(16.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, tak já tedy zasedám do bloků. Vážený pane ministře, u Příbrami je 26 odvalů s 28 miliony kubíků radioaktivní hlušiny vytěžené z uranového ložiska. Přestalo se těžit hned po sametové revoluci v roce 1991. Radioaktivita hald se za ty roky stabilizovala a haldy si opět převzala do správy sama příroda. Žijí zde dokonce chráněné druhy rostlin i živočichů. Nyní, po 30 letech, se přišlo s návrhem rádoby líbivým a hospodárným: radioaktivní haldy začít přesouvat a část kameniva použít na výstavbu silnic. Zní to sice logicky, ale skrývají se za tím velká zdravotní rizika pro obyvatele. Jakýkoliv pohyb hald opět rozvíří radioaktivní prach a celé území bude znovu zamořeno. Široká oblast bude mnoho let zcela zahlcena nákladními automobily, které budou radioaktivní hlušinu převážet. A teď to nejlepší na konec. Ministerstvo životního prostředí v říjnu oznámilo, že k plánované těžbě radioaktivního kameniva z hald nemá výhrady.

Ptám se vás tedy, vážený pane ministře, zda o tom vůbec víte, a pokud o tom víte, zda s tím skutečně souhlasíte? Opravdu chcete upřednostnit levné kamení pro soukromou firmu před negativními důsledky zdravotními, především z radioaktivního záření pro obyvatele? Za sebe říkám, že pokud tato vláda povolí využít radioaktivní kamenivo z příbramských hald na stavbu silnic, otevírá džina z lahve a hazarduje se zdravím lidí na Příbramsku. S tím tedy já rozhodně nesouhlasím. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně, a prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně, máte štěstí, že jsem šel zrovna kolem (smích v sále), protože rád na tuhle interpelaci odpovím. Tak trochu navážu i na interpelaci, která směřovala na pana vicepremiéra Havlíčka. Chci říct, že nejenom že o tom vím, o té záležitosti, ale myslím, že o tom vím docela hodně, protože ona byla samozřejmě hojně medializována, protože na první pohled to vypadá skutečně velmi zvláštně, protože to jsou odvaly jam, které vznikaly právě po těžbě rud, které skutečně tam mohou mít nějaké ještě obsahy přírodních radionuklidů.

Ale já vás chci ujistit, že nejenom proto, že ta záležitost byla takhle medializována, tak si samozřejmě k tomu kolegové, ti, kteří dělají posouzení v rámci zjišťovacího řízení, tak si samozřejmě vyžádali i stanoviska dalších orgánů a například jeden z těch orgánů nebo institucí byl i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Takže my máme potvrzení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, že nemá žádné připomínky k tomu záměru. Ony to byly dva záměry. My jsme ty záměry, tak jak jste uváděla, v říjnu podrobili takzvanému zjišťovacímu řízení a v rámci zjišťovacího řízení byly vydány závěry s výsledkem, že tyto záměry nemají významný negativní vliv, a nebudou tedy dále posuzovány podle zákona 100, tedy podle zákona takzvaně EIA, tedy posuzování záměrů pro životní prostředí. Nicméně samozřejmě už v rámci provedených zjišťovacích řízení bylo prokázáno, že ty záměry nemůžou mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv. Já zdůrazňuji to "významný negativní vliv", protože každý záměr má nějaký vliv na životní prostředí. Ale EIA posuzuje, zda ten vliv je skutečně významný a zda může být nějakým způsobem kompenzovatelný.

Záměrem, a to jenom cituji, nejsou vyvolány nové nároky či vlivy, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí či veřejné zdraví vzhledem ke svému umístění, a lze konstatovat, že vlivy záměrů na jednotlivé složky životního prostředí, což v tomto případě byly především hluk, kvalita ovzduší a samozřejmě veřejné zdraví, a tam se posuzovala i záležitost případného nebezpečí z hlediska rozebírání těch hald a jejich zpracování. A proto jsme si takhle vyžádali stanovisko SÚJB, které, jak jsem říkal, bylo k tomu bez připomínek a schválilo tyto záměry. A dokonce bylo řečeno, že ani nevyžadují, aby byla dělána ta takzvaná velká EIA.

To znamená, v rámci těch obou zjišťovacích řízení jsme neobdrželi připomínky takového charakteru, aby bylo nutné konstatovat významný vliv záměrů na některé složky životního prostředí. Problematika obsahu přírodních radionuklidů a dalších složek v odvalovém materiálu je známá a neznamená při realizaci záměru riziko negativního ovlivnění životního prostředí, protože už proběhly i ty záměry v minulosti. Ona už těžba haldy probíhala při předchozím úseku D4. A v souvislosti s dopravou upraveného materiálu z odvalu lze reálně uvažovat pouze s emisemi hluku z dopravy a s emisemi základních znečišťujících látek, což bylo zohledněno v provedené akustické a rozptylové studii v rámci zjišťovacích řízení a bylo zjištěno, že to jsou příspěvky těch záměrů maximálně jednotky procent. Naopak v případě nerealizace záměrů by musel být materiál na připravované dopravní stavby dopravován z větších vzdáleností, a proto i ty související vlivy by byly větší.

Já tady chci, vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, vás ujistit, že samozřejmě naši lidé nebo lidé, kteří zpracovávají a kteří rozhodují potom o výsledcích toho zjišťovacího řízení, tak všechny tyhle věci berou v úvahu, a kdyby byla jakákoliv pochybnost, například na základě stanoviska SÚJB, že by tam bylo jakékoliv riziko vnosu těch radionuklidů, respektive v rámci dopravy, protože drtivá většina bude probíhat ještě na té haldě, to roztřídění na ty základní složky, tak by ho samozřejmě byli vzali v úvahu a nepochybně Státní úřad pro jadernou bezpečnost by udělal to samé. Státní úřad pro jadernou bezpečnost potom v rámci realizace to bude ještě posuzovat v rámci atomového zákona.

A závěrem ještě řeknu, že opravdu obce měly s tím problém a dneska, to, co já vím, byly podány žaloby k soudu a o nich se bude rozhodovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, váš čas. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za odpověď a také za to, že jste šel náhodou kolem. Doufám, že to není naposled. Chápu, že máme v České republice nedostatek stavebního materiálu, a je jasné, že vozit ho přes celou republiku je holý nesmysl. Každopádně ten negativní vliv, jako je hluk a kvalita ovzduší a vliv na zdraví občanů, bude zřejmý a každý, kdo bydlel někdy okolo takovýchto silnic, kde jezdí těžká nákladní doprava, tak ví, o čem se mluví. Myslím, že důležité je, aby se se samosprávami a s obyvateli komunikovalo, aby se hledaly cesty, jak odstraňovat nebo rozebírat ty haldy, které jsou mimo ty komunikace a nejblíže k tomu místu, kde bude ten materiál zpracováván. Takže za to se velmi přimlouvám. Myslím, že pan ministr Havlíček také o tom ví, a že pokud byste se spojili a s těmi samosprávami... (Předsedající: Váš čas.) ...komunikovali, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě tohle uděláme, protože komunikace s obcemi, jak třeba s městem Příbram, tak i s dalšími obcemi, tam byla. Tam byly dokonce prezentace pro obce. Rozumím obcím, že když to takhle se vezme takzvaně z první vody, tak to a priori odmítnou, protože to vždycky znamená nějaké zvýšení dopravy. Málokdo řekne: Nám je to jedno, nám to nevadí pro naše občany. Nicméně vy jste přesně správně řekla, že ve chvíli, kdy bychom zase nepoužili toto kamení, nebyla ho možnost použít, tak to znamená, že někde jinde například bude potřeba otevřít nový lom, protože zdroje kameniva výrazně ubývají, nebo ho dokonce odněkud dovážet opravdu na velmi dlouhé vzdálenosti, což znamená zase zatížení životního prostředí jinak.

Ale co já vím, a proto jsem si jist, že projednávání tam bylo velmi detailní s obcemi i v rámci prezentací, protože oni se snažili jako investor, a samozřejmě byl to i zájem jednoznačně státu z hlediska dodávky materiálu, vysvětlit lidem, byly tam určitě i takové prezentace, že skutečně nebezpečí nějakého zatížení už tím radioaktivním materiálem, těmi přírodními radionuklidy vůbec není, je naprosto zanedbatelné oproti tomu, co se reálně děje na té haldě, protože i tam to nějakým způsobem pracuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP