(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 104. schůze, všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Ondřej Babka - osobní důvody, Lukáš Bartoň - zdravotní důvody, Ivan Bartoš - pracovní důvody, Jan Bartošek - pracovní důvody, Josef Bělica - pracovní důvody, Petr Bendl - pracovní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jiří Bláha - rodinné důvody, Pavel Blažek - pracovní důvody, Jan Čižinský - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Petr Fiala - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna - pracovní důvody, Stanislav Fridrich do 11 hodin - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková do 13 hodin - pracovní důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - zahraniční cesta, Jaroslav Holík od 11 do 13 hodin - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Jan Jakob od 12 do 19 hodin - pracovní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, David Kasal - pracovní důvody, Václav Klaus - osobní důvody, Martin Kolovratník - pracovní důvody, Barbora Kořanová od 16 do 19 hodin - pracovní důvody, Josef Kott do 11 hodin - pracovní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Robert Králíček - pracovní důvody, Karel Krejza - pracovní důvody, Krutáková Jana - zdravotní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Jiří Mašek do 13 hodin - pracovní důvody, Patrik Nacher - pracovní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Roman Onderka - zdravotní důvody, Ivo Pojezný - pracovní důvody, Věra Procházková - pracovní důvody, Jaroslava Puntová - zdravotní důvody, Vít Rakušan - pracovní důvody, Jan Řehounek - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - pracovní důvody, Olga Sommerová - osobní důvody, Pavel Staněk - rodinné důvody, Zbyněk Stanjura - pracovní důvody, Karel Tureček - rodinné důvody, František Vácha - zdravotní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Radovan Vích - osobní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Václav Votava - zdravotní důvody, Jaroslav Vymazal - pracovní důvody, Radek Zlesák - pracovní důvody. Ještě mi přišlo několik dodatečných omluv. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jaroslav Faltýnek mezi 9.00 a 11.00 ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Marie Benešová do 14.30 - pracovní důvody, Klára Dostálová - pracovní důvody, Jan Hamáček do 11 hodin - pracovní důvody, Karel Havlíček - pracovní důvody, Jakub Kulhánek do 13 hodin - pracovní důvody, Jana Maláčová se omlouvá z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Miroslav Toman od 11 hodin - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek do 11 hodin - pracovní důvody. A omlouvá se pan ministr Adam Vojtěch od 9.00 do 10.30 z pracovních důvodů a omlouvá se pan ministr Richard Brabec z dnešního celého jednacího dne z pracovních důvodů. Tak jsme zvládli všechny omluvy.

A dneska je 17. 6. a narozeniny má paní poslankyně Jana Levová. Takže v tomto komorním prostředí na dálku všechno nejlepší. (Potlesk.)

Dnešní jednání zahájíme bodem 539, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

539.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 104. schůze bylo předloženo celkem 22 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112, že není-li interpelující poslanec na schůzi přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Přistoupíme k jednotlivým interpelacím. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Před chvílí jsem četl jeho omluvu, není tedy možné pokračovat v projednávání interpelace. Budeme pokračovat dále.

Další interpelací je opět interpelace paní poslankyně Olgy Richterové na předsedu vlády, který odpověděl ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 709. Také toto projednávání bylo přerušeno do přítomnosti pana premiéra a není možné pokračovat.

Předseda vlády Andrej Babiš dále odpověděl na interpelaci poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Tento tisk byl přerušen do přítomnosti předsedy vlády.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání bylo přerušeno, není možné pokračovat až do přítomnosti pana premiéra.

Další interpelací je opět interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci informovanosti samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Předseda vlády odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Tato interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1017. Projednávání této odpovědi bylo taktéž přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Další interpelací je interpelace pana poslance Jakuba Jandy na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci podpory sportovní činnosti v době koronavirové krize. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1098 spolu s odpovědí. Také projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku v programu Antivirus. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně. Paní ministryně se také písemně omluvila z dopoledního jednání, takže projednávání bylo přerušeno, není možné pokračovat.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odpověděla na interpelaci poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaný OSPOD. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1115. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jana Lipavského ve věci plánované cesty ekonomického poradce prezidenta republiky Martina Nejedlého do Moskvy. Interpelace se předkládá jako sněmovní tisk 1124 spolu s odpovědí. Projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády.

Další interpelací je interpelace pana poslance Pavla Žáčka ve věci ochrany utajovaných skutečností v Kanceláři prezidenta republiky a Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Interpelace směřuje na předsedu vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti premiéra. Není možné pokračovat v rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP