(11.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Co je důležité si uvědomit: takzvaná vládní novela z dílny Ministerstva zemědělství přicházela s bohulibým účinkem, ale už to dávno není ta vládní novela, protože je důležité říci, že to, co bylo dáno, už daleko, daleko převyšuje původní znění vládní novely, která byla mimo jiné podpořena i peticí 87 000 myslivců. To znamená, ten dobrý záměr, se kterým pan ministr zemědělství přišel a opíral se o petici 87 000 myslivců, desítkami pozměňovacích návrhů - myslím, že jich je celkem 71, jestli se nepletu... zcela změnila původní novelu.

Tento tisk leží ve Sněmovně od července roku 2020 jako sněmovní tisk 954 a těch 71 pozměňovacích návrhů, z nichž přes 50 je v systému od 8. 6. 2021, má kladné stanovisko a požehnání zemědělského výboru. Takové množství pozměňovacích návrhů indikuje kontroverzi - z mého pohledu rychlokvašenost, neprojednatelnost, nedomyšlenost této novely. Je tam příliš mnoho záplat, prostě se z paragrafového znění stal hybrid vládní a poslanecké novely zákona o myslivosti à la o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort, přičemž to množství pozměňovacích návrhů opět nebylo řádně projednáno s odbornou veřejností. Pokud mi kolegové ze zemědělského výboru chtějí tvrdit něco jiného, velmi rád si jejich argumenty vyslechnu.

Byli jsme ve zvláštní koronavirové době, kdy výbory jednaly bez přítomnosti veřejnosti, a podle mých informací odborná veřejnost nedostala dostatek času a prostoru na to, aby pozměňovací návrhy, které byly vloženy do tohoto sněmovního tisku, byly s nimi projednány a aby k nim mohla zaujmout svá odborná stanoviska. V podstatě to vypadá obdobně jako u přílepku z roku 2019, který jsme drtivou většinou 118 hlasů z přítomných poslanců zde zrušili právě 2. června, jak jsem zmiňoval na začátku svého vystoupení.

Myslím, že myslivci, lesníci i zemědělci se sami divili, co všechno je tam nově přidáno. Poslanecké pozměňovací návrhy přidávají cca 15 stran nových paragrafů a ustanovení do původního vládního návrhu zákona nebo novely zákona o myslivosti. Je to takový v podstatě maglajz, hlavně pozměňovací návrhy kolegů poslanců zemědělského výboru, pozměňovací návrhy A1 až A38, a pak pozměňováky kolegů z výboru pro životní prostředí pod písmeny B1 až B13. Některé pozměňovací návrhy nejen mění zákon o myslivosti, ale i lesní zákon nebo zákon proti týrání zvířat.

Nejvýznamnějším pozměňovacím návrhem s kladným stanoviskem od zemědělského výboru je pozměňovací návrh poslanců zemědělského výboru číslo A9 s obdobným pozměňovacím návrhem poslanců ve výboru pro životní prostředí pod číslem B8. Toto je v podstatě oprášená, v uvozovkách lehká verze přílepku poslankyně paní kolegyně Adamové Pekarové, akorát tlačená přes vyhlášku, což vlastně už nepůjde ani přes Sněmovnu a úředníci Ministerstva zemědělství si to v uvozovkách udělají sami podle sebe. Když to prostě nejde protlačit zákonem, tak to dáme na ministerstvo a nebudeme se ani kolegů poslanců a poslankyň ptát, protože my z hnutí DUHA, popřípadě my, kteří to takto tlačíme, to prostě chceme.

Dle těchto nových návrhů posudek na honitbu už nevypracovává znalec jako v původním přílepku paní kolegyně poslankyně Adamové Pekarové, ale zavádí se zde pouze pověřená osoba. Kdo je pověřená osoba? Já bych byl rád, kdyby někdo z předkladatelů tohoto návrhu, tohoto pozměňovacího návrhu nám toto v rámci třetího čtení vysvětlil. Takže pověřená osoba, která ale v podstatě merita pozměňovacího návrhu je v podstatě to samé, co byl původně znalec. Dle pozměňovacích návrhů - cituji - "zde pověřenou osobou se rozumí právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená ministerstvem. Náklady inventarizace lesů hradí stát." Zase peníze z kapes daňových poplatníků. Konkrétně pověřenou osobou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který má nyní cirka 450 zaměstnanců. Na to, aby mohl být tou - ne tím znalcem, ale pověřenou osobou bude muset podle odborníků přijmout kvalifikovaným odhadem dalších nejméně 100 úředníků, nebo možná i více, protože musí zvládnout cirka těch 5 000 honiteb, které v České republice máme, a bude ty věci muset vyhodnocovat. Jak jsem zmínil, mzdové náklady se budou pohybovat ve výši minimálně 70 milionů korun, já říkám 120 až 150, samozřejmě budou tam noví odborníci na IT, no a samozřejmě IT zařízení odhadem 200, 400 milionů. Prostě možná dobrý kšeft pro některé kamarádíčky někoho, kdo toto předkládá nebo kdo toto chce do zákona dostat, a už ne formou paragrafu, ale odkazem na vyhlášku. Samozřejmě bude muset fungovat i nová zakázka na IT elektronický systém pro evidenci těch honiteb, aplikace pro fotografování ulovené zvěře. Zrušením kůrovcového přílepku jsme ušetřili sice nemalé stamiliony, ale teď se snažíme formou pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A9 a pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí B8 toto vrátit zpátky.

Kolegyně a kolegové, nás 118, kteří jsme pro to hlasovali 2. června - víte o tom, že se tady někdo snaží naše rozhodnutí z 2. června obejít a jinou formou to tam znovu vrátit? Upozorňuji vás na to, abyste v případě, že dojde na hlasování ve třetím čtení, na toto byli upozorněni a věděli velmi dobře, o čem hlasujete, a nedali pouze na doporučení svých garantů. Pojďme postupně poznávací návrh za poznávacím návrhem a probereme si to všechno postupně.

Nejprve se zaměřím na argumenty ohledně původního znění vládní novely, co máme na stole, tedy sněmovní tisk 954/0. Odborně se přiznám, že tyto argumenty, které budu zde říkat a předčítat, nejsou pouze z mé hlavy, ale posbíral jsem je od odborné myslivecké veřejnosti a z jejich praxe. Výhodou je, že s mnoha myslivci diskutujeme a máme možnost jejich požadavky a jejich odborné připomínky nějakým způsobem zadokumentovat, takže já touto formou i kolegům z odborné myslivecké veřejnosti děkuji za přípravu těchto podkladových materiálů.

26. 5. 2021 jsme projednali takzvanou vládní novelu zákona o myslivosti ve druhém čtení, která je připravena z dílny Ministerstva zemědělství. Bylo slibováno, že novela má vyřešit nedostatky nedomyšleného kůrovcového přílepku poslanců Holomčíka, Balcarové a kolegyně Pekarové Adamové, který byl přijat v rámci novely lesního zákona v roce 2019. Při podrobnějším prostudování...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme 11.40 hodin, takže já vás budu muset přerušit... (Poslanec Ondráček: To mě velmi mrzí... - Pobavení v sále.) ... protože máme pevně zařazený bod. Tak já jenom pro stenozáznam zrekapituluji, že po vás se s přednostním právem hlásil se stanoviskem poslaneckého klubu ODS pan poslanec Bendl a následně se hlásil s přednostním právem předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP