(15.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Faktická poznámka pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedo, děkuji. Milane, říká, už nevystupuj. Mně to nedá. Promiňte mi to, ale tento pultík snese všechno. Víte, až klečíte jako lékař u někoho, kdo má zástavu srdeční, tak zvažujete: Mám to dát ve čtvrté, nebo až v té páté minutě, ten adrenalin? Mám tam atropin. Posléze, když bude bradykardie, mám defibrilovat? Nikdo vám neporadí. Jste tam sám.

(Náhle zvýšeným hlasem:) Ale všichni, jak tu jste, a nemáte k tomu vůbec žádné opodstatnění. Pan veterinář - nechce boha tady tahat, ale má názor. Pan ministr je právník a vy po něm chcete všechny věci, aby vám odpověděl. A pak je tady další lékař. Pro boha svatého, lidi, tento mikrofon samozřejmě je exhibiční! Ale nedělejme to! Nechte pracovat lidi, kteří tomu rozumí. Pane Volný, vy, já nevím, vy, vy, vy hájíte něco, ale nemáte o tom ponětí. Fakt nemáte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím oslovovat mým prostřednictvím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Promiňte. A omlouvám se, pane poslanče, prostřednictvím. Vy nemáte... Proč to děláte? Proč nenecháte pracovat ty lidi?

Pan Chlíbek, profesor, já jsem mu dělal přijímač, já mám vojenskou medicínu. Studoval jsem šest let medicíny, pak postgraduál. A teď teprve můžu udělat něco ve svém oboru. Ale nemám na to jednoznačný názor. Ale vy všichni říkáte, toto musí být, tamto musí být, to je špatně, to je dobře. Nechte ty lidi, kteří tomu rozumí. Vy tomu nerozumíte! Promiňte, nerozumíte. Ani pan ortoped tomu nerozumí. Ani já jako urgentista tomu nerozumím. Nechte borce, ať řeknou, co je potřeba. Pan ministr právník to dá dohromady. Bude tady nějaký výstup a my podle toho pojedeme. Proč si nevěříme? Proč jsme si přestali věřit? Proč nevěříme učitelovi, že něco naučí? Že ortoped něco odoperuje? Že já jako záchranář něco zachráním? Všichni jsme tak chytří? Nejsme! Buďme pokorní! (Celý výstup velice emotivní. Předsedající: Váš čas, pane poslanče.)

Já vám děkuju. Promiňte, že jsem vás zdržel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Lubomír Volný: Tak poněkolikáté. Já tomu nerozumím. Já v tom oboru nemám vzdělání. Ale jste to vy lékaři, kteří se neumíte dohodnout. Vy lékaři se neumíte na covidu domluvit. Neumíte se domluvit ani na vakcinaci. Tady jsou rozdílné názory. Jediný ten rozdíl - to není, jestli většinový, nebo menšinový. Vzpomeňme si na rok 2009. 90 % plus lékařů odmítlo vakcinaci v té době proti prasečí chřipce. Tak to prostě je. A vy lékaři nejste schopni se domluvit. Protože tady jedna skupina lékařů nechce mluvit s tou druhou. Ta jedna skupina lékařů odmítá vyslechnout tu druhou skupinu.

Já tady nejsem jako Lubomír Volný, který při svém pedagogickém vzdělání vám tady vykládá, jak máte léčit. To v žádném případě ne. Já jsem tady teď jako zastupitel, zástupce někoho, kdo nesouhlasí s vládní politikou. A ten dotyčný, ti lékaři a ti vědci vznášejí ty argumenty ke mně jako k člověku, kterého si zvolili. Oni mi nedali hlas ve volbách. Ale teď z těch zastupitelů, nás občanů, kteří tady jsme, tak si vybrali mě jako ten svůj hlas. A já tady zastupuji je. A chci, aby oni tady mohli vystoupit. Takže to není o tom, že Lubomír Volný tady vynáší nějaké medicínské soudy. Já tady přináším odborné informace lidí v jejich zastoupení, které vy nechcete vyslechnout přímo. A že je tady pan právník, to je už věc pana premiéra, koho si vezme jako ministra zdravotnictví. Ale já tady jsem jako člověk, kterého poprosili vaši kolegové, tvoji kolegové - my si tykáme - aby tady ten hlas zazněl a abyste se vy domluvili. A ti, kteří mají většinové mediální názory, zašlapali tyhle odborníky do bahna. A krásnou ukázkou jsou ti, kteří prostě odmítají těm lidem dávat tu vakcínu. A prostě ta důvěra veřejnosti v to bude postupně klesat a ta veřejnost se bude štěpit, tak jako vy budete bránit té diskusi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V tuto chvíli nemám další faktické poznámky. Ptám se... Hlásí se pan ministr do rozpravy. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zdržím se debat o tom, kdo má jaké vzdělání, jaké povolání. Myslím si, že je to o tom, že skutečně ministerstvo nastavuje nějaká základní pravidla, a bezesporu jsou to odborníci a odborné skupiny a odborné společnosti, které se vyjadřují k jednotlivým odborným otázkám.

Já se vyjádřím teď k té debatě. Pokusím se ještě odpovědět na několik otázek nebo podnětů, které tady zazněly. Možná bych začal tím, že tady znělo něco ve smyslu, že očkování bude pro někoho povinné, nebo pro děti povinné a tak dále. Musím znovu zdůraznit, a platí to od začátku, že očkování proti nemoci COVID-19 je dobrovolné. Máme v právním řádu České republiky v zákoně o ochraně veřejného zdraví i očkování, která jsou povinná ze zákona, ale k těm nepatří očkování proti nemoci COVID-19 napříč věkovými skupinami, včetně případně dětí, pokud bude tedy pro děti vakcína, resp. pro lidi od 12 let výš vakcína registrována, jak jsem o tom hovořil už v tom předchozím bloku v předchozí části. Tam čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, která by vlastně o tom měla rozhodnout v řádu dnů. Ale i když o tom rozhodne, tak je to pouze možnost, nikoli povinnost, nikoli nějaké obligatorní očkování ze zákona. Takže tolik jenom k tomu, abychom to znovu postavili tak, jak to z právního hlediska je.

Pokud jde o očkování v zahraničí, hovořil o tom myslím pan profesor Válek, musím tady už mít i určitou pozitivní zprávu pro něj, že pokud jde o ty lidi, nebo očkované, očkovance, kteří jsou cizinci, jsou v systému veřejného zdravotního systému pojištěni, tak tam od 7. 6. bude umožněna funkcionalita, aby mohli vlastně ten certifikát si vytisknout a nebyl tam žádný problém z hlediska té identifikace. Takže od 7. 6. by podle informací, které mám čerstvě od kolegů, bylo možné. Bude to vlastně přes telefonní číslo a ověření takto vlastně ověřeno, že je to skutečně daný člověk. Je to nová funkcionalita v tom systému. Takže tady by to neměl být problém. Oni dnes si ten certifikát nemohou vytisknout. Ale mělo by to být umožněno od 7. 6.

Pokud jde o ty, kteří jsou cizinci a jsou komerčně pojištěni, to znamená, nespadají pod zákon o veřejném zdravotním pojištění, tak u těchto by to mělo být možné od druhého týdne v červnu, kdy by mělo být minimálně jedno místo v kraji. Jsou to vlastně samoplátci. Takže je to trošku jiný systém tím, že to jsou samoplátci, že nejsou v tom systému veřejného zdravotního pojištění. Ale i na toto se myslí a připravuje se vlastně ta možnost od druhého týdne v červnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP