(10.30 hodin)
(pokračuje Kupka)

Mnohokrát děkuji za pozornost a prosím ještě jednou o vaši podporu pro ty pozměňovací návrhy, které znamenají reálný, kvalitativní, pozitivní posun v modernizaci České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Máme před sebou... Pardon, pane zpravodaji. Faktická poznámka, kolega Běhounek. Jinak samozřejmě respektuji, pane zpravodaji, že máte přednostní právo, ale faktická poznámka má přednost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, velmi se připojuji ke stanovisku kolegy Kupky, protože ten materiál, který hovoří o možnosti ukládání sítí a kabelovodů, byl velmi důležitý a v současné době není právně ukotven, jsou s tím problémy. A pokud bychom tento pozměňovací návrh přijali a prošlo by to, velmi by to zlepšilo situaci. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a celé té komplexní záležitosti, protože kolega Kupka a Asociace krajů na tom odpracovali nemalý kus práce a je to velmi významná věc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní pan poslanec Jiránek jako zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Dvě rychlé reakce na kolegu Kupku. Jenom ohledně toho, že nebyl identifikován problém u těch vnitřních rozvodů: vláda to schválila ve svém Akčním plánu 2.0 a identifikovala to tam jako problém - a je to v Akčním plánu - který chce řešit - jenom jako doplňující informace.

A za druhé chci určitě podpořit kolegu Nachera v tom legislativně technickém prodloužení z šesti na devět. Ani já nechci, aby se vracel systém opt-outu. Potvrzuji to, že z mého pohledu je opt-in lepší, to znamená, aby se zákazník, který chce být navoláván, zajímají ho ty nabídky, aby se někam zaregistroval a firmy ho mohly oslovovat. Určitě nepočítám s tím, že to prodloužení o několik měsíců znamená nějaký návrat do stávajícího stavu, který chceme celým tímto zákonem měnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy ve třetím čtení? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím a budeme pokračovat. Zeptám se pana ministra, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Pane zpravodaji, závěrečné slovo? Není tomu tak.

Budeme tedy pokračovat, a to hlasováním o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. (V sále je hluk.) Prosím o klid Sněmovnu. Budeme se zabývat procedurou hlasování ve třetím čtení. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Tak děkuji, pane předsedající. Přečtu tedy návrh hlasovací procedury:

1. bod jsou legislativně technické úpravy.

2. bod jsou pozměňovací návrhy A1 až A10, A12 až A17, A19, A22, A24 až A31 - společně jedním hlasováním.

3. bod jsou pozměňovací návrhy A11 a A32 - společně jedním hlasováním.

4. bod je A18 a A34 - společně jedním hlasováním.

5. bod je pozměňovací návrh A20.

6. bod je pozměňovací návrh A21.

7. bod je pozměňovací návrh A23.

8. bod je pozměňovací návrh A33.

9. bod je pozměňovací návrh B.

10. bod je pozměňovací návrh C.

11. bod je pozměňovací návrh D1. A ten, pokud bude schválen, jsou nehlasovatelné následně D2 a E2. Nebude-li schválen, bude se hlasovat D2.

12. Takže další bod je D2. A bude-li schválen, je následně nehlasovatelný pozměňovací návrh E2. A nebude-li schválen, hlasuje se následně E2 jako bod 13.

Bod 14 je pozměňovací návrh E1.

Bod 15 je pozměňovací návrh F1.

Bod 16 F2.

Bod 17 F3.

A bod 18 je pozměňovací návrh G.

A bod 19 je návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo má připomínku k proceduře? Pan kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já jsem zpočátku nepochytil pana zpravodaje, ty legislativně technické. Tady zaznělo, že by se měla k tomu vyjádřit legislativa, jestli ten druhý návrh je, nebo není legislativně technický. Každopádně Sněmovna je suverén, jsou tady dva návrhy legislativně technických, mělo by se o nich hlasovat, každý zvlášť a zdůraznit, že tady není stanovisko legislativy, jestli ten druhý pozměňovací návrh měnící číslovku 6 na číslovku 9 je opravdu legislativně technický. Čili na to chci pouze upozornit v rámci hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Luzarovi a já to rozhodnu rovnou. Změnit uvnitř textu 6 měsíců na 9 měsíců není možné a nenechám to hlasovat jako legislativně technickou úpravu, protože to je úprava, která náleží do druhého čtení. Pokud někdo nesouhlasí, tak ať namítne proti postupu předsedajícího, a s tou námitkou se vypořádáme hlasováním, jestli takhle souhlasíte. Pokud někdo takovou námitku přednese, že ten druhý návrh, ta výměna z těch 6 na 9, je legislativně technická, tak já prostě s tím nesouhlasím a musíte to nechat hlasovat, kdo souhlasí s postupem předsedajícího a kdo je proti. Rozumíme si dobře? Jo? Tak pokud nepadne námitka, budeme hlasovat jenom ten jeden legislativně technický návrh, ten druhý nemůžeme hlasovat, pak by byla ta procedura beze změny, protože nikdo nenavrhoval žádnou změnu.

Tak prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Jiránek: Tak já tu námitku nepodám a akceptuji to, co bylo řečeno. Můžeme se tedy vrhnout na hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak já ale nejdřív nechám odhlasovat proceduru hlasování. To znamená, tak jak to pan zpravodaj přednesl, s tím, že je tam jenom jedna legislativně technická úprava, ano? (Zpravodaj: Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 391 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 391, z přítomných 168 pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme se tedy touto procedurou řídit.

 

První návrh je tedy legislativně technická úprava, ano?

 

Poslanec Martin Jiránek: Ano. První návrh je legislativně technická úprava, přečíslování § 118.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 392, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 392, z přítomných 169 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh, první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Jiránek: Jsou to pozměňovací návrhy A1 až A10, A12 až A17, A19, A22, A24 až 31, jsou to legislativně technické úpravy, které jsem navrhl ve spolupráci s ministerstvem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 393, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro?

 

Poslanec Martin Jiránek: Jenom výbor...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pardon, omlouvám se. Hlasování číslo 393 prohlašuji za zmatečné. Požádám o stanovisko zpravodaje a pana ministra, vicepremiéra.

 

Poslanec Martin Jiránek: Výbor souhlasí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 394 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 394 z přítomných 169 pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP