(16.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Jestliže to opravdu v agendě těchto výborů je, je to hlasovatelné. Já tedy zavolám kolegy z předsálí. (Gong.) Jinak zrekapituluji, jsme ve fázi, kdy jsem ještě neotevřel rozpravu. (Hlasy z pléna.) Tak, žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Já považuji v tuto chvíli počet přítomných a přihlášených za ustálený, a budeme tedy hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu až do jeho doprojednání ve školském výboru a zdravotním výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno je 81 poslanců, pro 56, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji tento bod před otevřením obecné rozpravy. A byl to poslední bod této schůze, tak tedy současně musím přerušit tuto schůzi, neboť nemůžeme pokračovat v jejím projednávání.

Po dohodě předsedů poslaneckých klubů nyní krátce přerušíme, aby mohl být nastaven systém, a budeme pokračovat, jestli se nepletu 82.? Nebo 103. schůzí? 103. si myslím. (Správně 93.) Tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V 16.10 hodin bude pokračovat 93. schůze.

 

(Schůze přerušena v 16.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP