(14.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Já si myslím, že to řešení je poměrně jednoduché. Ti lidé, kteří se chtějí nechat za každou cenu navakcinovat, by se měli stavit do nějakého vakcinačního centra, kde je nějaký člověk v bílém plášti, který je vůbec nezná a nezná jejich zdravotní stav, vůbec o nich nic neví, nemá k nim vybudovanou žádnou vazbu, nezajímá je, v životě už ho nikdy neuvidí a ani oni jeho, tak ten jim to vbodne a dá jim to. A jestli se v téhle zemi rozjede šikana a hon na lékaře, kteří prostě dodržují Hippokratovu přísahu, kde tím prvním bodem je hlavně neublížit, a oni té vakcíně, tomu genovému koktejlu nevěří, rozjede se na ně hon a my je budeme šikanovat, tak to jsme opravdu klesli na úroveň nacistického Německa a stalinistického Sovětského svazu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka - poslankyně Hyťhová. Připraví se poslanec Mašek.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla reagovat na to, co tady bylo již řečeno. Také nesouhlasím s tím, aby se tady rozdělovali lidé na dvě kategorie. Nikomu neupírám, že se chce někdo očkovat, ani nikomu neupírám, že se někdo nechce očkovat. Myslím si, že je to volba každého z nás a každý by měl mít právo se rozhodnout. Pokud se stane to, což předpokládám, že se bohužel stane, a covid pas se stane jedinou propustkou do normálního života, tak se nemůžete divit, že občané jsou a budou na vás naštvaní.

A to, co se tady také řešilo, a to je třeba očkování dětí. Myslím si, že dneska nejsme ve stavu, kdy opravdu bychom měli začít touto vakcínou, která je tady nově, je tady pár měsíců, očkovat děti. A to ještě povinně? Já si myslím, že opravdu ten, kdo se chce nechat očkovat, tak ať se nechá očkovat. Kdo se nechce nechat očkovat, tak rozhodně by se tím neměla podmiňovat ani žádná docházka do školy, ani to, že nemůže jít do restaurace, ani to, že nemůže někam cestovat, a tak dále. Myslím si, že tohle je opravdu špatný, špatný krok, který tady vláda dělá. A celý covid pas je jenom rozdělení lidí na dvě kategorie. A myslím si, že to opravdu není dobrá cesta. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poslanec Mašek, faktická poznámka.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nerad zasahuji do té diskuse, ale na něco se reagovat musí. Tak konkrétně na Radka Kotena prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě že akutní péče v ambulancích praktických lékařů nikdy neustala. Jediné, co se omezilo, byla závodní preventivní péče a některé prevence. Ale můžu kolegu a všechny ostatní ubezpečit, že už to běží úplně naplno.

To, co nám strašně pomohlo, a rád se k tomu vrátím, byla eNeschopenka, eRecept. Tohle nám pomohlo omezit kontakty a pomohlo to omezit šíření infekce. To považuji za důležité říci, abychom nestrašili, že praktici nepracují. Pracují teď na 100 % a nepotřebují žádný metodický pokyn od ministra zdravotnictví, aby pracovali více. Prostě praktičtí lékaři pracují plně.

K tomu očkování. Očkování je nepovinné. A ti lékaři se z velké části k tomu očkování hlásili a někteří jsou, ano, zklamáni, protože jim ty očkovací látky chodily pozdě nebo nepřišly. A je to o té kooperaci, jak už jsem o tom mluvil, s očkovacími centry. Dá se to řešit a doufám, že ty látky chodit budou a lékaři očkovat budou. Ale jejich povinnost to tak úplně, aby to dělali ve 100 %, to není. A svádět to na Hippokratovu přísahu, že neočkují... Oni neočkují proto, že nemají dostatek očkovacích látek, pane kolego Volný, prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, poslankyně Maříková.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně nedá trošku zareagovat na svého předřečníka Jirku Maška prostřednictvím vás. Určitě obvodní lékaři teď v současné době pracují na 100 %. Já tomu věřím, ale musím se tady zastat svého kolegy Radka Kotena, že opravdu v té koronavirové pandemii mnozí praktici, neříkám, že všichni, ale v našem Karlovarském kraji to byla opravdu velká část, ordinovali po telefonu, telefony nezvedali, lidé nechávali vzkazy na záznamníku, psali e-maily. Pacienti si stěžovali. Já si myslím, že to vidíme i na tom nárůstu těch jiných onemocnění, jako rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, kdy byla ta primární péče zanedbávána. Neříkám, že je to teď, teď se určitě vrátili do těch svých kolejí a pracují, jak mohou. Ale bylo tomu tak, a proto se obávám, když najednou velkou částí populace, která se bude muset na podzim proočkovávat, zavalíme ty praktiky, neříkám, že by měli, jak tady říkal poslanec Vondrák, neočkovat, ale zase, nebudou se moct věnovat té primární péči. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Je dobře, že jsem si počkal na konec, protože v podstatě všechny otázky už padly. Možná dvě nebo tři, na které se zatím nedostalo. Ani nečekám teď odpověď, ale jenom jsem chtěl požádat, aby se vyřešil problém kolegů ze Slovenska, kteří v České republice pracují, nemají český občanský průkaz, nemají české rodné číslo. Přitom mají trvalé bydliště v České republice, jsou pojištěni v České republice, dostali jednu nebo dvě dávky očkovací látky, a tím pádem by měli mít možnost si vytisknout certifikát. To nejde, protože ten certifikát je provázaný s občanským průkazem a rodným číslem. A toto je potřeba vyřešit. Oni samozřejmě dostávají tu kartičku, kterou dostáváme všichni, když jsme očkovaní, kde mají ty informace. Jenže v té kartičce není číslo občanského průkazu, protože ten nemají, a je tam jiné rodné číslo, než mají uvedené v pasu nebo než mají uvedené ve svých dokladech. Takže de facto oni musí přesvědčit, protože tam fotka není ani žádný jiný identifikátor, musí přesvědčit, pokud by je někdo kontroloval, a jde spíš o kontrolu, kdyby cestovali někam do zahraničí, že jsou to opravdu oni, což si nedovedu představit, jak by udělali. Tak jsem chtěl o toto požádat, protože to se týká celé řady občanů i jiných zemí, kteří bydlí v České republice, ale nemají český občanský průkaz, nemají české rodné číslo, ale jsou pojištěni v České republice.

Potom jsem chtěl připomenout možná okrajovou záležitost, ale ona se týká několika set tisíc lidí, a to jsou cizinci, kteří žijí v České republice, jsou tady buďto jako výzkumníci, vědci, umělci, mohou to být sportovci, mohou to být studenti Erasmu a další, jsou tady delší dobu, mají komerční pojištění, tím pádem se na ně ten zákon nevztahuje. Oni si to očkování samozřejmě zaplatí, to očkování bude pravděpodobně přes prázdniny umožněno. Ti, co budou mít zájem, se naočkují, zaplatí si za to. Ale měli by se pak do toho systému nějakým způsobem dostat. To zase mají ten stejný problém, že jim chybí občanský průkaz, rodné číslo. Takže na toto je potřeba myslet a nezapomenout.

Třetí věc, která si nemyslím, že tady byla dostatečně intenzivně diskutována. My jsme schválili nějaký zákon o očkování, schvalovali jsme ho velmi rychle. Ten zákon má nějakou omezenou platnost, ten zákon se vztahuje jenom k tomu očkování proti covidu, zmiňuje pouze ty vakcíny, které byly nakoupené cestou Evropské unie jako jeden velký balík. A ten zákon přestane platit, tuším, v listopadu. A já úplně nevím, a ptal jsem se na to předchozích ministrů, nedostal jsem odpověď, jaká je vlastně strategie Ministerstva zdravotnictví, zda ten zákon - chcete prodloužit jeho platnost nebo novelizovat. A když novelizovat, tak kdy, protože do prázdnin to nestihneme, po prázdninách úplně nevím kdy, anebo jestli třeba uvažujete o tom, že do zákona, který bohužel jde v pátek do třetího čtení a kde jsou jiná očkování, se mezi ně dostane očkování proti covidu, což byl můj návrh na zdravotním výboru, protože tam jsou všechna očkování, ale kupodivu to covidové ne. Podle mě je proticovidové očkování jako každé jiné, takže by tam mělo být stejným způsobem uvedeno. Nějakým způsobem je ale potřeba tady toto řešit. A já bych velmi ocenil, kdyby ministerstvo co nejrychleji přišlo s nějakým návrhem, který bude mít podporu koalice i opozice a který bude mít podporu Senátu tak, aby prošel a aby tady byla jistota pro ty, co se chtějí nechat očkovat, že to bude zdarma, že to bude dobrovolné a že případné komplikace, které by se vyskytly, budou řešeny stejně jako podle stávající legislativy.

Tak to jsou jenom tři drobné poznámky, které si myslím, že by se měly vyřešit. Naprosto souhlasím s tím, co tady padalo ohledně praktických lékařů. Myslím, že to je debata, která se posune ve chvíli, kdy budeme mít ve třetím čtení, respektive ve druhém čtení zákon o elektronizaci zdravotnictví, protože to, o čem se bavíme, jak vlastně by měli praktici dál fungovat, se týká telemedicíny jako takové. Faktem je, že já ve svých letech už jsem zažil tu vlnu teleradiologie, což je část telemedicíny, pak vlnu, kdy teleradiologie byla zatracována, pak zase vlnu, kdy teleradiologie byla adorována. A to se týká celé telemedicíny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP