a bude tam moct přijít kontrola a zkontrolovat to, proč ne? Ale my se tady bavíme o těch, co vždycky porušují zákony a předpisy, a ti se logicky vesměs nikam registrovat nebudou, takže ten, kdo už dneska to porušuje s cílem to porušovat, tak to bude dělat dál. Ten, kdo to opravdu používá z nějakých svých zdravotních důvodů, prostě na lékárnických váhách doslova váží, jestli tedy má doma si pěstovat ty rostliny a riskovat nějaký trest, anebo nikoliv.

V případě, že by tenhle pozměňovací návrh neprošel, pak je tady ten, o kterém mluvil tak hezky květnatě kolega Tomáš Vymazal, to jest že dává naroveň neoprávněné pěstování, což je dneska přestupek, a zpracovávání a skladování pro vlastní potřebu, což už je právě ten trestný čin. Já vás poprosím aspoň u toho o podporu. Je to F8, jestli si dobře pamatuji, číslo 8222 - prostě aby za to nehrozilo několik let vězení. Je to skutečně absurdní situace, nezlobte se na mě, a určitě se k tomu vrátíme, až tady bude ta mimořádná schůze k tomu znásilnění a podobně. Já vám děkuji ve vší pokoře za podporu. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku vystoupí poslanec... Vy jste se odmázl, ale chcete. Ano, takže faktická poznámka - poslanec Leo Luzar. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Pokusím se být krátký. Na ten příklad s krásnou slunečnicí, která tady byla, bohužel už krásná není, byla ustřižena. Takových případů existuje strašně hodně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP