(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dvanáct.

 

Poslanec Petr Dolínek: Ano, tam byl chybně pojmenovaný zákon od začátku, od zpracovatele zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko - legislativně technický... ano. Pan ministr? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 415. Kdo je pro legislativně technickou úpravu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 415, ze 168 přítomných pro 165, proti nikdo. Legislativně technická úprava byla přijata. První návrh?

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nejprve hlasujeme B1, a B1 je tedy pozměňovací návrh pana kolegy Lipavského s tím, že řeší jednak to, že má být dodávána... respektive, že při výstavbě byly užity pouze technologie dodavatelů, kteří jsou státními příslušníky státu, tedy přistoupil k dohodě o vládních zakázkách, a jejichž ovládající osoby jsou státními příslušníky takové země.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Negativní za výbor.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 416. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 416, ze 168 přítomných pro 58, proti 41. Návrh byl zamítnut.

 

Další. (Skupina poslanců se radí před řečnickým pultíkem.) Další krok.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já bych poprosil... mohu poprosit o pětiminutovou pauzu na vyjasnění procedury? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tak chviličku pauza. (Předsedající se odmlčí. Poslanci se radí v prostoru před řečnickým pultíkem.)

 

(Jednání přerušeno od 11.51 do 11.54 hodin.)

 

(Předseda klubu ODS signalizuje z prostoru před řečnickým pultíkem žádost o tříminutovou pauzu.)

Dobře, vyhlašuji přestávku do 11.57 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.54 do 11.57 hodin.)

 

Je 11.57 hodin, přestávka skončila. Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych si dovolil, pane předsedající, zpochybnit toto poslední hlasování z důvodu, že jako zpravodaj jsem neadekvátně představil daný bod a všichni kolegové neměli šanci jasně vidět, o čem hlasují. Takže žádám, prosím o hlasování zpochybnění toho, co nyní proběhlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Trochu netradiční. (Pobavení v sále.) Ale v tom případě musí říct, že tedy vaše vůle nekoresponduje s elektronickým zápisem o vašem hlasování, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Dolínek: Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže můžeme tedy požádat Sněmovnu, zda souhlasí s tím, abychom opakovali hlasování číslo 416.

A já se na to zeptám Sněmovny, zda souhlasí s tímto krokem, v hlasování číslo 417, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 417, ze 168 přítomných 151 poslanec (pro), proti nikdo. Návrh byl přijat. Požádám znovu o uvedení B1.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Lipavského pod písmenem B1, který máte předložený před sebou ve vašich materiálech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko ještě jednou? (Výbor: negativní.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 418. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 418, Z přítomných 168 pro 133, proti 29. Návrh byl přijat. Další návrh? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP