Čtvrtek 27. května 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

3.
Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování

Požádám opět o vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby nás informoval o stavu očkování. A očekávám přihlášky do rozpravy, abych mohl s někým domluvit, kdo bude zpravodajem. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den.

Pokud jde o tento bod, to znamená současný stav vakcinace proti onemocnění COVID-19, tak mohu sdělit asi na úvod základní data, která jsou ta nejaktuálnější, která máme na základě výkazu v systému k dispozici, jsou k včerejšímu dni k 20. hodině, kdy dochází k aktualizaci, kdy bylo vykázáno 4 924 951 dávek, to znamená bezmála 5 milionů aplikovaných dávek očkování proti nemoci COVID-19, s tím, že zhruba 3,5 milionu jsou unikátní osoby, které dostaly minimálně jednu dávku očkování, a u zhruba 1,3 milionu osob bylo již očkování dokončeno, to znamená jsou plně vakcinováni v rámci tedy těch dvou dávek, pokud je to dvoudávkové schéma vakcíny, nebo u té jedné vakcíny od firmy Johnson je to jednodávkové schéma.

Pokud jde o ten celý proces, z mého pohledu očkování probíhá dobře. Myslím si, že očkovací centra dnes jedou skutečně na plnou kapacitu, kterou jsou schopny nabídnout v rámci jak tedy centrálního očkovacího centra, např. v rámci Prahy, tak i v rámci regionů. Ta situace funguje dobře. Mohu tady minimálně říci zkušenost, byť už tedy jsem říkal, že jsem rezignoval na pozici předsedy představenstva, ale každopádně třeba v Ústeckém kraji jakožto nějakém typické regionu v tomto směru si myslím, že ta situace je dobrá, že skutečně lidé se dostávají postupně k termínům očkování, že tam nejsou nějaké zásadní prodlevy. Je pravdou, že došlo tedy k otevření těch skupin dalších věkových, to znamená 35+ v neděli, 30+ ve středu. Takže tam vlastně je nějaký nápad nových zájemců, byť je třeba si objektivně říci, že ten zájem není tak výrazný, jak bychom možná si všichni přáli.

Určitě bude pravdou, že se budeme muset na tuto generaci, mladší generaci, zaměřit více i v nějaké komunikaci. Bezesporu to bude spojeno i se zavedením covid pasů, což je nějaké téma, které nás určitě čeká. Vím, že tady byla debata o zavedení covid pasů v úterý v Poslanecké sněmovně. My ten zákon budeme ještě určitě upravovat. Myslím si, že tak jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný. Ale každopádně budeme chtít, aby ty covid pasy byly samozřejmě začleněny do legislativy, protože být musí začleněny do legislativy zejména pro to přeshraniční cestování, tak aby lidé prokazovali, že jsou vakcinováni, potažmo samozřejmě testováni, nebo prodělali dané onemocnění. Vycházíme v tomto směru i z nařízení, které bylo přijato. Takže to jsou věci, které určitě budou vést, si myslím, i k motivaci pro tu možná mladší generaci nechat se očkovat.

Ale jinak si myslím, že skutečně dodávky vakcín fungují zatím bez větších problémů. My očekáváme, že za květen dostaneme celkem 3 miliony dávek vakcín od výrobců, v tomto směru tedy jsou to dávky zejména od společnosti Pfizer, kdy máme nějaký výhled. Pokud jde o červen, očekáváme, že za celý červen se budou pohybovat okolo 600 tisíc týdně, pokud jde tedy o vakcínu Comirnaty, na kterou primárně tedy spoléháme v tom objemu. Pokud jde o červenec, zatím nemáme informace, ale u června ano. Pokud jde o Modernu, tam očekáváme v červnu, že bude docházet do České republiky zhruba 70 až 80 tisíc dávek týdně. V červenci budou dodávky téměř 95 tisíc týdně.

Dodávky zatím nejsou známé u společnosti AstraZeneca a u Janssenu, tedy to jsou zkrátka vakcíny, kde zatím bohužel neznáme dodávky více jak 14 dní dopředu. Víte, že bohužel s těmito vakcínami obecně v těch posledních měsících byly problémy z hlediska plnění objednaných objemů, tedy dodávek těchto vakcín, takže bohužel tady ty informace nemáme úplně přesné. U těch zbývajících je to jistější.

Samozřejmě platí to, že byli zapojeni praktičtí lékaři, byť také s problémy v rámci jednotlivých regionů, které možná nejsou vždy dány pouze tím centrálním systémem, ale spíše možná i ochotou některých praktických lékařů třeba očkovat. Je domluva na tom, že všeobecným praktickým lékařům bude napřímo zavážena vakcína Moderna a do očkovacích míst bude alokováno jen množství potřebné na doočkování druhých dávek. To znamená u těch prvoočkovaných, tam by zkrátka měla být ta vakcína alokována primárně do sítě primární péče, tedy k všeobecným praktickým lékařům. A bude určitě nutné, aby zkrátka praktičtí lékaři maximálně tohoto využili a očkovali své pacienty, zvali je na očkování. Já bezesporu budu chtít se velmi brzy sejít se zástupci praktických lékařů, se kterými máme osobně velmi dobré vztahy, takže myslím si, že budu se snažit zkrátka na ně apelovat, aby praktičtí lékaři v tomto směru maximálně nám pomohli, protože bezesporu je část pacientů, kteří zkrátka čekají na vakcinaci u praktických lékařů a nechtějí se z nějakých důvodů různých zkrátka očkovat v těch velkých velkokapacitních očkovacích centrech.

Myslím si, že to je asi úplně na ten úvod.

Samozřejmě můžeme se bavit o proočkovanosti v jednotlivých věkových kategoriích. Mám tady ta čísla, ale myslím si, že ta jsou i případně k dispozici, takže určitě není nutné je zde číst, ať je to už od to nejvyšší kategorie 80+ až po tu současnou otevřenou kategorii 30+. Pozitivní zkrátka ale je, že máme proočkovánu tu rizikovou populaci poměrně dobře a že se to projevuje nesporně na otázce hospitalizovaných pacientů. Já si myslím, že dnes už můžeme s jistotou říci na základě té zkušenosti, že skutečně očkování brání zaplnění kapacit nemocnic, zejména u těch intenzivních lůžek. Je to bezesporu zcela jasné i u zdravotníků a sociálních pracovníků, že jejich nemocnost naprosto zásadně poklesla potom, jak byli proočkováni. Takže tady už skutečně není sporu o tom, že očkování v tomto směru brání rozvoji té nemoci zejména v tom těžším průběhu. A vy všichni lékaři z nemocnic, myslím si, to musíte velmi dobře cítit i v rámci jednotlivých svých pracovišť, že skutečně počet těch pacientů z rizikových skupin, kteří skončí na lůžkách ať už standardních, nebo zejména tedy intenzivní péče, výrazně poklesl. Takže v tomto budeme dále pokračovat.

Určitě nás čekají přípravy na podzimní očkování. Nesporně bude nutné, abychom zahájili výběr distributora, respektive zdravotní pojišťovny aby zahájily výběr distributora na vakcínu Comirnaty. Pokud jde o distributora na ostatní očkovací látky, tam probíhá dokončování zadávací dokumentace. My musíme být připraveni na to další období, kdy máme objednány další dodávky poměrně výrazné, a musíme zkrátka mít zajištěnou distribuci, jak pokud jde o praktické lékaře dospělé, tak pravděpodobně i pokud jde o praktické lékaře pro děti a dorost, neboť - a to je věc, která už také řekněme probublává v rámci veřejného prostoru a debaty mediální - že probíhá posouzení ze strany EMA týkající se registrace a schválení tedy očkování dětí nad 12 let právě u vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Zatím nemáme tu finální informaci. Očekáváme, že to rozhodnutí by mělo přijít velmi brzy na přelomu měsíce, a pak tedy vlastně by se snížila ta laťka z 16 let na 12 let, to znamená, od 12 let výše by mohly být i tyto mladší osoby, děti, očkovány jak v rámci očkovacích center, tak do budoucna určitě v nějakém střednědobém výhledu počítáme se zapojením praktických lékařů pro děti a dorost, kteří mají kontakt s dětským pacientem a s jeho rodinou, s jeho rodiči. Takže to by mohlo taktéž řekněme pomoci, zejména pokud jde o školy, protože víme, že děti nejsou primárně těmi, kteří by byli ohroženi nějakým těžkým průběhem onemocnění, ale mohou to být ti přenašeči do rodin. Myslím si, že tu zkušenost už tady máme poměrně bohatou, že skutečně v tomto směru může to vést k nějakému zhoršení situace tím, jak vlastně se infekce přenáší z dětského kolektivu do dospělého v rámci rodin. Proto si myslím, že je namístě uvažovat i o vakcinaci této mladší generace. Ale znovu říkám, čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, jak se k tomuto postaví.

To si myslím, že asi na úvod, doufejme, ta informace, stačí a jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, a než dám slovo navrhovateli tohoto bodu Vítu Kaňkovskému, přečtu ještě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny: František Elfmark se omlouvá od 12.30 hodin do konce jednacího dne a z důvodů pracovních se omlouvá také Lenka Dražilová z dnešního jednacího dne. Omluva paní poslankyně Věry Kovářové platí až od odpoledne.

Tak, nyní tedy Vít Kaňkovský a poté otevřu rozpravu. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Asi si nemusíme říkat, že málokteré téma v tuto chvíli tolik rezonuje mezi našimi občany jako právě téma očkování proti COVID-19. Řeší se to samozřejmě na všech možných úrovních včetně už teď otevřených zahrádek a občané řeší spoustu otázek. Řeší to, zda se chtějí, nebo nechtějí očkovat, řeší, zda ta či která očkovací látka je bezpečná, nebo respektive zda oni ji považují za bezpečnou, ale také řeší ty praktické otázky, to znamená, jak se mohou zaregistrovat, jakým způsobem získají vlastně pak konkrétní termín k očkování a spoustu dalších věcí, které s tím souvisí.

Já ještě maličko zrekapituluji, jak jsme s tím očkování proti COVID-19 vlastně začali a jak doposud probíhalo. Všichni si asi vzpomínáme na tu určitou radost, která zavládla, když koncem roku 2020 se očkování proti COVID-19 konečně fakticky v České republice rozběhlo, ale na druhé straně také velké zklamání, které potom jsme zažívali v těch prvních týdnech a bohužel nakonec měsících roku 2021, kdy se ukázalo, že strategie očkování, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví, byla velmi bezzubá a neobsahovala spoustu důležitých logistických kroků, tak aby to očkování probíhalo pokud možno bez větších problémů. Samozřejmě je to potřeba zasadit do kontextu celoevropského problému, což byl nedostatek vakcín. Ale i tady z hlediska strategie České republiky ve smyslu objednání jednotlivých typů vakcín tak, abychom dokázali pokrýt jak očkovací centra, tak potřeby praktických lékařů, nebyla z našeho pohledu nastavená ideálně. Já chápu, že po boji je každý generálem, byl to určitý boj o ty očkovací látky, byla tam i určitá míra nejistoty, jakým způsobem ty firmy budou schopny očkovací látky dodávat. Přesto jsem přesvědčen, že hlavně ta vlastní strategie, to znamená nachystaná logistika toho očkování, byla v naší zemi připravena nedobře. To už ale v tuto chvíli nezměníme.

Teď jsme v etapě, kdy se očkování už poměrně dobře rozběhlo, funguje nám očkování jak v těch velkokapacitních očkovacích centrech, tak v těch menších očkovacích centrech i u praktických lékařů. Bohužel stále ten segment praktických lékařů ještě nefunguje tak, jak by fungovat mohl a měl, a je s tím ještě spojená spousta, spousta nejistoty některých občanů. Není úplně rozumné a je to i těžko ospravedlnitelné, že v této chvíli máme ještě pacienty 70+, kteří nemají, přestože jsou zaregistrováni na očkování už několik týdnů, ještě nemají konkrétní termín k očkování. To považuji za určité selhání a velmi těžko se mi jako lékaři, když se mě na to pacienti v ordinaci nebo v nemocnici, kde pracuji, ptají, velmi těžko se jim to odůvodňuje, proč ještě u jejich praktického lékaře nebo v některém konkrétním očkovacím centru - pacientka, 73 let, například toto pondělí, která se mě na to ptala, proč, přestože se zaregistrovala před několika týdny, ještě nedostala konkrétní termín k očkování.

A to jsou ty praktické dopady toho, že ještě je co zlepšit na fungování očkování v naší zemi. A potom vyvstávají některé otázky, které už jsou spíše do budoucna, protože bychom se v tuto chvíli měli zabývat hlavně tím, jak budeme očkovat v těch následujících týdnech a měsících. Jak už jsem řekl, velkým problémem na začátku celé fáze očkování byl nedostatek očkovacích látek a také vlastně jejich struktura. To znamená, že jsme měli některé očkovací látky, které ale nebyly využitelné v té době u praktických lékařů, a to samozřejmě přinášelo spoustu problémů. Teď se ale dostáváme pomalu do možná opačné fáze, když budeme mít dostatek očkovacích látek, ale není jistota, že budeme mít dostatek občanů, kteří se budou chtít nechat očkovat. Ale k tomu se dostanu ještě dále.

My jsme si připravili souhrn otázek, které bych chtěl adresovat novému panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, který vlastně stál na začátku přípravy očkování, pak vlastně tu finální fázi přípravy už převzali jeho nástupci, ale dneska se do pozice ministra zdravotnictví vrátil a bude to mít v tuto chvíli na svých bedrech. Takže pane ministře, já vás teď seznámím s otázkami, které bychom rádi, abyste nám zodpověděl. Není to jenom kvůli mě jako lékaři nebo kvůli kolegům lékařům a poslancům, ale myslím si, že je velmi důležité právě to, aby s tím byla seznámena veřejnost.

První otázka směřuje k organizaci očkování, kdy v tuto chvíli, jak už jsem tu řekl, nám to probíhá na několika úrovních: velkokapacitní očkovací centra, menší očkovací centra a praktičtí lékaři. Je nám všem známo, že provoz velkokapacitních center nebude možné dlouhodobě udržet v tom režimu, jak je to nyní. Váš předchůdce pan ministr Arenberger zmiňoval, že počítá s tím, že zhruba ke konci července ukončí provoz nebo že se postupně ukončí provoz těch velkokapacitních očkovacích center. A je třeba jednoznačně říci, jak tato kapacita, která pokrývá velké počty očkovaných, bude nahrazena. Hodně se spoléhalo na praktické lékaře, ale komunikace s nimi ze strany Ministerstva zdravotnictví v uplynulých měsících nebyla na ideální úrovni. My jsme s nimi komunikovali i napřímo a je dneska nemalá část praktických lékařů, kteří říkají: Vzhledem k tomu, jak s námi bylo zacházeno, my již dál očkovat proti COVID-19 nebudeme.

Je tady pak další praktický problém a to je personální zajištění ze strany nemocnic. Pan kolega Válek, který teď zrovna odchází, ale dneska ráno jsme o tom hovořili, může doložit, že i on jako šéf kliniky musí v tuto chvíli posílat desítky svých pracovníků právě do očkovacího centra v Brně, aby to očkovací centrum mohlo fungovat. To znamená, jakým způsobem ministerstvo má nachystanou strategii na další týdny a měsíce, kdy bude potřeba navrátit nemocnice už do normálního režimu. Všichni víme, že máme co dohánět jak v té klinické medicíně, tak v paraklinických oborech. Máme stovky pacientů s odloženými operacemi a lámeme si s tím hlavu dennodenně, jakým způsobem to těm pacientům nahradit. A víme, že to nebude otázka jednoho dvou měsíců, dokonce se domnívám, ani půl roku, abychom dokázali celou řadu těch výkonů nahradit. Máme tady velký problém v preventivní medicíně, kdy byla odložena celá řada preventivních ošetření, a už v tuto chvíli vidíme ty následky.

To znamená, otázka číslo jedna, jakým způsobem upraví Ministerstvo zdravotnictví strategii očkování na nejbližší týdny a měsíce roku 2021, a to z hlediska zajištění očkovacích míst, personálu, který bude očkovat, a jakým způsobem bude komunikovat s komunitou praktických lékařů, tak aby ta jejich frustrace, kterou v tuto chvíli mají, byla nějakým způsobem zvládnuta a zapojili se do očkování v podzimních měsících, nejlépe samozřejmě už v těch letních.

Otázka číslo dvě, která hodně zajímá komunitu studentů zdravotnických oborů. Jak to bude s očkováním těchto studentů? Oni samozřejmě tím, jak se obnovuje praxe ve zdravotnických zařízeních, a je potřeba také říci, že celá řada z nich se zapojila buď dobrovolně nebo na základě příkazu práce v nemocnicích právě v té nejhorší covidové době, oni budou samozřejmě v tom studiu pokračovat, budou opět chodit mezi pacienty, takže se ptám, jakým způsobem má ministerstvo nachystáno očkování studentů zdravotnických oborů?

Otázka číslo tři. Ta je velmi praktická a v těchto dnech je velmi skloňovaná, a to jakým způsobem má postupovat občan, který z vážných důvodů potřebuje změnit termín druhé dávky očkování. Já vím, že v médiích se to přetřásá, že někdo si chce jet na dovolenou, a proto si chce odložit termín očkování. Ale existuje celá řada jiných, prozaičtějších důvodů, proč člověk potřebuje změnit z vážných důvodů termín očkování. A občané to chtějí vědět. Chtějí vědět, jaká mají v tomto směru práva a jak postupovat, aby to bylo samozřejmě v souladu s tím medicínsky vhodným oknem, to znamená, aby je to neohrozilo po té imunologické stránce, že se nevejdou do toho okna, kdy to očkování bude účinné.

Další téma, které, možná byste někteří řekli, že je okrajové, nicméně také se na to nás poslanců, ale myslím nejenom poslanců lidé ptají, a to je, jakým způsobem bude zajištěn systém očkování cizích státních příslušníků, kteří žijí na našem území a nejsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění.

Další otázka je z podobného ranku a týká se našich českých občanů, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, tam absolvovali očkování proti COVID-19, a přitom to nebylo v zemi, která má v tuto chvíli s námi uznaný certifikát. Mám na mysli například Spojené státy americké. Těch pacientů nejsou desetitisíce, ale rozhodně jsou jich stovky až tisíce. A může jich přibývat, protože těch pracovních pobytů je poměrně hodně. To znamená, i toto naši občané chtějí vědět, jak jim bude uznán certifikát očkování v naší zemi.

Pak je tady otázka, kterou pan ministr již částečně zodpověděl ve svém úvodním slově, a to je, jakým způsobem se chystá Ministerstvo zdravotnictví a vláda na vlnu přeočkování na přelomu let 2021/2022. Pan ministr se zmínil o tom, že se jedná o dodávkách očkovacích látek právě už na tu další sezónu. Vím, že v tomto ohledu je to trošičku hádání z křišťálové koule, což je oblíbená disciplína pana premiéra, ale - teď jsem se to maličko snažil odlehčit - ale na druhé straně pokud nebudeme podnikat kroky k objednání vakcín právě na konec roku 2021 a na začátek roku 2022, tak bychom se mohli dostat do podobných potíží, ve kterých jsme byli na konci loňského a na začátku tohoto roku. A s tím souvisí už to, co jsem zmínil už v předchozích bodech, to je to personální zajištění. My skutečně nemůžeme počítat s tím, že budeme dlouhodobě držet očkovací centra. Dokážu si to představit ještě několik týdnů, ale rozhodně si nemyslím, že naše zdravotnictví je schopno udržet velkokapacitní očkovací centra třeba i v zimě následujícího roku.

A poslední otázka v tomto bloku se týká poměrně velké nedůvěry občanů v očkování proti COVID-19. My jsme nabyli dojmu, že tak jak se to očkování v posledních týdnech rozběhlo, že ten zájem o očkování je poměrně velký. Ale pokud se na to podíváme s predikcí těch nižších věkových skupin, pro které se v tuto chvíli otevírají brány k registraci, tak tam podle průzkumu veřejného mínění je afinita k očkování velmi malá. A tady si nemohu odpustit svůj osobní dojem a svůj osobní názor na doposud probíhající kampaň, pozitivní kampaň k tomu, abychom přesvědčili české občany, že očkování proti COVID-19 má jak pro ně, tak pro celou populaci velký význam. Ta kampaň, která je v tuto chvíli vedená, je z mého pohledu, a to nejsem žádný PR specialista - velmi plytká a myslím si, že málokoho dokáže někoho o něčem přesvědčit. Nebo tady to není o přesvědčování, ale spíš o tom, aby ti lidé k tomu získali pozitivní vztah a svobodně se pak rozhodli, že se nechají očkovat.

Takže tolik je v tuto chvíli souhrn otázek. Věřím, že otázek z pléna bude ještě více.

Na závěr si ještě dovolím vám sdělit, že v podrobné rozpravě bych si pak dovolil načíst souhrn tří usnesení, u kterých bych vás chtěl požádat o podporu. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit jednak na konstruktivní diskusi a jednak i na odpovědi pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já vás, pane poslanče, poprosím, jestli byste mohl zaujmout místo zpravodaje jakožto navrhovatel. A ještě před otevřením rozpravy mě požádal o slovo s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dnešní body k jednání mají v podstatě jednoho společného jmenovatele a tím je vyvolaná hysterie z respirační choroby, jakých tato planeta poznala mnoho. Existenci viru nezpochybňujeme. Vyvolání děsu z covidu mělo své logické důvody. Předchozí údajné pandemie ptačí nebo prasečí chřipky nedokázaly vyvolat žádnou reakci, byť s každou touto uměle vyvolanou pandemií se zvyšovala hysterie. Covid je první, kdy dotáhly farmaceutické firmy svůj plán do vítězného konce.

Zatímco předchozí přebytečné vakcíny se vyhazovaly, tak dnes jich je nedostatek. To je skutečně splněný sen, který z mnoha set lidí, a nejen z farmaceutického průmyslu, udělal dnes miliardáře. Zatímco vyvolení bohatnou, naše země a občané samozřejmě chudnou. Evropská unie na to má skvělý lék. Zadlužit se, rozdávat dotace a nechat zbohatnout další vyvolené, zatímco dluhy zaplatí opět ti chudí. Realita je taková, že současný růst inflace vládám snižuje dluhy, zatímco ukrajuje a okrádá pracující v reálných příjmech. (Silný hluk v sále.) Já bych jenom poprosil, protože já se nemůžu soustředit.

Na strachu z covidu nevydělávají jen kšeftaři. Také se na něm snaží těžit vládní politici, kteří zuby nehty odmítají demokracii. Covid se stal vládě i politikům ostatních opozičních stran skvělou záminkou, jak pošlapat Ústavu a základní lidská práva občanů. Chtěli jste se bavit o střetech zájmů ministra. Naši páni ministři jeden za druhým vyhlašovali protiústavní opatření, a s nikým to tady fakticky nehne. Navíc Nejvyšší kontrolní úřad odhalil předražené veřejné zakázky a zneužívání veřejných prostředků. To řeší policie.

My v Poslanecké sněmovně máme řešit systémový problém. Tedy to, že nám tu vláda vyhlašuje protizákonná opatření, a u některých si toho byli členové vlády vědomi předem, a přesto je vyhlásili. Následně pak nutili třeba polici, aby tato protizákonná, tedy nelegální opatření vynucovala. Soudy ve svých rozsudcích jasně konstatovaly, že zavření škol bylo nezákonné a porušilo ústavní právo dětí na vzdělání. I v tomto případě máme jasný rozsudek.

Máme zcela jasná data o tom, jak se zvedla obezita, deprese a jiné problémy nejen u dětí. O propadu ve vzdělání nemusíme mluvit. Nejde totiž o to, zda děti umí o deset slovíček méně. Jde o celoživotní ztrátu pracovních návyků, o ztráty sociálních vazeb. Rok byly děti doma v pokoji a dívaly se na mozek umrtvující videa na internetu. Už předtím jsme měli problémy s tím, že děti jsou závislé na mobilech a počítačích. Teď jsme si vyrobili minimálně statisíce zhoubně závislých dětí. A to je další dílo "trestné činnosti" této vlády. A samozřejmě všech, kdo jim v tom pomáhali.

Odpovědnost je i na ostatních opozičních stranách, které vládě soustavně odsouhlasovávaly protiústavně vyhlašované nouzové stavy nebo takzvaný pandemický zákon, který je pouze jinak pojmenovaným nouzových stavem na další rok. Je nezpochybnitelně prokazatelné, že drtivá většina občanů nebyla vážně covidem ohrožena. Je i dnes statisticky jasné, že nikdy v aktuálním čase nebylo covidem tolik nemocných lidí, aby to splňovalo definice epidemie. Je naopak už dnes prokazatelné, že se tu falšovaly statistiky a překrucovaly se pojmy. Takže ti, kteří byli zdraví, ale měli v sobě znaky viru, byli vydáváni za nemocné. Je už zcela jasně prokazatelné, že hysterie a protizákonná opatření vlády nakonec skutečně způsobily smrt tisíců lidí, zahltily se nemocnice, a tím se ohrozili skutečně nemocní lidé a současně to způsobilo stamiliardové škody. To je zločin, na kterém se bohužel podílela i velká část této Sněmovny.

Víc se k tomu bohužel nedá říct. Jen opravdu věřím, že jednou odpovědní tu odpovědnost za to, co tady napáchali, také ponesou. Ekonomické škody nějak napravíme, ale lidem už životy nevrátíte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou s přednostním právem za klub KSČM paní poslankyni Aulickou. Přečtu omluvy pana poslance Petra Pávka, který se omlouvá dnes, 27. května, a zítra, 28. května, od 9 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Petr Dolínek se omlouvá dnes, 27. května, mezi 11.45 a 13. hodinou z důvodů pracovních. Paní poslankyně Taťána Malá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navázat ne na svého předřečníka, ale na pana kolegu Kaňkovského, který tady hovořil o problematice očkování, která je dnes na programu Poslanecké sněmovny. Samozřejmě ty otázky, které tady položil, tak já už se k nim vracet nebudu. Věřím, že pan ministr asi potom bude na ně také reagovat. Dala bych ale prostor další oblasti, která samozřejmě zajímá nejenom nás za klub KSČM, ale myslím si, že i další.

Samotné očkování, tak jak třeba vnímám já u sebe v kraji, tak opravdu po tom zásadním přílivu těch očkovacích vakcín si myslím, že je opravdu spuštěno velice dobře, a i ta samotná očkovací centra jedou, a musím tedy říci, že ta zpětná vazba je velice kladná. Bylo tady právě hovořeno o motivaci těch nižších věkových skupin k tomu, aby se očkovaly, nebo ne. Ale co asi zásadně rezonuje mezi současnými obyvateli, je vlastně takové to rozdělení společnosti na občany, kteří se nechají očkovat, a občany, kteří se nenechají očkovat, ač k tomu mají prostě různé své důvody ať už osobní, nebo zdravotní.

My jsme v úterý na Poslanecké sněmovně odmítli projednat návrh z dílny Ministerstva zdravotnictví na takzvané covid pasy. Ty důvody tady asi opakovat nebudu. Na druhou stranu ve středu, když probíhal Ústřední krizový štáb, tak bylo jasně řečeno... (Ministr diskutuje se zpravodajem.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vás poprosím u stolku zpravodajů o klid.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já bych právě potřebovala, aby pan ministr poslouchal. Omlouvám se.

Ale že na středečním Ústředním krizovém štábu zaznělo, že Česká republika, potažmo celá Evropská unie, nepotřebuje vydávat takzvané covid pasy, protože tak jak byla přijata ta legislativa v Evropské unii, tak je zcela dostačující certifikát, který naši občané dostávají po druhé dávce očkování. Jsou to pro nás zásadní informace a zásadní věci, které je potřeba, abychom si vydiskutovali, protože vlastně tím původním návrhem, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, tak de facto si myslím, že to bylo opatření, kde opravdu zásadně docházelo k tomu rozdělování těch občanů na zvýhodněné právě tím očkováním a znevýhodněné. Protože tam byly i další oblasti, které jsme kritizovali. Nebudu se tedy více teď k tomu vracet.

Myslím si, že pan ministr tyto záležitosti bude probírat, a požádala bych ho určitě, aby i před třeba možností další legislativy, pokud ministerstvo vyhodnotí, že to tak asi je potřeba, aby asi zhodnotil se všemi zástupci politických klubů, jestli opravdu ty parametry jsou důležité nebo nezbytné pro občany České republiky.

Zajímá nás ale také, jak se postavíte, pane ministře, k těm dosavadním novým opatřením, nebo stávajícím, která tam zatím Ministerstvo zdravotnictví dalo a o kterých uvažuje. Víme, že některá rozhodnutí plánujete během příštího týdne, ať už se to týká třeba těch hygienických norem, těch letních táborů a pobytů nebo koupališť a tak dále. Ale musím říci, že mnozí občané mají velké zmatky v těch přednesených opatřeních. My jsme třeba řešili to samotné prodloužení ochranné lhůty našich občanů po prodělání COVID-19. Byl velký zmatek, jestli to platí jen od určitého data od vyhlášení, od 23. května, pokud se nepletu, anebo pokud se to automaticky prodlužuje u všech lidí, kteří COVID-19 prodělali. Tím pádem z těch 90 dnů na 180. Vím, že i samotné firmy, které testují a které tohle řešily, byly opravdu velmi zmatené a často nebyly schopny ani na stránkách Ministerstva zdravotnictví dohledat tu správnou argumentaci.

To samé se myslím týká i u těch služeb nebo pohostinství, kdy a za jakých opatření, nebo jestli je opravdu možné přijít třeba ke kadeřnici s testem, který si udělají doma, nebo jenom čestné prohlášení, že je člověk testován ve své společnosti, a tak dále. Některé bohužel, protože mají strach, tak třeba vyžadují, aby ten test byl opravdu proveden v systému.

Další věci, na které se nás hodně ptají občané, je samotné testování právě o prázdninách, to znamená, ty nároky na dva PCR testy zdarma, na čtyři antigenní a tak dále, a je to, platí to i v době, pokud se testujete ve své firmě nebo v zaměstnání, máte na to stále nárok a je to bezplatné. Jsou to věci, které asi budete přednášet nebo sdělovat příští týden. Na druhou stranu když už vlastně se o tom hovoří, tak ty parametry by měly asi být sdělovány opravdu zřetelně a tak, aby to lidé pochopili a ve velké míře nemuseli dohledávat, tak aby to opravdu bylo sdělené dobře.

Také nás velice mrzí, že stále - a my jsme o tom na výboru pro zdravotnictví měli i kulatý stůl - že se neřeší třeba ukončení, nebo možnost ukončení nošení roušek u dětí na prvním stupni. Tak jak jsme zatím vyhodnocovali celou tu situaci, sama za sebe říkám, že se mi opravdu nelíbilo to stanovení paní hlavní hygieničky, která odmítala to řešit a umožnit, aby aspoň na prvním stupni, kdy ty děti jsou tam vlastně tu nejdelší dobu, jsou stále testovány a je to ta skupina, která je nejméně náchylná k tomuto onemocnění, aby aspoň zde byly odloženy v těchto měsících ty respirátory a roušky. Nemyslím si, že bych tady musela říkat, jaké problémy to těmto dětem přináší. My jsme zrovna o tom hovořili i na tom kulatém stole, kde byli přítomni zástupci Ministerstva zdravotnictví, a já bych chtěla říci, že mně velice přístup Ministerstva zdravotnictví mrzí, protože mám pocit, že ty malé děti se v tom opravdu ztrácejí a že je na ně velmi opomíjeno a že vlastně v tom celém systému opatření se ztrácejí.

Chtěli bychom také vědět, jak budete přistupovat i k tomu uznání té výše a hodnot protilátek, protože jsou to zásadní věci. On se na to ptal i kolega Kaňkovský, řeší to i hodně paní předsedkyně výboru pro zdravotnictví, jsou to neustálé dotazy a zatím nám Ministerstvo zdravotnictví na to nedokáže jednoznačně odpovědět. Ale máme tady občany, kteří po prodělání mají obrovské hodnoty, a vlastně to, aby se mohli jít bezpečně očkovat, může trvat i třeba rok anebo i déle, protože naopak tak jak hovoří odborníci z oblasti zdravotnictví, takovéto výše protilátek by naopak mohly v rámci tedy s tím očkováním spojené způsobit velké zdravotní problémy. Mezi občany se toto také nepouští, tyto informace. Je potřeba jim to sdělovat a je potřeba, aby po prodělání této nemoci chodili před očkováním na ty protilátky, aby měli tu jistotu, že to nemůže pak opravdu způsobit další věci.

Za nás asi nyní teď všechno.

A ještě jedna věc, která teď asi rezonuje nejvíce, a to je vlastně podání druhé dávky, respektive termín. Není vinou občanů České republiky, že to rozjetí toho očkování se dostává do letních měsíců. Naši občané teď - a já si myslím, že jsme za to asi všichni rádi - řeší, jak budou moci jet na dovolenou. Myslím si, že tady nejde ani o tu zahraniční, ale především o to, jak (si) budou užívat s rodinou dovolenou v České republice, anebo ať se rozhodnou tedy kamkoliv. A na druhou stranu jim vlastně, nechci říct, někteří lidé, zástupci Ministerstva zdravotnictví, radikálně říkají, že třeba dovolená - není jiná možnost přeložit to očkování na jinou dobu. Ale máme tam třeba i samozřejmě zaměstnance, kteří mají služební výjezdy a tak dále, a myslím si, že ta tvář Ministerstva zdravotnictví, respektive z toho rozjetého vlaku toho očkování by měla být v tuto dobu přívětivější a měla by opravdu občanům vycházet co nejvíce vstříc. Já chápu, že ten systém je nějak rozjetý, nějak nastavený, na druhou stranu si otevřeně musíme říci, že to opravdu není chyba těch občanů, že se teď začínají očkovat a ty druhé dávky jim vycházejí právě na tu lukrativní dobu těch dovolených.

A myslím si, že to by mělo být v těch zásadních věcech, které by teď ministerstvo, jejich přístup k těmto občanům měl řešit, protože v samotných očkovacích centrech ani u těch pediatrů, jak je tady zmiňováno... pediatrů - omlouvám se, obvodních lékařů, praktiků, tam není problém. Problém je opravdu v tom, co říká Ministerstvo zdravotnictví, a v tom systému, které vlastně nechce dovolit takový ten selský přístup a selský rozum. Děkuji moc zatím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já děkuji své předřečnici Hance Aulické za ty dotazy a trošku jich využiji a navážu na ně a poprosila bych pak pana ministra, jestli je může zodpovědět.

Má předřečnice tady řekla, že na Ústředním krizovém štábu bylo řečeno, že vůbec není nutné měnit tu legislativu a zavádět to, co jsme tady v úterý viděli, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Já se tedy ptám, proč byla tato novela zařazena na příští jednání schůze, jestli ministerstvo opravdu bude trvat na tom, aby ke změně té legislativy došlo.

Pak se tady kolegyně zmiňovala o dvou PCR testech zdarma. Mě by zajímalo, jestli budou vydávány i v mezinárodním formátu, tak aby je veřejnost mohla využít v rámci svých cest na dovolené, nebo pouze pokud budou prostě jenom informativní v českém jazyce.

Co se týká pak těch protilátek. Je tady mnoho lidí, kteří prodělali koronavirus bezpříznakově, přesto si nechali jako samoplátci udělat test na protilátky, zjistili, že nemoc prodělali, mají třeba i vysokou hladinu těch protilátek, tak co bude s nimi? Bude se brát v potaz i tento doklad o tom, že koronavirus prodělali, ač nejsou v té evidenci, protože nebyli evidovaní, že jsou nemocní?

Pak by mě zajímalo, pokud nyní někdo podstoupí ty dvě dávky očkování, jestli se tím automaticky zavazuje i k tomu přeočkování na podzim. Nebo se pak může dobrovolně rozhodnout, že už třeba to přeočkování nechce podstoupit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Chtěl bych jenom upozornit, že faktická poznámka je na to, abychom reagovali na předřečníka. S faktickou poznámkou pan zpravodaj.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, skutečně budu fakticky reagovat na paní kolegyni Maříkovou vaším prostřednictvím. Už to tady zmínila kolegy Aulická. Vyšetřování protilátek jsme opakovaně žádali po Ministerstvu zdravotnictví, aby přichystalo metodiku, jakým způsobem vlastně do boje s COVID-19 vyšetřování protilátek zavzít. My jsme přesvědčeni o tom, a máme to prodiskutováno s imunology, že vyšetřování protilátek má velký význam právě s narůstajícím počtem lidí, kteří prodělali COVID-19, i s narůstajícím počtem očkovaných. Vyšetřování protilátek nám může dát velmi důležitou informaci o tom, jakou imunitu naše populace vůči COVID-19 má, a může to zjednodušit právě i přístup k očkování u těch, kteří si nejsou jisti, jestli už jsou v tom vhodném časovém oknu.

To znamená, máme tady nového pana ministra a já ho znovu vyzývám - už jsem k tomu vyzýval pana ministra Blatného, pana ministra Prymulu a nestihl jsem to u pana ministra Arenbergera: skutečně zkuste se se svými odbornými skupinami o tomto poradit, už na to dneska existují i práce, odborné práce, které vyšetřování protilátek zmiňují, a myslím si, že pokud chceme být efektivní a i omezit náklady na zbytečné testování, tak vyšetřování protilátek je v tomto směru velmi důležitým faktorem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl nejdřív upozornit na to, že ten bod se jmenuje špatně, protože očkování neboli vakcinace, to je lékařský zákrok, při kterém se zdravý organismus záměrně setká s méně nebezpečným mikrobem nebo jeho fragmentem. Takže my se tady obecně většinově nebavíme o očkování, o vakcinaci, to je manipulace. My se bavíme o injekční experimentální genové terapii neprověřenou genovou emulzí. Mám pro vás novinku. Včera zemřel William Shakespeare. William Shakespeare byl první muž na světě, který byl injekčně experimentálně léčen touto genovou emulzí. No a včera zemřel. Ano, měl 81 let a včera zemřel. Kdyby zemřel v roce 2020 na rakovinu, infarkt nebo cokoliv a byl by PCR pozitivní, tak by zemřel na covid. Takže včera zemřel první muž, který byl navakcinován.

V loňském roce se počet vyplácených starobních důchodů v České republice snížil za celý rok o 14 335. V letošním prvním čtvrtletí o dalších 15 tisíc. Takže od zahájení této injekční experimentální genové terapie neprověřenou genovou emulzí zemřelo v České republice 15 tisíc lidí z nejprovakcinovanější věkové kategorie. Není to důkaz o tom, že vakcíny vraždí, ale je to poměrně zajímavá indicie. A já tady opakovaně žádám tedy poprvé ve funkci staronového pana ministra, aby umožnil porovnání anonymizovaných rodných čísel pacientů, kteří byli vakcinovaní touto genovou emulzí, se seznamem lidí, kteří zemřeli za první tři měsíce tohoto roku, aby umožnil do tohoto týmu, který bude toto šetření provádět, přístup lidem, kteří podepsali petice lékařů, otevřeného dopisu vládě a politikům, a aby tam umožnil přístup lékařům a vědcům, kteří jsou na to kvalifikovaní, z petice Zdravého fóra a tyto výsledky zveřejnil. Protože zaslechl jsem tady slova o kampani ve prospěch této vakcinace. Pokud neotevřete přístup k těm datům, tak se lidi nebudou moci svobodně kriticky rozhodnout, jak tady zaznělo. Budete je prostě pouze manipulovat pomocí celebrit, pomocí učitelů, pomocí dětí, mediálně a píárově zneužívat jejich neznalosti problému. Pokud budete tajit tato data, tak oprávněně bude vznikat stále více a více tlaku za prvé na jejich uvolnění a za druhé na to, že lidé, jak ty informace se budou postupně šířit, budou tuto vakcinaci, u které vy budete tajit tyto informace, odmítat. Takže pokud chcete maximálně možným způsobem pomoci občanům v tom, aby se mohli kriticky rozhodnout a dobrovolně se rozhodnout, jestli se podrobí této injekční experimentální genové terapii neprověřenou genovou emulzí, tak jim prostě musíte dát tyto informace.

Jenom šílenec by dával vakcínu někomu, kdo má astma! Jenom blázen by dával vakcíny těhotným! To zaznělo v této Sněmovně 9. 12. 2020 nikoliv z úst Lubomíra Volného, ale z úst pana profesora Válka. A já se proto ptám, pane ministře, jak je možné, že šílenci vakcinují lidi, co mají astma, v České republice, a blázni vakcinují těhotné ženy, a dokonce se na to připravují v Národním vakcinačním centru. Prosím vás, odpovězte mi na tuto otázku a řekněte, jestli je jenom pan profesor Válek nevzdělaný amatér v oboru vakcinologie, který tady vystupuje z pozice lékaře a autority, takže bych chtěl znát váš názor, ve kterém ji jasně řeknete, že pan profesor Válek mluví o něčem, čemu nerozumí. Anebo mi, pokud pan profesor Válek tomu rozumí a nevyjadřuje se k něčemu, o čem vůbec nic neví, tak mi vysvětlete, jak je možné, že se u nás vakcinují lidé s astmatem, které by podle pana Válka vakcinoval jedině šílenec. A jak to, že se tady už u nás vakcinují těhotné ženy, které by vakcinoval jenom blázen?

Ono s tím trošičku souvisí i vyjádření nositele Nobelovy ceny za objev viru HIV pana Luca Montagniera, který opakovaně veřejně prohlásil, že vakcinace, která se provádí nyní celosvětově, prosím je to nositel Nobelovy ceny v oboru virologie, tak že je to zločin proti zdraví, proti vědě i proti medicíně, protože přesně tato plošná vakcinace je zodpovědná za všechny mutace tohoto viru, které vznikly, protože obrovským způsobem přirozeně nutí ten virus, aby mutoval a aby se vyhnul tomu, co ta vakcína má dělat.

A ani pan Luc Montagnier není osamocen v tomto názoru. Tento názor veřejně zazněl z úst právě vědců a lékařů, kteří jsou podepsaní pod otevřeným dopisem lékařů vládě a politikům, pod další peticí Zdravého fóra. To jsou dvě petice, které tato Sněmovna odmítla, nebo tyto petenty odmítla tato Sněmovna jakýmkoliv způsobem vyslechnout. A já bych vás chtěl požádat, pane ministře, abyste tady na mikrofon požádal své kolegy poslance, aby naopak umožnili vystoupení ve Sněmovně, anebo abyste se zavázal, že pozvete tyto petenty na Ministerstvo zdravotnictví, kde s nimi v přímém přenosu, který bude on-line k dispozici všem občanům této země, povedete odbornou debatu, ve které buď jednoznačně vyvrátíte obavy těchto odborníků a jejich názor na to, že to, co se děje v této zemi, je špatně, a podle mnohých je to ve své podstatě zločin, anebo je taky nevyvrátíte. Protože opakuji, my jsme sice cenzurovaní, my máme sice omezený přístup do médií, ale my už se organizujeme a ty informace mezi lidi dostáváme poměrně masivně a budeme v tom čím dál tím lepší a výkonnější a ve finále vytvoříme systém, který bude mít větší dosah a větší moc, než má Česká televize. A pokud vy těm lidem ty informace nedodáte, tak budete vypadat jako lháři a zbabělci. Lháři proto, protože máte co tajit, a zbabělci proto, že se bojíte konfrontace.

Takže opakuji tu žádost na vás, pane ministře, protože tady u kolegů to ve své podstatě nemá význam. Umožněte vystoupit veřejně a transparentně v přímém přenosu petentům petice, která se jmenuje Otevřený dopis lékařů vládě a politikům. Umožněte stejné vystoupení petentům petice Zdravého fóra, což jsou všechno vědci a lékaři, kteří jsou vzdělanější v oboru a zkušenější než vy. Veďte s nimi tuto diskusi. Přijměte je do týmu, který bude vyšetřovat smrt těch 15 tisíc seniorů, kteří zemřeli po vakcinaci. Neříkám, že kvůli vakcinaci, ale zemřeli po vakcinaci s pravděpodobností hraničící s jistotou, protože tato věková kategorie je nejprovakcinovanější věkovou kategorií v rámci České republiky, a opakuji, že těch lidí zemřelo za celý loňský rok 14 335. To jsou údaje o tom, že Česká správa sociálního zabezpečení jim přestala vyplácet starobní důchody. Takže za celý loňský rok přestala Česká správa sociálního zabezpečení vyplácet 14 335 důchodů a za první tři měsíce tohoto roku 15 tisíc. Tohle by mělo být podezřelé každému, kdo chce znát pravdu, a každému, kdo chce umožnit občanům této země, aby se kriticky rozhodli.

To jsou žádosti, které vám adresuji, pane ministře.

A váš bývalý následovník, možná váš budoucí následce, podle toho, jak dlouho se udržíte ve funkci, pan Prymula, odhalil, jak často je potřeba se přeočkovávat proti covidu, protože problémem jsou mutace. Takže jednou za dva roky, jednou za rok. A zároveň napsal, že je možné, že přeočkování si budou platit občané sami. Takže chci od vás, pane ministře, jasné stanovisko, kterým teď jednoznačně zaručíte svou politickou budoucností na svou vlastní politickou zodpovědnost občanům této země svým jasným prohlášením jako ministra zdravotnictví za ANO, že v České republice si nebudou muset občané, kteří už se rozhodli pro tuto genetickou terapii, nikdy platit převakcinaci touto genovou terapií ze svého. To je moje další žádost.

A potom chci od vás vědět, pane ministře, jestli připravujete nějaké restrikce vůči dětem 12+, to znamená 12 let a starším, jejichž rodiče odmítnou vakcinaci. To znamená, jestli je hodláte nějakým způsobem diskriminovat ve škole, jestli plánujete, že budou muset na rozdíl od těch navakcinovaných dětí, které se podrobí té experimentální genové terapii, tak jestli je budete nutit, aby nosily respirátory, jestli jim zakážete tělocvik, jestli jim zakážete školní výlety a jestli jim zakážete pobyty v přírodě se školou tak, jak už se šikanují dnes děti, které se nepodrobily té běžné vakcinaci. Tohle jsou všechno dotazy nebo žádosti, ke kterým se máte vyjádřit, pane ministře.

A pak bych tady chtěl ještě kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět, proč někteří lékaři nechtějí očkovat. No tak já to vím, protože se s nimi stýkám. Ti lékaři nechtějí očkovat, protože nechtějí vraždit. A protože nemohou říct, že nechtějí očkovat, protože nemohou vraždit, tak s chutí přijmou jakoukoli výmluvu, ke které se mohou uchýlit. A těchto lékařů, kteří nechtějí vraždit, jsou po celé republice stovky a tisíce. Já jim za jejich přístup děkuji a myslím si, že to bude přesně v souladu s Hippokratovou přísahou, pokud v případě pokračování snah o zavádění vakcinačního apartheidu v České republice budou aplikovat svým pacientům fyziologický roztok. Bude to naprosto v souladu s vaší Hippokratovou přísahou a bude to naprosto v pořádku, pokud tenhle genetický experimentální roztok vylijete tam, kam patří, do záchodu, a lidem aplikujete buďto nějaký fyziologický roztok, anebo vitamíny B, to jim totiž určitě pomůže.

Takže děkuji, pane ministře, za vaši snahu o kritické informování veřejnosti tím, že uvolníte data o tom, kolik z těch 15 tisíc seniorů, kteří za první tři měsíce zemřeli v České republice, bylo vakcinovaných, kolik z nich vakcinovaných nebylo, a taky informace, které se pochopitelně dají z toho systému vyčíst, a nepotřebujete nikoho pitvat, informace o tom, jak úspěšným lékem proti chřipce, a nejenom proti chřipce, ale proti infarktu a třeba proti rakovině je covid. Protože informace, které se ke mně dostávají, jsou, že covid je nejdokonalejší lék na chřipku. To víme všichni. Covid chřipku vyléčil stoprocentně. Ale teď to vypadá, že zhruba padesátiprocentně vyléčil i infarkty, které zmizely, nebo se rapidně o desítky procent snížily, a že dokonce o desítky procent snížil úmrtnost na všechny formy rakoviny. Takže otázka je, jestli bychom si ten covid naopak neměli pěstovat a neměli jej tou populací nechat procházet pravidelně dvakrát třikrát ročně, protože nám to léčí spoustu jiných nemocí.

Takže děkuji a těším se jak na vaše odpovědi, pane ministře, tak na vaši spolupráci v tom, aby občané České republiky byli pravidelně informovaní a mohli se kriticky dobrovolně sami a bez nátlaku rozhodnout, jestli raději projdou covidem s léky, jako je Isoprinosine, Ivermektin, vitamin D nebo vitamin C, nebo jestli se nechají dobrovolně, jestli se podrobí injekční experimentální léčbě experimentální genovou emulzí, která podle definice není očkováním ani vakcinací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já poprosím tady paní, jestli by mohla vydezinfikovat řečniště. (Děje se). A jsou tady čtyři faktické poznámky. První pan poslanec Pavel Bělobrádek, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák, Vít Kaňkovský a Petr Třešňák. Já přečtu omluvu. Pan poslanec Josef Hájek se omlouvá dnes mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jen říct, že na petičním výboru ta zmiňovaná petice byla projednána, byla projednána dokonce za přítomnosti současného pana ministra, protože byl členem tohoto výboru, takže zástupci petentů... (Ministrova poznámka od zpravodajského stolku mimo mikrofon.) Dokonce zpravodajoval, děkuji za doplnění, dokonce zpravodajoval tuto petici. Takže my jsme ji na petičním výboru skutečně projednali, a to za přítomnosti zástupců petentů, to znamená, na půdě Poslanecké sněmovny veřejně byla tato problematika projednána. Zástupci petentů nám tam všechny svoje argumenty mohli sdělit, byla tam dokonce i prezentace, pokud si dobře vzpomínám, tedy to projednání tam bylo. Potom druhá věc, která se týká vakcinace, popř. očkování apod. Samozřejmě jsou i jiné lékařské metody, které mají invazivní styl, a to, že jsou nějak udělané, tak nemyslím, že je potřeba je nazývat experimentálními, to všechno prochází nějakou kontrolou. Každopádně myslím si, že v tomto případě nelze říct, že by zástupci petentů neměli možnost vystoupit. Samozřejmě něco jiného je potom jednání s ministrem, něco jiného je možnost promluvit na plénu. Ale standardní postup u petic je, že je projedná petiční výbor, což proběhlo, proběhlo to se zástupci petentů a měli možnost tyto věci tam všechny říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana poslance Ivo Vondráka a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem si nachystal ještě jeden vstup, kterých bych nazval jako "jak se vyhnout mýtům v oblasti očkování a toho, co se dneska děje kolem nás". Takže fakt je takový - a tím reaguji na to, co jsem teď slyšel - že v našem kraji je 3 099 lékařů, kteří pracují v nemocnicích, kteří se starají o nemocné, a po očkování je z nich šest - šest - pozitivních. Já si myslím, že ten přínos očkování je zcela neoddiskutovatelný. Takže prosím, abychom začali pomalu bořit tyto mýty, které skutečně vedou k tomu, že bude ohrožena imunizace naší společnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych si dovolil krátce reagovat na pana poslance Lubomíra Volného vaším prostřednictvím, pane předsedající. Vy tady dlouhodobě mluvíte o jedné skupině lékařů. Jsou to lékaři ve valné většině s velkým odborným kreditem, jejichž názory tady prezentujete. A já musím říci, že já to nijak nezpochybňuji. Medicína není matematika a my se velmi často v klinické medicíně potýkáme s tím, že máme odborně různé názory, a snažíme se je mezi sebou nějakým způsobem třídit, někdy spolu nesouhlasíme. Ale ve finále nakonec rozhodnou výsledky. Výsledky léčby, výsledky i preventivních opatření. A to se dá někdy on-line sledovat, ale bohužel velmi často je to až retrospektivně, až s nastupujícími měsíci a někdy i roky můžeme zhodnotit, který postup byl nakonec ten správný. To znamená, vy tady prezentujete jednu názorovou skupinu, je to v pořádku, já např. pana profesora Berana za spoustu jeho minulých odborných prací chválím a respektuji ho, nicméně v názoru na řešení COVID-19 se rozcházíme. To ale neznamená, že si ho tím pádem přestávám vážit. A podobně je to s jinými odborníky, jsou tady jiné odborné skupiny, které mají prostě jiný názor.

A jinak vy jste tady mluvil o číslech. Když mluvíte o číslech, tak je potřeba o nich mluvit v širším kontextu. Vy jste tady zmiňoval první čtvrtletí tohoto roku. Ale podívejme se na loňský rok a na poslední čtvrtletí loňského roku. Pokud se podíváme na rok 2020, tak víme, že narostla úmrtnost v České republice o 15 % v absolutních číslech. A největší úmrtnost byla v měsících říjen, listopad a prosinec. V tu dobu se v České republice ještě nevakcinovalo. Tak se chci zeptat pana poslance Volného, jak si to vysvětluje. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezké poledne. Já většinou nemám ve zvyku reagovat na pana poslance Lubomíra Volného, ale když už zde mluvil, tak prostřednictvím vás, pane předsedající, mi dovolte jenom takové dvě faktické poznámky.

On tu mluvil o očkování dětí. Pokud vím, EMA zatím žádnou vakcínu neschválila pro očkování dětí, byť ve Spojených státech se Pfizerem dají očkovat tuším mladiství od 12 výš.

Ale pak jste zde mluvil o povinném očkování na školy v přírodě. Já nevím, jestli jste tu seděl v té Sněmovně a jestli si to pamatujete ten rok zpátky, ale to jsme zde svým hlasováním zrušili. Byl to dokonce můj návrh. A stejně tak jsem navrhoval jako u škol v přírodě zrušit ten doklad i pro dětské tábory. Tam to tedy Sněmovna nepřijala. Ale stačilo sledovat, a já si dokonce myslím, že jste možná pro ten návrh i hlasoval.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Protože otázek bylo víc, tak teď velice rychle zareaguji na kolegu pana Třešňáka prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, máte pravdu, měl jsem použít minulý čas v tom, co se týká dětí, které byly vakcinovány, ale používám budoucí čas, co se týká těch dětí, které mají být vakcinovány proti covidu. A důvod je teď takový, že tady zaznělo, že standardně se něco projednalo. My nežijeme ve standardní době. Nežijeme ve standardní době. A běžný standardní postup prostě nestačí k tomu, abyste získali důvěru veřejnosti.

A to, že se někde něco stane na nějakém výboru Sněmovny, to neví 99 % občanů, protože 99 % občanů prostě opravdu nemá hlubší povědomí o tom, jak funguje Poslanecká sněmovna. Tak to prostě je. Vyjde nějaká zpráva, že někde na nějakém výboru něco bylo, ale tohle ti lidé nevědí. Kdežto tady v Poslanecké sněmovně, kdyby se přijali tito petenti a mohli tady diskutovat, tak v přímém přenosu České televize by to vidělo několik milionů lidí. To je ten zásadní rozdíl. A proto já o to žádám. Protože nežijeme ve standardní době. To se snad všichni shodneme, že to, v čem žijeme, není standardní doba. Pusťte je do Sněmovny. Prostě pusťte je do Sněmovny. A bořte mýty. Bořte mýty o vakcinaci. Bořte je tím, že zveřejníte informace o těch 15 tisících mrtvých za první tři měsíce tohoto roku po vakcinaci.

A teď ta otázka, na co umírali lidé říjen, listopad, prosinec. (Poznámka z pléna.) Já? To nemůžu vědět. Já to vědět nemůžu. Ale ti lékaři mají odborný názor. A oni vám tady řeknou, že to bylo kvůli zanedbané odborné péči, že to bylo kvůli stresu, který do lidí cpala média od rána do večera, a že to bylo kvůli tomu, že ta opatření zabíjela. A to vám oni tady řeknou. Řeknou, že opatření proti covidu způsobila naopak nárůst úmrtí na covid. A to je to, čeho vy se bojíte. Vy se bojíte toho, že ti odborníci tady přijdou a že to lidé uvidí v přímém přenosu v České televizi. A proto je tady odmítáte pustit.

Takže takhle to je. Nežijeme ve standardní době. Chcete nadstandardní důvěru veřejnosti. (Upozornění na čas.) Tak si ji zaslužte tím, že budete zveřejňovat všechny informace.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosíme tady paní o úklid a vydezinfikování řečniště. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský s faktickou poznámkou. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě krátce k panu poslanci Lubomíru Volnému vaším prostřednictvím. Tady vám trošku nerozumím. Vy víte, že v prvním čtvrtletí roku 2021, nebo vznášíte vážné podezření, zemřel nadstandardní počet lidí v souvislosti s očkováním proti COVID-19, ale zároveň nevíte, na co zemřeli lidé v měsících říjen až prosinec loňského roku. A opět tady vznášíte teorie, že to bylo v souvislosti se stresem.

Tak já vám něco řeknu, vážený pane poslanče. Já jsem ty podzimní měsíce sloužil na covidové jednotce. Sloužil jsem na covidové jednotce, přestože jsem ortoped. Používali jsme všechny protokoly, které v té době byly známé, včetně používání Isoprinosinu, potom v dalších týdnech i Ivermektinu. Myslím si, že jsme udělali pro ty pacienty naprosté maximum. Přesto nám tam ti pacienti umírali. U nás na ortopedii zemřou za běžný rok asi tři pacienti. Většinou jsou to nějaké komplikace po operacích krčku. Ale byly týdny, kdy nám zemřelo třeba deset pacientů. A všechno to byli pacienti s COVID-19. Takže já tu odpověď mám. Samozřejmě statisticky to zpracují statistici. Ale vy tady vznášíte velmi závažné podezření a matete tady veřejnost.

A pokud sem mají přijít odborníci, ať přijdou. Já pro to klidně budu hlasovat. Ale i z těch dalších táborů. Není možné, aby tady vystupoval jenom jeden tábor. Podle mě je to spíš platforma na nějaký kulatý stůl. A může být klidně přenášen televizí. Ale není možné tady prezentovat pouze jeden názorový proud.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Ono toho je víc, co bych chtěl říct. Nicméně pane Kaňkovský, prostřednictvím pana předsedajícího, lžete. A já vás žádám, abyste dokázal, že jste ty pacienty léčil všemi protokoly, včetně košického protokolu. Pokud to nedokážete, jste lhář. (Mnoho reakcí v sále.)

Teď tady šéf Motola Miloslav Ludvík šokoval v deníku Týden: Léků na covid jsou plné sklady. Kdyby je lékaři používali, úmrtnost by mohla být na nule. Tvrdí Miloslav Ludvík. Takže asi takhle.

Takže víte co, pane kolego? Pokud domluvíte kulatý stůl za přítomnosti kamer České televize, který bude přenášen na ČT24 v přímém přenosu, já budu jenom rád, velmi vám poděkuji. Potom tam můžete zveřejnit oficiálně úředně ověřená anonymizovaná data z vaší léčby, kde jste léčil pacienty s covidem všemi dostupnými protokoly. A pokud se provede statistická analýza a zjistí se, že tam nebyl žádný významný rozdíl, tak já se vám omluvím. Jinak vám nevěřím. Nevěřím vám. A myslím si, že lžete, protože chcete akorát touto lží pomoci vakcinaci v České republice. A tímto vás obviňuji. Obviním vás i mimo půdu Poslanecké sněmovny, abyste na mě mohl poslat žalobu. Protože v okamžiku, kdy na mě podáte žalobu, budu u tohoto soudu žádat jako důkaz obhajoby veškeré materiály, o kterých teď mluvím.

Jak říkám, pokud chcete, aby vám veřejnost věřila, zorganizujte ten kulatý stůl. Neptejte se mě, na co ti lidé umřeli. Umožněte přístup k anonymizovaným datům. Umožněte veřejnou diskusi. A ono to z toho vyplyne. Proč se tomu bráníte? Z čeho máte strach? Když dostanete jasný klacek na Volného, jasný klacek na Volný blok, jasný klacek na všechny antivakcery. Umožněte těmto lidem, aby se stali součástí těchto týmů, kteří budou tyto informace vyhledávat, analyzovat. Mají důvěru společnosti, která nemá důvěru ve vakcíny. A jestliže se prokážou vaše slova, tak jste stoprocentní vítězové.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas. Já bych poprosil, abychom se k sobě tady navzájem chovali slušně. Pan Vít Kaňkovský s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Už jen velmi krátce. Kdyby mě tady nazval lhářem kdokoli jiný z této Poslanecké sněmovny, tak bych se asi bránil. Ale v případě vás, pane kolego Lubomíre Volný, prostřednictvím pana předsedajícího, to beru spíše jako vyznamenání, protože v kontextu toho, jakým způsobem prezentujete své domnělé důkazy, tak si myslím, že si o tom všichni udělají svůj obrázek. (Potlesk z různých částí sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Ondřej Veselý. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný a pan poslanec Válek.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Já jsem rád, že vystoupil pan kolega Kaňkovský. Já jsem se ho chtěl zastat sám. Zastal se sám. Nic si z toho, pane kolego, nedělejte. Je to přesně, jak jste řekl. Pokud vás takovýto člověk nazve lhářem, je to vlastně pochvala, rozhodně ne neúcta. Takže vám fandím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou vystoupí. A zkusme se neurážet a osobně nenapadat. Myslím si, že si to tato Poslanecká sněmovna nezaslouží. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Oznámení o tom, že někomu nevěřím a považuji jej za lháře, není urážka. To je prostě oznámení toho, co si dotyčný poslanec myslí. Berte to, jak chcete, pane kolego. Berte to i jako vyznamenání. To je úplně v pořádku.

Já tady opět opakuji veřejně, a bude to v přímém přenosu a uvidí to tak dvě stě, tři sta tisíc lidí prostřednictvím našich sítí, že vás považuji za lháře. Jste lhář. Neléčil jste pomocí Isoprinosinu. Neléčil jste pomocí Ivermektinu. Neléčil jste pomocí vysokých dávek vitaminu C, které jsou jeden gram na kilogram váhy. Prostě neléčil. Neseženete na to důkazy. A pokud je seženete a úředně ověřené v anonymizované formě je předložíte zde ve Sněmovně v rámci diskuse s těmi petenty anebo v rámci toho kulatého stolu, který bude přenášet Česká televize, a ti lidé, o kterých mluvím já, mi řeknou, že oni k tomu mají důvěru, tak já se vám omluvím. Ale to se nestane. A všichni to tady víme, protože vy ty důkazy nepředložíte a žádné vystoupení petentů v této Sněmovně nebude a žádný kulatý stůl nebude.

Já bych chtěl poprosit pana Okamuru, aby smrkal trošku víc potichu.

Domnělé jsou ty moje důkazy jenom proto, protože vy mi neumožníte jako jedna velká covidová mafie, která dostala kufříky, všechny politické strany, vy mi neumožníte, aby se ty důkazy staly pravdivými. Ale já je budu požadovat. Budu je požadovat v interpelacích ústních, budu je požadovat v písemných interpelacích. Budu je požadovat na mítincích, budu je požadovat všude tam, kam se dostanu. Já prostě budu chtít, aby se ta anonymizovaná rodná čísla lidí, kteří zemřeli za první tři měsíce tohoto roku, porovnala s lidmi, kteří byli vakcinovaní. To je jedna věc. A ty poslední tři měsíce posledního roku budu chtít vědět, jestli s těmi rodnými čísly souvisí nějaká závažná komorbidita, která by byla jinak vykázaná jako smrt na jinou diagnózu a která byla neléčená, neléčená. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne. A nyní vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková a připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, máte slovo. (Poslankyně Gajdůšková se omlouvá, čeká na dezinfekci řečnického pultu po vystoupení poslance Volného. Děje se.) Tak prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, já se omlouvám, ale skutečně nechci projít covidem. Nechci, vím případy, kdy naprosto zdraví lidé, a mladší než jsem já, po týdnu prostě odešli na covid. Já nechci zkoušet, kolik vydržím. A myslím si, že by to neměl zkoušet nikdo. Nikdo by neměl být vystaven něčemu takovému.

Já si myslím, že je potřeba skutečně ocenit, jak v této chvíli běží očkování, aspoň u nás ve Zlínském kraji. My jsme začali a od začátku jsme stavěli ten očkovací systém na prakticích. 220 praktických lékařů z 260, kteří jsou ve Zlínském kraji, se přihlásilo do systému hned na začátku, když se vakcinace spustila. A myslím si, že to je ta správná cesta, a je potřeba vytvořit praktickým lékařům skutečně dobré podmínky, aby se ke svým pacientům, zvláště těm starším, těm méně mobilním, těm, kteří mají problémy dojít do vakcinačního centra, praktičtí lékaři dostali. Tady bych prosila skutečně moc o to, aby ty centrální týmy, které připravují strategie a připravují podmínky pro řešení covidové pandemie, možná trošku více naslouchaly krajům, které to v terénu musí organizovat. Chvilku za minulého pana ministra jsme tam měli jako Zlínský kraj problém, ale vyřešilo se. V téhle chvíli to funguje. Já děkuji, ale prosím, aby skutečně bylo dál nasloucháno.

Chtěla bych ještě položit otázku mimo očkování. Hovořila o tom paní kolegyně Aulická Jírovcová. Obrátili se na mě, a to byli mladí lidé, s otázkou, jaká lhůta vlastně platí pro bezinfekčnost po prodělání covidu při návratu občana do České republiky. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví prý je pořád lhůta 90 dnů, ale někde proběhla informace, že by to mohlo být i těch 180 dnů, takže tam bych se skutečně ráda zeptala, jak to vlastně je, nebo možná požádala o to upřesnění i třeba na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Ještě možná za Svaz pacientů České republiky. Jsme připraveni skutečně pomoci osvětě, a to naprosto racionální, včetně šíření argumentů pro i proti. Lidé mají určitě právo vědět, pokud jsou nějaká rizika. Ale to riziko onemocnět covidem a mít poškozené zdraví, nedej bože fatální důsledek, je určitě větší bez vakcinace než s vakcinací.

Já tady musím říct ještě jednu věc. Víte, já jsem se docela pohybovala, a pořád mám kontakty, známé, přátele, i v akademické sféře. Tam samozřejmě funguje to, že každý odborník má svoji vizi, představu, má svoji hypotézu, kterou prezentuje. A je to tak v pořádku. Já si obrovsky vážím vědců, té jejich invence, kreativity, znalostí, práce, kterou odvádějí, protože oni posouvají civilizaci dopředu. Ale jsem přesvědčena o tom a i z té dlouholeté zkušenosti chci říct, že musíme oddělit akademické debaty, to sdělování a dohadování se o hypotézách, o teoriích, které vědci formulují, od konkrétních faktů. Byla zde řeč o tom, že v prvním čtvrtletí tohoto roku zemřelo 15 tisíc lidí v té skupině, která byla nejvíce vakcinovaná. No, to je pěkná demagogie, protože odvozovat od toho, že protože tato věková skupina byla ta, která byla nejvíce vakcinovaná, že tedy lidé, kteří v této skupině zemřeli, zemřeli na vakcínu, to prostě není pravda. Takto to přece nikdo formulovat nemůže a je to šíření poplašné zprávy. Myslím si, že to je nebezpečné. Každý politik by měl nést plnou zodpovědnost za to, co říká, protože jeho slovo má váhu vždycky, ať si to myslíme, nebo ne. A říkám znova, je důležité, aby politici nesli zodpovědnost za to, co říkají. A jestliže šíří takto poplašnou zprávu, je potřeba říci jasně, že se jedná o poplašnou zprávu.

Tam je potřeba ještě říct k tomu, co zde bylo řečeno, že člověk, který má astma, má jiný problém, může být vakcínou poškozen - vždyť tam je přece rozhodnutí lékaře, zda tu vakcínu unese, nebo neunese, co je pro něho větší nebo menší riziko. A já našim lékařům věřím, vím, že mají vysokou odbornost. Náš zdravotnický systém je skvělý, skutečně dokázal tu pandemii zvládnout, zvládá v této chvíli i celý ten očkovací systém a já věřím tomu, že už se nebudou opakovat další vlny, že se bude moct naše zdravotnictví vrátit k té běžně dostupné péči, která je vysoce kvalitní, které si opravdu vážíme. A chci poděkovat i Ministerstvu zdravotnictví, že i na výzvu zdravotního výboru poskytli jakés takés odměny, byť bychom si představovali, že by mohly být větší, zdravotníkům, kteří skutečně nesli tu největší tíhu celé té situace. Ještě jednou, hluboce si toho vážím a děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní máme dvě faktické poznámky. Jako první vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a připraví se poslanec Lubomír Volný. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tady si někdo nechal dotazy na Ministerstvo zdravotnictví. Nejsou moje.

Já bych navázal nebo reagoval na to, co řekla paní poslankyně Gajdůšková, a zaměřil se na ty naše nejstarší spoluobčany - a tady stát selhává. Já jsem si vzal dnešní ranní data a měsíc stará data. 26. dubna čekalo na termín, nemělo ještě termín očkování 52 tisíc občanů. Může pan hejtman Vondrák kývat hlavou, jak chce, to jsou čísla Ministerstva zdravotnictví. A dneska to bylo 36 tisíc. Takže pouhých 16 tisíc občanů ve věku 80+ dostalo termín očkování za poslední měsíc. Zvětšují se ta čísla. Za poslední čtyři týdny bylo podáno celkem 1,8 milionu vakcín, ale pouze 5 % z tohoto počtu dostali občané 70 až 79, a tam čeká na termín, to znamená ještě nemaj termín, 73 tisíc občanů, a necelé 1 % z 1,8 milionu podaných vakcín dostali občané 80+. A já myslím, že to je velká chyba, že prioritně by se stát měl zaměřit na doočkování zájemců v těchto věkových kategoriích, a to se evidentně nedaří. A je mi skoro jedno, jaká výmluva nebo jaký důvod se použije. To by chtěl slyšet od staronového pana ministra, protože opravdu já nechci kritizovat, ale to mi opravdu vadí. Já už jsem ve věkové kategorii, jsem po prvním termínu, protože jsem se přihlásil, když bylo 55+ otevřeno, ale bylo mi to v tom okamžiku vlastně blbé se tam vůbec hlásit, když jsem viděl ta čísla, a to se nezlepšuje.

Takže se zaměřte, pane ministře, na to, abychom doočkovali co nejrychleji tuto věkovou kategorii, protože ta čísla tak prostě vypadají, a je jedno, jestli někdo kývá hlavou, nebo ne. Tak mi to pojďte, pane hejtmane - prostřednictvím - vysvětlit. Jsou to čísla Ministerstva zdravotnictví, já jsem si je nevymyslel. (Upozornění na čas.) Pořád nemá termín víc jak 70+, když to sečtu, 100 tisíc lidí od 70 výš. (Upozornění na čas.) Nemá 100 tisíc lidí termín.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný a na faktickou poznámku se připraví paní poslankyně Alena Gajdůšková a potom poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího, paní Gajdůšková, až budete znovu vystupovat, odpovědět na otázku, jak to víte. Jak to vy víte, že vakcinace je bezpečnější než projít covidem? Jak to víte vy osobně? Na základě jakých studií o účincích této genové terapie, experimentální - po roce, po pěti, po čtyřech, po sedmi, po jedenácti, po deseti letech to tvrdíte. Já bych ty studie rád viděl.

A vy znáte lidi, kteří umřeli týden po tom, co dostali covid? Stoprocentně měli nízkou hladinu vitaminu D, C a nebyli léčeni Ivermektinem ani Isoprinosinem, to je jasné. Žádného takového člověka, který by za týden zemřel a takto byl léčen, ve svém okolí nemáte. To vám zaručuji. To je jedna věc.

A druhá věc. Mně píšou dnes a denně lidé případy lidí, kteří si zašli na první dávku a jsou mrtví. Takže já mám úplně stejné osobní zkušenosti jako vy. A já tady nic netvrdím. Já tady netvrdím, že ti lidé zemřeli kvůli vakcinaci. Já tvrdím, že zemřeli po vakcinaci. Zemřeli po vakcinaci. A to, jestli zemřeli na vakcinaci ve statisticky významném vyšším čísle, než by zemřeli bez vakcinace, se dozvíme, jenom když si tady podáme ruce a v rámci objektivity se nebudeme z ničeho obviňovat a řekneme si, že chceme anonymizovaně pod dohledem důvěryhodných odborníků porovnat rodná čísla lidí, kteří zemřeli za ty první tři měsíce, s rodnými čísly lidí, kteří byli vakcinovaní, a že chceme porovnat anonymizovaná rodná čísla lidí, kteří zemřeli za poslední tři měsíce, s rodnými čísly lidí, na které se nedostala plánovaná zdravotní péče. Já chci důkazy, nikoliv dojmy, a vy bojujete proti tomu (upozornění na čas), abych ty důkazy mohl získat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková na faktickou poznámku. (Probíhá dezinfekce řečniště.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Tak ještě jednou, vážená sněmovno. Já bych chtěla také důkazy, protože je jasné, jak ta situace vypadá. Víme to z nemocnic, víme to z těch jednotlivých případů. A tam se pořád ukazuje, že testování, vakcinace, roušky, dodržování epidemiologických opatření prostě funguje. To je za prvé.

A za druhé ještě k těm statistikám. Ono je to tak, pan kolega Stanjura mohl mít dvě kuřata, já žádné, ale statisticky máme každý jedno. Chci říct, že alespoň u nás ve Zlínském kraji je zkušenost, a mám i osobní, i ze svého okolí, prostě termíny k očkování ti lidé dostávají v řádu hodin, maximálně dnů. Pokud vím, tak tam nejsou v podstatě žádné vysoké počty lidí, kteří by čekali na tu vakcinaci. Možná jsou lidé, kteří čekají, ale ti, kteří chtějí jít přes praktické lékaře, a o tom jsem tady mluvila, že je potřeba praktickým lékařům vytvořit ty podmínky co nejlépe, aby skutečně se dostali až k těm lidem, kteří nemohou jít přes ta očkovací centra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí - faktické poznámky jsou tři v pořadí, takže pan poslanec Ivo Vondrák, Lubomír Volný a Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Já jsem měl právě nachystán druhý mýtus, na který mi nahrál pan předseda klubu ODS Stanjura. Já mám data ze včerejška z ÚZIS ohledně věkové struktury a její proočkovanosti.

Takže začnu tou nejvyšší skupinou: 80+ 60,1 % očkování dokončeno, 16,4 % očkování první dávkou a 2,1 má rezervaci k termínu, 8,2 % v podstatě čeká na termín, jsou registrováni, a 4,8 % tuto nemoc prodělalo. To znamená, máme 91,6 % v této věkové skupině těch, kteří jsou buďto už imunní, nebo částečně imunní, anebo v podstatě budou brzo imunizováni. Takže to je věková skupina 80+.

Pak je skupina 70 až 79, kde je to procento 89 %. Věková skupina 65 až 69 - je to 82 %. Věková skupina 60 až 64 - je to 75 % a něco, 55 až 59 - je to 73 %, pak je to věková skupina 50 až 54, což je 70 %. Končí to skupinou, která je do 40 let, kdy je to skutečně minimální, je to 22 %, z toho úplně minimum je proočkováno.

Takže když to sečtu, podtrhnu, tak máme celkově v České republice 11,6 % těch, kteří jsou kompletně očkováni, 21,3 % těch, kteří prošli první dávkou, 3,5 % má rezervovaný termín, 4,4 % jsou registrováni a čekají na termín, je to úplné minimum, a 10,2 % je v podstatě imunní díky tomu, že tu chorobu prodělali. To znamená, máme 51 % imunizované společnosti.

Takže já bych chtěl říct, že to není o tom, že bychom se nevěnovali těm starším ročníkům. My jsme museli provést revize toho, proč čekají u praktiků. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku poslanec Lubomír Volný a připraví se poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl zřejmě nepřítomné paní kolegyni z ČSSD prostřednictvím pana předsedajícího říct, že lže a je to lhářka, protože ona nechce důkazy. Kdyby chtěla důkazy, tak podpoří naopak to, aby se ty důkazy zjistily. A když je pravda to, co říkáte vy, a to, co říkám já, je hoax, fake a manipulace, tak dostanete do ruky obrovský klacek na Volného. Obrovský! Kladivo, prostě perlík, já nevím, a můžete rubat a můžete ze mě vyrubat úplně všechno. Takže rubejte a umožněte zjistit podle anonymizovaných rodných čísel - tady pan hejtman Vondrák také přece - prostřednictvím pana předsedajícího - jako informatik ví, že to není žádný problém. Na to existují programy. Ta rodná čísla se anonymizují a jenom se prostě budou sbírat ta data, která se hledají, a potom vám vyjdou krásné grafy. Takže porovnejte těch 15 tisíc lidí, kteří neberou důchody za první tři měsíce letošního roku, se seznamem vakcinovaných. Porovnejte ty tisíce mrtvých navíc za říjen, listopad, prosinec, se seznamy lidí, kterým se nedostalo naplánované zdravotní péče. A budete mít klacek na Volného a můžete do mě rubat. A stejně jako ČSSD se ani Volný blok nedostane do Sněmovny.

A neukazuje, paní kolegyně, to, že my tady máme roušky a tyhle nesmysly, tak to neukazuje a nedokazuje vůbec nic. Protože u nás neexistuje kontrolní skupina. U nás neexistuje kraj, kde by se tyto nesmysly nedodržovaly. Ale existují takové země. Takže třeba vaše oblíbená Ukrajina, kde se z tohoto nedělá nic, má o 50 % nižší úmrtnost na covid. Stejně jako Švédsko je kontrolní skupinou. Tam děti normálně chodí do školy, chodí se tam na bazény, do kina, všude, o 50 % menší úmrtnost. A Bělorusko, kde jsou statisícové demonstrace, o tom jsme se už bavili několikrát.

Prostě vy tady šíříte hoaxy, fake a nesmysly (upozornění na čas), protože opatření zavedená proti covidu vraždí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní faktická poznámka, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Tak prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já budu vaším prostřednictvím mluvit k panu poslanci Vondrákovi.

Jaký mýtus jste vyvrátil, pane poslanče? Já mám ta samá čísla. Já je potvrzuji. O tom se vůbec nepřeme. Já říkám, že 100 tisíc našich nejstarších spoluobčanů čeká na termín očkování. Ano, je to málo procent. Ale je to 100 tisíc. Takže buď si budeme říkat, že to jsou pouhá 4 %, nebo řekneme, že to je 100 tisíc lidí. A za ten měsíc, který jste si dal náhodou jako vzorek k porovnání, v té kategorii 80+, přibyly 3 tisíce zájemců. Tři tisíce zájemců přibyly. Takže není to tak, že to jsou noví, kteří dostanou termín v řádu dnů. Tři tisíce přibylo za posledních 30 dnů zájemců, protože tam ten zájem byl od začátku vysoký, a přesto 36 tisíc občanů starších 80 let nemá termín. Takže minimálně 33 tisíc z nich čeká déle než 30 dnů na první termín a to je problém.

A to číslo není tak velké, aby si stát s ním neporadil. Není tak velké, když se denně očkuje 80 tisíc vakcín a více. To znamená, to je polodenní dávka. Takže problém je v tom, aby to stát zorganizoval, distribuoval, dostal, kam to chtějí. Já vím, že jsou problémy praktici a tak dále, ale praktici mi říkají, že nedostávají vakcíny. Ve Zlínském kraji to jde nejlíp, to je pravda. Když se podíváte na ta procenta, kolik bylo podáno vakcín praktickým lékařům. Ale já to nechci regionálně říkat, který kraj je lepší nebo horší. Mně leží na srdci 100 tisíc našich spoluobčanů, starších 70 let, kteří mnohdy čekají měsíc a déle na první termín. A myslím, že by nám to mělo ležet na srdci. Nám všem, to není žádná politická debata. Ta čísla potvrzuji. Čteme stejné maily od pana Duška každé ráno. Říkám, tak jsem si vzal dnešní den a podíval jsem se 30 dnů zpátky. A opravdu, jenom 3 tisíce občanů starších 80 let z 384 tisíc, (nesrozumitelné) 388 tisíc těch zájemců. Ale bohužel 36 tisíc pořád nemá první termín, že čekají déle než měsíc, a to je chyba. To mě nepřesvědčíte. A máme-li udělat všechno pro to (upozornění na čas), abychom tam měli nulu u těch nejstarších.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Sice se hlásí pan ministr s přednostním právem, ale faktické poznámky mají přednost, pane ministře. Takže mám tady čtyři faktické poznámky. Takže pořadí je pan poslanec Marek Výborný, Ivo Vondrák, Lubomír Volný, paní poslankyně Alena Gajdůšková. A pak pan ministr tedy se přihlásil s přednostním právem do běžné rozpravy. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo, dvě minuty.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Trochu se tady křížíme, ale já vaším prostřednictvím k panu kolegovi Volnému. Prosím pěkně, nenapadejme se tady ve smyslu toho, že tady pokřikujete na kolegu Kaňkovského nebo kolegyni Gajdůškovou o tom, že lžou. Já si myslím, že bychom si toto skutečně mohli ušetřit, je to nedůstojné. Samozřejmě tady máte právo vystoupit, ale to, jakým způsobem to činíte, tak opravdu není důstojné a vhodné této Sněmovny.

A dovolte mi jednu poznámku. Vy jste tady řekl, že si žádáte, aby vaše důkazy byly učiněny pravdivými. No tak já mám pocit, že to je logický nesmysl. Důkaz je buď pravdivý, nebo pravdivý není. A nelze z důkazu učinit, ze lživého důkazu učinit důkaz pravdivý. To asi každý vcelku pochopí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se Lubomír Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Ten mýtus je, že za to může stát. Není to pravda. Stalo se to, že zůstaly v systému u praktických lékařů viset tito lidé, a právě stát se staral o to, aby se to napravilo. Jsou toho svědky všichni hejtmani, kteří na toto téma jednají, a ta situace se začala zlepšovat. Doba čekání na očkování v očkovacím centru je v našem kraji jeden den. To znamená, kdyby tito lidé - a tam já to samozřejmě chápu. Když jsou staří, tak mají pocit, že prostě musí jít ke svému praktikovi, ale s tím stát nic neudělá. Prostě tak to je a musíme to nějakým způsobem změnit.

Takže pane Stanjuro, prostřednictvím předsedajícího, není to tak. A klidně vám ukážu, přijďte k nám a můžeme se pobavit o tom, co můžete s praktiky udělat. Mimochodem já tady mám jednu přihlášku, kdy řeknu, jak to vypadá s praktiky. Protože není pravda, že nedostávají vakcínu. Není to pravda a já to zdůvodním, jaká je situace u nás v kraji, kterou jsme dokonce řešili u koordinátora praktických lékařů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní faktická poznámka, poslanec Lubomír Volný, a připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Dále na faktické poznámky poslanec Jiří Mašek, Zbyněk Stanjura a přednostně následně pan ministr Adam Vojtěch a Vlastimil Válek za klub TOP 09. Tak prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den. Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, požádat pana Výborného, aby se nechoval pokrytecky, protože obviňování ze lži, to je naprosto běžná praktika tady v této Sněmovně, a nepochybuji o tom, že když si projdu stenozáznamy, tak najdu mnoho poslanců KDU-ČSL, kteří někoho obviňovali ze lži. Takže asi tak. Já si myslím, že kolegové lžou, a nemají důkazy. A ne že se mýlí, ale že vědomě lžou, a proto to i říkám.

Ale já tady mám něco, co považuji za důkaz. A já bych chtěl, aby to debatou odborné veřejnosti bylo vyvráceno. Já netvrdím, že chci, aby moje důkazy byly uznány za pravdivé. Já chci tu debatu, aby se zjistilo, jestli to pravda je, nebo ne. Takže Ukrajina, která má 41 milionů obyvatel, má potvrzených 51 988, takže 52 tisíc mrtvých. Česká republika, která má 10 milionů obyvatel, má 30 tisíc mrtvých. Takže čtyřikrát větší Ukrajina má o necelou polovinu více mrtvých. A mnohonásobný bloger roku Ladislav Větvička - ahoj Láďo, zdravím tě - se vrátil z Ukrajiny, kde na místě zkoumal situaci, nejsou ta žádná opatření.

Takže my v rámci České republiky nemáme kontrolní skupinu. A vy nemůžete tvrdit, pokud nejste nevzdělaná, anebo pokud nelžete vědomě, vyberte si, že fungují vládní opatření. Nemůžete to tvrdit, protože v rámci České republiky nemáme kontrolní skupinu. Ta kontrolní skupina existuje na té Ukrajině a potom existuje ve Švédsku, které má zhruba stejný počet obyvatel jako my a má 14 436 potvrzených úmrtí na covid v porovnání s 30 054 našimi. Jak říkám, zrovna teď dneska ve Švédsku sedí děti ve škole, nejsou testovány, nemají respirátory. Večer půjdou s rodiči do obchodu bez respirátoru, půjdou do kina, půjdou na bazén, budou úplně v pohodě. A mají méně než polovinu mrtvých.

No a to Bělorusko, které má stejný počet obyvatel a jenom 2 800 mrtvých. (Předsedající: Čas.) To už je taková třešnička na dortu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Pardon. Ano, prosím. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Já chci jenom velmi poděkovat těm, kteří se mě zastali. A myslím si, že politická kultura v této Sněmovny by měla vypadat trošku jinak. A říkám, děkuji za to zastání. A nebudu žádat omluvu od pana poslance Volného, protože mě prostě nemůže někdo takový urazit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Jiří Mašek a připraví se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a potom Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k několika předřečníkům. Za to závažné, co tady padlo, za to asi nezávažnější - vždycky jsme si říkali o tom, že se máme postarat o ty nejstarší, nejzranitelnější, což jsme se shodli, že je těch 65+ plus chroničtí nemocní. To se podařilo z velké části, ta procenta tady padla, mluvil o tom pan profesor Vondrák i pan kolega Stanjura. Ale, a všichni asi umíme počítat trojčlenkou, kdybychom brali absolutní číslo 65+, tak tam zbývá kolem půl milionu lidí, ono to je skutečně víc než ty, které jste zmiňoval, pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedajícího. Je to veliké číslo. Ale řada z těch lidí se prostě nepřihlásila z nějakého důvodu, řada z těch lidí prodělala onemocnění, přežila ho, nepřežila ho. Ono to dopočítávat na tisícovky je složité.

Nicméně tady vidím opravdu velikou hrozbu, a s tím s vámi souhlasím, že je potřeba se na tuto skupinu soustředit a ty lidi doočkovat. Kdysi pan Kubek na začátku, když jsme neměli skoro žádné vakcíny, navrhoval: přiveď si svého seniora a my tě naočkujeme třeba přednostně. Na to určitě na začátku prostor nebyl a museli jsme přednostně očkovat seniory. V současnosti si dovedu představit tohleto oprášit, a než pustíme třeba to očkování opravdu všech věkových kategorií, a to lidí mladých, kteří jsou motivováni třeba dovolenými a podobně, tak by to mohla být jedna z cest, jak třeba seniory do očkovacích center přivést.

Vy jste tady zmínili praktické lékaře, nekomunikaci s nimi. Já sám pracuji na malý úvazek jako praktický lékař a mám zkušenosti s AstrouZenecou. On je to opravdu problém, protože média nám příliš nepomáhají, a nejdřív to bylo AstraZeneca pro staré ne, pak pro mladé ne, pořád se to mění. Lidé znejistěli. A řeknu vám, že byl docela problém vyočkovat dávku pro sto pacientů, a co obvolávaly naše sestry... (Předsedající: Čas.) Ano, promiňte. Takže já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. No tak omlouvat se mi zase nemusíte, pane poslanče. Já dělám jenom svou práci. Nyní tedy vystoupí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, pak Lubomír Volný a ještě se přihlásil pan poslanec Ivo Vondrák. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mě tedy mrzí, že pan poslanec Vondrák to bere jako kritiku vlády. Já si myslím, že by to měl být společný zájem. Prostě je to 100 tisíc lidí. To číslo je jiné, než říkal pan poslanec Mašek, protože já mluvím jenom o těch, kteří už projevili zájem, nemají termín. A měl jsem kategorii 70+, takže mně tam chybí 65 až 69. Takže ta čísla určitě jsou správná, nebudu s nimi polemizovat. Jiná věc je, jak doočkovat ty ostatní, kteří neprodělali covid, mohou dostat injekci a nechtějí. To je jiná věc.

Já jsem chtěl říct panu ministrovi, že jsme mu dali šanci naší smrští faktických připomínek, jak to vlastně zvládnout. Protože ono matematicky je to jednoduché, a já rozumím, že to není jako triviální problém. Ale u těch praktiků - zase z dnešních ranních čísel - je registrováno 445 tisíc lidí v celé republice a praktici podali 571 tisíc vakcín k dnešnímu dni, nebo k dnešnímu ránu, jak to posílá pan Dušek ráno, což je vlastně 1,28 vakcíny na zájemce. Takže chybí nám nějakých 320 tisíc vakcín, které by měli mít praktici, aby pokryli ve sto procentech zájem těch, kteří jsou u těch praktiků registrováni. Což je matematicky čtyřdenní kapacita. A já vím, že jsou logistické programy. Takže já jsem chtěl jako jediné, abychom se na to soustředili, abychom přemýšleli, jak v tom můžeme pomoci, aby v té věkové kategorii pokud možno byla nula u těch, kteří se očkovat chtějí, a případně abychom přesvědčili ty, kteří se očkovat nechtějí. Nemusím chodit na kraje, abych říkal, jak bych to dělal lépe nebo hůře. Ale fakt 100 tisíc je hodně, i když z 8 milionů, které máme naočkovat, nebo kolik, to vypadá jako hrozně málo, ale ti lidé jsou pak nešťastní, protože na rozdíl od těch mladších si nedojedou do druhého dne do toho očkovacího centra. Já tomu rozumím. Také jsem byl v očkovacím centru v Ostravě a dostal jsem termín velmi pohodlný o víkendu, když se vracím z Prahy. Takže to jsem nekritizoval. Jenom jsem chtěl, aby se pan ministr a jeho tým zaměřili na těch 100 tisíc, kteří ještě nemají termín. Protože pak to bude lepší i pro ty rodiny i pro tu společnost, když budou mít klid, že ti, kteří chtějí, ti naši nejstarší spoluobčané, už očkováni jsou. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný. Přečtu ještě omluvy: pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání po celý den ze zdravotních důvodů a pan poslanec Jaroslav Vymazal se omlouvá dnes od 14.30 do 15.30 hodin z pracovních důvodů.

Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže ještě jednou. My všichni víme, že ČSSD už v této Sněmovně nebude, nebo v příští. Máte možnost s sebou do politické minulosti vzít i Volného Lubomíra a Volný blok. Než rozkradete Lidový dům, abyste nemuseli zaplatit čtvrt miliardy dědicům pana Altnera, tak můžete udělat věc, kterou považujete za správnou. A udělejte ji tak, že vyvrátíte tato čísla: Ukrajina, 41 milionů obyvatel, 51 tisíc mrtvých; Česká republika, 10 milionů obyvatel, 30 tisíc mrtvých; Švédsko, 10 milionů obyvatel, 14 tisíc mrtvých; Bělorusko, 10 milionů obyvatel, 2 tisíce mrtvých. Vyvraťte na odborné úrovni tato čísla a vezměte s sebou Lubomíra Volného i celý ten jeho Volný blok na politické smetiště dějin, budeme si tam spolu rádi povídat. (Výkřik z pléna.)

Já bych poprosil, aby tady pan poslanec za ČSSD nevykřikoval jako opičák, protože jeho kolegyně před chvílí mluvila o politické kultuře, což mě docela rozesmálo, protože jsem si vzpomněl na několik jednání - tady kolegyně z ANO také na mě, prostřednictvím pana předsedajícího, napřímo kývá hlavou - ale já si tady pamatuji, jak se tady křičelo: Ten zabil tých lidí přes padáky! Ti zas řvali: A vy jste zloděj, vy jste ukradl Čapí hnízdo! Ódéesáci řvali po komunistech, že jsou zvířata, protože zavraždili Miladu Horákovou, komunisté volali po Stanjurovi, že je vrah, protože zavraždil všechny bezdomovce a lidi v dluhových pastích. Prosím vás, no, v téhle republice voliči, když budou chtít vědět, jaká je tady politická kultura v této Sněmovně, tak si přehrají pár virálních videí ve Sněmovně a zjistí, že tady pan kolega, co tady dvakrát už vykřikoval jako opičák, není jediný, který se v této Sněmovně v krizové situaci jako opičák chová... (Předsedající: Čas.) Že to je ve své podstatě běžná kultura zde ve Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas. Tak, nyní vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Tak, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Mně to nevadí, že to tady je popliváno přede mnou. Nebudeme čekat na nějakou dezinfekci.

Já bych jenom ještě, ať uzavřeme tu diskusi s panem kolegou Stanjurou, jako skutečně problém je v tom, že praktici byli stále nedostatečně saturováni vakcínami, které byly pro ně určeny. To byla AstraZeneca, Johnson & Johnson. Nicméně ta situace se začala trošku hrotit i tím, jak se tato věc začala medializovat, a dokonce se vytvořil mýtus, že kraje vedou jakousi válku a soutěž o to, kdo dostane ty vakcíny, jestli to dostanou praktici, anebo očkovací centra. To není pravda. Ze své podstaty to nemůže být pravda, protože do očkovacích center šly výhradně vakcíny typu mRNA, to znamená vlastně vakcíny Pfizer/BioNTech, které v podstatě měly jedinou možnost, jak být distribuovány tímto způsobem. Tam byly požadavky, které prostě byly od výrobce dané. Nicméně nastal jiný problém. My už jsme před měsícem rozhodli o výpomoci praktickým lékařům v tom, že jim budeme dávat vakcíny Moderna. Zavezli jsme 20 ordinací a minulý týden jsme zaváželi 75 ordinací. Sedm a půl tisíce dávek Moderny. A teď musím říct jednu důležitou věc: 15 % praktických lékařů je odmítlo. A dokonce musím říct, že odmítli velmi nezdvořile. Naši hasiči rozvážejí tyto vakcíny přímo do ordinací a v podstatě se museli s nimi vracet zpět. A pak si musíme říct, kde je tedy problém, protože takto tu třetí vlnu očkování fakt nemůžeme zvládnout. Takže já si myslím, že tady je třeba si říct, co s tím budeme dělat, aby se tyto situace neopakovaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, nyní vystoupí jako poslední přihlášený k faktické poznámce, pan poslanec Jiří Mašek, takže se připraví s přednostním právem ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Aa ještě Karla Maříková na faktickou. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo. Já se také nebojím infekce tady, že to není odezinfikováno, protože jsem covid prodělal. A pro pana Volného, prostřednictvím pana předsedajícího, prodělal jsem ho s tím, že jsem přesně postupoval podle rad pana profesora Berana, kterého znám z Hradce Králové, kterého si velmi vážím jako odborníka, a bral jsem Isoprinosine hned od začátku v plném dávkování, a přesto jsem nakonec skončil na jipce s embolizací a se zápalem plic. Ale to je medicína, tak to prostě je. Takže to je jenom jedna poznámka.

Druhá, co jsem nedokončil, k těm praktikům, už to tady říkal kolega Vondrák. Je to AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Tyto látky prostě nepřicházely tak, jak jsme je očekávali. Mělo to řešení. Jako praktik jsem řekl lidem: Přihlaste se do centra, důvěřujte mu, nechte se oočkovat. Kdo to udělal, byl v následujících několika dnech oočkován. Kdo tomu prostě nevěřil, tak na tu látku čekal u nás. Byla to svobodná volba. A ta očkovací centra pro tyto věkové kategorie ty látky mají a očkovat je umí.

A k panu Volnému prostřednictvím pana předsedajícího. Šermovat tady s čísly, že v Bělorusku umřelo na covid jenom 2 tisíce lidí? Nevím, za jaké myslíte časové období, jestli za celou dobu? Na Ukrajině 41 tisíc, u nás se udává kolem 30 tisíc. Ona je to taková ta statistika. Ale podívejte se, co to je úmrtí s covidem nebo s prokázaným covidem, a co to je takzvané nadúmrtí. A v rámci toho nadúmrtí. Třeba naši severní sousedé, kteří si ten Isoprinosin kupují v lékárnách úplně volně řadu let, tak mají nadúmrtí úplně stejné jako my, ale úmrtí na covid asi třetinové, protože to nevykazují, anebo vykazují špatně. Takže my jsme zčásti i obětí naší statistiky, dokonalé statistiky profesora Duška.

Takže chci říct, opravdu si ta čísla sestudujte. Česká republika v tomto srovnání zdaleka není úplně nejhorší. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka, poslankyně Karla Maříková. Připraví se Lubomír Volný.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kvůli mně se to také nemusí dezinfikovat. Já sice očkovaná nejsem ani jsem covid neprodělala, ale přijde mi to komediální, když tady všichni stejně saháme na stejné plochy.

Ale k panu poslanci Vondrákovi a vůbec všem předřečníkům. Vy tady všichni pořád voláte po prakticích. Ale praktici do této doby zanedbávali primární péči, nemohli se věnovat pacientům, mnohdy ordinovali po telefonu a nyní na ně budeme hrnout zase očkování. Tak kdy se těm pacientům a primární péči budou věnovat? Tady budou lidé umírat na jiné nemoci, na infarkty, na rakoviny. Nevím, jestli nad tímhle vůbec někdo přemýšlí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Lubomír Volný, připraví se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tak prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Napřímo, pane doktore Mašku, teď nevím, kde jste. Já vám věřím. Já vám věřím. A děkuji, protože vy budete v případné studii, pokud proběhne, zařazen do kategorie lidí, kteří přežili díky Isoprinosinu. To tak vědecky je, že? Na tom se shodneme. Pokud se to bude řešit, tak vy budete v té kategorii, která potvrzuje účinnost Isoprinosinu.

A bude to úplně stejné jako v tom domově důchodců, který jako první navštívil pan profesor Beran... Chlapci a děvčata, prosím vás... Bude to prostě jako v tom domově důchodců, který pan Beran navštívil jako první, kde polovina ze 180 pacientů byla pozitivní, ta druhá byla negativní, ti brali preventivní dávku, nikdo neonemocněl. A z těch 90 nebo 80 nemocných jich zhruba 20 %, tuším, skončilo v nemocnici, ale všichni přežili. Takže v té statistice budou uvedeni jako důkaz účinnosti Isoprinosinu, nikoliv jako důkaz účinnosti nějakých opatření. Takže já vám věřím. A ta statistika, to je přesně to, o čem se tady bavíme.

Vy jste vzdělanější v oboru medicíny než já, tohle nezpochybňuji. Já se akorát bavím i s lidmi, kteří mají řekněme jiný názor, než je většinový. A ta čísla zhruba potvrzují ten jejich názor, že se něco u nás událo špatně. A jejich hlasy byly zašlapány do země. Politicky, mediálně, trestněprávně. Byli šikanováni v zaměstnání. Vím minimálně o dvou lékařích, kteří byli ze zaměstnání vyhozeni. Jsou to primář Ctirad Musil a pan Pirk, který to dostal jako dárek k narozeninám. Kdyby to bylo plánované, tak mu to jeho pan šéf nedá jako dárek k narozeninám. Dostal to za to, že prostě kritizuje covid. Tak to je.

A mně jde jenom o tu diskusi a o to, aby ta statistika byla reálná, aby se ta čísla veřejně probrala. O nic víc mi nejde. A bohužel tahle Sněmovna, tahle vláda tomuto aktivně brání. Já chci znát pravdu, já nechci prosadit svou pravdu. (Upozornění na čas.) Klidně mě pošlete za socany na smetiště politických dějin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku poslanec Pavel Bělobrádek a připraví se potom jako druhý v pořadí poslanec Ivo Vondrák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jen doplnit, že skutečně v těch krajích je to tak, že většina krajů to dělá tím způsobem, že Pfizera očkuje v nemocnicích, popřípadě na dalších očkovacích místech. Je rozdíl mezi očkovacím místem a očkovacím centrem, jen abychom té nomenklatuře... Co se týká toho, tak jediné, co lze vyčíst, že je nedostatek vakcín, protože praktičtí lékaři by byli schopni vakcinovat daleko více. Řeší se to tím, že i Modernu a všechny ty ostatní, které nemusejí mít tak přísné nakládání, se snažíme distribuovat mezi praktické lékaře. To je jeden bod.

A druhý bod. My jsme to třeba udělali tak, že očkovací centrum se udělalo jenom v jednom okrese, a to tam, kde ho nebylo možné umístit do nemocnice z technických důvodů. Jinak je máme v podstatě předpřipravena, ale nerozjeli jsme je, protože těch vakcín není tolik, aby bylo potřeba využít velká očkovací centra. Zatím se to zvládá vyočkovat v nemocnicích, popřípadě v ordinacích lékařů. A teď jde jen o to, že by byla kapacita očkovat i více, pokud by bylo dostatek vakcín, což je věc, která asi nepatří úplně do téhle debaty, ale skutečně si myslím, že to tak je. Někteří neočkovaní senioři nejsou očkovaní (ne) proto, že by nechtěli, ale že dávají přednost praktickým lékařům a chtějí se nechat očkovat tam. A ti nemají zatím dostatek vakcín.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku poslanec Ivo Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já už jen krátce. Paní kolegyně, prostřednictvím předsedajícího - kdo jiný by měl očkovat než lékaři? Než praktičtí lékaři? Od toho tady přece ty praktické lékaře máme. To, že vznikla očkovací centra, je pouze dáno danou situací, že jsme v krátkém čase museli proočkovat miliony lidí. Takže když nevíte, k čemu slouží praktičtí lékaři, tak pak nevím, co tam ti praktičtí lékaři budou dělat, když nebudou očkovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní faktická poznámka - poslankyně Karla Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím reagovat tady na pana poslance Vondráka prostřednictvím vás. Já jsem neříkala, že budou očkovat uklízečky. To nevím, kde jste to sebral, že by neměli očkovat lékaři. Ale jde o to, že je to trošku jiné než u běžného očkování, když je to třeba rozdělené podle věku a očkuje se na etapy. Něco jiného je, když najednou navršíme, já nevím, půlku republiky, že se v nějakém termínu bude očkovat. A ti praktici opravdu doposud tu svou péči zanedbávali. Opravdu léčili třeba po telefonu, někdy ten telefon ani nezvedali, nebo po e-mailu. A dnes, když jim na podzim nahrneme, já nevím, dvě třetiny republiky, že se mají znovu přeočkovat, tak znova tu primární péči budou zanedbávat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí na faktickou poznámku Lubomír Volný; zatím poslední faktická poznámka. Tak prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: V rámci této velmi poklidné a důstojné diskuse zazněl argument, že o vakcinaci rozhoduje lékař na základě hluboké znalosti zdravotního stavu pacienta. Prosím vás, na základě jak hluboké znalosti zdravotního stavu pacienta rozhoduje lékař ve vakcinačním centru, který toho člověka vidí poprvé a naposledy v životě? Na základě jakých informací? A kolik na to má času? Není to náhodou na základě pětiminutového rozhovoru, ve kterém spousta věcí může tomu lékaři uniknout? Vy jste se tady vydali cestou rychlosti, protože jste chtěli provakcinovat miliony lidí na úkor bezpečnosti. To je dané, protože jediný, kdo opravdu zná váš zdravotní stav, je váš obvodní lékař, pokud k němu chodíte už dlouho, protože ten si pamatuje, čím jste prošel, ale ti ostatní ne.

A já jsem tuhle diskusi začal citací pana profesora Válka a chtěl bych ji tím i zakončit. Dne 9. 12. 2020 pan profesor Válek - nikoliv Lubomír Volný: Jenom šílenec by dával vakcínu někomu s astmatem, jenom blázen by dával vakcíny těhotným. - Předpokládám, že tím nemyslel těhotné lidi, ale těhotné ženy. Na tom se určitě shodneme. A chtěl bych pana Válka poprosit o to, jestli změnil názor, nebo jestli opravdu považuje své kolegy, kteří po tisících vakcinují lidi s astmatem tady tímto genetickým roztokem a už minimálně po desítkách těhotné ženy, když ředitel největšího vakcinačního centra v Praze prohlásil, že se chystají na masové vakcinování, nebo masové... na vakcinování žen, které podle nich patří do kritické ohrožené skupiny, pane Válku. (Upozornění na čas.) Takže jste vy nevzdělaný neodborník v oboru vakcinologie, nebo jsou to vaši kolegové? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem ministr Adam Vojtěch a připraví se s přednostním právem pan poslanec Vlastimil Válek. Poslední dvě přihlášky v tuto chvíli. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se pokusím odpovědět na ty otázky, které zde zazněly, byť jich bylo skutečně velmi mnoho. Takže pokud na nějakou neodpovím a možná, že ani nebudu vědět třeba úplný detail, tak prosím jsem připraven určitě i písemně dodat nějaké podklady. Určitě s tím nemám jakýkoliv problém. Takže v tomto směru si myslím, že ta komunikace může probíhat i mimo rámec tohoto bodu. Každopádně se pokusím tedy odpovědět, co je teď možné.

Pokud jde o velkokapacitní centra. Tady zazněla debata o tom, jaký je vlastně výhled míst, kde se tedy bude očkovat. My máme předpoklad takový, že ta velkokapacitní centra by měla být udržena minimálně do srpna. Takto je to zatím domluveno i v rámci jednotlivých krajů s tím, že následně půjdeme více právě do ordinací praktických lékařů, potažmo do těch menších očkovacích míst i v rámci nemocnic a podobně. Takže to je zatím ten výhled, tak jak je naplánován.

S tím bezesporu souvisí celé to téma očkování u praktických lékařů. Myslím si, že skutečně výhledově budeme muset ještě více spoléhat na praktické lékaře. Já jsem připraven s nimi maximálně komunikovat. Myslím si, že za ty poslední roky jsme komunikaci se zástupci praktických lékařů měli velmi dobrou, a musíme se pobavit o tom, co nás v tomto směru čeká v tom střednědobém horizontu. Už dnes praktičtí lékaři ze zhruba 3 ze 4 vakcín firmy Moderna mají exkluzivně pro sebe - nebavíme se o těch druhých dávkách, které jdou do očkovacích center. Ale jinak skutečně platí to, že tyto vakcíny od společnosti Moderna, tak jak bylo dohodnuto, jdou cíleně do ordinací praktických lékařů. Samozřejmě v tomto směru záleží, a hovořil o tom pan hejtman poslanec Vondrák, na ochotě těch praktických lékařů. Nikdo je k tomu nemůže reálně donutit. Ale já věřím, že tu dohodu najdeme. Zejména, znovu říkám, spíše o té budoucnosti po ukončení právě těch velkokapacitních center. S tím souvisí to, o čem jsem hovořil na začátku, že bude muset být velmi brzy vysoutěžen distributor právě vakcín na to další období, respektive těch jednotlivých vakcín od jednotlivých výrobců.

Pokud jde o otázku, která se týkala protilátek a nějakého prokazování, a vlastně souvisí to i s těmi takzvanými covid pasy, také jsem to už částečně naznačil. Tady byly otázky na to, jak to vlastně bude s tou novelou zákona 258 o ochraně veřejného zdraví. My jsme teď jednali v debatě na Ministerstvu zdravotnictví o nějaké úpravě toho zákona, tak abychom skutečně cílili pouze na to, co je v tuto chvíli nezbytné. A to skutečně je nastavení mechanismu vydávání těch certifikátů, které jsou uznatelné v rámci zemí Evropské unie v provazbě na to nařízení, které bylo schváleno, nebo na kterém je konsenzus. Samozřejmě v rámci těch certifikátů bude jednak to o otázce prokázání očkování, druhak o otázce prokázání, případně testování nebo prodělání daného onemocnění. Ty certifikáty budou uznatelné tedy v rámci toho přeshraničního styku. Takže v tomto směru si myslím, že to je to, co i lidé očekávají zejména před tím letním obdobím, které nás čeká.

Jinak pokud jde o tu debatu o protilátkách a té hladiny protilátek. Zatím platí to, a je to vlastně takto nastaveno i v tom informačním systému infekčních nemocí, že pokud zkrátka člověk prodělá onemocnění COVID-19, tak v zásadě automaticky v systému je odloženo jeho očkování o 90 dní od posledních pozitivního PCR testu, respektive poslední PCR testu, který prodělá. Ale obecně vyšetřování protilátek se nedělá. Ono se nedělá prakticky u žádného onemocnění. A je pravdou, že debata o tom, jakým způsobem má být nastavena hladina protilátek, aby bylo nějakým způsobem průkazné, že člověk, který má v určitý okamžik protilátky, je bude mít i v tom následujícím období, tak ta se ještě vede i na té odborné úrovni. A ani ECDC v zásadě v tomto směru nemá nějaké stanovisko, nedoporučuje, aby toto bylo nějakým způsobem relevantní pro prokazování té bezinfekčnosti v rámci i třeba otázky očkování, nebo ta hladina protilátek že by takto byla nějak nastavena. Takže to je určitě debata, která se povede na té odborné úrovni, a určitě ji budu rád diskutovat i s vámi. Vím, že se to diskutovalo i na půdě výboru pro zdravotnictví.

Pokud jde o otázku těch čekacích listin na očkování, tak jak o tom hovořil pan kolega Stanjura, tam je třeba si uvědomit, že to nejsou lidé u té seniorní části populace, kteří by čekali jen na první termín. V tom čísle, o kterém jste hovořil, jsou i lidé, kteří čekají na druhý termín, kde je samozřejmě určitá časová prodleva 42 dní, nebo až tři měsíce třeba u vakcíny od firmy AstraZeneca. Takže toto skutečně by mělo být číslo, kde jsou jak ti čekající na první termín, tak i na druhý termín. Takové mám informace od kolegů, jak jsem to ještě prověřoval alespoň on-line na základě toho vašeho dotazu. Ale případně to ještě doplním. Takto mě vlastně informovali, že je ta situace aktuální. Pravdou je, že obecně teď skutečně nabíhají více druhé dávky. Ono to právě souvisí i s tím, že možná teď bude více lidí čekat na tu první dávku, protože právě musíme řekněme ty dodávky, které jsou na maximu možného v tuto chvíli, aplikovat právě těm, kteří čekají na druhou dávku, že skutečně dobíhají ty termíny. Takže to je to, co nás teď čeká více než třeba před těmi několika měsíci. A jinak platí i to, co tady bylo řečeno, že část těch lidí samozřejmě čeká třeba u praktických lékařů.

Pokud jde o otázku očkování těhotných žen nebo lidí, kteří trpí astmatem a podobně, vycházíme v tomto směru z toho, jak je nastavena registrace dané vakcíny, jestli jsou tam nějaké kontraindikace takto zmíněny. Skutečně ani u jedné z těchto skupin explicitně není vyloučeno, aby byly u nich aplikovány vakcíny na nemoc COVID-19. Samozřejmě pravdou je, že je to na rozhodnutí daného lékaře, který vlastně musí vyhodnotit zdravotní stav konkrétního očkovance. To zkrátka platí. Ale pravdou je také to, že zkrátka není explicitně dána kontraindikace ani pro těhotné, ani pro pacienty s astmatem. Z tohoto je třeba vycházet při nějakém hodnocení. Nechci tady říkat, kdo co řekl v minulosti, nebo neřekl. Já vycházím zkrátka z toho, jak jsou ty vakcíny zaregistrovány, jaká jsou omezení v tomto směru. Takže to je asi k tomuto.

Pokud jde o změnu druhého termínu očkování, skutečně je poměrně problematické reorganizovat termíny očkování na základě toho, že lidé například jedou na dovolenou a podobně. Prostě pokud máme každý týden proočkovat sto tisíc lidí, tak to není úplně malý počet. A pokud zkrátka bychom měli hýbat s nějakými velkými počty registrovaných, tak to skutečně může způsobit poměrně výrazné organizační a logistické problémy, byť nechceme těm lidem komplikovat život. Ale na druhou stranu faktem také je, že priorita dnes přece pro celou společnost je, aby to očkování proběhlo, aby tam nebyly žádné komplikace, aby proběhlo co nejrychleji, byť existují důvody zdravotní a existují samozřejmě možnosti, aby tomu člověku třeba byl přehozen nebo posunut daný termín. V tomto směru fungují velmi dobře operátoři na lince 1221, kteří jsou v tomto směru schopni lidem pomoci. Ale skutečně, byť to není nějaký účel, abychom lidem komplikovali život -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, já jsem čekal, jestli dokončíte větu, ale vy jste tak nadechnutý, zřejmě z toho, jak máte praxi, že se to protahuje. Je 13 hodin, bohužel vás budu muset... (Ministr: Omlouvám se.) Vy si vystačíte opravdu dlouho s dechem. Takže je 3 hodin, vyhlásím polední pauzu.

Jenom zopakuji pro sekretariát Sněmovny, že faktické poznámky jsou přihlášeny v pořadí: Karla Maříková, Lubomír Volný, Pavel Bělobrádek a s přednostním právem se ještě hlásí do obecné rozpravy Vlastimil Válek. Takže přeji dobrou chuť a budeme pokračovat v přerušeném bodu ve 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 14.30, budeme pokračovat v bodu Informace ministra zdravotnictví k současnému stavu očkování. Nacházíme se v rozpravě, předpokládám. A já poprosím pana ministra, jestli jsem to správně vyhodnotil, že jde k řečnickému pultu. Ne? Jenom ke stolku zpravodajů.

Já jenom přečtu omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Věra Procházková mezi 14.30 a 19.00 dnes z pracovních důvodů, omlouvá se Zuzana Ožanová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Strýček dnes od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Špičák dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů, omlouvá se paní poslankyně Pavla Golasowská dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tak.

Já tu ve svých poznámkách od předcházejícího předsedajícího mám napsáno pouze, že snad měl vystoupit pan poslanec Válek, ale toho v tuto chvíli v sále nevidím. Ptám se tedy, zda někdo jiný má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Pan poslanec Volný. Faktické poznámky? Ano, takže zpět. Paní poslankyně Maříková a poté pan poslanec Volný. Prosím, vaše dvě minuty. Okamžik... Už můžete.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si jenom dovolila reagovat tady na pana ministra a měla bych ještě k tomu, co řekl nějaký dotaz. Zajímalo by mě, jestli je už tedy známá hladina protilátek, kdy toho očkovaného nebo toho dotyčného, který ten koronavirus prodělal, chrání. Ptám se záměrně, protože pokud tady chceme někoho na podzim proočkovávat, nějakou skupinu lidí, tak pokud tu hladinu neznáme, tak nemůžeme přece vědět ani to, na jakou tu hladinu ty protilátky klesnou, a můžeme říct: máme proočkovávat, protože už v tu dobu nejsou ti dotyční chráněni. Takže já předpokládám, že pokud to nevíme, že se to bude tedy nějak zjišťovat nebo to projde nějakým zkoumáním.

A pak ten můj dotaz ohledně toho očkování. Pokud se dnes lidé nechají tedy naočkovat oběma těmi dávkami, plyne pro ně nějaká povinnost, že na podzim, když se třeba rozhodnou, že nebudou chtít se nechávat proočkovat, že musí? Nebo bude to znova na jejich svobodném rozhodnutí? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr chce odpovědět, ale napřed musíme vyslechnout ostatní faktické poznámky. Pan poslanec Lubomír Volný, připraví se pan poslanec Bělobrádek - faktické poznámky.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže děkuji. Já jsem se vás ptal, pane ministře, na pár věcí, protože zřejmě budoucí ministr zdravotnictví pan Prymula oznámil, že do budoucna si lidé zřejmě budou muset to přeočkování, převakcinaci, platit ze svého, a chtěl bych od vás slyšet jako od současného ministra zdravotnictví, jestli se zaručíte vy jako současný ministr zdravotnictví za ANO, že lidé nikdy nebudou muset platit vakcinaci proti covidu, že to je jenom fake a hoax vypuštěný panem Prymulou. To je jedna věc.

A opravdu bych chtěl vědět, jestli zajistíte studii, která zjistí, kdo z těch 15 tisíc seniorů, kteří zemřeli za první tři měsíce tohoto roku - a opakuji, za celý loňský rok, za celý loňský rok, i s těmi nadúmrtími, ať už s covidem, na covid, bez covidu, na zanedbanou péči, na strach, na cokoliv, tak těch lidí bylo 14 00 za celý loňský rok. Za první tři měsíce jich prostě bylo 15 tisíc. To je dramatický nárůst, čtyřnásobný nárůst. Takže bych chtěl vědět, jestli se postaráte o to, aby proběhlo nezávislé vyšetřování s anonymizovaný rodnými čísly, kterého se budou moci zúčastnit odborníci z těch petic lékařů a Zdravého fóra, tak aby veřejnost mohla být uklidněna, že za tímto dramatickým, čtyřnásobným nárůstem úmrtnosti v této věkové kategorii skutečně, skutečně není vakcinace.

Takže bych vás požádal o odpověď aspoň na tyhle dvě otázky. Pokud mi neodpovíte dneska, já se vás na ně stejně zeptám zítra. A čím víc to budete natahovat, tak tím víc my ve všech těch našich informačních kanálech budeme poukazovat na to, že ministr zdravotnictví se bojí na tyto otázky odpovědět, a tím víc bude po tisících a po tisících klesat důvěra lidí v tuto experimentální genovou terapii.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak další faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Vyzula.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já bych se ještě vrátil k tomu, co se říkalo před několika měsíci a co je platné teď. Já jsem byl na počátku roku u svého lékaře a ptal jsem se ho, zda se svou diagnózou mám nechat očkovat. On mi říkal, že to zatím nedoporučují. To znamená, odborník mě doporučil se neočkovat. A nyní mám za sebou už jednu dávku, protože se mezitím to stanovisko o kontraindikacích nějakým způsobem posunulo. Takže to je zcela přirozené, že je určitá obezřetnost k některým skupinám lidí, jestli tam ta kontraindikace je, nebo není, protože s tím ještě není zkušenost, nejsou dokončené třeba některé studie, které už potom jsou.

Takže má to svoji dynamiku v čase a není to nic nenormálního. Je to věc, která probíhá potom tou klinickou praxí. Na rozdíl od fyziky, kde víme, že každý atom se chová zcela stejně, tak u lidí to tak samozřejmě není. Každý je specifické individuum a obzvláště v medicíně, když tam jsou ještě další nějaké choroby nebo stavy, jako je třeba těhotenství, tak se musí nějakým způsobem počítat s tím, že to má nějaký vývoj a další sledování. Takže je to zcela přirozené, že v nějaké fázi i mně nebylo doporučeno očkování vzhledem k tomu, že to bylo bráno jako kontraindikace, a během několika málo měsíců, během dvou tří měsíců se zcela změnila tato strategie a už nyní mi to doporučováno je a byl jsem očkován.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já jsem předtím tedy nedal pokyn k vydezinfikování, je to tak? Tak jestli můžu poprosit dodatečně, než se připraví pan poslanec Vyzula. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Předpokládám, že pan kolega je očkován, že?

Prosím, pane kolego, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Já jenom pár úvah v podstatě. Jednak dopoledne tady říkal pan kolega Vondrák o tom, že 15 % praktiků odmítá tu vakcinaci, což se mně zdá být tedy poněkud zvláštní, až je to nemožné, protože je to jejich běžný výkon a oni nemohou odmítnout zdravotní výkon, který normálně dělají. Jo, kdybych já tam přišel a řekl bych: já chci od vás transplantaci srdce, no tak on řekne: bohužel, to já nedělám. Ale když já tam přijdu a řeknu: já chci být očkovaný, a on mi řekne: ne, ne, já to nedělám, tak to není možné. To je i proti přísaze.

A potom druhá věc je jenom takový námět. Ještě se tady nemluvilo o tom, že to očkování mohou provádět v podstatě, by mohli provádět i ambulantní specialisté. Oni přece dobře znají ty svoje chronické pacienty. Jestliže já mám revmatologické onemocnění, tak nechodím ke svému praktikovi, ale chodím ke svému revmatologovi. A ten by to také mohl udělat. Ale to je jenom návrh.

Ale jinak já bych chtěl ještě jednou - opakovaně jsem o to mluvil na zdravotním výboru a chtěl bych říct, že při té tvorbě covid pasu teď nesmíme zapomenout na ty pacienty nebo na ty lidi, kteří byli očkováni v zahraničí. To je velmi důležitá věc, opravdu. Na mě se obracejí, poněvadž já se v tom angažuji, pan kolega Kaňkovský říkal také, že to podporuje, tak jako na to jenom nezapomenout, protože ze Spojených států mi píšou lidé: já bych chtěla přijet do České republiky, ale teď tam budu diskriminovaná, já nebudu moct jít do kina, nebudu moct jít do restaurace, protože já nemám to vaše očkování. Ale přitom má očkování vakcínou schválenou v Evropské unii. Tak jenom aby se na to nezapomnělo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám zde další dvě faktické poznámky: pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Valachová.

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak, no, já se nedivím, že neuznáváme vakcinaci ze Spojených států, protože třeba já věřím tomu, že v Harlemu bych si potvrzení o té vakcinaci koupil za dvě dávky heroinu anebo za 30 dolarů. Tak nějak by to asi proběhlo v té Americe.

Co se týká těch 15 % lékařů, tak já doufám, že jich bude víc, protože Hippokratova přísaha začíná tím "hlavně neublížit". A když ti lékaři jsou profesně a odborně a lidsky přesvědčeni o tom, že tato genetická experimentální emulze ubližuje, tak je naopak jejich povinností ji nepoužít. Tak to je. To je Hippokratova přísaha. Samozřejmě jsou tady jiné právní předpisy, ale když je někdo přesvědčen, že ta věc je nebezpečná, tak ji nepoužívá. Já všem těm 15 % lékařů děkuji a všem říkám, že právě v souladu s tím "hlavně neublížit" je naprosto poctivé a v pořádku a v souladu s Hippokratovou přísahou, aby vylili tu vakcínu do záchoda, lidem dali fyziologický roztok B12 a dali jim potvrzení o vakcinaci. Tak je to správné, tak to má být.

A k diagnóze bohužel teď nepřítomného kolegy, prostřednictvím pana předsedajícího. Já si o panu Bělobrádkovi myslím všechno. Stejně jako o členech KDU-ČSL si myslím, že je nechutné zneužívat boha k politickým účelům a k tomu, aby vás někdo volal se ho falešně dovolávat. Ale o panu Bělobrádkovi si nemyslím, že by byl hloupý a že by byl nevzdělaný a že by si nedokázal při svém vzdělání právě jako veterinář uvědomit, že to, co řekl, je úplná blbost, protože nikdo nemohl za tři měsíce zjistit, jestli lidé s jeho velice složitou a nepříjemnou diagnózou, velice respektuhodnou diagnózou prostě budou nebo nebudou dotčeni touto experimentální vakcínou. To z vědeckého hlediska není možné. A vy tady vědomě lžete.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, děkuji. Omlouvá se pan poslanec Jiránek od 14.35 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se pan poslanec Polanský dnes od 15 hodin do 15.45 hodin z pracovních důvodů. Další faktická poznámka: poprosím paní poslankyni Valachovou a poté paní poslankyně Maříková. (Probíhá dezinfekce řečnického pultíku.) Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jenom zareagovat na probíhající rozpravu, že se jako poslankyně ve své poslanecké práci jak na jižní Moravě, ale třeba i na Vysočině nebo ve středních Čechách, v regionech setkávám se strastmi nebo stížnostmi občanů, občanek, kteří opravdu upozorňují na to, co tady zaznělo, a jsem ráda, že pan kolega můj předřečník řekl, že zkrátka to není namístě ze strany praktických lékařů, že opravdu odmítají tedy vlastně očkování nebo vlastně pomoci. Často v případě řekněme vesnických praxí je tady určitě namístě zase zmínit, co řekla kolegyně předřečnice, že samozřejmě je tam spousta dalších věcí, péče, zdravotní péče, která se obnovuje. Nyní, když už zaplať pánbůh míříme do normálu, věřím, a i cílem pana ministra zdravotnictví je obnovit tu standardní co nejkvalitnější zdravotní péči nejenom ve městech, ale i ve vesnicích, tak mi to dělá trošku starost, protože je tady spousta lékařů a lékařek, a já bych byla raději, kdybychom zajistili, aby opravdu naši, často jsou to tedy senioři nebo lidé, kteří mají nějakým způsobem omezenou soběstačnost, zdravotně postižení, tak aby ve vesnicích jejich praktičtí lékaři jim byl nápomocni. Ale opravdu jsem na to narazila ve více případech a samozřejmě ve smyslu stížností, když si tedy občané nebo občanky stěžují, že bohužel praktik neumožní očkování, ačkoliv by to bylo možné, zkrátka že se rozhodl, že očkovat nebude. Tak nemyslím si, že by to byl úplně šťastný přístup. Byla bych ráda, kdybychom našli nějakou středovou cestu i s ohledem tedy na to, že na plénu Sněmovny je spousta kolegů ve zdravotnických profesích a určitě by bylo dobře, kdybychom se spíše bavili o řešení než o vzájemných atacích. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, paní poslankyně Maříková a její dvě minuty. Připraví se pan poslanec Koten.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Když jsem slyšela tady pana profesora Vyzulu ohledně těch covid pasů, tak mi nedá se nezeptat pana ministra, protože pan premiér nám slíbil, že povede debatu ke covid pasům jak ve společnosti, tak v Poslanecké sněmovně, k tomu nedošlo, takže spousta otázek není zodpovězených. Já předpokládám, že to bude, tedy ať jestli souhlasím, nebo ne, to pominu, v nějaké elektronické verzi. A mě by zajímalo, jak to bude řešeno u těch lidí, kteří nemají chytrý telefon, a to je jedno, jestli jsou to senioři, nebo sociálně slabí, ale nemají možnost si pak to tedy ani vytisknout. Takže jak to budou řešit, pokud budou očkovaní anebo nebudou očkovaní a budou muset mít tedy nějaké potvrzení o negativním testu? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, pan poslanec Koten, faktická poznámka, poté pan poslanec Volný, Lubomír Volný.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den. Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych měl několik poznámek. Zazněla tady spousta věcí ohledně očkování, ohledně covid pasů, ohledně léčby praktickými lékaři. Já bych se tady na tomto plénu opravdu velmi, velmi přimlouval, aby obvodní lékaři začali opět léčit pacienty, protože s tím loňským rokem a covidem a různými nouzovými stavy bohužel lékaři léčili po telefonu. Myslím si, že to přináší daleko víc problémů těm lidem, kteří vlastně mají úplně jiné nemoci, a ta zdravotní péče se jim tedy nedostává. A bohužel ti lidé mohou umírat i právě na ty nemoci, které nejsou dlouhodobě, nyní už přes rok, léčeny. To si myslím, že je velký apel, a to bych chtěl po panu ministrovi, aby byly nějaké prováděcí předpisy tedy pro obvodní lékaře a aby tito lékaři se opět začali věnovat pacientům.

Další věc, kterou bych zde zmínil, tak to je ten covid pas. Já si dokážu představit, že stát potřebuje mít nějakou databázi lidí, kteří například prodělali onemocnění, mají protilátky, ale nevidím absolutně nějakou povinnost se nechat očkovat, a už vůbec ne u malých dětí. To je tedy jedna z věcí, kde jsem tedy zásadně proti, a u dětí by měl skutečně rozhodovat jejich zákonný zástupce, zda tedy dítě nechá očkovat, nebo ne. A dále jsem také proti tomu, zcela zásadně, abychom byli děleni na občany první a druhé kategorie, tedy podle toho, zda jsme prodělali nemoc, nebo zda máme protilátky, nebo zda nemáme protilátky, nebo zda jsme byli očkováni, či nikoliv. To skutečně považuji v dnešní době za naprosto, naprosto nepřijatelné.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, faktická poznámka, poté paní poslankyně Hyťhová.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já říkám haleluja, díky bohu, že se tady potvrzuje v této Sněmovně, že v této zemi existuje tolik zodpovědných lékařů a tolik skutečných doktorů, kteří se nezpronevěřili Hippokratově přísaze, a když pochybují o nějakém léčebném postupu, tak jej odmítají aplikovat. Dělají to evidentně v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, dělají to proti obrovskému tlaku celé té mašinérie, která stojí proti nim politicky, mediálně, ekonomicky. Jsou to velmi odvážní lidé.

A je to opravdu velice zajímavý etický problém. Tedy by mě zajímalo, jak ho chce paní kolegyně Valachová, prostřednictvím pana předsedajícího, řešit. Vy chcete přinutit těch minimálně 15 % - já doufám, že to bude podstatně víc - lékařů, kteří nechtějí někomu vbodnout tento genetický experimentální koktejl, protože si myslí, že mu tím ublíží, tak vy je chcete přinutit, aby to proti své vůli dělali?

Já si myslím, že to řešení je poměrně jednoduché. Ti lidé, kteří se chtějí nechat za každou cenu navakcinovat, by se měli stavit do nějakého vakcinačního centra, kde je nějaký člověk v bílém plášti, který je vůbec nezná a nezná jejich zdravotní stav, vůbec o nich nic neví, nemá k nim vybudovanou žádnou vazbu, nezajímá je, v životě už ho nikdy neuvidí a ani oni jeho, tak ten jim to vbodne a dá jim to. A jestli se v téhle zemi rozjede šikana a hon na lékaře, kteří prostě dodržují Hippokratovu přísahu, kde tím prvním bodem je hlavně neublížit, a oni té vakcíně, tomu genovému koktejlu nevěří, rozjede se na ně hon a my je budeme šikanovat, tak to jsme opravdu klesli na úroveň nacistického Německa a stalinistického Sovětského svazu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka - poslankyně Hyťhová. Připraví se poslanec Mašek.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na to, co tady bylo již řečeno. Také nesouhlasím s tím, aby se tady rozdělovali lidé na dvě kategorie. Nikomu neupírám, že se chce někdo očkovat, ani nikomu neupírám, že se někdo nechce očkovat. Myslím si, že je to volba každého z nás a každý by měl mít právo se rozhodnout. Pokud se stane to, což předpokládám, že se bohužel stane, a covid pas se stane jedinou propustkou do normálního života, tak se nemůžete divit, že občané jsou a budou na vás naštvaní.

A to, co se tady také řešilo, a to je třeba očkování dětí. Myslím si, že dneska nejsme ve stavu, kdy opravdu bychom měli začít touto vakcínou, která je tady nově, je tady pár měsíců, očkovat děti. A to ještě povinně? Já si myslím, že opravdu ten, kdo se chce nechat očkovat, tak ať se nechá očkovat. Kdo se nechce nechat očkovat, tak rozhodně by se tím neměla podmiňovat ani žádná docházka do školy, ani to, že nemůže jít do restaurace, ani to, že nemůže někam cestovat, a tak dále. Myslím si, že tohle je opravdu špatný, špatný krok, který tady vláda dělá. A celý covid pas je jenom rozdělení lidí na dvě kategorie. A myslím si, že to opravdu není dobrá cesta. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Mašek, faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nerad zasahuji do té diskuse, ale na něco se reagovat musí. Tak konkrétně na Radka Kotena prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě že akutní péče v ambulancích praktických lékařů nikdy neustala. Jediné, co se omezilo, byla závodní preventivní péče a některé prevence. Ale můžu kolegu a všechny ostatní ubezpečit, že už to běží úplně naplno.

To, co nám strašně pomohlo, a rád se k tomu vrátím, byla eNeschopenka, eRecept. Tohle nám pomohlo omezit kontakty a pomohlo to omezit šíření infekce. To považuji za důležité říci, abychom nestrašili, že praktici nepracují. Pracují teď na 100 % a nepotřebují žádný metodický pokyn od ministra zdravotnictví, aby pracovali více. Prostě praktičtí lékaři pracují plně.

K tomu očkování. Očkování je nepovinné. A ti lékaři se z velké části k tomu očkování hlásili a někteří jsou, ano, zklamáni, protože jim ty očkovací látky chodily pozdě nebo nepřišly. A je to o té kooperaci, jak už jsem o tom mluvil, s očkovacími centry. Dá se to řešit a doufám, že ty látky chodit budou a lékaři očkovat budou. Ale jejich povinnost to tak úplně, aby to dělali ve 100 %, to není. A svádět to na Hippokratovu přísahu, že neočkují... Oni neočkují proto, že nemají dostatek očkovacích látek, pane kolego Volný, prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, poslankyně Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně nedá trošku zareagovat na svého předřečníka Jirku Maška prostřednictvím vás. Určitě obvodní lékaři teď v současné době pracují na 100 %. Já tomu věřím, ale musím se tady zastat svého kolegy Radka Kotena, že opravdu v té koronavirové pandemii mnozí praktici, neříkám, že všichni, ale v našem Karlovarském kraji to byla opravdu velká část, ordinovali po telefonu, telefony nezvedali, lidé nechávali vzkazy na záznamníku, psali e-maily. Pacienti si stěžovali. Já si myslím, že to vidíme i na tom nárůstu těch jiných onemocnění, jako rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, kdy byla ta primární péče zanedbávána. Neříkám, že je to teď, teď se určitě vrátili do těch svých kolejí a pracují, jak mohou. Ale bylo tomu tak, a proto se obávám, když najednou velkou částí populace, která se bude muset na podzim proočkovávat, zavalíme ty praktiky, neříkám, že by měli, jak tady říkal poslanec Vondrák, neočkovat, ale zase, nebudou se moct věnovat té primární péči. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Je dobře, že jsem si počkal na konec, protože v podstatě všechny otázky už padly. Možná dvě nebo tři, na které se zatím nedostalo. Ani nečekám teď odpověď, ale jenom jsem chtěl požádat, aby se vyřešil problém kolegů ze Slovenska, kteří v České republice pracují, nemají český občanský průkaz, nemají české rodné číslo. Přitom mají trvalé bydliště v České republice, jsou pojištěni v České republice, dostali jednu nebo dvě dávky očkovací látky, a tím pádem by měli mít možnost si vytisknout certifikát. To nejde, protože ten certifikát je provázaný s občanským průkazem a rodným číslem. A toto je potřeba vyřešit. Oni samozřejmě dostávají tu kartičku, kterou dostáváme všichni, když jsme očkovaní, kde mají ty informace. Jenže v té kartičce není číslo občanského průkazu, protože ten nemají, a je tam jiné rodné číslo, než mají uvedené v pasu nebo než mají uvedené ve svých dokladech. Takže de facto oni musí přesvědčit, protože tam fotka není ani žádný jiný identifikátor, musí přesvědčit, pokud by je někdo kontroloval, a jde spíš o kontrolu, kdyby cestovali někam do zahraničí, že jsou to opravdu oni, což si nedovedu představit, jak by udělali. Tak jsem chtěl o toto požádat, protože to se týká celé řady občanů i jiných zemí, kteří bydlí v České republice, ale nemají český občanský průkaz, nemají české rodné číslo, ale jsou pojištěni v České republice.

Potom jsem chtěl připomenout možná okrajovou záležitost, ale ona se týká několika set tisíc lidí, a to jsou cizinci, kteří žijí v České republice, jsou tady buďto jako výzkumníci, vědci, umělci, mohou to být sportovci, mohou to být studenti Erasmu a další, jsou tady delší dobu, mají komerční pojištění, tím pádem se na ně ten zákon nevztahuje. Oni si to očkování samozřejmě zaplatí, to očkování bude pravděpodobně přes prázdniny umožněno. Ti, co budou mít zájem, se naočkují, zaplatí si za to. Ale měli by se pak do toho systému nějakým způsobem dostat. To zase mají ten stejný problém, že jim chybí občanský průkaz, rodné číslo. Takže na toto je potřeba myslet a nezapomenout.

Třetí věc, která si nemyslím, že tady byla dostatečně intenzivně diskutována. My jsme schválili nějaký zákon o očkování, schvalovali jsme ho velmi rychle. Ten zákon má nějakou omezenou platnost, ten zákon se vztahuje jenom k tomu očkování proti covidu, zmiňuje pouze ty vakcíny, které byly nakoupené cestou Evropské unie jako jeden velký balík. A ten zákon přestane platit, tuším, v listopadu. A já úplně nevím, a ptal jsem se na to předchozích ministrů, nedostal jsem odpověď, jaká je vlastně strategie Ministerstva zdravotnictví, zda ten zákon - chcete prodloužit jeho platnost nebo novelizovat. A když novelizovat, tak kdy, protože do prázdnin to nestihneme, po prázdninách úplně nevím kdy, anebo jestli třeba uvažujete o tom, že do zákona, který bohužel jde v pátek do třetího čtení a kde jsou jiná očkování, se mezi ně dostane očkování proti covidu, což byl můj návrh na zdravotním výboru, protože tam jsou všechna očkování, ale kupodivu to covidové ne. Podle mě je proticovidové očkování jako každé jiné, takže by tam mělo být stejným způsobem uvedeno. Nějakým způsobem je ale potřeba tady toto řešit. A já bych velmi ocenil, kdyby ministerstvo co nejrychleji přišlo s nějakým návrhem, který bude mít podporu koalice i opozice a který bude mít podporu Senátu tak, aby prošel a aby tady byla jistota pro ty, co se chtějí nechat očkovat, že to bude zdarma, že to bude dobrovolné a že případné komplikace, které by se vyskytly, budou řešeny stejně jako podle stávající legislativy.

Tak to jsou jenom tři drobné poznámky, které si myslím, že by se měly vyřešit. Naprosto souhlasím s tím, co tady padalo ohledně praktických lékařů. Myslím, že to je debata, která se posune ve chvíli, kdy budeme mít ve třetím čtení, respektive ve druhém čtení zákon o elektronizaci zdravotnictví, protože to, o čem se bavíme, jak vlastně by měli praktici dál fungovat, se týká telemedicíny jako takové. Faktem je, že já ve svých letech už jsem zažil tu vlnu teleradiologie, což je část telemedicíny, pak vlnu, kdy teleradiologie byla zatracována, pak zase vlnu, kdy teleradiologie byla adorována. A to se týká celé telemedicíny.

Je dobře, že napříč politickým spektrem a prostřednictvím pana předsedajícího jsem rád, že kolegyně Maříková a další takhle vystupují, protože je potřeba se pobavit o telemedicíně komplexně, nejenom z pohledu lékařů, nejenom z pohledu řekněme IT specialistů, ale především z pohledu pacientů. Telemedicína by měla umožnit těm, kteří nemají jednoduchou možnost, jak se dostat k lékaři, nebo kteří chtějí jenom konzultovat svůj stav, tuto konzultaci absolvovat. A to je obrovská výhoda, kterou nás covid naučil, že pacient, který chce konzultovat, nemusí čekat v čekárně zdravotnického zařízení a může tu konzultaci udělat na dálku. Může k tomu využít různé cesty. A bylo by dobré, aby tyto cesty byly legální, aby ty cesty byly bezpečné, chráněné, neunikala z nich žádným způsobem data a aby to nebylo tak, že na Skypu sedí z obou stran a debatují. Na druhé straně nám telemedicína a covid řekly, že se může stát, že někteří lékaři - což se děje všude ve světě, tak jako ve všech profesích - si takto zjednoduší život a v podstatě se jakoby stáhnou do virtuální reality, z různých důvodů. Obě dvě ty cesty jsou extrémní a je třeba hledat nějaký kompromis, který je ku prospěchu těch pacientů, zvlášť chronických pacientů, pacientů, kteří bydlí, řekněme, v malých vesnicích, kteří bydlí na samotách.

Jsou země, kde jiná řešení nejsou možná. Já si pamatuji na modely, které nám před nějakými 15 lety představovali kolegové z Austrálie, kteří nám vysvětlovali, že pro ně je absolutně nemožné, aby měli zdravotnické zařízení v blízkosti řady těch farem, řady těch pacientů, proto tam zavedli metodu pojízdného CT, byl to CT autobus. V tom autobusu byl nakonec mamografický screening, kolonoskopie a ten autobus objížděl tady tyto samoty a to vyšetření tam prováděl. Takže jezdil ten lékař - a někdy to nebyl lékař - za tím pacientem místo naopak.

Telemedicína vlastně umožňuje něco mezi tím. Bylo by škoda ji pohřbívat. Na druhé straně nesmíme přeceňovat její význam. A já jsem rád, že tady bude široká diskuze, doufám, o legislativě s tím spojené. Doufám, že ten zákon projde třetím čtením, a doufám, že se bude týkat i toho, jak jsme se poučili z pandemie, z jejích dopadů a z toho, jak jsme využili nebo nevyužili tu situaci.

Tím bych si dovolil skončit, ať už nezdržuji, a jenom prosím tyto tři dotazy, já je pošlu písemně, kdyby byly brány na zřetel. Zvlášť mi jde o ten zákon, protože ten si myslím, že je naprosto zásadní pro další rok pro ty, co se chtějí nechat očkovat, což doufám, bude většina mých spoluobčanů. Protože bych si na závěr dovolil říct, že alespoň dvě věci ke státnicím z epidemiologie a hygieny jsme se učili, že plošným očkováním chráním sebe. Chráním ty, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou, a to je část pacientů. Koneckonců já pracuji v Bohunicích, tam je velká hemato-onkologická klinika, a všichni z vás, kteří se s tímto typem pacientů setkali, a nejenom s tím, kteří mají různé poruchy imunity, vědí, že k těmto pacientům přistupuje lékař a všichni jejich příbuzní v rouškách. Ti pacienti sami chodí v rouškách. Protože to riziko, že onemocní, je obrovské. Chráníme je před všemi nemocemi a covid je jedna z nemocí, před kterými bychom je měli chránit. Já tím, že jsem naočkován, nechráním sebe - co na mě záleží? - ale chráním především tyto lidi. Chráním ty, kteří se sami chránit nemohou a jejichž život je ohrožen. Jsou to všichni tito pacienti.

Pak je třetí důvod očkování, což je třetí část odpovědi na tu otázku. Já jsem si to teď opakoval se svými studenty, protože jsem chtěl vědět, jestli se to změnilo od těch dob, když jsem já dělal státnice, a to je eradikace některých onemocnění. Tam se pak říká, že musím při plošném proočkování proočkovat určité procento obyvatelstva. Čím větší procento to je, tím větší je pravděpodobnost, že zlikviduji ten virus z populace, nebo ten bacil z populace. Tak to prostě je. Zase tomu můžeme věřit, nemusíme, ale u státnic, pokud odpovíme jinak, tam máme problém a dostaneme náhradní otázku. V Brně to byla oblíbená písnička bývalého přednosty katedry hygieny a epidemiologie. V radiologii to byla otázka, kdo první viděl v České republice kývavé pohyby tlustého střeva, a odpověď byla profesor Věšín.

Na závěr si dovolím prosbu, respektive poznámku. Tady byly řada vystoupení, kde mnozí citují odborníky a experty, a já jsem chtěl pana ministra touto cestou velmi požádat, abychom oslovili - a důsledně oslovovali - výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. Jsem si vědom, že profesor Chlíbek, ale i profesor Beran jsou členové výboru této společnosti. Profesor Chlíbek je poradce. Pokud máme zabránit různým debatám o tom, jestli ten či onen odborník je ten správný odborník, tak podle mého jediná správná cesta je, aby stanoviska odborníků reprezentovalo stanovisko výboru příslušné odborné společnosti. Řada těch jmen, co tady padá, jsou členové Společnosti pro epidemiologii a radiologii. Ta společnost má - to je jediná společnost v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je to Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii. Omlouvám se, bohužel ne radiologii. Má svoji předsedkyni, tuším, v současné době, má vědeckého sekretáře, místopředsedu. A to by měli být ti, kteří budou říkat oficiální stanovisko této odborné společnosti.

A radiologie se mi tam zapletla z jednoho prostého důvodu. Já jsem opakovaně zažíval, například když vybuchla ta nešťastná japonská atomová elektrárna, že i různí odborníci za radiologii, kteří dokonce i třeba z toho oboru měli i atestaci - což řada z těch odborníků, která se vyjadřují a tvrdí, že jsou epidemiologové, nemá - tak měli nějaký názor. To byl jejich názor a je to naprosto legitimní, protože každý z nás má nějaký svůj názor. A ty odborné společnosti ale musely říct konsenzuální názor toho oboru. Málokdy jsme se všichni na tom názoru ve výboru shodli. Často ty diskuze byly daleko tvrdší, než jsou diskuze v Poslanecké sněmovně. Protože každý jsme měli nastudovanou literaturu, každý jsme měli svoji zkušenosti, svoje znalosti, každý jsme byli přesvědčeni o své pravdě, ale nezbývalo, než dospět k nějaké shodě, a předseda odborné společnosti pak prezentoval názor Radiologické společnosti. Pokud ten výbor prezentoval názor, který byl špatný, který byl nedobrý, tak se mu to velmi rychle vrátilo při volbách, protože byl zvolen nový výbor, protože nereprezentoval názor odborníků.

A já bych velmi poprosil pana ministra, abychom nyní už naslouchali názorům odborných společností a výborů těch odborných společností a abychom netahali králíky z klobouku, tedy stále nové a nové odborníky. Protože my tady máme důstojnou reprezentaci odbornosti a to je výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jedna faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já bych se vrátil k těm výrokům. Tady už několikrát nejenom na mě zaznělo, že někdo lže. Ono samozřejmě lze u těch druhých říkat, že lžou, ale to s tou pravdou vůbec nic neudělá, obzvlášť když to říká člověk, jaký to říká.

Jinak potvrzuji to, co jsem řekl. To znamená, že mi nejdřív nebylo doporučeno, abych se očkoval, pak mi to doporučeno bylo. Teď mi přistála SMS, že člověk s touto diagnózou má úplně stejnou zkušenost. A je to skutečně tak, že v průběhu těch mnoha měsíců, kdy začala vakcinace - protože už je to opravdu mnoho měsíců - tak se prozkoumávalo, jak to v některých skupinách právě díky tomu, že důležité je neublížit, tak se to aplikovalo lidem, kteří měli diagnózy, u kterých se předpokládalo, že to nebude mít vliv, to očkování, zatímco u jiných se to zvažovalo a v průběhu času se to udělalo. Nebylo to tak, že by to bylo za tři měsíce, ale já mezi těmi dvěma návštěvami jsem skutečně tento posun zaznamenal. Je zcela logický, je zcela normální, je zcela standardní, tak jak v medicíně probíhá. To znamená, já nemám zapotřebí lhát, a ještě tak, jak to tady proběhlo.

Jinak já jsem byl ten, který apeloval na to, abychom netahali náboženství a Boha do parlamentní diskuze, když to jaksi je zástupný problém. Ale dovoluji si to slovo tady použít. Komu Pánbůh nenadělí, v apatyce nekoupí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, obvykle netratím váš čas připomínkami. Ale tentokrát jenom na vysvětlenou k vystoupení pana profesora Válka. Má naprostou pravda, že tam má být slyšet hlas odborníků. Chtěla bych tedy jenom říci pro všechny, že pan docent Blatný zřídil poradní klinickou skupinu, kterou obměnil, pod vedením nikoliv politického, ale odborného náměstka ministra zdravotnictví toho času, paní profesorky Vašákové. Což je šéfka plicní společnosti. A jsou tam víceméně všichni předsedové odborných společností, ať už je to Společnost infekčního lékařství, nebo vakcinologická, epidemiologická. Takže tito odborníci tam jsou. A pod heslem "kdo více pracuje, méně chodí do médií" prostě nikam nechodí, dávají to na ministerstvo, aby to si tedy toto dále mediálně zpracovávalo. Čili jsou tam zastoupeny všechny tyto odborné společnosti, pane profesore. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Faktická poznámka pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedo, děkuji. Milane, říká, už nevystupuj. Mně to nedá. Promiňte mi to, ale tento pultík snese všechno. Víte, až klečíte jako lékař u někoho, kdo má zástavu srdeční, tak zvažujete: Mám to dát ve čtvrté, nebo až v té páté minutě, ten adrenalin? Mám tam atropin. Posléze, když bude bradykardie, mám defibrilovat? Nikdo vám neporadí. Jste tam sám.

(Náhle zvýšeným hlasem:) Ale všichni, jak tu jste, a nemáte k tomu vůbec žádné opodstatnění. Pan veterinář - nechce boha tady tahat, ale má názor. Pan ministr je právník a vy po něm chcete všechny věci, aby vám odpověděl. A pak je tady další lékař. Pro boha svatého, lidi, tento mikrofon samozřejmě je exhibiční! Ale nedělejme to! Nechte pracovat lidi, kteří tomu rozumí. Pane Volný, vy, já nevím, vy, vy, vy hájíte něco, ale nemáte o tom ponětí. Fakt nemáte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím oslovovat mým prostřednictvím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte. A omlouvám se, pane poslanče, prostřednictvím. Vy nemáte... Proč to děláte? Proč nenecháte pracovat ty lidi?

Pan Chlíbek, profesor, já jsem mu dělal přijímač, já mám vojenskou medicínu. Studoval jsem šest let medicíny, pak postgraduál. A teď teprve můžu udělat něco ve svém oboru. Ale nemám na to jednoznačný názor. Ale vy všichni říkáte, toto musí být, tamto musí být, to je špatně, to je dobře. Nechte ty lidi, kteří tomu rozumí. Vy tomu nerozumíte! Promiňte, nerozumíte. Ani pan ortoped tomu nerozumí. Ani já jako urgentista tomu nerozumím. Nechte borce, ať řeknou, co je potřeba. Pan ministr právník to dá dohromady. Bude tady nějaký výstup a my podle toho pojedeme. Proč si nevěříme? Proč jsme si přestali věřit? Proč nevěříme učitelovi, že něco naučí? Že ortoped něco odoperuje? Že já jako záchranář něco zachráním? Všichni jsme tak chytří? Nejsme! Buďme pokorní! (Celý výstup velice emotivní. Předsedající: Váš čas, pane poslanče.)

Já vám děkuju. Promiňte, že jsem vás zdržel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak poněkolikáté. Já tomu nerozumím. Já v tom oboru nemám vzdělání. Ale jste to vy lékaři, kteří se neumíte dohodnout. Vy lékaři se neumíte na covidu domluvit. Neumíte se domluvit ani na vakcinaci. Tady jsou rozdílné názory. Jediný ten rozdíl - to není, jestli většinový, nebo menšinový. Vzpomeňme si na rok 2009. 90 % plus lékařů odmítlo vakcinaci v té době proti prasečí chřipce. Tak to prostě je. A vy lékaři nejste schopni se domluvit. Protože tady jedna skupina lékařů nechce mluvit s tou druhou. Ta jedna skupina lékařů odmítá vyslechnout tu druhou skupinu.

Já tady nejsem jako Lubomír Volný, který při svém pedagogickém vzdělání vám tady vykládá, jak máte léčit. To v žádném případě ne. Já jsem tady teď jako zastupitel, zástupce někoho, kdo nesouhlasí s vládní politikou. A ten dotyčný, ti lékaři a ti vědci vznášejí ty argumenty ke mně jako k člověku, kterého si zvolili. Oni mi nedali hlas ve volbách. Ale teď z těch zastupitelů, nás občanů, kteří tady jsme, tak si vybrali mě jako ten svůj hlas. A já tady zastupuji je. A chci, aby oni tady mohli vystoupit. Takže to není o tom, že Lubomír Volný tady vynáší nějaké medicínské soudy. Já tady přináším odborné informace lidí v jejich zastoupení, které vy nechcete vyslechnout přímo. A že je tady pan právník, to je už věc pana premiéra, koho si vezme jako ministra zdravotnictví. Ale já tady jsem jako člověk, kterého poprosili vaši kolegové, tvoji kolegové - my si tykáme - aby tady ten hlas zazněl a abyste se vy domluvili. A ti, kteří mají většinové mediální názory, zašlapali tyhle odborníky do bahna. A krásnou ukázkou jsou ti, kteří prostě odmítají těm lidem dávat tu vakcínu. A prostě ta důvěra veřejnosti v to bude postupně klesat a ta veřejnost se bude štěpit, tak jako vy budete bránit té diskusi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V tuto chvíli nemám další faktické poznámky. Ptám se... Hlásí se pan ministr do rozpravy. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zdržím se debat o tom, kdo má jaké vzdělání, jaké povolání. Myslím si, že je to o tom, že skutečně ministerstvo nastavuje nějaká základní pravidla, a bezesporu jsou to odborníci a odborné skupiny a odborné společnosti, které se vyjadřují k jednotlivým odborným otázkám.

Já se vyjádřím teď k té debatě. Pokusím se ještě odpovědět na několik otázek nebo podnětů, které tady zazněly. Možná bych začal tím, že tady znělo něco ve smyslu, že očkování bude pro někoho povinné, nebo pro děti povinné a tak dále. Musím znovu zdůraznit, a platí to od začátku, že očkování proti nemoci COVID-19 je dobrovolné. Máme v právním řádu České republiky v zákoně o ochraně veřejného zdraví i očkování, která jsou povinná ze zákona, ale k těm nepatří očkování proti nemoci COVID-19 napříč věkovými skupinami, včetně případně dětí, pokud bude tedy pro děti vakcína, resp. pro lidi od 12 let výš vakcína registrována, jak jsem o tom hovořil už v tom předchozím bloku v předchozí části. Tam čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, která by vlastně o tom měla rozhodnout v řádu dnů. Ale i když o tom rozhodne, tak je to pouze možnost, nikoli povinnost, nikoli nějaké obligatorní očkování ze zákona. Takže tolik jenom k tomu, abychom to znovu postavili tak, jak to z právního hlediska je.

Pokud jde o očkování v zahraničí, hovořil o tom myslím pan profesor Válek, musím tady už mít i určitou pozitivní zprávu pro něj, že pokud jde o ty lidi, nebo očkované, očkovance, kteří jsou cizinci, jsou v systému veřejného zdravotního systému pojištěni, tak tam od 7. 6. bude umožněna funkcionalita, aby mohli vlastně ten certifikát si vytisknout a nebyl tam žádný problém z hlediska té identifikace. Takže od 7. 6. by podle informací, které mám čerstvě od kolegů, bylo možné. Bude to vlastně přes telefonní číslo a ověření takto vlastně ověřeno, že je to skutečně daný člověk. Je to nová funkcionalita v tom systému. Takže tady by to neměl být problém. Oni dnes si ten certifikát nemohou vytisknout. Ale mělo by to být umožněno od 7. 6.

Pokud jde o ty, kteří jsou cizinci a jsou komerčně pojištěni, to znamená, nespadají pod zákon o veřejném zdravotním pojištění, tak u těchto by to mělo být možné od druhého týdne v červnu, kdy by mělo být minimálně jedno místo v kraji. Jsou to vlastně samoplátci. Takže je to trošku jiný systém tím, že to jsou samoplátci, že nejsou v tom systému veřejného zdravotního pojištění. Ale i na toto se myslí a připravuje se vlastně ta možnost od druhého týdne v červnu.

Pokud jde o otázku očkování a přeočkování, zatím nikdo nedokáže říci přesně, kdy bude potřeba přeočkovat. Já jsem teď shodou okolností dostal článek z New York Times, kde je nějaká nová studie, která poukazuje na to, že imunita na koronavirus může vydržet až několik let. Ty studie se stále provádějí, i samozřejmě samotní výrobci stále sbírají data, stále provádějí v tomto směru nějaké klinické hodnocení, takže v tomto směru nemůžeme říci nějaké exaktní datum, kdy dojde k povinnosti nechat se přeočkovat. Ta data zkrátka v tuto chvíli nemáme a bylo by asi neférové tady něco takového fabulovat.

Pokud jde o otázku, jestli si lidé budou platit očkování, pokud by se třeba museli přeočkovat nebo něco podobného, nevím, jestli to řekl pan profesor Prymula, nebo kdo to řekl, ale skutečně v tuto chvíli to není nic, co by bylo potvrzené, co by bylo jakkoliv na stole, takže si myslím, že to bude spíše nějaký názor nebo dojem, že by to tak do budoucna mohlo být, ale skutečně nikoliv. Faktem je, a to souhlasím s panem profesorem Válkem, že budeme muset udělat změnu legislativy v tomto směru, takže to bude vlastně jeden z úkolů pro další období, jak nastavit otázku úhrad z veřejného zdravotního pojištění pro lidi, kteří se budou chtít nechat případně přeočkovat. Do budoucna musíme toto vyřešit. Já si myslím, že pokud najdeme shodu, tak by to mohlo být ještě schváleno i v tomto volebním období, možná i v rámci nějakého zkráceného řízení. Já myslím, že by neměl být nějaký zásadní problém, ale musíme to diskutovat. Beru si to jako jeden z prioritních úkolů. A to je snad vše, pokud jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám.

Jinak, pane profesore Válku prostřednictvím pana předsedy, platí to, že jde o zákon o veřejném zdravotním pojištění. On byl sice přijat speciální zákon týkající se distribuce očkovacích látek, ale pokud jde o úhradu z veřejného zdravotního pojištění, tak tam se samozřejmě musí aktualizovat a novelizovat i zákon o veřejném zdravotním pojištění. A souhlasím s tím, že tam jsou nastaveny úhrady i pro další očkovací látky, takže to bezesporu musí být tento zákon, kde bude zakotvena nějaká případná dlouhodobá úhrada tohoto typu očkování.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Karla Maříková.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já už bych opravdu vystupovat nechtěl, ale když tady se tak strašně lže, že to je neuvěřitelné. Já vím, že jste delší dobu nebyl ve funkci, pane ministře, ale pořád jste chodil do Sněmovny jako poslanec. A vy vědomě lžete. Tahle vláda už tady zavedla vakcinační apartheid. My už žijeme v zemi, kde se lidi dělí podle toho, jestli jsou navakcinovaní nebo mají nějaké papíry, a na podlidi, kteří když tyto papíry nemají, prostě nemůžou třeba na zahrádku. Tady už existuje vakcinační apartheid. A vy jste ten vakcinační apartheid už tady zavedli, to už je u nás dvoutřídní společnost, tady už jsme prostě rozděleni na nadlidi a zvířátka, protože my, co ty papíry nemáme, jsme na úrovni domácích mazlíčků, králíčků, kočiček a pejsků, kteří také nesmí do restaurací.

Takže vy lžete, vy už jste tady ten apartheid zavedli a vy jste ho tím tiskem 1225 chtěli ještě uzákonit a ještě rozšířit. A teď se dozvídáme, že ho chcete zase projednávat v červenci. Takže to není dobrovolné očkování. Dobrovolné očkování je takové, že když ho odmítnete, tak vám nehrozí vůbec žádná sankce ani nijaká diskriminace. Když vy dnes odmítnete tuto vakcinaci touto genovou experimentální emulzí, směsí, roztokem, tak se stáváte občanem druhé kategorie, který u sebe musí nosit jiná potvrzení. Když u sebe ta jiná potvrzení nemáte, tak se stáváte člověkem třetí kategorie. To už je realita současné České republiky. Vy jste tady už zavedli vakcinační apartheid a ta vakcinace není dobrovolná. Některým vojákům jste ji dali dokonce přímo rozkazem. Je tady obrovský nátlak v různých profesních skupinách. Nám se ozývají desítky, teď už stovky lékařů, zdravotníků na všech úrovních, učitelů, vojáků, kteří jsou systémem nuceni a tlačeni do vakcinace. V této zemi už existuje vakcinační apartheid a vakcinace už dnes není v České republice dobrovolná.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka, paní poslankyně Maříková, poté pan ministr Adam Vojtěch.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající, já bych se chtěla jenom zeptat pana ministra prostřednictvím vás. A znovu tu otázku už potřetí zopakuji, nevím, jestli se jí vyhýbá, nebo na ni zapomíná, ale nedá mi to se zeptat vzhledem k některým vyjádřením hlavní hygieničky. Jestli ti, co se nechají očkovat oběma dávkami vakcíny nebo použijí jednodávkovou Johnson & Johnson, budou mít tu povinnost přeočkování, jestli se k tomu automaticky zavazují. Já nevím, jestli to bude za půl roku, za rok, ale ptám se z toho důvodu, jelikož některá ta vyjádření hlavní hygieničky jsou opravdu na pováženou a veřejnost z toho má takový zvláštní dojem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr, faktická poznámka.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Pokud bude očkování dobrovolné, tak bude stále dobrovolné. To zkrátka platí. Pokud se někdo dnes nechá dobrovolně oočkovat, absolvuje vakcinaci, tak není důvod, aby při přeočkování bylo očkování povinné. Je to stejné jako v případě například vakcinace proti chřipce. Vy se necháte očkovat proti chřipce, za rok je povinnost, respektive nutnost, pokud chcete být očkován, se očkovat, ale není to povinné, je to nutné, pokud to chcete, ale není to povinné, takže v tomto směru není určitě žádná povinnost na stole. Nevím, jaká měla paní hlavní hygienička vyjádření, ale znovu říkám, pokud bude očkování dobrovolné, tak to bude platit i pro přeočkování.

Pokud jde o pana poslance Volného, já se tady nechci pouštět do té argumentace lhaní nebo něčeho podobného, ale nemluví pravdu, protože i ta novela zákona o ochraně veřejného zdraví a potažmo pandemického zákona, ten tisk 1225, kde souhlasím s tím, že musí ještě projít úpravou, předpokládá, že nebude očkování jako jediná možnost. V zákoně je přímo napsáno, že jsou tři alternativy: buď je člověk očkován, nebo je testován, anebo nemoc prodělal. To jsou zkrátka alternativy prokázání bezinfekčnosti. To znamená, není pravdou, že by očkování byla jediná možnost, jak prokázat, že člověk je bezinfekční, potažmo tedy že nemůže nikoho dalšího nakazit. Takže v tomto směru ty alternativy i v tomto návrhu zákona existují, takže skutečně platí to, že očkování je dobrovolné a dá se nahradit testováním. (Předsedající: Váš čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek. Připraví se pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Já si potřebuji trochu zlepšit rating na sociálních sítích, abych byl zmiňován, tak mi dovolte kontroverzní prohlášení, aby bylo o čem debatovat. S určitou mírou samozřejmě licence a nadsázky jsou už dnes v republice lidé různých kategorií. Jsou ti, kteří můžou řídit auto, a ti, kteří řídit auto nemohou. A ti, kteří ho řídit nemohou, tak je to proto, že nemají řidičský průkaz. A stát chce, aby měli řidičský průkaz ne proto, že je chce šikanovat, ale kvůli tomu, aby se zajistila alespoň elementární bezpečnost silniční dopravy, že ti lidé budou to auto umět ovládat a budou znát předpisy. A je to proto, aby se chránila společnost, aby se chránili další.

A stejně tak je jasné, že stát i v jiných případech, i když se jedná o lidské zdraví a o životy, dává nějaké podmínky. To neznamená, že ti lidé jsou nějak šikanováni nebo diskriminováni, a je to jejich rozhodnutí. Pokud splňují ty další podmínky, aby si mohli udělat řidičský průkaz, tak si ho udělat mohou, pokud chtějí. Takže z tohohle hlediska myslím, že na tom není nic zvláštního. Nikdo je k tomu nenutí. Je to na nich. A stát to chce jenom proto, aby zajistil, že budou-li řídit, tak se zmenší riziko eventuální nehody nebo porušení předpisů. Samozřejmě to není nikdy ideální, ale je to logické. Takže já na tom nevidím nic špatného. A musím říct, že i to, že se někteří lidé cítí poškozeni tím, že nebudou očkováni, ano, ale jsou tady také lidé, kteří očkováni být nemůžou, protože mají kontraindikaci, i s tím je potřeba počítat, a jsou tady další možnosti, jak to říkal pan ministr. Takže si myslím, že je potřeba se nad tím takto také zamyslet, že to není nějaká věc šikanózní, ale je tady nějaký veřejný zájem a tím bezpochyby je to, aby eventuální nákaza byla co nejvíce potlačena.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Volný, připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Lubomír Volný: Musím říct, že takováto fašistická rétorika od křesťana je opravdu děsivá. Přirovnávat řidičský průkaz, který ovlivňuje jenom řízení automobilu, ale neovlivňuje to, jestli půjdu na bazén, jestli půjdu do restaurace, jestli půjdu do kina, jestli budu moci chodit svobodně po ulicích, tak to je opravdu dokonalý fašismus. Prosím vás, diskriminace ze zdravotních důvodů je zakázaná. Tady prostě nikdo nesmí nikoho diskriminovat ze zdravotních důvodů. To si uvědomte v okamžiku, kdy budete mluvit se svými voliči, a takhle jim to tam říkejte na těch volebních mítincích. Říkejte jim, že chodit do restaurace není právo, ale že to je privilegium - jenom pro vakcinované. Řekněte jim, že chodit na bazén není právo, ale je to privilegium jenom pro vakcinované. Řekněte jim, že jít na parkoviště Kauflandu není právo, ale je to privilegium pro vakcinované.

A pane ministře, opět lžete. Vakcinace není dobrovolná, protože vy jste tady vyjmenoval dokonce další tři podmínky. Ano, tady jsou lidé tří kategorií. Jsou tady lidé navakcinovaní, kteří i když roznášejí covid, tak si můžou chodit v rámci možností, kam chtějí. Pak jsou tady lidi, kteří si vyřídí nějaké papíry, to je mezikategorie. A pak je odpad, který nemá ani ty papíry. Vy jste tady vytvořili apartheid a celé to sunete jedním jediným směrem: abyste tak znechutili lidem život bez vakcinace, aby se navakcinovat nechali. Vy jste, pane ministře, součástí mezinárodního spiknutí, masové vraždy, holocaustu a budete se zodpovídat jednoho dne podle norimberských zákonů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně Aulická. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už asi ani nevím, co mám říct. (Oživení v sále.) Já jsem si říkala, že samozřejmě ta debata kolem očkování a všech dalších problémů nebo věcí, které s tím souvisejí, by byla asi na dva, na tři dny. Na druhou stranu bych byla ráda, kdybychom se třeba dostali na ten další bod, a to je úroveň vzdělávání. I když dlouhodobě jsme tady neviděli pana ministra Plagu. Ale na druhou stranu bych jenom chtěla podotknout, že v mnoha věcech, bohužel to tak vnímá společnost, opravdu nemůžeme souhlasit, že je to tak jednoduché, že to je prostě, lidé, kteří jsou naočkovaní, kteří se testují a potom kteří to prodělali, protože i těm, kteří to prodělali, jednou ochranná lhůta končí a do budoucna budou muset řešit tu variantu. A bohužel i já, když jsem se rozhodovala, jestli se nechám naočkovat, a přiznávám to, tak právě tím systémem, který je v České republice uchopen a který razí i Evropa, tak vlastně to, že se necháte naočkovat, tak samozřejmě říkáme, že chráníme sebe, chráníme okolí. A na druhou stranu vlastně vám umožňuje v tom systému být na daleko jednodušší úrovni a de facto je vám umožněno téměř vše. A pro ty lidi, kteří z nějakého důvodu nechtějí nechat se očkovat, tak pak v systému je to pro ně daleko těžší se pohybovat. To říkám zcela otevřeně a to jsme právě chtěli, abychom si to všichni uvědomili, a je to především v tom spojení třeba u toho tzv. covid pasu, kdy opravdu spousta obyvatel to vnímá, a ta rozdílnost právě, ať tady někdo to nazývá různými kategoriemi občanů, tak bohužel ta společnost to tak opravdu vnímá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, děkuji. Dne 27. 5. a 28. 5. se z pracovních důvodů odhlásil pan poslanec Jaroslav Bžoch. Omluvil se z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. A pan poslanec Špičák se omlouvá dnes mezi 14.30 až 18.00 z pracovních důvodů.

V okamžiku, kdy zazněla slova holocaust, se pan Bělobrádek odhlásil z diskuse se slovy, že to nemá cenu. Takže slovo má paní poslankyně Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Ještě jsem měla dotaz. Pan ministr, nevím, jestli zapomněl, neodpověděl, jak to bude s tím covid pasem. Já čtu, ač nesouhlasím, ale to je jedno, čtu, že to bude v nějak digitální podobě. Ale jak k tomu přijdou ti občané, kteří nemají chytrý telefon a nemají možnost si ani ať to očkování, nebo potvrzení o negativním testu jak vytisknout? Tak jak to bude fungovat?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan ministr si přeje reagovat, máte slovo do rozpravy, takže bez omezení.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, pane předsedo. Covid pas, nebo ten certifikát, potvrzení, bude mít dvě formy. Buď tu elektronickou v rámci aplikace, anebo fyzickou v rámci vytištění. Jiná možnost není. Vy jste hovořila: co když nemají možnost si to vytisknout? Zkrátka nějaké potvrzení musí být, pokud se bavíme o tom, že je nutné to prokázat. Takže buď to je v elektronické podobě, anebo v podobě vytištěné fyzické. Tam půjde o to, nikoliv jakou formu to má, ale že je na tom certifikátu umístěn QR kód, na jehož základě se bude moci ověřit, že jde o pravý certifikát, že to není nějaký padělek a podobně. A bude se tedy moci ověřit, že skutečně ten člověk je buď testovaný, nebo očkovaný, anebo prodělal dané onemocnění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já vám děkuji. Ptám se, zda ještě nějaká faktická poznámka nebo někdo do rozpravy? Tak pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji, pane předsedo. Já jenom krátce v podrobné rozpravě načtu usnesení, tak jenom avizuji, že v podrobné rozpravě bude načteno usnesení, které má tři body. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ještě jednou pro jistotu. Chce někdo vystoupit ve všeobecné rozpravě? Nikdo v sále nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Otevírám podrobnou rozpravu a hlásí se pan poslanec Vít Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych vás rád seznámil s návrhem usnesení k tomuto bodu. A ještě než k tomu přistoupím, tak jenom krátkou glosu k této diskusi. Já přesto, že byla místy vypjatá, tak za ni chci poděkovat, protože otevřela celou řadu možná i bolestných témat. A pokud se tady kolegové bavili o tom, že nesouhlasí s covid pasem a podobně, i my jako KDU-ČSL k němu máme celou řadu výhrad. Proto jsme také nepodpořili projednání toho zákona, nebo sněmovního tisku 1225 ve stavu legislativní nouze. Opravdu je k tomu potřeba široká diskuse. A z tohoto pohledu mě jenom mrzí, když tady navrhoval kolega Marian Jurečka projednání i bodu pandemická pohotovost, jak dál s pandemickou pohotovostí, zda již není čas ukončit pandemickou pohotovost, že pro to většina této Sněmovny nezvedla ruku.

A nyní již k návrhu usnesení. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ze 105. schůze ze dne 27. května 2021:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu,

aby 1. do 10. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně aktualizovanou strategii očkování proti COVID-19 s analýzou zajištění očkovacích kapacit v období od 1. 7. 2021 do konce roku 2021;

2. aby do 18. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně informaci o konkrétních krocích, které vláda činí k zajištění přeočkování obyvatel České republiky přelom roku 2021/2022 včetně zajištění očkovacích látek a organizace očkování a dostatečného počtu očkovacích míst;

3. aby do 18. června 2021 předložila Poslanecké sněmovně informaci, jak upraví strategii kampaně Ministerstva zdravotnictví k podpoře očkování proti COVID-19 tak, aby byla skutečně efektivní."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Mám tady faktickou poznámku - pan poslanec Vácha. Ne, to byla chyba. To bylo jenom špatně zmáčknuté zařízení. Tak já se ptám, jestli ještě v podrobné rozpravě má někdo zájem o vystoupení. Já vás v tuto chvíli asi všechny odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Ještě se zeptám, je námitka proti tomu, abychom jedním hlasováním hlasovali? Nikoho nevidím. Tak ještě chviličku vyčkám...

 

Myslím, že počet hlasujících už je asi stabilizovaný, a já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 4 přihlášeno je nás 83, pro 71, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen a já končím projednávání tohoto bodu. Všem vám děkuji.

 

A dalším bodem je bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP