(9.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Přišlo mi docela rozumné v těchto dnech, kdy incidence bude zítra pod hodnotou 10, abychom o tom zcela vážně debatovali a abychom to zrušili. Náš AntiCovid tým, který funguje déle než půl roku, zasedá každý týden, je prošpikován odborníky z mnoha oblastí, k tomu závěru prostě došel. Pokud se někomu zdá, že má málo informací, členové našeho AntiCovid týmu jsou určitě připraveni vystoupit a podrobně to tady zdůvodnit. Ale já jsem vycházel z toho, že ta data máme všichni k dispozici, a můžeme vést debatu o interpretaci těch dat, co je ještě potřebné a co potřebné není.

Současně chci říci, že klíčem k úspěchu je individuální odpovědnost každého z občanů. Na tu my spoléháme. To je to nejcennější, co v boji s covidem máme. A to se nemění ani zrušením pandemické pohotovosti.

Tak ať vystoupí někdo z vlády a řekne, jak je možné, že jedno opatření za druhým ruší soud. Co by se stalo, kdyby takhle postupovala firma nebo občan? Jak by stát tvrdě vymáhal a trestal za porušení zákona? A tady se tváříte, že se nic neděje, prostě nám to zrušili, no, tak to napíšeme znovu a lépe, a znovu nám to zruší a pořád dokola. A když o tom chceme na půdě Poslanecké sněmovny debatovat, tak k tomu není vůle vládní koalice.

Vidím, že komunisté jsou zpátky v šiku, žádné překvapení, myslím, že je dobře, aby všichni viděli, kdo kde stojí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan předseda Válek. Přednostní práva.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Musím říci, že nikdo z vás nemůže klubu KSČM upřít vážně a upřímně míněnou snahu vždy se zúčastnit seriózní a vážné debaty nad věcí, o věci, o jejích důsledcích a dopadech na českou společnost, instituce a občany. To v žádném případě. Ale my jsme s překvapením zjistili - a předesílám, že KSČM nepodpořila pandemický zákon i z řady důvodů, o kterých tady byla řeč v předchozím příspěvku - ale připadá nám tak trošku kách, když se o tom, že máme vážně a seriózně debatovat, dozvíme 10 vteřin předtím, než ta debata má začít. Proto jsme se připojili k tomu vetu. To není, že bychom byli v nějakém šiku nebo zpátky v nějakém šiku, ale to, že - a nechci znehodnocovat nebo podceňovat práci kohokoli a její výsledky - to, že když se tady opakovaně hovoří o prošpikovaném týmu, tak že ten prošpikovaný tým, tedy prošpikovaný odborníky, předloží alespoň nějaký základní materiál, nad kterým bychom vážně a seriózně mohli debatovat.

Jinak vítám snahu bavit se vážně o pandemické situaci, o jejích podkladech, o jejích normách a také třeba o jejích posunech, ale má-li to být vážná a seriózní debata, prosím a žádám o předložení alespoň základního materiálu, jinak to nebude vážná a seriózní debata, ale pouhé předvolební populistické výkřiky. K těm my se nechceme připojit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Válek, poté pan předseda Jurečka, poté pan ministr Vojtěch. Všechno přednostní práva.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Tak já jsem vůbec netušil, že to vzbudí takový... Já jsem se domníval, že my, co umíme číst, což jsem se domníval, že jsme tady v podstatě všichni, tak informace od profesora Duška, co dostáváme prakticky každý den, čteme. Dostávají je všechny kluby, všichni členové zdravotního výboru. Předpokládám, že je předávají členům poslaneckých klubů, a vzhledem k tomu, že covid a situace v České republice je jedno z nejvážnějších témat, tak že členové klubů nebo zpravodajové čtou a na klubech že je informují. Pokud se to na některých klubech neděje, tak chápu, že ty kluby ta výzva zmátla, ale myslím si, že to je jenom nepochopení.

Já si myslím, že situace se opravdu zlepšuje, my bychom měli někdy zařadit ten bod a těch možností už moc není. Tak buď ho zařadíme na tuto schůzi, nebo na grémiu navrhneme, že na červencové schůzi bude tento bod, nebo se sejdeme mimořádně o prázdninách, nebo holt bude pandemický stav trvat až do září. Tady moc dalších možností není a to je potřeba si co nejdříve vydiskutovat, jaká je tedy představa jednotlivých klubů. My jsme svoji představu řekli a asi by bylo dobré, aby vláda řekla svoji představu nebo koalice aby řekla svoji představu, jestli tedy hodlá využít na doraz pandemického stavu tak, jak to umožňuje zákon, nebo jestli hodlá někdy tento bod diskutovat.

Za sebe musím říci - a pokud jsem tím někoho naštval nebo urazil, mě vůbec nenapadlo, že by se měly nějaké materiály, když je opravdu každý den dostáváme písemně, podrobně posílat. Ale pokud je někdo nedostává, já je samozřejmě rád přepošlu komukoliv, kdo si o to řekne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu ještě několik dodatečných omluv. Omlouvá se dnes pan poslanec Lubomír Volný z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr životního prostředí Richard Brabec z odpoledního jednání z pracovních důvodů.

Další přednostní právo. Na řadě je pan předseda Jurečka, připraví se pan ministr Vojtěch. Prosím o klid! Děkuji.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, když poslouchám tu debatu, tak bych si chtěl položit otázku, dokdy tato Sněmovna, dokdy tato vláda chce tady mít stav pandemické pohotovosti. Příštích 14 dnů? Dva měsíce? Měsíc? Do září? Do října? Doufám, že pan ministr Vojtěch, který se přihlásil do debaty, třeba nastíní další postup vlády.

Ale když je tady problém v názvosloví toho bodu, tak já si dovolím ten bod modifikovat, vážený pane předsedo. Navrhuji zařadit na jednání této schůze bod Informace vlády o dalším postupu pandemické pohotovosti v České republice, tak aby se o tom mohlo opravdu debatovat, ať to není, že se tím názvem předjímá výsledek toho bodu. Ať tady vystoupí premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra, řeknou, proč to potřebují nebo nepotřebují, jak hodlají dále nakládat s tímto nástrojem, a ať Sněmovna může o této věci rozhodnout, protože zákon to Sněmovně ukládá.

Já si dovoluji to navrhnout alternativně jako první bod pátečního jednání, případně jako pevně zařazený bod v pátek v 10 hodin. A prosím pěkně, kdyby tomu bylo možné vyhovět, protože si nemyslím, že je dobré to odkládat někdy na červenec, případně na další, budoucí schůze.

Jde opravdu o to, ať vláda řekne, předloží tvrdá fakta. Pokud ten nástroj dál potřebuje, ať to zdůvodní, ať to není to, co se tady děje, že prostě Ministerstvo zdravotnictví neumí ani to zdůvodnění opatření napsat, a rozhoduje to tady soud. Ale ať se složí... (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

Chápu, že to asi většinu poslankyň a poslanců nezajímá. Vidím, že vládní koaliční poslanci tady vedou družné rozhovory, vážený pane předsedající.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážený pane předsedo, respektuji vaše přednostní právo, ale pořádek v sále si budu hlídat já. Stejně tak se baví i vaši poslanci. Prosím všechny v sále o klid. Umožněte vystoupení řečníka! Děkuji.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, já už opravdu končím. Pokud teď vystoupí pan ministr Vojtěch, tak pokud chce vládní koalice dál pokračovat ve stavu pandemické pohotovosti, ať to tady zdůvodní, nebo vás žádám o podporu toho bodu na pátek v těch dvou alternativních časech, které jsem tady navrhl. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pro mě asi stejně jako pro ostatní kolegy je tento návrh také úplně nový, nikoliv jakkoli předjednaný, takže si myslím, že není úplně namístě o tom takto během 10 minut rozhodnout, jak kolegové navrhují.

V tomto druhém svém působení na Ministerstvu zdravotnictví mám celou řadu déjà vu a toto je jedno z opravdu velkých déjà vu. Myslím si, že už zbývá akorát oslava na Karlově mostě, abychom si tedy řekli, že vše je za námi (potlesk) a že teď už budou jenom světlé zítřky. Takže úplně přesná debata byla před rokem, naprosto přesná, naprosto přesný tlak, naprosto přesná atmosféra, a víme, co se stalo v září, víme, co se stalo v říjnu, víme, jak kolegové z opozice tvrdě kritizovali vládu, jak situaci podcenila, rozvolnila příliš brzy a tak dále. Takže prosím, neopakujme stejné chyby, jak se říká v jednom filmu, stejné chyby, stejné známky. Prostě toto je jednoznačný fakt.

Podívejte se, co se děje ve Velké Británii, jakým způsobem narůstá počet případů indické mutace. A to nás čeká, jestli chceme, nebo ne, taktéž, a je to pouze otázka času. Indická mutace reálně může vytlačit britskou mutaci nebo ty další, nebo tedy delta mutace - nesmí se říkat indická - a budeme tady mít reálný problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP