(16.00 hodin)
(pokračuje Novák)

Ač rodačka a životně zakotvená v Praze, spolupracovala se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů a vedle společných koncertů byly vydány dva tituly na zvukových nosičích. Dále spolupracovala například s Lázněmi Luhačovice. Pavla Břínková nebyla nikdy v minulosti vyznamenána státním vyznamenáním prezidenta České republiky, rovněž tak ani nikdo z tohoto hudebně-dramatického žánru, kterému by se celoživotně věnoval.

Neméně významným důvodem je také její mnohaletá pedagogická činnost a působnost. Průběžně, například pěvecky, režijně, hlasově, pohybově, autorským výběrem a profesionalitou přípravy, umožnila řadě mladých a začínajících zájemců nastoupit jejich profesionální dráhu v tomto hudebně-dramatickém oboru a také v praxi jim dávala příležitost k účinkování jako svým hostům na vlastních galakoncertech. Bez nadsázky lze konstatovat, že v české historii tohoto hudebně-dramatického žánru - klasická opereta a muzikál - nebylo a není výraznější osobnosti, která by se celoživotně svou prací, vůlí, nasazením, uměleckými výkony a šířením tohoto žánru osobně zasadila o jeho popularizaci jako v České republice - specifické hudební umělecké hodnoty, jež se stala součástí kulturního dědictví tohoto oboru. Vážení přátelé, já vás prosím o podporu paní Pavly Břínkové a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než dám slovo panu poslanci Václavu Votavovi, přečtu omluvu. Paní ministryně Marie Benešová se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová se omlouvá dnes mezi 15.30 a 22. hodinou z důvodů pracovních. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, navrhl jsem na státní vyznamenání, medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu, legendu našeho a světového motocyklového sportu, pana Miloslava Součka. Tento návrh je učiněn při příležitosti jeho životního jubilea - devadesáti let. Věřím, že pan Miloslav Souček si zaslouží toto ocenění a že jej také podpoříte. Je to ocenění dlouhodobé sportovní činnosti na poli motocyklových soutěží, na poli vývoje motocyklů, zejména jeho úspěšné reprezentace našeho státu v šestidenních soutěžích a při propagaci jednak českých motocyklistů, ale i samozřejmě českých motocyklů, práce našich dělníků, našich techniků na vývoji motocyklů ČZ, ale i jeho další celoživotní prospěšné společenské činnosti. Přihlédnout lze i k jeho věznění v nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen.

Dovoluji si vás tedy ještě jednou požádat o podporu mého návrhu pro pana Miloslava Součka. Tento návrh prošel organizačním výborem a je v usnesení organizačního výboru. Děkuji za pozornost a podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí v rozpravě pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vás požádat o podporu na státní vyznamenání Za zásluhy pana inženýra Jiřího Králíka.

Život Jiřího Králíka byl vždy svázaný s ledním hokejem. Několikrát nás reprezentoval v mistrovství světa. V letech 1982 a 1985 byl vyhodnocen jako nejlepší brankář mistrovství světa a v roce 1985 se s ostatními kolegy stali mistry světa. Pan Jiří Králík vystudoval Strojní průmyslovou školu ve Zlíně, potom Vysoké učení technické ve Zlíně a nakonec to byla Karlova univerzita. Začínal hrát za Sportovní klub Zlín, později Dukla Jihlava a po mistrovství světa v osmdesátém pátém hrál za Rosenheim v tehdejší Spolkové republice Německo. V devadesátých letech pak byl trenérem v Eisbären Berlín, Bundesliga. Pan Jiří Králík dosud aktivně pracuje jako popularizátor mladých a současně v Agentuře JK organizuje vyhledávání nejlepších osobností Zlínského kraje, čili je to něco podobného, co tady děláme dneska, je to jenom pro kraj Zlín.

Takže ještě jednou bych vás chtěl požádat o podporu mého návrhu. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Veselý vystoupí v rozpravě, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chci poprosit o podporu mého návrhu a už předem děkuji podvýboru, že jej také podpořil, na udělení medaile Za hrdinství in memoriam pro pana podplukovníka Zdeňka Štamprecha.

Pan podplukovník Zdeněk Štamprech se narodil 18. února 1889 a byl za první světové války do značné míry proti své vůli odveden do rakousko-uherské armády. Účastnil se bojů na ruské frontě, nicméně v nejbližším možném termínu, kdy to bylo možné, přešel do Československých legií a prošel celou sibiřskou anabází. Po návratu do tehdy již vzniklé první republiky, do Československa, byl zařazen do pluku Františka Palackého v Písku a zde postupně dosáhl hodnosti podplukovníka. Po obsazení naší republiky nacistickým Německem z armády vystoupil, vstoupil do odbojové organizace Obrana národa, v rámci této organizace byl v roce 1942 v rámci heydrichiády zatčen gestapem a stejného roku, konkrétně 22. 6. 1942, byl popraven spolu s dalšími členy Obrany národa v Lubech u Klatov.

Chci ještě dodat, že jeho rodina, protože byl součástí legií, byla následně perzekuována i za komunistického režimu. V roce 2007 mu byl udělen Zlatý kříž ministra obrany České republiky in memoriam. Já už zde tento návrh podávám potřetí a doufám, že letos to vyjde a že mu bude letos opravdu udělena i medaile Za hrdinství in memoriam v rámci státního aktu 28. října. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji a další vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vás požádat o podporu ocenění medailí Za zásluhy pana prof. RNDr. Davida Lukáše, CSc.

Pan profesor Lukáš je jedním z profesorů, kteří přišli na začátku koronakrize s konceptem látkové roušky s kapsou, do které je možné vkládat výměnný filtr z jakéhokoliv účinného materiálu. V rekordním čase sestavil profesor Lukáš nové zařízení na výrobu nanovláken a také tým Katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Lidé tak mohli hotový nanomateriál vkládat do doma ušitých bavlněných roušek s kapsou.

Profesor David Lukáš je emeritním rektorem Technické univerzity v Liberci, působí zde na katedře chemie ve výzkumném týmu bioinženýrství. Profesor Lukáš se dlouhodobě zabývá fyzikálními procesy při elektrostatickém zvlákňování roztoků polymerů a v této oblasti je autorem řady publikací a patentů. Jedním z nich je patent na zařízení pro výrobu polymerních nanovláken. Prototyp tohoto zařízení pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovlákenných vrstev s vysokou filtrační účinností.

Profesor Lukáš již obdržel krajskou medaili, ale jistě budete souhlasit, že si spolu s celým týmem a dobrovolníky z Technické univerzity v Liberci zaslouží i státní vyznamenání. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Jan Čižinský.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mně, abych vám ve stručnosti odůvodnil svůj návrh na propůjčení medaile Za zásluhy paní Anně Váchalové.

Paní Anna Váchalová se narodila ve vesnici Smržovice nacházející se na pomezí Šumavy a Českého lesa. V nezvládnutém návalu poporodních zdravotních komplikací - mimo jiné laktační psychóza - jí matka krutým způsobem amputovala nožem obě ruce v zápěstí a o to samé se pokusila i u její starší sestry. Malá Anička se tak ocitla na dlouhou dobu v nemocnici a poté v rehabilitačním zařízení. V Jedličkově ústavu strávila prakticky celé své dětství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP