(15.40 hodin)
(pokračuje Pour)

Jsem proto přesvědčený o tom, že pan profesor Bohumír Janský pro svůj značný přínos v oblasti vědy v naší vlasti i v zahraničí si právem zaslouží, aby mu bylo uděleno státní vyznamenání medaile Za zásluhy v oblasti vědy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová. Po ní se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stručně zde představím dvě ženy, které jsem navrhla na státní vyznamenání, a velmi bych si přála, aby ho dostaly.

Paní Vlasta Faiferlíková - tou začnu - je člověkem, který možná široce mediálně známý není, ale zastupuje řadu lidí, na kterých stojí naše společnost. Je to místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví, takže ve svém volném čase se věnuje systémové podpoře dobrovolnictví a postupně se tomu ve svém životě začala věnovat i profesně. Nyní už 20 let vede Mezigenerační a dobrovolnické centrum, které propojuje lidi všech generací, všeho věku a různých životních zkušeností. Co bych zdůraznila jsou dvě čísla. Vlastně díky práci paní Faiferlíkové v Plzni a v okolí Plzně mají profesionálně proškolené, dobře vedené dobrovolníky, a to v počtu 2 500 lidí. Takovýto počet lidí dokázalo díky její energii a takové životní misi se stát dobrovolníky, propojit se. Znamenalo to i třeba obrovskou pomoc během covidu. To bude druhé číslo, které zdůrazním. Díky tomu existujícímu mezigeneračnímu, komunitnímu, dobrovolnickému centru bylo velmi snadné propojit osamělé lidi, samozřejmě zejména seniory, právě s dobrovolníky, takže několik set seniorů bylo díky paní Faiferlíkové propojeno s rychlou, včasnou pomocí. Potom dokázali v dalších fázích třeba registrovat a doprovázet k očkování. Co je na tom příběhu podle mě takové symbolické a hodno ocenění, je právě to celoživotní úsilí podporovat druhé, a to tisíce dalších lidí, bez vyzdvihování sebe sama. To je tedy nominace paní Faiferlíkové za činnost v oblasti podpory dobrovolnictví a mezigeneračního soužití.

Druhou nominovanou je paní docentka Iva Holmerová za celoživotní úsilí o osvětu a podporu v oblasti dobrého stárnutí. Paní docentka Holmerová je lékařka a už od studií ji zajímala péče ve stáří, takzvaná gerontologie, ale ona propojila zdravotnictví a sociální aspekty. Postupně se začala velice významně věnovat i Alzheimerově chorobě a dnes je předsedkyní organizace Alzheimer Europe. Pro vaši představu, Alzheimer Europe sdružuje 37 členských organizací z 33 zemí Evropy. Je to tedy obrovská mezinárodní organizace předávající dobrou praxi, organizace, která má obrovské renomé. Jenom opravdu pro vyzdvižení toho, co přinesla paní docentka Holmerová naší společnosti: když jí něco chybělo, tak to založila, takže například založila Českou alzheimerovskou společnost anebo také Gerontologické centrum na Praze 8 a také byla předsedkyní výboru České gerontologické a geriatrické společnosti. To všechno z pohledu člověka, kdo vystudoval medicínu, ale nyní odborně garantuje doktorský studijní program studia dlouhověkosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Na tomto stručném profilu chci ukázat, že opět jde o propojování a podporování mnoha dalších lidí, o osvětu v oblasti, která se týká ve finále každého z nás, a sice v oblasti dobrého stárnutí, a o mnohaletou nezištnou činnost a podporu dalších, například v pozici zakladatelky a předsedkyně řady organizací věnujících se péči o lidi právě například s Alzheimerem, ale také podpoře pečujících a podpoře odborníků.

To jsou tedy dva návrhy - na nominaci paní docentky Holmerové za podporu dobrého stárnutí a paní Vlasty Faiferlíkové za podporu mezigeneračního soužití a dobrovolnictví. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s přednostním právem. Připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Omlouvám se kolegům, že předbíhám, ale cítím potřebu jako zpravodaj zdůraznit jednu věc, a sice že pokud tady padají nějaké návrhy na plénu přímo teď, tak je potom potřeba se k nim přihlásit i v podrobné rozpravě, ať už se jedná o nějaké protinávrhy, nebo ať už se jedná o návrhy, které zazněly dříve v procesu, a teď se k nim hlásíme, nebo ať se jedná o návrhy úplně nové, tak je potřeba se k nim přihlásit i v podrobné rozpravě. Případně bych poprosil navrhovatele, aby se za mnou zastavili, kdyby bylo potřeba něco upřesnit, třeba u těch medailí Za zásluhy potom upřesňujeme obor nebo rozsah, kterého se to týká.

A nyní mi dovolte, abych se ještě přihlásil ke svému vlastnímu návrhu, a to návrhu na vyznamenání pana profesora Jana Sokola, a to vyznamenáním nejvyšším, tedy Řádem bílého lva in memoriam. Jan Sokol byl český filosof, disident, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog, publicista, politik a patřil k nejvýznamnějším českým křesťanským intelektuálům. V šedesátých letech pracoval jako programátor, později jako vedoucí výzkumný pracovník na vývoji základního softwaru, vydal několik knih a řadu článků o počítačích. Mezitím se zúčastňoval bytových seminářů, které pořádal jeho tchán Jan Patočka, jenž byl velice významným fenomenologem. Právě na seminářích získal nadšení do filozofie, o které napsal mnoho publikací. Zabýval se hlavně filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Podílel se také na ekumenickém překladu Bible. V roce 1976 podepsal mezi prvními Chartu 77 a přispíval do samizdatové tvorby. Po sametové revoluci se stal za Občanské fórum místopředsedou Federálního shromáždění a působil jako místopředseda Sněmovny národů. V období ledna až července 1998 zastával funkci ministra školství ve vládě premiéra Josefa Tošovského. Po odchodu z politiky stanul v roce 2000 jako první děkan nově vzniklé Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a ve funkci působil sedm let. Získal řadu vyznamenání, například byl nositelem francouzského Řádu čestné legie.

Jan Sokol, a to bych osobně vyzdvihl, patřil v Česku mezi mediálně nejznámější tvůrce Wikipedie. Na české Wikipedii inicioval vznik obdobného projektu s názvem Senioři píší wikipedii. Česká pobočka Nadace Wikimedia začala pro seniory pořádat kurzy v editování a do roku 2021 jimi prošlo přes 500 účastníků. Jan Sokol sám na Wikipedii založil téměř 2 000 nových článků, tedy nových encyklopedických hesel. Zemřel 16. února tohoto roku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se přihlásila paní poslankyně Jana Černochová, po ní je na řadě pan poslanec Novák. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych i já předložila návrhy, které částečně schválil podvýbor. Chtěla bych je odůvodnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP