(9.20 hodin)
(pokračuje Válek)

My bychom se k tomu měli také nějakým způsobem postavit, protože v rámci těch IROPů, pokud bude kofinancování, pro ně bude naprosto vyloučeno, aby cokoliv kofinancovaly. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že se jednalo o nařízení vlády, by pravděpodobně tento lék měla vzít do svých rezerv, do hmotných rezerv, vládních hmotných rezerv a tam by měl být uložen. Protože pokud není využit, nemůže být zaplacen ze zdravotního pojištění. A je otázka, jestli ho nemůžeme nabídnout okolním zemím, kde teď v současné době, v Indii nebo v některých dalších, to množství pacientů narůstá a byl by tam k využití, nebo jestli ho můžeme mít v hmotných rezervách pro případ, že by se situace zhoršila. Znovu upozorňuji, ten lék expiruje v roce 2023 a bavíme se o nějakých dohromady asi 500 milionech, tedy půlmiliardě. Není to malá částka.

Domnívám se proto, že bychom měli tyto body velmi stručně, ale konstruktivně diskutovat a dohodnout se na nějakém usnesení, které zaváže vládu k tomu, aby výsledek IROPů byl ve prospěch pacientů a aby přístup k těm IROPům byl pro všechny stejný, spravedlivý, a aby opravdu došlo k posílení páteřní sítě, respektive aby opravdu došlo k posílení těch zdravotnických zařízení, která byla nejvíc zatížena pandemií covidu - aniž bych si myslel, že ta pandemie je za námi - nicméně tím obdobím, kdy jipky praskaly ve švech a kdy ta zdravotnická zařízení opravdu nezvládala. Tak to je moje prosba a takto bych rád, kdybychom se dneska pobavili. Rozhodně nemám, a nemá, myslím si, nikdo z poslanců v této Sněmovně zájem, abychom se bavili jinak než konstruktivně, protože se opravdu jedná o něco, co není politické, ale jedná se o něco, co je otázka péče o pacienty v České republice, a něco, co je otázka budoucnosti zdravotnictví České republiky.

Myslím si, že můžeme ukázat, že tuto problematiku jsme schopni zvládnout rozumně a ku prospěchu občanů už jenom kvůli tomu, že v příštím roce předsedáme Evropské unii. Součástí našeho předsednictví bude zdravotnická problematika a my bychom měli být v rozhodování o evropských dotacích, které jdou do zdravotnictví, jakousi výkladní skříní, kterou budeme moct prezentovat i v rámci svého předsednictví, a budeme moct ukázat, jak to řešíme v naší republice. Je to unikátní příležitost a tato příležitost by měla být využita ku prospěchu České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se pro jistotu pana poslance Válka, jestli se stane zpravodajem? Ano. Tak prosím, ať zaujme místo u stoku zpravodajů.

Vidím, že se s přednostním právem hlásí paní ministryně. Zeptám se, jestli mohu otevřít rozpravu? Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu, do které je přihlášen poslanec Profant, nicméně předtím se hlásí s přednostním právem paní ministryně, poté pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Reagovala bych hned na pana zpravodaje. Samozřejmě jsme řešili na této schůzce i to přihlašování projektů. Požádali jsme NÚKIB o stanovisko, protože pro nás je zcela zásadní, zda skutečně lze odhalit to, že někdo použil robot. Nicméně zatím na tom NÚKIB pracuje, ale určitě vás budu informovat o stanovisku.

Jinak bych chtěla pana předsedu Válka informovat o tom, že máme v těch kritériích stanovisko, je to bod 16. Vlastně to kritérium zní: projekt zahrnuje opatření reagující na boj s covidem a tento příspěvek je v žádosti o podporu popsán a je naplněn. To znamená, právě i tu reakci jsme tam dali.

Stejně tak ta páteřní síť je definována kritériem 14. Žadatel je poskytovatelem zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a je zapojen do sítě urgentních příjmů splňujících podmínky metodického pokynu pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče uveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. V tomto věstníku se právě definovala ta páteřní síť.

Omlouvám se na Remdesivir, ten dotaz předám panu ministru zdravotnictví a předpokládám, že bude odpovězen písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní poslanec Válek. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já nechci stále jenom děkovat, protože jsem opozice. Nicméně ten problém - a chápu, že paní ministryně to úplně takhle detailně nemůže vnímat - není v tom, že tam v § 16 není definován urgentní příjem a další, tam jsou i dětská pracoviště a tak dále, ale problém je, že se pracuje s termínem páteřní síť, a Ministerstvo zdravotnictví by opravdu mělo definovat, co je to páteřní síť. To není problém posledního roku, je to problém řady let. A tady nemá smysl se bavit o viníkovi, ale myslím si, že pro všechny hejtmany, pro všechna zdravotnická zařízení a obecně pro organizace by bylo velmi dobré využít této příležitosti a mít jasně definovanou páteřní síť. Notabene když se po dlouhé době dvě vědecké rady ministra zdravotnictví různě složené shodly na tom, jaká je ta definice. Podle mě je velká škoda toho nevyužít, protože ta definice zcela unikátně není politická, ale je definována vědeckou radou, což mi přijde jako velmi dobrá cesta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak paní ministryně už tady není sama, přišel ministr kultury. To je určitě dobře. Já se vrátím k té debatě, která předcházela této mimořádné schůzi, kde jsme se pokusili ukázat absurditu double clicku.

Myslím, že pan předseda Válek to popsal naprosto přesně. Je v našem společném zájmu, aby fungovalo zdravotnictví. Do toho výčtu oprávněných, kteří mají ten zájem, bych přidal ty, na které se v těch debatách často zapomíná, a to jsme my pacienti. A pro pacienty je hrozně důležité, aby měli dostupnost lékařské péče, aby to bylo v dojezdové vzdálenosti a podobně. K tomu vlastně má sloužit ta páteřní síť, protože nikdo nepochybuje, že špičková péče se nabízí našim pacientům v hlavním městě a dejme tomu v těch městech, kde jsou fakultní nemocnice, organizace přímo zřizované státem. A pokud chceme budovat páteřní síť a využít evropské peníze k tomu, abychom tam zlepšili kvalitu zdravotní péče, nad čímž je určitě shoda, tak nemůže rozhodovat rychlost přihlášení. To je úplně absurdní.

Dneska podle mě tu debatu povedeme v mírnějším a klidnějším duchu, ale jsem přesvědčen, že kdybychom tady nevystoupili a neukázali na tu absurditu, tak možná i ty další dvě výzvy by proběhly ve stejném režimu jako ta první výzva. Po té výměně názorů jsem zaznamenal vystoupení paní ministryně, která říkala: Zdaleka není jisté, že nakonec bude rozhodovat ta rychlost přihlášení. To by byla dobrá zpráva. Opravdu by to byla dobrá zpráva.

Tak já mám dotaz k paní ministryni, kdy ta výzva, která proběhla, bude vlastně vyhodnocena a zda se tam bude využívat ta rychlost přihlášení, nebo ne. Jinak s tím, že to prověří NÚKIB, s tím problém samozřejmě nemám, ale řekněme si, a teď nechci nikoho hájit - bylo zakázáno použít robota? (Hlasy z pléna.) Bylo. Tak pokud to bylo zakázáno, pak je to jasné. Ale pokud to někdo použil, tak jenom proto, že byl tlačen těmi podmínkami. A paní ministryně se k tomu ještě nevyjádřila. Já ten dopis vaší podřízené považuji za skandální. Prostě psát šéfům nemocnic, lidem, kteří mají velké manažerské zkušenosti, a jejich týmům, aby si seřídili světový čas a trénovali dvojklik, mi přijde jako opravdu něco neuvěřitelného, opravdu jak z humoristické literatury. A nikdy mě nenapadlo, že to bude na oficiálním dokumentu, který odejde od ministerstva, které má na starosti celou agendu evropských fondů, jako vážně míněná rada. Možná to bylo v dobrém, ale když to přečtete s odstupem a nejste zahlceni tím, že čtete ty formální podmínky toho programu, tak musíte podle mě přiznat, že to není normální a že to dehonestuje práci těch, kteří ty projekty připravovali.

A pokud je pravda... (Hovor u stolku zpravodajů.) Já nespěchám. Teprve jsme začali. Pokud je pravda, že mnoho projektů dostane plný počet bodů, tak se na mě, paní ministryně, nezlobte, tak je to špatně nachystané. Není možné, není možné, pokud to není nároková dotace, a to není nároková dotace, aby ten, kdo splnil podmínky, aby mnozí dostali sto procent hodnocení nebo sto bodů ze sta a podobně. Pokud to takhle bylo nachystáno, tak je to chybně a musíme v tom případě přistoupit k podrobnějšímu hodnocení těchto parametrů. Samozřejmě může se ukázat, že na první pohled dva, tři, čtyři, pět projektů je stejně kvalitních. Ale pak nastupuje to, o čem mluvil pan předseda Válek. Zhodnocení, zda je to součástí páteřní sítě, nebo ne. Komparace stávajícího vybavení mezi kraji nebo mezi nemocnicemi. Možná další údaje, to znamená o tom, kolik lidí se léčí s kterou vážnou chorobou, kolik lidí na kterou tu vážnou chorobu tam umírá a podobně. Opravdu si myslím, že se to dá udělat. A pokud se odborníci, kteří to budou hodnotit, shodnou, tak si myslím, že můžeme úplně odbourat nesmyslný ukazatel rychlost přihlášení. A pak žádný problém nebude.

Myslím, že my tu nejsme od toho, abychom říkali a hájili regionální zájmy a říkali "projekty z našeho kraje jsou lepší než projekty z vedlejšího kraje", když to odborníci uvidí jinak, ale jsme tu od toho, a já jsem tu tak vystupoval, abych hájil třeba zdravotnická zařízení ve svém kraji, že není možné, že o tom, jestli rozhodne, jestli ty peníze tam přijdou, nebo nepřijdou, rozhodne rychlost přihlášení. Používali jsme velmi často sportovní přirovnání a zkušenosti ze sportu. Tak se podívejte, jaký je stav ve sprintech například na 100 metrů. Tam když je ta startovní reakce příliš rychlá, a je to třeba 0,0 a já teď nevím přesně to číslo, tak ten atlet je vlastně diskvalifikován. A pokud se někdo přihlásil v řádu setin vteřiny, tak je to taky podezřelé. Ale hlavně je to úplně absurdní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP