(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď obdržíte do 30 dnů písemně. Na řadě je paní poslankyně Karla Maříková, bude interpelovat pana předsedu.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, Nejvyšší správní soud zrušil několik mimořádných opatření vlády z důvodu nezákonnosti. Tehdejší ministr zdravotnictví Arenberger se dokonce v České televizi v diskusi se Světlanou Witowskou vyjádřil, že si je vláda vědoma nezákonnosti svého opatření, ale přesto ho ponechá v platnosti, dokud ho příslušný soud nezruší. Z tohoto vyjádření je více jak jasné, že vláda si byla a je dobře vědoma nezákonnosti svých opatření a koná tak úmyslně. Stát tak mohl páchat dokonce trestný čin podle právníků. Proto se ptám: Provedete revizi stávajících mimořádných opatření a zrušíte ty, která jsou nezákonné nebo protiústavní? Nebo budete i nadále čekat, než vám je Nejvyšší správní soud zruší? A kdo je přímo odpovědný za přípravu mimořádných opatření vydaných v souvislostí s rozšířením onemocnění COVID-19, které soudy zrušily z důvodu jejich protiprávnosti, respektive protiústavnosti? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Odpověď bude zaslána písemně do 30 dnů. Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v minulých měsících byla Česká republika silně ovlivněna pandemií koronaviru a vláda přijímala jedno mimořádné opatření za druhým. Často takové mimořádné opatření mělo životnost pouze několik hodin či několik málo dní, v lepších případech i týdnů. Nicméně i tak opatření stihla významně zasáhnout do života všech občanů. Nechci tu hodnotit jejich nutnost z pohledu epidemiologického ani zmatek při jejich vydávání, ale velmi mě zaráží množství rozsudků soudů, které prohlásily tato opatření za nezákonná. Není téměř dne, abychom se nedočetli o dalším nezákonném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Ruku na srdce, není to překvapivé. Dokonce i exministr zdravotnictví Arenberger se před časem nechal slyšet, že zaváděná opatření budou soudem zrušena. Již dopředu tedy věděl, že neobstojí v soudním přezkumu, a vědomý nezákonný postup vlády, v jejímž čele jste právě vy, je skandální. Je to o to skandálnější, že pokračoval i po prvních rozhodnutích soudů, která hovořila jasně.

Vážený pane premiére, jak bude vaše vláda přistupovat k odškodňování za nezákonná opatření, která vydala, a následně je soud zrušil či je prohlásil za nezákonná? Dle dostupných informací hrozí žaloby až za několik miliard korun. Bude vláda aktivně odškodňovat za svá nezákonná opatření a příslušné nároky uznávat, nebo se bude soudit a prohlubovat dopady pandemie na české občany?

Je tu ještě jedna otázka. Jestliže jste jako členové vlády vědomě přijímali nezákonná rozhodnutí, budete za ně odpovídat i vy svým majetkem? Postavíte se k odpovědnosti čelem? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, a rovnou můžete přejít k přednesení své druhé interpelace.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, před několika týdny jsem vás při interpelacích, na kterých jste spolu s téměř všemi ministry chyběl, kladla otázku, zda ještě máme vládu. Tak pro všechny zdánlivě uklidňující informace: vládu prý máme, jen se v čase interpelací musí věnovat naléhavějším záležitostem. Nyní se musím ptát v podobném duchu. Vládne ještě naše vláda? Mnohý by si totiž myslel, že když prezidentův poradce de facto rozhoduje o tom, kdy a jestli se uskuteční strategicky klíčové zakázky Ministerstva obrany za desítky miliard, nevládne vláda, ale právě tento poradce. Řeč je o historicky největší zakázce na 210 pásových obrněnců, kterou už před měsícem schválila vláda. Neuskutečnění této zakázky před volbami, ke kterému dle veřejných informací věc směřuje, má ale značná rizika. Česká republika totiž musí splnit svůj závazek vůči NATO na vybudování těžké brigády a čas běží. Navíc pokud by nynější ministr obrany případně v příští vládě již neusedl a nové vedení resortu by se muselo se zakázkou opět seznamovat, znamenalo by to zdržení, Česká republika by se opět dostala do časového skluzu a narychlo by hledala dodavatele, který by zakázku nakonec splnil, možná za mnohem méně výhodných podmínek než nyní.

Zůstává přitom zvláštní náhodou, že ministr obrany se rozhodl k přezkoumání této zakázky po schůzce s prezidentem Zemanem a jeho poradním týmem, v němž hlavní roli hraje prezidentův poradce Nejedlý. A právě pan Nejedlý uvedl, že vzhledem k blížícím se prázdninám a volební kampani by podepsání zakázky odložil a nechal ji na další vládě. A vypadá to, že se zakázka skutečně odloží. Otázka tedy zní: Vládne se ještě pořád ve Strakovce, nebo už vaše vláda na vládu rezignovala a vládne nám prezidentův poradní tým? Pak už zbývá jediná otázka: Kdo vládne prezidentovu poradnímu týmu? Tuto otázku považujte za řečnickou na rozdíl od té předchozí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Písemnou odpověď obdržíte do 30 dnů. Upozorňuji, že jsme vyčerpali všechny přihlášky na předsedu vlády, a budeme pokračovat ústními interpelacemi na ostatní členy vlády. Jako první byl vylosován pan poslanec Lubomír Volný. Vyzývám ho, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců.

 

Poslanec Lubomír Volný: Této vaší výzvy rád uposlechnu. Zopakuji panu ministrovi stejnou otázku, jakou jsem chtěl položit panu premiérovi. Za celý loňský rok zemřelo v průběhu covidového roku 14 300 příjemců starobních penzí. Za první tři měsíce tohoto roku, poté, co se začalo vakcinovat, zemřelo 15 000 příjemců starobních penzí. To znamená, že za tři měsíce zemřelo tolik penzistů jako loni za celý rok.

My jsme tady už několikrát požadovali, aby byla porovnána anonymizovaná rodná čísla zemřelých seniorů s anonymizovanými rodnými čísly lidí, kteří obdrželi vakcinaci. Chci se zeptat, jestli toto porovnání už proběhlo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Prosím o rychlý zásah u řečnického pultíku. (Probíhá dezinfekce řečnického pultíku a mikrofonu.) Slovo bude mít pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, pane poslanče, je vidět, že smrt se stala věcí veřejnou, a jak vidno i politickou, ale chápu to. Myslím si, že v tomto směru je asi hlavně nutné se vyvarovat záměny příčin úmrtí v souvislosti s nákazou koronavirem. Chápu, že tyto informace kolují, ale já bych se teď držel s dovolením nějakých jasných dat, ať vidíme, o čem se bavíme.

Oficiální data o mortalitě vydává Český statistický úřad. Údaje o počtu zemřelých vychází z běžné evidence demografických událostí, kdy za každé úmrtí na území České republiky je vyplňováno matričními úřady statistické hlášení o úmrtí. Do statistiky jsou zařazována úmrtí obyvatel České republiky, to jest občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na dlouhodobé vízum nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu občanů zemí Evropské unie s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s uděleným azylem v České republice. Údaje zahrnují rovněž hlášená úmrtí českých občanů s trvalým pobytem na území České republiky, ke kterým došlo v cizině. Tolik jenom ať víme, jak jsou ta úmrtí reálně evidována v rámci Českého statistického úřadu.

Pokud jde o data, tak dle dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129 100 000 obyvatel České republiky, což je o téměř 17 000 více než v roce 2019. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75- až 84letých, to znamená věková kategorie 75 až 84 let, více muže než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

Aktuální statistiky v souvislosti s úmrtími na COVID-19 zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky, který je referenčním zdrojem údajů o počtech zemřelých v souvislosti s epidemií COVID-19. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že žádné utajení jakýchkoliv dat nikdo z Ministerstva zdravotnictví, ani ÚZIS, ani z vlády České republiky neiniciuje a nikdy neinicioval. Naopak, je jasná praxe a jasná politika zveřejňovat všechna dostupná data, všechny informace, zejména je zpřístupňovat pro nemocnice, krajské úřady a další instituce. Dala jsou zveřejňována denně v objemu, který určitě patří mezi největší ve srovnání s ostatními státy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP