(14.50 hodin)
(pokračuje Pikal)

K tomuto usnesení se potom přihlásím v podrobné rozpravě a hlasovali bychom o něm na konci jako o doprovodném usnesení.

Ještě se podívám, jestli je něco, co jsem neřekl v rámci toho návrhu organizačního výboru, ale mám za to, že nic. V zásadě je zde jenom návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které bude znít: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů."

Já vám děkuji. Děkuji za pozornost a poté se přihlásím později v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, abyste od stolku zpravodajů sledoval všeobecnou rozpravu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první je do ní přihlášen pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se omlouvám panu místopředsedovi Pikalovi, že přicházím s návrhem až na plénum, vím, že tu praxi nemá v oblibě. Já to činím poprvé za osm let, co jsem v Poslanecké sněmovně. Opravdu mi ty podněty přišly až v době poté, co to projednal organizační výbor. Já jsem to zvažoval, a protože se v obou případech jedná o inspirativní životní příběhy a jedná se o ženy - a já jsem přesvědčen, že vyznamenaných žen je málo a není jich nikdy dost - tak jsem si dovolil vystoupit.

Jednak si chci osvojit návrh diskusní a názorové platformy Senior Parlament udělit vyznamenání medaile Za hrdinství in memoriam válečné veteránce Olze Mauleové a pak navrhuji - trochu jako patriot Zlínského kraje - paní Zdenu Wasserbauerovou na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy o stát.

Velice stručně. Paní Zdena Wasserbauerová se věnuje náboru a aktivitám spojeným s takzvaným Dobrem od kosti už od roku 1997, kdy do Českého národního registru dárců kostní dřeně už čtvrt století paní Wasserbauerová hledá dobrovolníky. Překročila hranici 19 000 zápisů do registru dárců. Těší ji to, protože lidí v registru je nedostatek, a říká: Dva vpichy a zachrání se život. Kromě odběrů samotných se neúnavně také snaží bořit mýty, které okolo samotného odběru kostní dřeně panují. Jako první před lety oslovila své spolupracovníky v Barumu a 300 z 500 tenkrát souhlasilo. Jak říká: "To mě povzbudilo, začala jsem chodit po dobrovolných hasičích a spolcích a dělala osvětu. Ze 120 lidí, kteří se zapíší do registru, nakonec může darovat kostní dřeň jenom jeden a v Česku je potřeba ročně na 200 dárců. Nikdy se nezastavit, pořád být v pohybu, a pokud to jde, pomáhat těm, co to potřebují." To říká neúnavná propagátorka dárcovství kostní dřeně paní Zdena Wasserbauerová. Narodila se 21. června 1940 v Nedakonicích v okrese Uherské Hradiště. Celý život pracovala ve společnosti Barum v Otrokovicích jako účetní, tedy neuvěřitelných 49 let. Já proto budu navrhovat paní Wasserbauerovou na udělení státního vyznamenání medaile Za zásluhy.

Co se týče vyznamenání Medaile Za hrdinství, Olga Mauleová se narodila v roce 1926 českým rodičům na Ukrajině v Chmelnické oblasti. Když Němci napadli Sovětský svaz, Olga končila 7. třídu a v době Velké vlastenecké války se nejprve dostala do kontaktu s partyzány a od února 1943 do března 1943 byla činná jako průzkumnice a spojka. Podílela se na významných diverzních akcích. Od března 1943 do ledna 1944 působila v partyzánském oddíle Michailova-Oduchy, poté v oddíle velitele Šišky. Spolubojovníci si velmi vážili jejího mistrného konspirativního sbírání cenných zpráv a jejich předávání štábům partyzánských oddílů. Zúčastnila se bojů o osvobození měst Ostrog, Rovno, Luck, Vladimir-Volyňska a Kovel. Dvakrát přecházela frontu směr Brest-Kovel, kde bylo strategické klíčové místo. V roce 1947 se z Ukrajiny přestěhovala do České republiky. Za svoji statečnost v boji s nepřítelem obdržela mnoho vyznamenání a medailí našich i zahraničních. Poslední medaile jí byla předána v září 2020, a to pamětní medaile druhého stupně Československé obce legionářské. Partyzánka Olga zemřela 3. listopadu 2020 v Kladně, kde žila 40 let. Já proto navrhuji paní Olgu Mauleovou, válečnou veteránku, na udělení nejvyššího státního vyznamenání medaile za hrdinství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Žáček, ale předtím tu mám faktickou poznámku pana předsedy Jana Chvojky, nebo je to ještě nějaký pozůstatek minulého hlasování? Takže pan poslanec Pavel Žáček vystoupí v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si na podvýboru osvojil podnět jednoho občana, který se týkal takzvané skupiny bratří Mašínů, nicméně pokud je mi známo - pokud to bylo správně v médiích - z popudu předsedy KSČM Vojtěcha Filipa organizační výbor tento návrh vyřadil. Proto si to osvojení zopakuji a navrhnu vám to tady na plénu. Ten návrh se týká Josefa Mašína, Ctirada Mašína, Ctibora Nováka, Václava Švédy, Milana Paumera a Zbyňka Janaty. Navrhoval jsem jako druh vyznamenání medaili Za hrdinství, většinou in memoriam.

Dovolte mi teď tento návrh odůvodnit. Navrhuji vyznamenat medailí Za hrdinství členy jedné z nejznámějších odbojových protikomunistických skupin. Založili ji synové podplukovníka Josefa Mašína, který byl 30. června 1942 zastřelen nacisty. Své děti v posledním dopise, který uschoval jako moták v cele smrti, vyzval k tomu, aby hájily svobodu vlasti a národa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP