(10.00 hodin)
(pokračuje Profant)

A druhá systémová změna je ten technický systém zajištění. Tam o tom už mluvil kolega Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně já si nemyslím, že jediný problém jsou roboti. Tam je problém, že se vlastně celé vyhodnocení outsourcovalo. Já tady mám dopisy soukromých firem, které píší ředitelům nemocnic. Záruka výhry v REACT-EU. To mám od několika ředitelů nemocnic, od hejtmanů a podobně. (Ukazuje dopisy.) Tohle psali. A co je tam problematické? To, že samozřejmě ta nemocnice, co má dělat? Co má ten ředitel dělat? On sám si to nenakliká, nenacvičí dvojklik. A tak logicky si pořídí firmu pro administraci té zakázky. Což třeba přiznal i exministr zdravotnictví, že nemocnice jím vedená přesně měla takhle firmu, která to za ně administrovala.

Nicméně pak se dostáváme do vztahu, že ty veřejné prostředky se rozdělují mezi soukromými firmami pracujícími pro nemocnice a soukromou firmou pracující pro Ministerstvo pro místní rozvoj, v tomto případě Tesco SW, který celý systém dotací dodává a administruje, což samozřejmě absolutně není zdravý vztah a potřebujeme ho v takovýchhle věcech zamezit. Je samozřejmě pochopitelné, že si někoho přizvu, aby mi pomohl se stylistickou, administrativní úpravou dotací. Ale já se velmi obávám, že v některých těch to nebylo jenom tohle. A opravdu robot je ten nejjednodušší způsob, jak tedy zaručit to včasné podání. A samozřejmě z pohledu toho, kdo se snaží požádat, na tom není nic tak překvapivého, že se snaží všemi prostředky zajistit, aby tam byl co nejdřív. Samozřejmě pokud je to v rozporu s pravidly, tak je to v rozporu s pravidly. Ale je to logické, že ti žadatelé bojují o dotace. Ale ono to může být třeba i umístění v síti oproti serverům. A všechny tyhle prvky... A to je extrémně nešťastné. A spoléhat se na to nelze.

Nechci podceňovat kolegy z NÚKIBu, ale rozklíčovat tyhle vazby na základě třeba forenzní analýzy taky už zpětně tolik nelze. Takže si myslím, že tam je prostě systémový problém. A to se musí řešit v budoucnu. Musíme se opravdu postarat o to, aby tam ta kritéria byla jasná, odborná a aby i ti ředitelé nemocnic například žili v nějakém stabilním prostředí, kde budou vědět: tady je výzva, která mi pomůže zafinancovat toto, nikoliv jen jako tady si zaplatím firmu a ona mi tady sežene nějakou dotaci.

A vlastně tady bych se chtěl vrátit k tomu Ministerstvu zdravotnictví, a to je, myslím si, že se musíme hodně bavit i o tom dlouhodobě udržitelném financování. Prostě dotační výzvy by vždycky měly být jenom jakýsi bonus, nikoliv základní způsob financování institucí. Ale bohužel se nám to děje. Tohle je specifický případ, protože jsou to peníze z Evropské unie jednorázově přidělené na obnovu po celosvětové pandemii. Ale obecně my to bohužel v České republice máme docela rádi. Financujeme tak dopravní infrastrukturu. Financujeme tak i rozvoj zdravotnictví. A není to šťastné, protože samozřejmě pokud máte hospodařit, pokud máte rozpočet, jste zodpovědní třeba za rozpočet větší nemocnice a musíte se spoléhat na dotace, tak vy máte třeba dva pavilony, jeden luxusně opravíte z dotace a na druhý nemáte peníze. A samozřejmě peníze z té dotace, které jsou třeba tak velkorysé, že byste je uměl rozdělit a opravit oba dva pavilony aspoň částečně, tak nerozdělíte, protože ta dotace je jasně alokovaná. Takže tam si myslím, že je další věc, kde se musí stát ta systémová změna.

Takže to jsou hlavní věci, které jsem tady chtěl sdělit. A doufám, že tedy u těch dvou dalších výzev opravdu ta nastartovaná jednání povedou k tomu, ne že budou všichni spokojení, to se asi většinou v těchhle případech nestane, ale že ničí stížnost nebude nějak oprávněná a že ta výzva 98 se rozdělí tak, aby opravdu nebyly regiony, které budou postiženy tím, jak to je rozděleno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne ještě jednou, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat v rozpravě. Ale nejdříve faktické poznámky. Kolegyně Gajdůšková, kolega Vondrák a paní ministryně Dostálová s faktickými poznámkami a řádně přihlášený Petr Bendl. Nyní tedy paní poslankyně Gajdůšková. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, paní ministryně, pane ministře, chci reagovat na vystoupení pana kolegy Holíka. On mluvil o tom, že ve Zlínském kraji, že Zlínský kraj není pokryt zdravotnickou záchrannou službou. To samozřejmě je. Potřebujeme ale dovybavit. Proto také žádostí do REACTu, protože myslím si, že občané Zlínského kraje si zaslouží, aby měli stejně dostupnou a stejně kvalitní zdravotní péči jako všichni ostatní. Proto si myslím, že by mohlo být, a to je námět na přemýšlení pro paní ministryni i pana ministra, jedním z kritérií do té podpory sítě zdravotní péče by mělo být i to, kolik vlastně jde na občana v jednotlivých krajích. A já vím, že Zlínský kraj na tom není úplně dobře. Je až na konci právě těch srovnávání. Ale pan kolega Holík hovořil o letecké záchranné službě. A tam je pravda, že ne úplně celé území Zlínského kraje je pokryto leteckou záchrannou službou. Ale o to se tedy i nová krajská reprezentace velmi snaží. Je to v prohlášení Rady Zlínského kraje. A budeme opravdu rádi, když tu podporu získáme. Je potřeba to řešit. Ale jsme si vědomi toho, že to má svá úskalí. A je potřeba to řešit racionálně tak, aby skutečně ta služba byla zajištěna.

Jenom jsem potřebovala reagovat na pana kolegu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Vondrák s faktickou poznámkou, paní ministryně po něm. Máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já řeknu, že hodinu a sedm minut se vlamujeme do otevřených dveří, protože včera proběhlo jednání Asociace krajů se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví, kde hledáme to řešení netriviálního problému, jak pokud možno pokrýt všechny kraje, pokud možno všechny klíčové projekty tak, aby byli všichni spokojeni. Takže já vám jenom chci říct, že do konce tohoto týdne zástupci krajů, všechny kraje připravují své náhledy na to, jak vyřešit 98., 99. a 100. výzvu v oblasti REACT-EU. Příští týden se zpracuje výsledný návrh materiálu. Osmého se scházejí opět zástupci Asociace krajů s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem zdravotnictví, abychom to dotáhli do konce. Takže děkuji. Možná si ušetříme čas a můžeme věci spíš řešit než o nich diskutovat zbytečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a efektivní vystoupení. Nyní paní ministryně Dostálová také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Já jsem v podstatě chtěla říct to, co pan kolega Vondrák, protože mám samozřejmě informace o tomto jednání.

Na druhou stranu dlužím dvě odpovědi, a to panu předsedovi Stanjurovi: bude vyhodnoceno do poloviny července.

A velmi mě zaujalo vystoupení pana Profanta, tak jenom velmi krátce. My ve výzvě máme, že musejí jakoby požádat osobně. Tam bychom uměli toho robota na tomto otočit. Ale vy jste mě opravdu přivedl na myšlenku, protože to je dneska zcela běžné, že se outsourcují samozřejmě ty projekty. To znamená, že pro žadatele to někdo dělá. Ale rozumím tomu, že vlastně my potřebujeme zabezpečit, aby to skutečně bylo podáno ze systémů toho žadatele. A tam bych se s vámi velmi ráda spojila, protože to je docela zajímavá myšlenka, abychom to spolu ještě nějakým způsobem dotáhli. A děkuji za to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP