(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v odpoledním jednání Poslanecké sněmovny.

Na úvod několik omluv. Omlouvá se paní ministryně Jana Maláčová z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Jakub Kulhánek z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Lukáš Kolářík z osobních důvodů, paní poslankyně Andrea Brzobohatá do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a paní poslankyně Ivana Nevludová od 14.30 hodin do konce jednání z osobních důvodů.

Otevírám bod

 

540.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelky vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Jako první byl vylosován pan poslanec Ondřej Benešík, kterému tímto předávám slovo a prosím, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České vlády Andreje Babiše. Připraví se pan poslanec Koten. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Pane předsedo, má interpelace se týká takzvaného evropského žalobce. Já jsem se v Mladé frontě nebo respektive na portálu iDNES dočetl, že podle Babiše je Úřad evropského veřejného žalobce další institucí, která bude zasahovat do vnitřních záležitostí České republiky a salámovou metodou získávat pro Brusel víc a víc pravomocí. Tato věta byla pronesena v souvislosti s tím, že evropský žalobce má prošetřit střet zájmů pana premiéra. Já bych chtěl jenom říct, že ten evropský žalobce, ten institut, vznikl na bázi takzvané posílené spolupráce. To znamená, každá země si může sama rozhodnout, jestli se svěří do jurisdikce takového žalobce, nebo nesvěří. Česká republika dobrovolně na rozdíl třeba od Maďarska a Polska, které nejsou součástí evropského žalobce, tento institut přijala. Institut veřejného žalobce, evropského žalobce, prosadil ministr za hnutí ANO pan Pelikán a ten proces dokončila vláda Andreje Babiše. Tak já se ptám, proč Andrej Babiš svěřuje zbytečně více pravomocí a salámovou metodu Evropské unie. Prostě to bylo jeho rozhodnutí, rozhodnutí jeho vlády, které dneska kritizuje, a já se ptám na jeho postoj, proč to tak dělá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Koten, který byl vylosován na druhém místě, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane nepřítomný premiére, já bych se velice rád zeptal, jakým způsobem vláda přistoupí v podobě sebereflexe k několika zrušeným rozhodnutím, která vláda vydala v rámci nouzového stavu, ať se to týká zavřených restaurací, zavřeného maloobchodu a tak dále, protože Nejvyšší správní soud opakovaně zrušil tato vaše protiústavní opatření, a jsem tedy zvědav, kdo má hmotnou a trestní odpovědnost tady za tato opatření a jakým způsobem budou firmám kompenzovány škody, které jdou do desítek milionů a miliard, co se týká České republiky, a Nejvyšším správním soudem tedy tato vaše opatření byla vyhodnocena jako protiústavní a jako neplatná. Tak bych rád věděl, jakým způsobem se s tímto popasuje vaše vláda. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Na řadě je pan poslanec Ondráček. Přednese svoji interpelaci na předsedu vlády s názvem Debilita, nebo záměr.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, respektuji vaši zdravotní indispozici a přeji vám brzké uzdravení. Zároveň mi dovolte, abych se vás dotázal, co si myslíte o zahájení výstavy pod názvem Kus domova, která je věnována odsunu německého obyvatelstva po ukončení druhé světové války, jejíž zahájení proběhlo na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v České Lípě dne 10. 6. tohoto roku, právě v den, kdy si celý civilizovaný svět připomínal 70. výročí vyhlazení Lidic - Lidic, které se staly symbolem hrůzy a krutovlády hitlerovského Německa v Československu a v celé Evropě. Zatímco vy, a to já hodnotím kladně, jste se šel poklonit památce obětí Lidic, tak vaše stranická kolegyně, starostka České Lípy, inženýrka Jitka Volfová, zahajovala tuto výstavu, která má v podtitulku uvedeno - cituji: "Vzpomínka na pět tisíc obyvatel České Lípy, kteří museli 15. června 1945 opustit své domovy a nastoupit na cestu do vyhnanství." Konec citace.

Nechci tady vyčíslovat, není na to ani časový prostor, kolik obyvatel z českého pohraničí muselo opustit své domovy po podpisu hanebné Mnichovské dohody od našich takzvaných spojenců Anglie a Francie ani kolik našich spoluobčanů nacistické Německo zabilo a umučilo v období protektorátu. To by byl dlouhý výčet. Ve vaší odpovědi od vás nepožaduji žádné historické hodnocení té šílené doby, ale postačí mi jen strohé vyjádření, zda toto načasování této výstavy považujete vy osobně za debilitu činovníků města Česká Lípa, nebo záměr provokovat ty, kteří všechny hrůzy druhé světové války ještě mají v živé paměti. Vůbec nechci připustit, že by to byl záměr k postupnému přepisování dějin, jak jsme toho stále častěji svědky. Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče.

Rychle omluvu: omlouvá se pan poslanec Petr Sadovský z dnešního jednání z pracovních důvodů.

Další byl vylosován pan poslanec Lubomír Volný. Přednese svoji interpelaci na předsedu vlády Andreje Babiše. Připraví se paní poslankyně Maříková.

 

Poslanec Lubomír Volný: Mám dezinfikovat, nebo ne? (Poslanec Volný dezinfekci nepoužil.) Takže já také přeji panu premiérovi brzké uzdravení. Vyjadřuji jasné přesvědčení, že jeho kardiovaskulární problémy nesouvisejí s jeho vakcinací, to je naprosto jasné. Nicméně v této zemi se přestalo za celý loňský rok vyplácet 14 300 starobních penzí, ale za první tři měsíce tohoto roku se jich přestalo vyplácet 15 000. Takže za první tři měsíce tohoto roku, tedy v době, kdy se u nás vakcinuje, zemřel stejný počet příjemců starobní penze jako za celý loňský covidový rok. A my jsme tady vznesli několikrát už žádost, aby příslušné orgány porovnaly anonymizovaná rodná čísla zemřelých penzistů s anonymizovanými rodnými čísly lidí, kteří byli vakcinovaní. Moje první otázka měla znít, jestli už toto porovnání proběhlo. Nicméně já si troufnu tvrdit, že tu odpověď znám a že tu odpověď mi posléze v mé interpelaci potvrdí zde přítomný staronový ministr zdravotnictví, že neproběhlo. A proto já se ptám nepřítomného pana premiéra a žádám tedy tu písemnou odpověď, kdy vláda zajistí porovnání anonymizovaných rodných čísel zemřelých starobních důchodců s anonymizovanými rodnými čísly seniorů, kteří byli vakcinovaní, a kdy tyto údaje zveřejní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP