(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 299, přihlášeno 151 poslanců, pro 61, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je Josef Fikr v občanské skupině, in memoriam. Navrhovatelem je pan poslanec Válek. Jedná se o legionáře, příslušníka druhého odboje. Byl vězněn nacisty, na samém konci války zemřel jako oběť hromadných poprav vězňů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 300, přihlášeno 154 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a dalším návrhem je pan Jiří Štokman ve vojenské skupině, in memoriam. Navrhovatelem je paní poslankyně Gajdůšková, osvojil si to i pan poslanec Žáček. Jedná se o příslušníka druhého odboje, později zahraniční armády, parašutista z výsadku Clay. Přežil do konce války. Po roce 1948 emigroval a účastnil se zpravodajské činnosti spolu s generálem Moravcem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 301, je přihlášeno 154 poslanců, pro je 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pak je zde návrh na propůjčení, protože se jedná o žijící osobu, která je občanem České republiky, a to pana Vladimíra Remka, ve vojenské skupině. Jedná se o prvního československého astronauta, bývalého europoslance a velvyslance v Rusku. Podotknu, že byl již v minulosti vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním, Řádem Klementa Gottwalda.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 302, přihlášeno 153 poslanců, pro 93, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali Řád bílého lva a přesuneme se na další nejvyšší státní vyznamenání, což je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zde je návrh na udělení tohoto řádu prof. Karlu Raškovi, DrSc., in memoriam. Navrhovatelem je pan poslanec Černohorský, osvojila si to i paní poslankyně Kovářová a pan poslanec Čižinský. Jedná se o výjimečného člověka, který dosáhl úspěchů v oblasti epidemiologického boje a stabilizace epidemiologické situace ve druhé polovině 20. století.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 303, přihlášeno 154 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je návrh na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, protože se opět jedná o žijící osobu. Jedná se o paní Bc. Vlastu Faiferlíkovou. Navrhuje paní poslankyně Richterová. Je to místopředsedkyně Národní asociace dobrovolnictví a mnoholetá ředitelka plzeňského centra Totem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 304, přihlášeno 153 poslanců, pro 61, proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tím se dostáváme ke třetí skupině, což je medaile Za hrdinství, kde bylo potom nejvíce návrhů na plénu. Jako první je zde návrh na udělení této medaile pplk. Františku Štamprechovi, in memoriam. Jedná se o legionáře, který byl popraven nacisty, dostal i Kříž obrany státu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 305, přihlášeno 152 poslanců, pro 145, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je zde návrh na udělení medaile Emilu Šnebergovi, navrhovatelem je pan poslanec Kobza. Šneberg je plukovníkem ve výslužbě a je jedním z posledních žijících přímých účastníků Pražského povstání na konci druhé světové války.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 306, je přihlášeno 152 poslanců, pro 97, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem na udělení medaile Za hrdinství je pan Karel Bezdíček, in memoriam. Jedná se o legionáře, praporečníka roty Nazdar. Padl v bitvě u Arrasu. (Předsedající: Navrhovatel?) Pardon, navrhovatelem je pan poslanec Řehounek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 307, přihlášeno 151 poslanců, pro 138, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď se dostáváme k těm věcem, které tady padly na plénu, takže jako další je navržena paní Olga Mauleová, in memoriam. Navrhovatelem je pan předseda Vondráček. Jedná se o válečnou veteránku, která se zapojila do odborové činnosti a zemřela v listopadu 2020.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 308 přihlášeno 152 poslanců, pro 146, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Teď jsou tu návrhy pana poslance Žáčka ze skupiny bratří Mašínů. Já to vezmu rychle, takže jako první je to návrh na udělení medaile za hrdinství Josefu Mašínovi mladšímu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 309, přihlášeno 143 poslanců, pro 33, proti 40. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je také člen skupiny bratří Mašínů Ctirad Mašín, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 310, přihlášeno 144 poslanců, pro 35, proti 40. Návrh byl zamítnut. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP