(10.20 hodin)
(pokračuje Munzar)

To není jenom o řešení sporů. To je povinnost pro vlastníka to umožnit. Já jsem to tady říkal ve svém úvodním slově. Mně přijde absurdní, aby vlastník to byl povinen umožnit, a když se mu něco nelíbí, tak se obrátil na Český telekomunikační úřad, notabene si kladu otázku, a já jsem tady nechtěl tu diskusi tím zatěžovat, ale kladu si otázku, zda Český telekomunikační úřad bude rozhodovat s ohledem pouze na poskytování internetu, nebo i s ohledem na stavební řešení. Proto tam byl původně z mého pohledu ten stavební úřad. To mi na tom vadí. Mně to skutečně přijde jako okleštění vlastnických práv.

A když se bavíme o tom společenství, tak to také není tak, že ty společné prostory nepatří nikomu. Na společných prostorách domu ve společenství vlastníků jednotek každý z vlastníků bytové či nebytové jednotky má na těch prostorech podíl. Proto také máme společenství vlastníků, proto máme valné hromady těch společenství, proto, aby to společenství o těch společných prostorách rozhodovalo. A tímto návrhem to rozhodnutí se tomu společenství vlastníků jednotek, ale nejen jemu, všem vlastníkům, bere. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Pan poslanec Luzar - faktická poznámka.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se fakticky rád obrátil na zpravodaje, ctěného kolegu Jiránka. On uvedl ve svém projevu legislativně technické úpravy. S tou první samozřejmě není problém, to opravdu je legislativně technická, ale ten druhý návrh, který dal, již dle mého názoru legislativně technický není. Je to posunutí termínu z 6 na 9, změna číslovky.

Ale ono to má genezi. V původním návrhu totiž byly tři měsíce na to, aby operátoři, reklamní operátoři, kteří vás zahlcují stejně jako mě každý den nabídkami po telefonu, přešli z neaktivního na aktivní získávání souhlasu s tím, že souhlasíte s takovým telekomunikačním přístupem a reklamami. V současném stavu je to tak, že vám volají, a pokud neprojevíte zájem, že nechcete, abyste byli obtěžováni, tak teprve potom vás zařazují do nějakých seznamů, a to ještě možná natřikrát, načtyřikrát. Tento zákon nebo ten návrh měnil ten princip na to, že vy musíte být proaktivní, to znamená, že vy - oni tedy, pardon, musí být proaktivní, že si od vás ten souhlas získají a potom vás teprve můžou kontaktovat s reklamami. Je to velká změna, která ohrožuje tento byznys s informacemi, který vám volá - původní návrh byl tři měsíce. Kolega Jiránek navrhl ve svém pozměňovacím návrhu, který akceptoval výbor, šest měsíců, s čímž výbor vyjádřil souhlas, a nyní přichází s nějakou dohodou, že by to mohlo být až devět měsíců. Já si myslím, že toto není čistá legislativně technická, na to bych chtěl upozornit, popřípadě znát stanovisko legislativy, protože to zásadně mění parametry již původního vládního návrhu, a bavíme se o tom, že pokud někomu nevadí obtěžování, nevyžádané obtěžování po telefonu, potom jistě přivítá to posunutí termínu, protože to umožňuje těm firmám činit protiopatření a žádat rychlou novelu, aby ten byznys byl zachován.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Pan zpravodaj se přihlásil do rozpravy.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji kolegovi Luzarovi. Já s ním souhlasím. Není to úplně čisté, na druhou stranu je to dohoda úřadu s trhem. Já za to svým způsobem nějak krvácet nechci. Myslím si, že je to dobré, protože je to určitá dohoda, která vzešla z jednání, která jsme vedli v posledním měsíci. Ta jednání byla těžká, složitá, projednávali jsme všechny možné varianty a je to určitá dohoda, kterou obě strany nějakým způsobem domluvily. Uznávám, a je to i po dohodě s legislativou, že to není úplně čisté, ale je to cesta, jakým způsobem tu dohodu naplnit. Za mě takhle.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Asi bude nejlépe, když to nějak objektivně zhodnotí naše legislativa. Máme ještě prostor, protože s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Nacher a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já to jenom vysvětlím, o co tam jde. My vlastně měníme systém - já bych to nazval - opt-out na opt-in. Dneska když nechcete, aby vás někdo navolával, tak se musíte aktivně ozvat. Problémem je ale, a mně se to děje dost často, že mi pořád někdo volá a nabízí mi akcie, že si ten můj kontakt předají na firmu B, ta mi zavolá, já zase řeknu, že nechci, teď to předají na firmu C, ta mi zavolá s podobnou věcí a vlastně ten člověk je obtěžován permanentně, zatímco my tady navrhujeme, nebo ten vládní návrh, aby to byl opt-in. To znamená, člověk se musí aktivně přihlásit s tím, že souhlasí s tím, že bude fungovat telemarketing.

Vnímám to, že to vzbudilo na trhu takovou nevoli, tomu já rozumím, nicméně ten kompromis byl, že to bude mít odročení šest měsíců, teď pan zpravodaj, ctěný kolega Jiránek, navrhuje devět měsíců. Já bych tady jenom na mikrofon chtěl říct, že to klidně podpořím, beru to jako kompromis, ale doufám, že těch devět měsíců nebude využito pro to, aby se ten zákon nevrátil znovu a znovu se ten telemarketing nepovolil. Takhle aby to tady zaznělo úplně explicitně. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom ještě krátký komentář k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Pávka. O co běží? Současný zákon o elektronických komunikacích už stanoví vlastníkům povinnost umožnit připojení k internetu pro příslušné nájemníky či uživatele nemovitosti. Už v tuto chvíli tam ta povinnost stojí. Ten pozměňovací návrh zužuje prostor pro dohodu mezi vlastníkem a tím nájemníkem tím, že do toho vstupuje třetí subjekt - ten, kdo do té nemovitosti má přinášet přímo optické vlákno nebo jiný druh internetového připojení. Zatímco současná podoba je invazivní, tak ta budoucí navrhovaná panem kolegou Pávkem je prostě vůči vlastnickým právům invazivnější, a jak jsem zmínil, zužuje důležitý prostor pro dohodu, pro jednání s vlastníkem nemovitosti. Proto pokládáme ten návrh za nadbytečný, navíc není k dispozici žádná analýza nebo studie, která by ukazovala, že tohle je skutečně vážný problém a znamená zásadní omezení pro přístup k internetovému připojení pro občany České republiky.

Naopak bych rád využil příležitost, abych okomentoval návrhy, které systémově vedou k tomu, že se v České republice podaří odstranit největší bariéry v rychlejším rozšiřování internetové konektivity k tomu, aby lidé měli k internetu blíž a měli spolehlivé a rychlé připojení. Víme, že Česká republika disponuje poměrně kvalitní páteřní sítí vysokorychlostního internetu a to, kde nás tlačí bota, představuje spolehlivé připojení do vzdálenějších oblastí, do okrajových částí České republiky, a právě na to se zaměřují naše pozměňovací návrhy, abychom řešili problém tam, kde ve skutečnosti je. Proto přinášíme zjednodušení například pro pokládání nových sítí podél silnic II. a III. třídy, zatímco současná podoba zákonů to totiž poměrně komplikuje. Ten společný pozměňovací návrh reálně přináší významné zjednodušení. Na základě odezvy krajů ČR jsme přinesli také jasné ukotvení kabelovodů, protože celá řada regionů už začala v té oblasti vyvíjet aktivity, aby otevřela cestu k dobrému připojení pro svá města a své obce.

A konečně další z těch pozměňovacích návrhů významně zjednodušuje administrativu v okamžiku, kdy sítě nové generace mají vést právě třeba po pozemcích státu. Samozřejmě je tam pamatováno na nezbytnou ochranu státních investorů a státu, ale v okamžiku, kdy bude příslušné územní povolení, tak nebude nutné se znovu zatěžovat vytvářením smluv a negociacemi ohledně příslušných služebností, věcných břemen, tak jak jsme na to dříve byli zvyklí.

To, co reálně přinášíme do zákona o elektronických komunikacích, je tedy opravdu posun České republiky směrem k rychlému, modernímu a spolehlivému připojení tak, abychom v tomhle směru vytvářeli podmínky pro další rozvoj ekonomiky, abychom vytvářeli i co nejvhodnější podmínky pro přístupnost regionů k rychlému internetu, k inovacím a zároveň abychom lidem, tak jak jsme to koneckonců zažili právě v době covidové, usnadnili podnikání, usnadnili práci i vzdělávání v okamžiku, kdy jsou závislí na internetovém připojení, ať už z jakýchkoliv důvodů. To je důležitý krok a důležitá forma pomoci k dalšímu rozvoji České republiky v oblasti elektronických komunikací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP