(12.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Ale já si troufám říci, že ty náklady nebudou nějak zásadně vyšší, a to z toho důvodu, že dnes vlastně pojišťovny, pokud hradí tyto léky na velmi vzácná onemocnění nebo skutečně nějaké inovativní léky, tak jediná možnost, jak se k nim pacient může dostat, je žádat skrze takzvaný § 16 v rámci individuální úhrady. V takovém případě pojišťovna nemá žádný prostor pro vyjednávání o ceně, není ten lék jakkoli kategorizován, nepodléhá jakékoli revizi v čase. To znamená, pojišťovna zaplatí ten lék, jak je, v rámci žádosti podle § 16.

To, co my navrhujeme, pokud ten návrh projde, je, že všechny tyto léky projdou standardním procesem, budou kategorizovány, a bude tam tedy možné uzavírat nějaké dohody o nejvyšší ceně s pojišťovnami. Ten lék bude samozřejmě v čase podléhat revizi, to znamená, pokud se ukáže, že v rámci reference, která se dělá s dalšími evropskými zeměmi, je nějaká vyšší cena, tak SÚKL udělá revizi úhrady. Takže v tomto směru naopak se může stát, že skutečně ty náklady budeme držet na uzdě oproti tomu současnému stavu, kdy pojišťovna na základě § 16 hradí výši ceny, tak jak ji firma nabízí, a není tam jakákoli možnost tu úhradu snížit. Takže myslím si, že skutečně v tomto směru je ten systém lepší, je standardizovaný oproti současnému stavu, a tím pádem asi nepředpokládáme, že by ty náklady měly být nějak zásadně vysoké. Ostatně bylo to projednáváno i se zdravotními pojišťovnami, které s tímto vyjádřily souhlas, a myslím si, že zdravotní pojišťovny jsou často těmi, které jsou velmi opatrné, pokud jde o výdaje v systému veřejného zdravotního pojištění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Brzobohatá.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěla ještě mluvit ke svému pozměňovacímu návrhu o doplatku bionických protéz. Věřte, že nikdo v této místnosti neví o protézách víc než já. V současné době lidé po amputaci dostanou nějakou protézu a mají na ni doplatek 1 %. Ale bionické nohy, které výrazně zkvalitní život, které vlastně simulují chůzi a člověka můžou posunout dopředu, tak je tam v současné době doplatek 25 000 korun a to si člověk, který je třeba v invalidním důchodu, nemůže dovolit. Mám spoustu signálů, že lidé tyto nohy odmítají. Tak jsme domluvili se zdravotními pojišťovnami, že tam dáme maximálně 1 %, což je doplatek asi 4 500. Takže bych vás moc moc chtěla poprosit o podporu, protože to je významné zkvalitnění života lidí po amputaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Jsem nesmírně rád, že se ten zákon projednává ve třetím čtení a že snad v tomto volebním období bude schválen a bude platit. Řada těch věcí tady zazněla a já bych na to chtěl navázat. Jednak bych chtěl říct, že my z opozice, z koalice SPOLU, podporujeme pozměňovací návrh paní poslankyně Brzobohaté, protože se domníváme, že bionické protézy jsou opravdu nesmírně významné a důležité. Musím říct, že moje zkušenosti, když jsem dělal na Rehapru hodnocení těch pomůcek, tak toto byl jeden z největších výdobytků pro pacienty a strašně jim to zjednodušuje život.

Nicméně chtěl bych se zmínit o té ekonomice a o ceně, protože ten zákon má dvě problematické oblasti z našeho pohledu. Ta první je definice pacientských organizací. Já bych tady velmi chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Bendy a Žáčka, protože se domníváme, že to zjednoduší i projednávání toho zákona pak v dalších fázích a myslím si, že je to dobrý pozměňovací návrh, který dává všem organizacím možnost, aby se staly plnohodnotnými v té diskusi, a přitom nikomu neubírá jeho práva.

Daleko důležitější z mého pohledu, protože je to můj pozměňovací návrh, je ekonomika. Já bych byl trošičku větší skeptik než pan ministr, co se týče nákladů, protože co se týče centrové léčby, ty odhady, byť se pohybovaly někde kolem 4 miliard, že by to mohlo stát, já si myslím, že ta realita je 6, možná 7 miliard. To je ale dobře, já to nekritizuji, já to naopak vidím jako pozitivní věc, protože je dobře, když se více našich občanů dostane k centrové léčbě. Navíc v příštím roce ve druhém pololetí budeme mít mimořádnou šanci mluvit do ceny centrových léků a myslím si, že úloha České republiky je dobře se na to připravit tak, abychom vylobbovali, abychom prosadili v rámci Evropské unie co nejvýhodnější a nejzajímavější model pro malé země, jako je Česká republika, které mají ten problém, že mají jazyk, který není mezinárodní, a kde tedy obaly musí být v češtině a tak dále. Všechny ty konsekvence si všichni ti, co se v té problematice pohybujete, uvědomujete.

Nicméně můj pozměňovací návrh, na který bych chtěl upozornit, a tím už budu končit, ať nezdržuji dlouho, je pozměňovací návrh, který se týká zvýšení dostupnosti moderní léčby, respektive její úhrady. To, v čem vidím problém, je, že ta úhrada není provázána pouze s tím, jaká je finanční kondice pojišťoven. Já si plně uvědomuji, že tady toto je naprosto klíčový parametr, proto věřím, že bude ještě v tomto období zvýšena úhrada za státní pojištěnce a že tady toto budeme diskutovat, nicméně je pouze na ekonomické situaci a kondici pojišťoven, jak budou schopny nebo nebudou schopny hradit. Není ale podle mě úplně dobré, aby toto bylo provázáno se státním rozpočtem, proto ten můj pozměňovací návrh, aby ty parametry souvisely pouze s tím, v jaké kondici je ekonomika zdravotních pojišťoven - pokud dobrá, aby to schvalování bylo řekněme pružnější a dostaly se sem rychleji léky, které jsou z medicínského hlediska ku prospěchu na základě doporučení odborných společností, ku prospěchu pacientů; pokud ta kondice není dobrá, tak si myslím, že v této Sněmovně po čtyřech letech jsme všichni víc než realisté a uvědomujeme si, že pak samozřejmě ty pojišťovny nemohou hradit to, na co nebudou mít. Ale opravdu to provázání se státním rozpočtem, respektive s kondicí státního rozpočtu, není šťastné řešení, a navíc to může vést k tomu, že to výrazně zpomalí dostupnost léků pro určité skupiny pacientů se vzácným onemocněním, a to bych byl velmi nerad. Takže velmi prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu v kategorii F8 až F12. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já tady mám faktickou poznámku, paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Mně stačí opravdu jenom ty dvě minuty, protože jsem to říkala i u nás už na poslaneckém klubu, že upozorňuji, že s ohledem na to, jak se vyvíjela legislativní příprava té změny, kdy veřejně prospěšné společnosti vypadly z pacientských organizací a stávají se organizacemi, které se musí transformovat, což nelze, po právní stránce to nelze i v prodlouženém termínu, naopak by musely ukončit svoji činnost a založit novou právní formu. Čili z těchto důvodů, kdy podle mého přesvědčení jde o nepředvídatelnost, se kterou nemohly počítat tyto organizace, mezi které patří i významné organizace jako Alzheimerova společnost, Gerontologická společnost a další, doporučuji a budu hlasovat pro návrh pana poslance Pavla Žáčka jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva, který doporučuje přiznat status pacientské organizace nejen zapsaným spolkům, ale i dalším formám neziskových organizací, které dlouhodobě pacientům pomáhají a hájí jejich zájmy, a to i přesto, že toto není doporučováno zdravotnickým výborem ani garantkou. Ministerstvo financí tady má stanovisko neutrální. Já si myslím, že jde o nepochopení a že bohužel to navrhované řešení, aby se transformovaly do jednoho roku, je po právní stránce nerealizovatelné. To mě vede k tomuto možná pro některé mé kolegyně a kolegy překvapujícímu upozornění. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Bauer. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP