(12.30 hodin)
(pokračuje Vyzula)

7. D2 při nepřijetí A.

8. F2 při nepřijetí A.

9. B1 a B2 společně.

10. B4, B5, B7 až B21 jako celek.

11. B6 a B23 společně. Nehlasovatelné jsou tím pádem D1 a D3, které jsou totožné s B6 a B23.

12. C3. Bude-li přijat C3, jsou nehlasovatelné B24 a D4.

13. C1.

14. C2. Bude-li přijat C2, jsou nehlasovatelné B24 a D4.

15. B24 při nepřijetí C3 a C2. Nehlasovatelné je D4, protože je totožné s B24.

16. C4

17. D5.

18. E.

19. F1.

20. F3.

21. F4.

22. F5.

23. F6.

24. F7.

25. F8.

26. Hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Procedura byla přečtena. Já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nejprve si tedy odhlasujeme, zdali souhlasíme s procedurou. Pan poslanec Vymazal, prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolil navrhnout avizovanou úpravu procedury, a to konkrétně v tom, že budou-li schváleny legislativně technické změny, které jsem navrhl, stanou se návrhy F9 a F10 hlasovatelnými i při přijetí návrhu A. Proto navrhuji v bodech 2, 3, 4 stávající procedury vypustit tvrzení o jejich nehlasovatelnosti a dále o nich hlasovat, jak je navrženo. Budou-li schváleny legislativně technické změny, i návrh B22 se stane hlasovatelným i při přijetí návrhu F9 a F10. Tedy navrhuji tvrzení o nehlasovatelnosti vypustit z bodu 3, 4 a 6.

Já jsem předtím mimochodem špatně řekl, že navrhuji hlasovat zvlášť o jednotlivých bodech, které jsem měnil legislativně technickými úpravami, ale ty moje pozměňovací návrhy F9 a F10 se musí hlasovat dohromady, takže se prostě budou hlasovat dohromady. To je to, co navrhuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane zpravodaji, budeme hlasovat dle návrhu pana poslance Vymazala, nebo co navrhujete?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Napřed budeme hlasovat o... protože já chápu jeho návrh jako legislativně technickou úpravu - takže bychom měli hlasovat o hlasovací proceduře výboru, která byla řečena.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě pan poslanec Vymazal?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: A potom budeme hlasovat o jeho návrhu legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já to vnímám tak, že je tady protinávrh ze strany pana poslance Vymazala a pak je tady váš původní návrh, pane zpravodaji. Je to takto? Pane poslanče?

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Já myslím, že to pan zpravodaj chápe správně. Podle mě by největší smysl dávalo hlasovat o legislativně technických úpravách, pak by se mohlo stát, že můj návrh procedury už bude úplně irelevantní, pokud nebudou přijaty legislativně technické úpravy, a pokud budou přijaty, tak potom hlasovat o proceduře. Ale nevím, jestli je to možné.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobře. Můžeme hlasovat o legislativně technických úpravách poslance Vymazala. Pokud budou přijaty, tak vlastně budeme mít novou hlasovací proceduru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře.

 

Takže víme všichni, o čem hlasujeme, takže ohledně procedury je to tedy návrh pana zpravodaje, pana poslance Vyzuly.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 259, přihlášeno 167 poslanců, pro 33, proti 4. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Takže teď bychom hlasovali o hlasovací proceduře, která byla navržena garančním zdravotním výborem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, jak jste nám přečetl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 260, přihlášeno 169 poslanců, pro 146, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Teď můžeme hlasovat podle procedury. Další návrhy legislativně technických úprav nebyly načteny, takže přejdeme k bodu 2. Je to pozměňovací návrh A1 až A27, to je usnesení zemědělského výboru ze dne 17. 2. Upravuje to technické konopí versus léčebné konopí a hranici technického do 1 %. Stanovisko zdravotního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 261, přihlášeno 169 poslanců, pro 111, proti 11. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Tím pádem, když byl přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru, nebude hlasováno o F9, F10, B3, D2 a F2. Takže dále postupujeme až na pozměňovací návrh B22, protože ten by byl při nepřijetí F9 a F10 - o tom jsme nehlasovali, takže o něm můžeme hlasovat. Určuje pravidla správné pěstitelské praxe pro pěstování konopí, což stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 262, přihlášeno 169 poslanců, pro 100, proti 7. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále D2 není hlasovatelný, protože jsme přijali A, dále F2 je nehlasovatelný, protože jsme přijali A. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 a B2 společně. Jedná se o můj pozměňovací návrh. Je to definice návykové látky, kdy se (na) konopný extrakt a tinkturu nenahlíží jako na návykovou látku, když obsahuje nejvýše 1 % THC. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 263, přihlášeno 169 poslanců, pro 140, proti 6. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále je pozměňovací návrh opět můj - B4, B5, B7 až B21. Stanoví definici extraktu z konopí pro léčebné použití. Pro pěstování konopí pro léčebné použití není nutné být držitelem certifikátu správné výrobní praxe. Je to ten rozdíl mezi tím pěstováním a výrobou. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 264, přihlášeno 169 poslanců, pro 148, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále máme opět můj pozměňovací návrh, B6 a B23 společně. Je to legislativně technická úprava, která zavádí pojem "produkce konopí" a místo SÚKL se zavádí Evropská léková agentura, která bude provádět registr distributorů. Stanovisko garančního výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP