(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je také člen skupiny bratří Mašínů Milan Paumer, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 311, přihlášeno je 145 poslanců, pro 34, proti 35. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým členem skupiny Mašínů je Václav Švéda, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 312, přihlášeno je 144 poslanců, pro 34, proti 30. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším členem skupiny Mašínů, který je navržen, je pan Zbyněk Janata, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313, přihlášeno je 144 poslanců, pro 33, proti 30. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Posledním navrženým v této skupině je pan Ctibor Novák, což byl strýc Mašínů. Účastnil se protinacistického odboje a akcí skupiny se přímo neúčastnil, nicméně pak byl se skupinou spojen po jejich útěku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314, přihlášeno je 144 poslanců, pro 39, proti 30. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali medaili Za hrdinství a přesouváme se k nejdelší části, což jsou medaile Za zásluhy. Všechno jsou to návrhy na udělení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Kupka k hlasování, předpokládám.

 

Poslanec Martin Kupka: Já jsem jenom chtěl pro stenozáznam: u hlasování 297 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, takže jako první mezi návrhy na udělení medaile Za zásluhy je paní JUDr. Jarmila Fabiánová za zásluhy o stát. Navrhovatelem je Nicolas Roman Fabian a osvojitelem byl pan poslanec Feri.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 315, přihlášeno je 151 poslanců, pro 5, proti 0. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je návrh na udělení medaile Za zásluhy o stát v oblasti sportu Ing. Jiřímu Králíkovi. Navrhovatelem je pan poslanec Holík. Osvojili si to také další členové poslaneckého klubu SPD. Pan Jiří Králík je bývalým hokejovým brankářem, mistrem světa v ledním hokeji z roku 1985, členem Hokejové síně slávy, a nyní se podílí na řadě dalších aktivit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 316, přihlášeno je 152 poslanců, pro 98, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

(Silný hluk v sále.) Poprosím o klid v jednacím sále. Máme ještě docela hodně hlasování, ať se v tom zorientujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem na vyznamenání je paní Pavla Břínková, a to za zásluhy o stát v oblasti umění. Navrhovatelem je pan poslanec Novák, osvojil si to i pan poslanec Berkovec. Jedná se o osobu s nadstandardním uměleckým renomé napříč uměleckou obcí, je uznávaná osobnostmi i z jiných uměleckých žánrů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 317, přihlášeno je 151 poslanců, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další navrženou je paní Anna Váchalová za zásluhy o stát. Navrhovatelem je pan poslanec Valenta. Jedná se o bývalou předsedkyni Okresního svazu tělesně postižených. V devadesátých letech byla za komunistickou stranu - KSČM - a Levý blok dvě volební období členkou České národní rady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 318, přihlášeno je 152 poslanců, pro 66, proti 0. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je vyznamenání Ing. arch. Miroslava Řepy medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury. Navrhovatelem je pan poslanec Nacher. Osvojil si to i pan poslanec Kolovratník. Jedná se o významného architekta, který je autorem či spoluautorem Československých pavilonů ze světových výstav Expo 1997 a 1970. Byl rovněž ředitelem technického pavilonu na Expo v roce 1992. Podílel se mimo jiné na rekonstrukcích Národního a Stavovského divadla v Praze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 319, přihlášeno je 153 poslanců, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jan Zábrana, a to za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, in memoriam. Navrhovatelem je občan Libor Kráčmera. Osvojili si to páni poslanci Pavel Žáček a Jan Čižinský. Jedná se o českého básníka, překladatele, prozaika a esejistu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 320, přihlášeno je 153 poslanců, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším návrhem je návrh na vyznamenání prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy a bezpečnosti občanů. Navrhovatelem je pan poslanec Luzar. Jedná se o epidemiologa a vakcinologa. Ministerstvem zdravotnictví byl během koronavirové krize označen za jednu ze známých osobností často propagujících dezinformace. Toto bylo později staženo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 321, přihlášeno je 154 poslanců, pro 64, proti 4. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další je navržen pan Miloslav Souček za zásluhy o stát v oblasti sportu. Navrhovatelem je pan poslanec Votava. Jedná se o legendu českého motokrosu. Čtyřikrát byl mistrem Československa a jsou tam další sportovní úspěchy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 322, přihlášeno je 154 poslanců, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP