(11.20 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Od začátku říkáme, že ji podporujeme, a jsme připraveni pro ni hlasovat i ve třetím čtení. Novela měla dva smysly, dva cíle: jednak zavést některé změny, které by z našeho pohledu přinesly pozitivní dopady, a potom samozřejmě zrušit novelu, kterou jsme tady prohlasovali v roce 2019. Možná jsem je měl říct v opačném pořadí, protože ten druhý bod byl asi prioritnější. Mezitím se stalo to, že v rámci invazní novely ta naše novela mysliveckého zákona z roku 2019 byla zrušena, a tohle, že to teď vrátíme do druhého čtení a nestihneme to projednat, protože když to stihne Sněmovna, je tady Senát - já nevím, jak to máte domluvené, ale lze předpokládat, že přes Senát to neprojde, takže to spadne pod stůl.

Já bych chtěl připomenout, že v posledních letech, a za to jsem panu ministrovi vděčný, investujeme velké peníze, jsou to miliardy každý rok, do obnovy poškozených lesů, do stabilizace lesnického sektoru. Jsem za to rád. Ale řekněme si na rovinu, že pokud tenhle zákon dneska vrátíme do druhého čtení a pokud tento zákon spadne pod stůl, tak zachováváme status quo, který tady byl před tím, než začala kůrovcová kalamita, byl tady v době, kdy probíhala kůrovcová kalamita, na kterou jsme reagovali. A úplně na rovinu říkám, že my tím vlastně říkáme: Všechny peníze, které dáváme na obnovu lesa, takhle jedním hlasováním spláchneme do záchodu. Proto Piráti nesouhlasí a nemůžeme souhlasit s tím, abychom to vraceli do druhého čtení. Pojďme to projednat, pojďme to prohlasovat, pojďme to poslat do Senátu, ten nám to třeba vrátí, ale prosím, nevracejme to do druhého čtení. Je to nezodpovědné a vlastně to ukazuje, že tahle vláda nenabízí naší zemi žádnou budoucnost. Co to znamená? To prostě znamená, že všechno zůstane při starém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď v rozpravě vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič, kterému propadá přihláška, protože je momentálně nepřítomen. Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček. Své krátké stanovisko opět nepřednesu, to se nedá nic dělat. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejsem v žádném střetu zájmů, nejsem myslivec, nemám lovecký lístek. Pokud chodím do lesa, tak na houby, popřípadě za odpočinkem, takže své stanovisko, které přednesu a které bude delší - omlouvám se - vychází z toho, že jsem věc konzultoval s několika kolegy myslivci a přivedl mě k tomu ten důvod, že můj poslanecký mail byl - tak jako obvykle při projednávání některých zákonů, a stejně tak předpokládám, že i váš mail - zaplněn desítkami a stovkami mailů podobného duchu, kdy mi pisatelé říkají: To musíš, tamto nesmíš a takhle to bude. A samozřejmě jsou zde dvě skupiny obyvatel, řekněme myslivců, zemědělců a ochranářů životního prostředí, které na daný návrh mají zcela odlišný úhel pohledu.

I proto jsem konzultoval tuto věc s našimi zástupci v zemědělském výboru a řekl jsem jim, že nevidím důvod, proč teď, před koncem volebního období, tak rychle spěchat s touto novelou, a že by si to zasloužilo minimálně odbornou širokou konzultaci zemědělců, lesníků, myslivců, životního prostředí, ale samozřejmě i politiků v dané oblasti. Dovolím si vám připomenout některá naše rozhodnutí, protože 2. června tohoto roku jsme zde v Poslanecké sněmovně hlasovali a poměrně velkou většinou 118 hlasů jsme zrušili nedomyšlený kůrovcový přílepek z dílny kolegů Pirátů a TOP 09, kolegyně Adamové Pekarové, z roku 2019. Byl to totožný návrh paní kolegyně Aulické Jírovcové, můj, paní kolegyně Matušovské a pana kolegy Dolínka. Zrušením v rámci třetího čtení, takzvané invazivní novely, byl to sněmovní tisk 931, jsme ušetřili státní pokladně stamiliony z veřejných rozpočtů a ještě jsme zachránili myslivecké spolky, protože s mysliveckou odbornou ani laickou veřejností nikdy nebyl ani jedním slovem tehdy tento přílepek projednán a prodiskutován. Byl to přílepek k tehdejšímu projednání lesního zákona.

Já si myslím i teď, s odstupem několika málo dní, v podstatě tří týdnů, ani ne tří týdnů, že jsme se zachovali moudře, když jsme zvedli ruku pro zrušení tohoto předraženého a nedomyšleného přílepku, který si u poslanců prolobbovalo hnutí DUHA v roce 2019. Pro připomenutí, kdyby se přílepek nezrušil, tak po dvouleté přechodné lhůtě, která běží od podzimu roku 2019, by přílepek nabyl účinnosti v listopadu tohoto roku, takže by začali do honiteb chodit nikomu neodpovědní akreditovaní znalci, samozřejmě předpokládám, že nezřídka z řad ochránců přírody, v uvozovkách ochránců přírody, a za poměrně velké peníze by začali dělat posudky - prostě by začali bez jakékoliv odpovědnosti určovat, kolik, kde a co se má střílet. A kdyby se někomu z myslivců ten posudek nelíbil, například že byl stanoven nereálně vysoký plán lovu, tak by měl prostě smůlu. Po zrušení přílepku si teď konečně mohou oddychnout jak myslivecké spolky, tak obce se svými řekněme i napjatými rozpočty, které nebudou muset od listopadu platit miliony za posudky a nové úředníky.

Dovolím si říct, že si oddechli i sami úředníci na úseku myslivosti, kteří sami byli z tohoto paskvilu bezradní, protože měli děs, že se jim dle požadavků přílepku na evidenci markantů budou na úřadech kupit hromady zahnívajících barbarsky uřezaných slechů, chcete-li uší zvěře. Jak je vidět, od 2. června jsme se neradovali dlouho a nedomyšleného kůrovcového přílepku jsme se zbavili jen na pár dní. Již v této novele najednou vidíme, že na poslední chvíli chce do této novely zákona o myslivosti, sněmovního tisku 954, pozměňovacím návrhem přilepit nebo řekněme změnit novou ambici a ve skutečnosti mazaným pozměňovacím návrhem zavádí obdobné poměry, jako jsme zrušili přílepkem kolegyně Adamové Pekarové, který se nám v tomto pozměňovacím návrhu vrací v jiné formě jako bumerang a ještě bude toto všechno stát daleko větší ne desetimiliony, ale stamiliony z veřejných rozpočtů a kvalifikovaným odhadem bude potřeba na tuto agendu přes 100 nových úředníků. Pokud bychom mluvili o mzdových nákladech 100 nových úředníků, odhad 70 milionů korun ročně je velmi, velmi nízký. Já si dovolím říct, že 100 nových úředníků by zatížilo rozpočty obcí, ale i ministerstva částkou minimálně 120 až 150 milionů korun ročně. Vysoké náklady by také samozřejmě vznikly na straně uživatelů honiteb, tedy myslivců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP