(11.40 hodin)
(pokračuje Kobza)

Z toho pohledu vidíme jako klíčovou právě dostavbu Dukovan i Temelína, protože potom Česká republika z hlediska své pozice, z hlediska možnosti navýšení produkce elektřiny, se skutečně může stát středoevropským energetickým hegemonem. A nejde jenom o zásobování vnitřního trhu, ale především o export, protože při tempu, jakým nás zadlužuje stávající vláda, export elektřiny prostřednictvím ČEZu jako polostátní organizace může být jeden z vítaných zdrojů financí, jak se tyto dluhy mohou splácet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Jistě nás čeká ještě dlouhá diskuse o nové energetické koncepci i s ohledem na vývoj nových technologií a to je samozřejmě dobře. Určitě i v rámci přípravy dostavby jaderného bloku v Dukovanech nás čeká ještě rozsáhlá diskuse nad mnoha faktory a parametry a budu doufat, že dostaneme jako členové vládního výboru všechny podklady pro to, abychom se k tomu mohli vyjádřit.

Ale v tuto chvíli mi, kolegové, dovolte, abych velmi ocenila dobrou vůli nad tou dohodou ohledně bezpečnostních garancí, o kterých jsem tady v posledních měsících mnohokrát mluvila. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi i dalším aktérům za to, že vyjádřili podporu pozměňovacím návrhům, které toto řeší, i vůli toho, pokud se dalšího pozměňovacího návrhu v tomto duchu ujme Senát, a senátoři také vyjádřili tuto vůli, takže tady dojde k podpoře. Takže vám tímto děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, já jsem poslouchal chvíli debatu. No, co k tomu říci? Po rozvratu veřejných financí a dalších věcí dochází samozřejmě k rozvratu energetické koncepce České republiky. Takže můžeme občanům vzkázat: Kupte si les, jestli na to máte peníze, nebo se aspoň skamaraďte s někým, kdo nějaké dříví má, abyste se k té energii nějak dostali, protože to, co tady předvádí Česká republika, je zcela devastující z hlediska energetické soběstačnosti a bezpečnosti. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a tím je vyčerpána rozprava. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Požádám o závěrečná slova. Pane ministře? Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Už budu velmi stručný, vím, že to bylo velmi náročné. Přesto jsem chtěl všem, ať už těm, kteří se k tomu vyjadřovali kladně, nebo záporně, poděkovat. Myslím si, že jsme v rámci diskuse dospěli k důležitému milníku v rámci české energetiky, a to je, zabezpečit do budoucna bezemisní zdroje za rozumné ceny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj? Nemá zájem. V tom případě můžeme přejít k hlasování. Nejdříve, než budeme mít proceduru, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. Potom bych tedy teprve požádal - pana zpravodaje - o přednesení procedury hlasování. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás... (Poslanec Dolínek mluví s řídícím mimo mikrofon.)

Pokud správně mohu shrnout a zpravodaj mě kontroluje, máme návrh na zamítnutí. Potom přibyl návrh na vrácení do druhého čtení a pak bychom teprve měli proceduru podle 966/4, respektive 5. Ano, pane zpravodaji? (Ano.)

Nejdříve tedy návrh na zamítnutí návrhu zákona. (Zpravodaj: Na vrácení.) Na vrácení, pardon. Počet přihlášených se ustálil. Ještě jednou zagonguji.

 

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

Hlasování pořadové číslo 412 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 412, z přítomných 165 pro 20, proti 133. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní návrh na zamítnutí návrhu zákona.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 413, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 413, z přítomných 166 pro 18, proti 132. Tento návrh byl také zamítnut.

 

Nyní tedy požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil, sdělil stanovisko výboru. O totéž požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Výbor svým usnesením navrhl proceduru takovou, aby se hlasoval nejprve pozměňovací návrh A, potom B1, potom B2, potom návrh C, potom návrh D, potom návrh E, F a potom jako celek.

Nicméně dávám protinávrh a vysvětlím důvod, proč. Protinávrh procedury by byl následující: nejprve bychom hlasovali pozměňovací návrh B1 pana poslance Lipavského, který upravuje § 2 písm. a). Je to ve vztahu k nízkouhlíkové výrobě elektřiny, k minimálnímu výkonu 100 megawattů a tak dále. (Konzultace s legislativou.)

Omlouvám se. Samozřejmě první bude legislativně technická, kde tam jedna je. Takže první hlasujeme legislativně technickou.

Potom budeme hlasovat B1.

Následně bychom hlasovali A1, které v tomto odstavci pana Lipavského a v původním znění zákona vypouští právě těch 100 megawatt, aby se tento zákon mohl univerzálně uplatnit i na jiné zdroje než velké, protože víme, že se vytváří a vyvíjí ve světě modulární zdroj jaderné energie, tak aby ten zákon byl v budoucnosti univerzální.

Následně bychom hlasovali A2, potom A3, potom A4.

Pak bychom hlasovali B2.

Potom C.

Potom D.

Potom E.

Potom F.

Samozřejmě pakliže bude schváleno B2, tak potom je C nehlasovatelné. Pakliže neschválíme B2, budeme hlasovat C. A taktéž pakliže se schválí pozměňovací návrh D jako celek, tak pokud bylo schváleno A, tak budeme hlasovat D1 až D3 zvlášť.

Takže vás tím provedu tak, abychom se v tom opravdu neztratili, a vždycky zdůrazním, o co se tam jedná, abychom věděli u každého bodu. Přece jenom je to poměrně zásadní.

Takže procedura byla navržena takto: legislativně technické, následně B1, potom postupně A1 až A4, potom B2, potom C, potom D, potom E, F a hlasovat zákon jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. K proceduře hlasování se hlásí nejdříve paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěla vyjádřit k hlasování pod číslem 412. Na sjetině mám ano, ale hlasovala jsem ne. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro záznam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak to nebylo k proceduře, ale do záznamu. Kdo k proceduře?

 

Pokud nikdo, procedura navržená zpravodajem s tou změnou proti tisku 966/5, to znamená B1 předřadit hned za legislativně technickou.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 414, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 414, 168 přítomných, 130 pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme se tedy touto procedurou řídit. Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. První tedy hlasujeme legislativně technickou záležitost, a to je, že v nadpisu zákona se nahrazuje číslovka 2000 číslovkou 2012. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP