(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je návrh na vyznamenání prof. RNDr. Davida Lukáše, CSc., Za zásluhy o stát v oblasti vědy, techniky a bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Martínek a jedná se o emeritního rektora Technické univerzity v Liberci. Prototyp jeho patentu pomáhal v době nouzového stavu při výrobě nanovláknových vrstev s vysokou filtrační účinností.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 323, přihlášeno 154 poslanců, pro 135, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je na vyznamenání prof. RNDr. Bohumila (Bohumíra) Janského, CSc., Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Navrhovatelem je Pavel Chromý, osvojili si poslanci Pour a Berkovec. Jedná se o českého geografa, vědce a vysokoškolského pedagoga, který se hodně věnuje problematice sucha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 324, přihlášeno 154 poslanců, pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh je na vyznamenání JUDr. Martina Smolka, Ph.D., LL.M., Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Dolínek. Jedná se o náměstka pro řízení sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí. Podílel se na repatriaci českých občanů zpět do vlasti během první vlny koronaviru. Je to také český zmocněnec před Soudním dvorem EU a jedná se v současné době o aktivního státního úředníka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 325, přihlášeno 154 poslanců, pro 58, proti nikdo. Návrh byl zamítnut. (Hluk v sále.)

 

Já bych vás poprosil o klid! Já vím, že už je to dlouhé, ale tím, že tady budeme hluční, tak to nezrychlíme. Prosím, další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh nebudeme hlasovat, protože tato osobnost již byla navržena na vyšší státní vyznamenání, takže se posuneme k návrhu číslo 13, což je Eliot Ward Higgins, návrh na udělení medaile Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Čižinský. Jedná se o britského občanského investigativního žurnalistu, zakladatele a ředitele zpravodajské skupiny občanského webu Bellingcat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 326, přihlášeno 155 poslanců, pro 58, proti 7. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh je na vyznamenání pana Christo Grozeva medailí Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti. Je to bulharský novinář občanského investigativního webu Bellincat, zaměřený na činnost Ruska a jeho ozbrojených složek a tajných služeb. Je zodp... za identifikaci pachatelů podezřelých z otravy dvojitého agenty Skripala a jeho dcery.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Kdo navrhuje?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Navrhovatelem je také pan poslanec Čižinský.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 327, přihlášeno je 154 poslanců, pro 56, proti 7. Návrh byl zamítnut. Další návrh?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh na vyznamenání plk. Ing. Michala Koudelky medailí Za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Čižinský, osvojili si poslanci Bartošek, Benešík, Čižinský, Bělobrádek, Golasowská, Juránek, Jurečka, Kaňkovský, Mihola, Výborný, Langšádlová, Pekarová, Válek, Černochová a Žáček. Jedná se o ředitele služby BIS. Pan prezident Zeman ho dlouhodobě odmítá jmenovat generálem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 328, přihlášeno 154 poslanců, pro 78, proti 26. Návrh byl přijat. (Potlesk v sále.) Další návrh?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je ocenění paní Jiřiny Uherkové medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství, in memoriam. Navrhovateli jsou Silvie Langrová a Veronika Nürbergerová, osvojili si poslanci Farský a paní poslankyně Kozlová. Jedná se o sbormistryni a pedagožku, zakladatelku dětského sboru Severáček v Liberci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 329, přihlášeno 153 poslanců, pro 105, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další návrh je na vyznamenání JUDr. Emila Martince Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské, in memoriam. Navrhovatelem je pan poslanec Řehounek. Jednalo se o prvního přednostu Ministerstva financí a organizátora celní služby. Položil pevné základy československému celnímu právu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 330, přihlášeno 152 poslanců, pro 111, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je na vyznamenání pana Jana Slabáka Za zásluhy o stát v oblasti kultury. Navrhovatelem je pan poslanec Hrnčíř. Jedná se o českého trumpetistu, pedagoga a kapelníka, zakladatele dechové kapely Moravanka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 331, přihlášeno 153 poslanců, pro 133, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je návrh na vyznamenání Jakuba Valíka medailí Za zásluhy o územně samosprávný celek v oblasti školství. Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Jedná se o absolventa pražského Institutu politologických studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Spolu s dalšími kolegy inicioval a založil projekt Potřebnej počítač, kterážto iniciativa sbírá staré počítače, opravuje je a věnuje darem potřebným.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 332, přihlášeno 153 poslanců, pro 62. Proti nebyl nikdo. Návrh je zamítnut. Další návrh, prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je na vyznamenání paní Evy Bělohlávkové Za zásluhy o územně samosprávný celek v oblasti hospodářství a bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Rakušan. Jedná se o laborantku, která sama během pandemie zřídila vlastní odběrové místo na poliklinice na Sokolovsku, kde pravidelně každou neděli společně s dobrovolníky testuje občany, kteří pendlují do zahraničí za prací a potřebují testy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 333, přihlášeno 152 poslanců, pro 69, proti nikdo. Návrh je zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP