(Jednání pokračovalo ve 12.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Uplynula pauza, je 12.12 hodin. Po obecné rozpravě, kterou jsme již uzavřeli, se tedy táži, zdali je zájem o závěrečná slova, to jsem se ještě nezeptal. Máte zájem, pane senátore, o závěrečné slovo? Takže pan senátor Martin Červíček, prosím.

 

Senátor Martin Červíček: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dovolte mi předně poděkovat nejenom za obecnou rozpravu, ale za projednávání, velmi intenzivní, tohoto návrhu zákona v jednotlivých výborech. Zároveň se pokusím velmi stručně odpovědět na dotaz, který tady byl vznesen v rámci obecné rozpravy. Jsem přesvědčen o tom, že odborná diskuse probíhá už jenom kvůli tomu, že tento návrh změny Listiny práv a svobod je tady podruhé v tomto smyslu, byl upraven a myslím si, že byl upraven na základě různých připomínek v rámci odborné diskuse.

Druhá věc, která tady zazněla, obava, jestli to bude mít souvislosti anebo jestli se to bude dotýkat nějakým způsobem i jiných práv, respektive chráněných statků v souvislosti nejenom s obranou lidského života. Jsem přesvědčen - a znova na to upozorňuji - že tady je institut trestního práva, nutná obrana, krajní nouze, a ten i v současné době pamatuje na pravidla, která jsou spojena s použitím zbraně při ochraně těchto jednotlivých práv.

Dovolte mi na závěr ještě jednou poděkovat a prosím o schválení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se táži, zda má zájem o závěrečné slovo zpravodaj? Nemá zájem.

Ještě tady přečtu omluvu, od 12.15 do konce jednacího dne se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Votava, pan poslanec Jiří Mašek se omlouvá mezi 13. a 19. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Petr Beitl se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů dnes, v pátek 18. 6.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Procedura je v zásadě jednoduchá. Máme zde senátní návrh ústavního zákona, současně byl pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Pikala, který byl vzat zpět. Takže podle mého názoru napřed musíme hlasovat o souhlasu se zpětvzetím pozměňovacího návrhu pana kolegy Pikala, poté hlasujeme o návrhu ústavního zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak teď na mě mluvili tři lidi najednou. Paní poslankyně Černochová říkala, že nemám prznit jméno pana poslance Beitla. Omlouvám se, takže správná výslovnost je Bajtl, já to řeknu pro všechny. Panu poslanci se omlouvám za špatnou výslovnost. Teď paní poslankyně Golasowská. (Poslankyně Golasowská hovoří s předsedajícím.) Dobře, takže paní poslankyně Golasowská stahuje omluvu, protože od 12 už tady je. Já opravdu toho zvládám dost, ale tři... A teď, ještě jednou se omlouvám...

 

Poslanec Pavel Blažek: Milý pane Tomio - snad teď nezprzním vaše jméno v tuhle chvilku. (Pobavení v sále.) A já to zopakuji, chápu, že uši máte jenom dvě a mluvili na vás tři současně. Takže za prvé bychom měli hlasovat o zpětvzetí návrhu pana kolegy Vojtěcha Pikala, za druhé o návrhu ústavního zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otázkou je, jestli máme o této proceduře hlasovat. Jestli ano... Já bych pro ni ani nehlasoval, jestli souhlasíte a není námitka.

 

Dobře, takže jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu... (Námitky v sále.) Zpětvzetí, souhlas se zpětvzetím, což navrhuje pan poslanec Vojtěch Pikal.

Zahajuji teď hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 481, přihlášeno 160 poslanců, pro 159, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

A nyní tedy přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců. Prosím tedy nastavit potřebný počet hlasů, což je 120, a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., podle sněmovního tisku 895, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 482, přihlášeno 159 poslanců, pro 141, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Končím tedy projednávání tohoto tisku. Přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o návrh poslanců...

Pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá do konce jednacího dne.

 

Přistoupíme k dalšímu návrhu a je to

 

339.
Návrh poslanců Jakuba Michálka, Jaroslava Faltýnka, Jana Farského,
Tomia Okamury a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jakub Michálek a zpravodajka garančního výboru, poslankyně Kateřina Valachová. Pozměňovací návrhy... Takže místo poslankyně Kateřiny Valachové se posadí Jan Chvojka? Ano.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 390/6, který byl doručen dne 6. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 390/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Nemáte zájem. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zdali je případně zájem o závěrečná slova? Navrhovatel? Zpravodaj? Zájem nevidím.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. (Předsedající komunikuje se zpravodajem Chvojkou.) Já vám to dám, ale já vám to můžu dát. Takže slovo má zpravodaj garančního výboru poslanec Jan Chvojka. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP