(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci pracovní rehabilitace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1135. Projednávání bylo taktéž přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. Není možné pokračovat v rozpravě.

Tak a teď změna. Ministr obrany Lubomír Metnar odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci podpory českého leteckého obranného průmyslu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1140. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra. Ten je přítomen, a my tedy budeme pokračovat v rozpravě. Ptám se pana místopředsedy... (Obrací se na Vojtěcha Filipa, který se chystá odejít k řečnickému pultíku.) ... a žádám ho, aby přednesl svoji interpelaci.

Ještě krátce přečtu omluvu pana poslance Víta Kaňkovského, který se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, vzhledem k tomu, jak je stará tato interpelace, nebudu všechno opakovat. Moje nespokojenost s odpovědí pana ministra obrany vyplývala z toho, že máme velmi rozdílný přístup k tomu, jaká technika se nakupuje a od koho, protože pokud šlo o prostředky Ministerstva obrany, tak zálohy se platily v podstatě dodavatelům spíše v zahraničí než dodavatelům z České republiky. Jedním z těch dodavatelů je Aero Vodochody, které v roce 2018, připomínám pro ty, kteří to úplně nesledují, poprvé představilo letoun L-39NG, tedy novou generaci cvičného letounu, který je po celém světě velmi dobře znám. V té době také pan předseda vlády Andrej Babiš přislíbil, že k ukončení životnosti L-39C, tedy těch současných cvičných letounů, bude uzavřena dohoda na tom, jak budou naši piloti trénovat na letadlech nového typu, a od té doby se v podstatě vleče otázka uzavřených dohod, respektive nedohod mezi státním podnikem Letecké opravny Malešice, jehož zřizovatelem je právě Ministerstvo obrany, a Aero Vodochody.

Já bych chtěl od pana ministra vědět, aby před Sněmovnou řekl, jestli konečně nakoupí ty čtyři cvičné letouny L-39NG, které byly předmětem dohody, a chtěl bych znát důvody, pro které zatím k té dohodě nedošlo. Vím, že v době, kdy jsem interpeloval v loňském roce a kdy mi odpovídal ministr obrany, existovaly tři body, které prý bránily uzavření té smlouvy, a to byla cena - já bych rád věděl, proč tedy k tomu nedošlo, k uzavření té smlouvy, když cena byla schválena dozorčí radou LOMu 30. března 2020. Dalším důvodem nedohody byla údajně nedokončená certifikace letounu L-39NG. To je trochu směšné, protože ta certifikace je ukončená dlouhou dobu, a jinak certifikace je nikdy nekončící proces, protože v podstatě záleží na tom, co si objednatel, tady Letecké opravny Malešice, vlastně objedná a co tam je potřeba certifikovat. No a ten třetí důvod, ten mi připadá úplně abstraktní, a to je průmyslová spolupráce. Tak jestli je něco, na čem by mělo záležet právě Leteckým opravnám, na čem tedy LOMu musí záležet více, nebo Ministerstvu obrany, více, než je tato spolupráce, je právě to, aby oni odstranili ty překážky, a pokusili se tedy tu smlouvu uzavřít, protože Aero Vodochody dodává L-39NG do jiných států světa a výcvik pilotů ze zahraničí, kteří si nakupují naši techniku, dávají práci našim továrnám, v podstatě my nemůžeme zabezpečovat, pokud ta letadla nebudeme mít ve vlastní výzbroji a nebudeme je moci používat.

Takže já tady už nechci opakovat věci, které byly v té původní interpelaci, protože mi to připadá trochu směšné. Přečetl jsem si v časopisech, které se zabývají právě obranným průmyslem, názory generálů, kteří jsou letci a kteří nechápou náš postup, to znamená, proč LOM, jehož zřizovatelem - opakuji - je Ministerstvo obrany, v podstatě není schopen zabezpečit pro naše piloty cvičné letadlo, které je chloubou našeho průmyslu a je využíváno ve více než tří tisících kusech v celém světě. Prosil bych tedy, jestli ty tři problémy, které tam byly, o kterých já jsem přesvědčen, že už jsou dávno odstraněny, proč ještě trvají a proč ke smlouvě mezi LOM, státní podnik, a Aero Vodochody nedošlo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předávám ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zareagoval na tuto interpelaci, a chtěl bych na úvod říci, že státní podnik LOM oslovil již v roce 2017 společnost Aero Vodochody s prvotním zájmem o koupi nově vyvíjejícího se cvičného letounu L-39NG, a to v návaznosti na plánovanou obměnu letecké techniky určené pro výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku Pardubice. Jedná se zejména o zajištění výcviku pilotů Armády České republiky, který je jedním ze strategických úkolů našeho státního podniku, protože někdy v roce 2004 tato činnost byla od armády outsourcována právě ke zmiňovanému podniku LOM Praha. Od té doby, od roku 2017, kdy započala jednání, vedl státní podnik kontinuální jednání se společností Aero Vodochody k návrhům ke smluvním podmínkám a související průmyslové spolupráci s vazbou na průběh certifikačního procesu, který doposud pro armádu, a to zdůrazňuji, není dokončen, tak jak to ukládají české předpisy a standardy. V průběhu minulého roku již toto jednání bylo ve fázi, kdy se precizovaly konkrétní smluvní podmínky včetně cenových parametrů a jejich znaleckého ověřování.

Rád bych v této souvislosti poznamenal, že platební podmínky na nákup letounů již byly mezi LOM Praha a společností Aero Vodochody bez jakéhokoliv sporu dohodnuty v modelu úhrady kupní ceny s dodáním letounu. Profinancování kontraktu ze strany LOM Praha tak bylo připraveno formou úvěrového financování, protože - rovněž bych chtěl zdůraznit - nakupuje státní podnik LOM, ne resort Ministerstva obrany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP