(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího do podrobné rozpravy nevidím přihlášeného elektronicky ani z místa. Podrobnou rozpravu končím. Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasovací procedurou. Je toho dost. Já vás všechny odhlásím. Přihlaste se, prosím, svými kartami. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Máte pravdu, nebude to jednoduché. Je toho poměrně hodně, takže budeme - jak jsem avizoval - hlasovat o všech návrzích po jménech, pak budeme přijímat závěrečné usnesení, kterým vlastně vyslovíme souhlas s těmi návrhy jako celkem, a potom budeme hlasovat o doprovodném usnesení, které jsem tady načetl.

Co se týče návrhů, které přišly až během pléna, já je vždy zařadím na konec seznamu. Co se týče návrhu na propůjčení vyznamenání Řádu bílého lva panu Vladimíru Remkovi, tak pokud by byl přijat tento návrh, návrh na udělení medaile Za zásluhy pro stejnou osobnost bych považoval za nehlasovatelný, protože je zvykem neudělovat dvě vyznamenání. To je jedna věc, kterou bych považoval za důležitou zmínit.

Pak bych ještě zmínil, že mezi medailemi Za zásluhy je paní Jarmila Fabiánová, která je navržena panem poslancem Ferim, který již není mezi námi, nicméně předpokládám, že nikdo nemá nic proti tomu, abychom o tom návrhu normálně hlasovali.

To je asi vše, co považuji za potřebné teď zmínit, takže jenom ještě jednou k proceduře. Budeme hlasovat nejdříve po jménech, tak jak to máte ve sněmovním dokumentu 8439, tedy návrhu organizačního výboru, kde v části I se potom doplňuje možnost propůjčení Řádu bílého lva Vladimíru Remkovi ve vojenské skupině, poté v medailích Za hrdinství se bude doplňovat a jako o čtvrté budeme hlasovat o paní Olze Mauleové a poté o dalších návrzích pana poslance Žáčka v rámci skupiny bratří Mašínů. Já to teď nebudu všechno předčítat. Poté, co odhlasujeme všech 30 návrhů na udělení medaile Za zásluhy, jsou tam ještě dva nové návrhy, nejdříve jako 31. paní Zdena Wasserbauerová a jako 32. paní Mgr. Milena Bačovská.

Myslím, že takhle jsem shrnul všechny nové návrhy. Pokud má někdo pocit, že jsem na některý z nových návrhů zapomněl, ať se prosím přihlásí teď, ať to nelovíme později.

To byla procedura, to znamená návrhy v tomto pořadí, poté celkové usnesení, poté doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Porozuměli jste všichni předložené proceduře.

 

Nechám tuto proceduru schválit hlasováním.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 292, přihlášeno je 146, pro 143, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním, a poprosím o klid v jednacím sále, ať víme, o čem hlasujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Nejdříve je to pod I. Řád bílého lva. Nejdříve budeme hlasovat udělení. Jako první je tam na řadě udělení armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi ve vojenské skupině, in memoriam. Zde myslím není potřeba tuto osobnost nějak výrazněji představovat, nicméně si dovolím podotknout, že již obdržel Řád bílého lva v roce 1946 z rukou prezidenta Beneše.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 293, přihlášeno 143 poslanců, pro 69, proti byl 1. Návrh nebyl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako druhý je navržen plukovník Jaroslav Hofrichter ve vojenské skupině, také in memoriam. Je to bombardér RAF, který válku přežil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 294, přihlášeno je 150 poslanců, pro 142, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem si uvědomil, že nečtu, kdo navrhoval a kdo si osvojil. Za to se omlouvám.

Jako třetí návrh je plukovník Jan Horal, MBE, je to v občanské skupině, in memoriam. Navrhovatel je občan Jiří Kopal. Tento návrh jsem si osvojil já. Jedná se válečného veterána a také je důležitá jeho filantropická činnost v pozdější době.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 295, přihlášeno je 151 poslanců, pro 127, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je zde návrh na vyznamenání Řádem bílého lva pana profesora Jana Sokola, Ph.D., CSc., v občanské skupině, in memoriam. Jan Sokol byl český filozof a disident, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog, publicista, politik a wikipedista. Navrhovatel Vojtěch Pikal, osvojili si Vojtěch Pikal, Věra Kovářová, Jan Čižinský, Dominik Feri a Pavel Žáček.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 296, přihlášeno 153 poslanců, pro 102, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pod číslem 5 je zde návrh na vyznamenání Alfreda Duffa Coopera v občanské skupině, in memoriam. Skupina navrhovatelů a osvojitelů je stejná, je to Jana Černochová, Petr Fiala, Zbyněk Stanjura, Ivan Adamec, Jan Bauer, Marek Benda, Jan Skopeček, Martin Baxa, Petr Beitl, Petr Bendl, Stanislav Blaha, Pavel Blažek, Libor Hoppe, Jakub Janda, Karel Krejza, Martin Kupka, Jaroslav Martinů, Vojtěch Munzar, Bohuslav Svoboda, Pavel Šindelář, Jaroslav Vymazal, Jan Zahradník, Pavel Žáček. (Ozývají se protestní hlasy ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych jenom řekl, že asi nemusíme číst úplně všechny navrhovatele. Stačí třeba ty základní tři.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 297, přihlášeno je 155 poslanců, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je návrh na vyznamenání Františka Pecháčka v občanské skupině, in memoriam. František Pecháček byl za první republiky významným sokolským činovníkem, poté významným účastníkem druhého odboje včetně účasti na operaci Anthropoid. I s manželkou byl popraven v Mauthausenu. Navrhovatelem je Jan Řehounek, osvojil si také Pavel Žáček.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 298, přihlášeno je 155 poslanců, pro 152, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je George Islay MacNeill Robertson, Baron Robertson of Port Ellen. Je to návrh v občanské skupině. Navrhovatelem je Vít Rakušan a členové poslaneckého klubu STAN. Byl členem Sněmovny lordů britského Parlamentu, bývalým ministrem obrany, generálním tajemníkem NATO v letech 1999 až 2004, tedy v době, kdy Česká republika přistupovala k Severoatlantické alianci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP