(12.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Jsem držitelem zbrojního průkazu a musím zbraň nosit skrytě. Když ji nemám skrytě, je to přestupek na úseku zbraní a střeliva, hodně podobné. Ale když tu zbraň vytáhnu takhle v autobuse, tak už je to trestný čin, protože ti ostatní to můžou vnímat úplně jinak. Těchto příkladů můžu najít desítky. Když vy operujete tím, že jenom ustřižením pár kvítků se dopouštíte výroby, já jenom vytažením té skrytě nošené zbraně se můžu dopustit nechtě vyhrožování, nechtě dalších trestných činů spojených s tím. Ona ta definice je trošku problém. A teď vůbec neberu, že možná máte pravdu. Pouze příklad jste zvolil velice nevhodný, možná mediálně efektní, a také bych tady mohl se skrytou zbraní apelovat a dělat něco podobného.

Problém, který vidím v tomto, je, že tady jsou lidé, kteří, ač mají indikovanou chorobu a lékař jim řekne: Já vám tady předepíšu lék, nemají ty prostředky anebo chtějí větší dávku, silnější dávku. Většinou jsou to senioři, kteří ve zdravotních problémech na toto naráží. Já bych šel spíše cestou, spíše cestou zákonnou, že bych odtrestnil u těchto lidí, kteří mají indikovanou, lékařsky indikovanou potřebu, odtrestnil to, že se u nich tato dávka najde nebo toto pěstování provádí. A to lze již udělat. A je možno to i zkontrolovat, když přijde policista za seniorem, který má na zahrádce ty rostlinky, tak on mu předloží potvrzení lékaře, případně to půjde k přestupkovému řízení nebo k něčemu takovému, kde doloží, že má lékařsky indikovanou tuto záležitost, a nebude trestán. Jde o to, jestli trest, nebo netrest. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. (Nemá zájem vystoupit.) Já vím, ale naskočil jste ještě jednou potom. Dobře, takže zpravodaj Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobré odpoledne. Pane předsedající, děkuji. Jenom pár úvah, prosím vás, k tomu celému tisku a k této novele.

Novela původně šla především za tím, abychom mohli předepisovat elektronické recepty pro opiáty, to je jedna stránka. A druhá stránka je, aby léčebné konopí pro pacienty bylo lépe dostupné, poněvadž v současné době je tam určitý monopol při výrobě a pěstování, a cena je tím pádem vyšší. Tady tou novelou nastavujeme jakousi určitou možnost konkurence a tím pravděpodobně dojde ke snížení ceny. Teď k tomu jednomu procentu THC u technického konopí. Já jsem se na to díval, chápu všechny ty právní dopady, ale já jsem se na to díval čistě odborně. Sehnal jsem si opravdu stohy klinických studií a ty studie všechny, ani jedna z nich se tedy nezabývá tak nízkou dávkou - jedním procentem THC. Všechny začínají od 10 % a víc.

Upozorňuji jenom, že léčebné konopí má obsah THC, té psychotropní látky, kolem 20 až 25 %. To jedno procento je podle mě a podle odborné literatury jenom vyloženě placebem a nevidím v tom žádný problém, proč bychom to nemohli dát do produktů, které obsahují hlavně CBD, což je nepsychotropní látka - a jsou to různé masti, jsou to různé extrakty a tak, které se dneska již prodávají.

Dále potom, bylo tady řečeno ze strany ministerstva ohledně toho, že porušujeme nebo nějakým způsobem snižujeme správnou výrobní praxi u výrobců. Nikoliv prosím. Jde o to, že na jedné straně jsou pěstitelé, na druhé straně jsou výrobci a ten výrobce může být samozřejmě zároveň pěstitel, ale také ne. Pěstitel samozřejmě podléhá přísným kritériím správné pěstitelské praxe a výrobce podléhá přísným kritériím správné výrobní praxe. A to je tam naprosto jednoznačně dáno tak, aby ty prostředky byly bezpečné.

Potom jenom krátkou úvahu k zásilkovému prodeji léčiv pana poslance Nachera a pana poslance Vojtěcha. Tak ano, pravděpodobně je to určitá cesta budoucnosti, ale upřímně řečeno, v současné době na to nejsme připraveni. Osobně shledávám riziko hlavně v tom, že se znevýhodní malé lékárny, což si myslím, že není správné, poněvadž ty lékárny také musí z něčeho žít, a je to malá lékárna někde na vesnici v Podkrkonoší. A to by tak asi zatím bylo všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu omluvu. Od 11.30 do 12.30 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Pekarová Adamová. Rozhlédnu se, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj také? Ne. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Velmi stručně se pokusím reagovat, byť vím, že samozřejmě jsou tady asi názory opačné. Pokud jde o to zemědělské konopí, ano, pravdou je, že ono se tady možná stovky let využívá, ale problém je ve využití vrcholíku rostliny konopí. Ten se prostě standardně takto nikdy nevyužíval a to je ten základní problém, využití toho vrcholíku, nikoliv té samotné rostliny, která se využívala pro možná různé takové účely, které tady byly v té zemědělské oblasti popsány. Takže proto tam vidíme to riziko a proto nemohu tento návrh podpořit.

Pokud jde o ještě debaty ohledně pěstování, samopěstování konopí pro léčebné účely, já už jsem to tady řešil dříve. Myslím si, že to už skutečně teď není relevantní, protože máme tady systém léčebného konopí, které je předepisováno lékaři, čím dál tím více lékařů v tom systému je zařazeno, ječím dál tím větší produkce léčebného konopí objektivně u nás. A právě proto také děláme tento návrh, abychom opět rozšířili počty pěstitelů, ale léčebného konopí, protože to, co si lidé pěstují doma, to není léčebné konopí. Tam není garantován podíl THC, CBD, mohou tam být nějaké plísně a podobně. Takže když si někdo pěstuje doma konopí, tak to neznamená, že si pěstuje léčebné konopí. Pěstuje si něco, co vlastně neví, co v tom je, v té rostlině, co obsahuje, na rozdíl od léčebného konopí, kde je určitá jasná garance i té správné výrobní praxe, ale i samozřejmě ověření, že je to léčivá látka, která je předepsaná lékařem.

A myslím si, že dnes skutečně dostupnost léčebného konopí není v České republice problém, a není důvod tedy umožňovat samopěstování z důvodu léčebných. Takže já prosím o nepodporu tohoto návrhu, ale samozřejmě rozhodne Poslanecká sněmovna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přečtu další omluvy. Poslanec Ondřej Polanský se omlouvá do 18 hodin z pracovních důvodů a z jednání Sněmovny se 2. 6. z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Jana Levová.

Takže závěrečné slovo ještě za zemědělský výbor - pan poslanec Tureček zájem nemá. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. (Gong.) Já tedy prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Usnesení 387 z výboru pro zdravotnictví z 88. schůze ze dne 13. května máte na stole. Tady je uvedena hlasovací procedura, která má 25 kroků. Není příliš složitá, i když může se nám nějakým způsobem i zamotat.

1. Jsou zde návrhy legislativně technických úprav. Máme tam úpravu pana poslance Vymazala.

2. Je to pozměňovací návrh A, to je A1 až A27 jako celek. Bude-li přijato A, jsou nehlasovatelné B3, D2, F2, F9 a F10.

3. Je to F9 při nepřijetí A. Bude-li přijato F9, jsou nehlasovatelné B3, B22 a F10.

4. F10 při nepřijetí A nebo F9. Bude-li přijato F10, jsou nehlasovatelné B3 a B22.

5. P3 při nepřijetí A, F9 nebo F10.

6. Je to pozměňovací návrh B22 při nepřijetí F9 nebo F10. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP