(9.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já mám vlastně dneska jiný dotaz. Protože o tom, že ty další výzvy budou koordinovány - zatím nebyly vypsány, což je dobře, myslím, že to naše vystoupení před několika týdny splnilo svůj účel, to jsme chtěli. Současně jsme chtěli, abychom se pobavili o tom, jak se bude hodnotit ta první výzva. Takže paní ministryně, kdy to bude zveřejněno, ty výsledky? Protože pak budeme schopni si porovnat, zda se opravdu použil čas přihlášení, rychlost dvojkliku nebo jiná odborná kritéria. My jsme samozřejmě za B, aby se použila pouze jiná odborná kritéria. Pak ti, kteří budou neúspěšní, musí sami přemýšlet, proč ti jiní byli úspěšnější. Ale ne tím, že měli rychlejší optické připojení nebo lépe secvičili double click nebo lépe synchronizovali čas nemocnice se světovým časem. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Pan poslanec Profant bude muset ještě posečkat. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, paní ministryně, já bych stručně navázal na svého předřečníka Zbyňka Stanjuru. To, co mi právě chybí, je to strategické zaměření. Mně to prostě přijde, že každý ten kraj nebo ti zřizovatelé si napsali to, co potřebovali, to, co potřebovali i před covidem, a to, co by potřebovali i po covidu. No a pak jedním z těch faktorů byla rychlost. Ale ta pandemie je přece daleko širší. My se musíme dívat na tu problematiku z pohledu celé České republiky. Přece ze Zlínského kraje od nás byli pacienti v té největší krizi převáženi do Prahy. Takže kritérium té rychlosti podle mého názoru je naprosto špatně. Byť to bylo jenom jedno z kritérií. Přece tady musí být strategické zaměření celorepublikové, které bude garantovat to, že ty projekty doplňují a navazují jeden na druhý. A jestli jsou v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji, nebo v Praze, tak tady přece nemůže hrát roli rychlost.

Já jsem páté volební období obecní zastupitel. Pracoval jsem jako starosta. Také jsem měl vždycky radost z toho, že jsem získal nějakou dotaci. A chápu, že pokud opravujete čistírnu odpadních vod nebo stavíte sportovní halu, tak tam to kritérium rychlosti může být do nějaké míry uplatněno. Protože prostě je soutěž mezi Karlovými Vary a třeba Zlínem. Ale ten program REACT je přece o tom, abychom dokázali čelit nějaké krizi, která se týká celé České republiky. Proto to strategické zaměření a provázanost jsou nezbytné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Začínají se mi tady množit přihlášky. Jako první pan poslanec Fridrich s faktickou poznámkou, poté přednostní práva případně. (Poslanec Fridrich se nehlásil.) Pan poslanec Fridrich je přihlášen s faktickou poznámkou. Tak to bude nějaký omyl. V tom případě pan poslanec Válek jako zpravodaj nejdříve s přednostním právem, poté paní ministryně. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, opravdu už jsem starý muž. Propadám hluboké depresi sám nad sebou. Já jsem použil termín Remdesivir. Bavíme se o Regeneronu. Pokud se pletu v názvech léků, je to smutné. Já se za to všem omlouvám, i těm v sále, i těm, co to slyší. Bavíme se o Regeneronu a já bych jenom vysvětlil ten problém.

Ten lék expiruje - ještě jednou - v roce 2023 a opravdu obě dvě ty fakultní nemocnice v něm mají teď svoje peníze ve výši několika set milionů korun. Set milionů korun. Ty peníze musí do konce roku zaplatit. Protože nejsou schopna ten lék využít ani ostatní zdravotnická zařízení, a tím pádem by nemohly vstoupit do REACTu se spoluúčastí, protože první, co by musely dělat, musely by financovat tento poměrně velký dluh. Protože se jedná o dvě největší zdravotnická zařízení v České republice, tak ten návrh, který by mohl být tím správným řešením, aby ten lék byl odkoupen státními hmotnými rezervami a tam byl uložen, to bych považoval za správné řešení.

Znova opakuji, bavíme se o Regeneronu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za tuto opravu. A paní poslankyně Dostálová. Ministryně i poslankyně, pardon.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Obojí. Děkuju. Děkuju moc. Já bych jenom reagovala. Skutečně bych chtěla říct, jenom jak říkal pan poslanec Benešík nebo pan předseda Stanjura, rychlost podání není žádné kritérium. Ani jedno z těch 23 kritérií není rychlost podání. Je potřeba možná - já jsem tedy to neudělala na začátku, protože jsem si myslela, že vlastně už tu dohodu s Asociací krajů máme, ale možná vás tedy seznámím s tím, jak to vlastně funguje, příprava těch výzev.

Existuje pod Ministerstvem zdravotnictví takzvaná koncepční skupina. Na této koncepční skupině, která zasedala několikrát, jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví v roli těch nejvyšších - ministra, náměstků a tak dále. Asociace krajů také - žádní úředníci, jsou tam hejtmani. Na prvním jednání byl pan hejtman Čunek, na druhém jednání byl pan hejtman Netolický, na třetím jednání pan hejtman Netolický a pan hejtman Kuba. To znamená, je to skutečně na těch nejvyšších úrovních, kde se debatují ty prioritní oblasti. Takže bylo dohodnuto, že se bude ta oblast podpory týkat těchto prioritních oblastí na té koncepční skupině: modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby, rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů, jako je JIP, ARO, operační sály, intervenční a diagnostická pracoviště. S tím, že 65 % alokace půjde pro zdravotnictví. Druhá prioritní oblast je rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty. Třetí - zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb.

Na těchto jednáních zástupce Asociace krajů, hejtman, který byl zodpovědný a pověřený Radou Asociace krajů, řekl, že není vhodné hledat alokační klíč mezi kraji, protože není přesvědčen o stavu připravenosti poskytovatelů zdravotní péče. Následně souhlasil s návrhy alokací a navrhl navýšení některých finančních limitů na projekt a příjemce. To navýšení bylo z 300 milionů na 500 milionů.

Na tom dalším jednání byla dále zrekapitulována všechna stanoviska jednotlivých aktérů, to znamená nemocnic, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů. Dohodly se tedy ty limity pro jednotlivé projekty i oprávněnost žadatelů. Samozřejmě bylo dohodnuto, že skutečně tím, že to má být pro širokou síť poskytovatelů zdravotní péče, budou kritéria nastavena tak, aby tam nebylo to, že si nějaký úředník, který o zdravotnictví v podstatě neví nic, dělal škálu bodů nula až deset, ale bylo to nastaveno tak, že buďto ten projekt splní, to znamená, získá plný počet bodů, anebo nesplní a získá nula počet bodů. Tím pádem samozřejmě může dojít k tomu, že až se ty projekty takto všechny vyhodnotí - a znova říkám, ta specifická kritéria jsou dost přísná, budou se velmi detailně řešit rozpočty, naplnění monitorovacích ukazatelů a tak dále a tak dále - až se takhle seřadí ty projekty za sebou, tak se může stát, že alokace těch prostředků je menší než počet žádostí těch projektů.

Pak je takzvané to konečné, kdy musíte prostě tu čáru za tou alokací někde udělat. Pak samozřejmě je přihlédnuto - stejně jako kraje dělaly kotlíkové dotace, to jsou úplně běžné postupy, prostě měly určitý počet peněz a určitý počet žádostí, tak se ta čára udělá, kdo dřív přijde. Proto tam hrálo to hledisko času. Ale není to kritérium výběru. To je potřeba sdělit. Na tom jednání s Asociací krajů jsme právě hledali způsob, aby to časové kritérium nebylo vlastně potřeba vůbec, protože je potřeba prostě navýšit v kontextu toho, co vy tady správně říkáte, že by se to mělo dostat samozřejmě napříč celou Českou republikou. Proto ta opatření - zvýšení kofinancování, snížení limitu, celá ta druhá tranše ve prospěch 98. výzvy, aby se dostalo na všechny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych nyní mezi námi přivítal staronového ministra zdravotnictví Vojtěcha.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP