(9.40 hodin)

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Já si myslím, že teď tady paní ministryně řekla jednu velmi důležitou věc, jsem rád, že to řekla ona, a to je právě ta koncepční skupina, která pracovala před vlastní výzvou a která koordinovala přípravu té výzvy. A tady zaznělo, že na jednání této koncepční skupiny, která, tuším, zasedala asi třikrát, zazněl ze strany jednoho hejtmana, nezaznělo jeho jméno, požadavek na navýšení té alokace ze 300 na 500 milionů. (Ministryně Dostálová od stolku zpravodajů mimo mikrofon.) Ano, takže už mi to tady soukromě paní ministryně řekla. Já jsem to věděl, ale nezaznělo to veřejně. A já se chci zeptat, jestli to bylo stanovisko toho hejtmana jako v té době pověřeného člena Asociace krajů, anebo jestli to bylo jeho soukromé stanovisko. A potom se chci zeptat na to, proč vůbec na to bylo přistoupeno. Protože my jsme věděli, jaká je celková alokace pro tuto výzvu, a také jsme věděli - a ta monitorace mezi těmi nemocnicemi a těmi žadateli už existovala - to znamená, věděli jsme, že ta celková alokace bude překročena. To znamená, já nechápu tu strategii, kdy vlastně víme, že máme nějaký balík, že žádosti přijdou za větší část, než je tento balík, a přesto ta žádost pana hejtmana byla takto schválena. To si myslím, že nikomu hlava nebere, a je to jedna z věcí, která právě ty neúspěšné kraje velmi, velmi nadzvedla.

A potom bych se chtěl zeptat na to, zda je možné, aby paní ministryně Dostálová zveřejnila zápisy z té koncepční skupiny, protože si myslím, že to je také v rámci té diskuse, jak probíhala příprava té výzvy, velmi důležité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na kolegu profesora Válka. Padl tady termín páteřní síť nemocnic a určité dohody okolo té páteřní sítě. Tak bych chtěl jenom k tomu poznamenat: Je dáno, že v 78 nemocnicích - čili okresních, bývalých okresních nemocnicích - mají vzniknout urgentní příjmy. Berme toto pracovně jako právě tu páteřní síť nemocnic, protože na ty urgentní příjmy má jít nemalá částka, na jejich vznik v těchto nemocnicích, a je to jeden z programů, který se Ministerstvu zdravotnictví velmi povedl, a já jsem jako bývalý záchranář za to rád. Takže ta páteřní síť nemocnic je ve vazbě na těch 78 urgentních příjmů, kam mají ty peníze z velké části jít, samozřejmě i na vybavení JIP, laboratoří a dalších. A právě co to jsou nemocnice? Kam záchranka převáží ty akutní pacienty? Kam pacienti v nějakém akutním stavu přicházejí po svých nebo jsou dovezení dopravní zdravotní službou? A to je páteřní síť té akutní péče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Válek, poté s přednostním právem pan místopředseda Filip, aby mě pak mohl v pořádku vystřídat. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já, vaším prostřednictvím, musím říct, že i s kolegou Maškem většinou odborně souhlasím, i v tomto případě s ním odborně souhlasím. Z mého pohledu je vcelku úplně jedno, jak bude ta páteřní síť definována, a kopírovat urgentní příjmy rovná se páteřní síť mně přijde jako správné řešení. Jenom bych rád, aby toto vyšlo jednoznačně z Ministerstva zdravotnictví, buď jestli takhle to bylo doporučeno vědeckou radou, nechť je to doporučení akceptováno, pokud to takhle doporučeno nebylo a ministerstvo má jiný názor nebo ministr má jiný názor, opět je to v pořádku.

Je jedno, jak je definována páteřní síť pro tuto chvíli, to se dá ta definice kdykoliv pak třeba změnit, ale měla by nějaká definice být. Pokud ty projekty souvisí s páteřní sítí a pokud cílem je vybudovat stejně kvalitní páteřní síť po území celé republiky, pak ta zdravotnická zařízení, která mají urgentní příjem a potřebují ho dovybavit, by neměla z těch projektů vypadnout na úkor těch zařízení, která řekněme byla rychlejší nebo podala více projektů, a ve skutečnosti nepotřebují dovybavit nebo rekonstruovat, upravit, změnit urgentní příjem. Já bych jenom rád, aby ta kritéria byla zcela jasná, a pokud kritérium je páteřní síť, pak musí být zveřejněno: páteřní síť rovná se nemocnice s urgentním příjmem. I to je definice, která je v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, poté pan ministr Vojtěch. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. Já jsem nechtěl do toho zasahovat, i když mám nějaké pochybnosti o tom, že všechno to, co si tady připravujeme, bude akceptováno z pohledu těch prostředků evropských, ale když se budeme bavit o té páteřní síti nemocnic, tak připomínám, že jsme tady měli systém zdravotnických neziskových organizací, které ve skutečnosti byly postaveny na systému páteřní sítě. Ta síť byla definována, a protože tam bylo ustanovení v tom zákoně, že tam je přímus, aby vznikla taková nezisková zdravotnická zařízení, to zrušil Ústavní soud a potom vláda Mirka Topolánka zrušila ten zákon jako celek. A tím se nám rozpadl ten systém a teď se k němu vracíme, řekl bych, v mnohem finančně náročnější formě. To je jedna věc.

A druhá věc je, že se budeme muset dohodnout, jakým způsobem tedy to, co tady bylo řečeno, včetně té záchranky a toho příjmu akutního, jakým způsobem to zabezpečit finančně tak, aby to skutečně byla páteřní síť, aby to poskytovalo stejnou zdravotní péči na území celé České republiky vzhledem k tomu, že majetkově je to převedeno samozřejmě do krajů, kromě fakultních nemocnic, což je jiná kategorie. Já bych byl rád, aby to úplně nezapadlo.

Budu poslouchat pana ministra zdravotnictví, jestli v té koncepci je to právě ono a jestli se vymaníme z toho systému alespoň tím, že řekneme, co bude stát zabezpečovat pro celé území, např. jestli leteckou záchrannou službu převedeme do centrálního systému, který by tomu mohl vyhovovat, protože víme, že jednotlivé kraje, pokud jde o ta území, tak samozřejmě musí udělat smlouvy s kraji sousedními s leteckou záchrannou službou, protože přelet z některých míst je samozřejmě mnohem výhodnější - když vezmu Vimperk, z Plzeňského kraje, než je u nás z Budějovic.

Takže jenom bych rád, abychom na to nezapomněli, a pokud tohle budeme budovat, abychom to, co tady bylo vybudováno, co se zrušilo v těch letech 2006, 2010, abychom něco nezačali a potom to nedofinancovali. Myslím si, že tady na to je potřeba výrazně dbát.

Pokud jde o ostatní projekty, to by byla debata na mnohem delší dobu. Já se ale nechci tím zabývat, nechci brát jiným, kteří to přímo řeší u nás, nebo pokud jde o jednotlivé kraje, ale tohle si myslím, že je důležité z pohledu skutečně toho systému, který se v té pandemii ve zdravotnictví dostal do úzkých. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, seznámím sněmovnu ještě s omluvenkami. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec se nám omlouvá z pracovních důvodů z dnešního jednání. Pan poslanec Přemysl Mališ se nám omlouvá od 10.45 do 14.30 hodin z důvodu návštěvy lékaře a pan poslanec Martin Kupka se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.

Dále, paní poslankyně Procházková bude hlasovat s náhradní kartou číslo 15.

A nyní prosím pana ministra, který se přihlásil s přednostním právem. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím také se vyjádřit k této debatě o REACT-EU a možná i reagovat na některé poznámky, které jsem zaznamenal zejména z úst pana kolegy Válka, ale i z dalších, protože já jsem jako ministr zdravotnictví vlastně byl u těch prvopočátků debat o REACT-EU a o jeho navázání právě na síť, páteřní síť nemocnic.

My jsme na Ministerstvu zdravotnictví - a tady skutečně potvrzuji - vytvořili vlastně poprvé nějakou koncepci, která je z mého pohledu správná, a to je skutečně koncepce urgentních příjmů, síť urgentních příjmů, ať již prvního typu vázaných na traumacentrum primárně, nebo druhého typu v těch nemocnicích, zejména okresních, s tím, že vlastně byly jasně vydefinovány veškeré parametry, veškeré podmínky společně s odbornou společností a s dalšími, jak mají ty urgentní příjmy vypadat, co má ta nemocnice splňovat, jaké obory má poskytovat aspoň v základních oborech, péči 24 hodin 7 dní v týdnu v komplementu, laboratoře, zobrazovací metody atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP