(15.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Uvědomme si, že řada žáků našich škol byla sedm měsíců na distanční výuce. Zároveň i z těch dat, která máme např. z České školní inspekce, víme, že okolo 10 % žáků zůstalo zcela mimo dosah té distanční výuky. A tyto problémy tím, že překonáme covid a vrátíme děti do škol, což se zaplaťpánbůh stalo, prostě nezmizí, ty se nepřekonají. A je dobré tedy se ptát, a to jsme se dneska chtěli tady ptát pana ministra Plagy, jaké konkrétní kroky učiní vláda teď, teď v tuto chvíli, protože nemůžeme to přesunout na strategické cíle na několik příštích let a na vzdělávací politiku pro příští desetiletí.

Tyto problémy, které konkrétně teď ve školství vznikly a s kterými se školy potýkají, skutečně musí být řešeny teď hned. A když se podíváme na ten materiál, který jsme dostali z Ministerstva školství, tak se to tam objevuje v naprosté mizivé části, pokud si správně pamatuji, tak asi 350 milionů by mělo být v tuto chvíli investováno, a to jak tedy do těch letních kempů, které jsou velmi důležité - a já jsem přesvědčen o tom, že je k diskuzi to, jestli by vláda tu částku neměla v tuto chvíli navýšit. A hlavně, ono není to jenom potom o těch financích, je to také o vůbec přípravě a systému, struktuře, jak ty letní kempy budou probíhat. Pokud tady někdo má představu, že učitelé, kteří teď už melou z posledního, půjdou v létě učit na kempy, to je naprosto nepředstavitelná situace. Ti učitelé skutečně po tom roce, který byl dramaticky náročný - a zapomeňme na to, že byli na prázdninách. Nebyli na prázdninách! V naprosté většině ta distanční výuka pro ně znamenala podstatně větší náročnost v komunikaci s žáky, v komunikaci s rodiči než standardní prezenční výuka. Tak ti skutečně potřebují ty letní měsíce na to, aby nabrali síly na nový školní rok.

A já jsem chtěl se pana ministra zeptat, do jaké míry ministerstvo komunikuje například s pedagogickými fakultami, protože tam vidíme ten prostor. Já jsem hovořil s děkany některých pedagogických fakult, kteří mi potvrdili, že jsou připraveni, a že jejich studenti jsou připraveni na to se těchto letních kempů účastnit. Dokonce existují už zvláštní kurzy v rámci pedagogických fakult, které se věnují doučování žáků. Čili je vidět, že ten terén dokáže zareagovat, a ministerstvo, vláda by jim proto měly vytvořit maximální možné podmínky.

Takže to jsou ty věci, které by vláda podle mého názoru měla dokázat nám zodpovědět. Stejně tak, jak je připravena na nový školní rok, protože zase 1. září nebo 31. srpna ty problémy neskončí a ty nerovnosti se nezasypou a nesrovnají. Čili do jaké míry budou školy připraveny, a sanovány třeba na úrovni prevence. Otázka metodiků prevence, školních psychologů, aby školy mohly řešit krizové situace, které samozřejmě budou nastávat ještě v důsledku dopadů COVID-19, a to i v rodinách jednotlivých žáků.

Další věc. Do jaké míry, a po tom školy volají - prosím, pojďme do té praxe, volají po asistentech, aby měly k dispozici dostatek asistentů, kteří by se věnovali právě těm žákům, kteří třeba vypadli z toho systému a ten rok byli úplně mimo. A ty nemůžeme prostě hodit přes palubu.

Takže to jsou všechno dotazy, které jsem chtěl adresovat panu ministru Plagovi. Nicméně abychom tady neodešli jenom s tím, že ten bod přerušíme, já myslím, že by to bylo trestuhodné a byla by to škoda, tak si dovolím v podrobné rozpravě potom načíst usnesení, které má tři body. Já se vás pokusím seznámit s tím usnesením už teď. Není nijak konfliktní, a zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu

I. aby neodkladně předložila plán na systémovou pomoc a podporu žákům, kteří byli postiženi dlouhodobým výpadkem prezenčního vzdělávání." Žádný strategický plán jsme doposud neobdrželi, myslím, že toto by vláda měla předložit, a nejde o nás, ale jde o ten terén, jde o ty školy, tam by to mělo směřovat.

"II. aby zajistila adekvátní finanční prostředky na zajištění systémové pomoci a podpory žákům, kteří byli postiženi dlouhodobým výpadkem prezenčního vzdělávání." Já jsem tady zmiňoval, že těch v tuto chvíli alokovaných 350 milionů zjevně nebude dostatečných, protože ty prostředky nejsou jenom na letní kempy, je potřeba skutečně vzít v potaz nový školní rok, který začne 1. 9. A jen jsem tady naznačil několik věcí, které si zaslouží naši pozornost: asistenti, školní psychologové, metodici prevence.

A třetí bod, ten se poněkud odchyluje od tématu těch nerovností, ale považuji ho také za důležitý:

"III. aby nejpozději do 30. června 2021 vláda prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy seznámila všechny školy a školská zařízení s režimem škol a školských zařízení pro nový školní rok od 1. 9. 2021 ve variantách dle vývoje pandemické situace COVID-19, a to včetně požadavků jdoucích nad rámec činnosti škol, jako je testování apod., včetně zajištění financování podobných opatření." Prostě příprava nového školního roku.

Já bych velmi nerad, abychom pokračovali v té praxi, kdy se ředitelé škol o chystaných opatřeních dozvědí několik málo hodin, nebo maximálně dnů, předtím, kdy ta opatření mají nabíhat. Školní rok, všichni, jim začíná 1. 9., a pokud bychom se dostali opět do situace, kdy parametry nového školního roku se ředitelé dozvědí někdy 29. srpna, tak to bych považoval skutečně za naprosté selhání této vlády. A já bych velmi prosil, aby ta pravidla ředitelé měli do konce června. Chápu, že námitka "nikdo nevíme teď, co bude v září", je naprosto relevantní. Ale proto tam v tom usnesení navrhujeme, že to má být ve variantách Varianta - situace jako v červnu. Varianta - situace ještě lepší než v červnu. A varianta, kdy se nám to opět zhoupne a začne se to zhoršovat. Já myslím, že to je velmi, velmi jednoduché.

A tady by třeba stálo za to i vyjádření pana ministra, zda už nějakým způsobem řešil otázku testování ve školách, jestli tedy od září tohoto budou školy zproštěny, nebo nebudou zproštěny. Jak se bude přistupovat k žákům, kteří případně budou očkovaní. Bavíme se samozřejmě o středoškolácích. Jaké případně testy budou ve školách používány. Samozřejmě předpokládám, že už nikoho nenapadne používat nějaké invazivní testy, ale je to otázka také validity těch testů. PCR testy, poolování a tak dále a tak dále. Myslím si, že to jsou i odpovědi, do kterých, nebo respektive věci, na které může reagovat zde přítomný pan ministr zdravotnictví. Děkuji za podporu toho usnesení.

Já myslím, že odejít bez toho, že bychom toto téma, které je stejně důležité jako očkování, úplně přerušili, by bylo chybou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, no, já mám trošku jiné informace o tom, že ve výborovém týdnu se sejde společné zasedání školského výboru a společné zasedání zdravotnického výboru. Další lidé mají připravená další usnesení, která nejsou vyjednána, a předpokládám, že by v tom vznikl velký zmatek. Proto navrhuji procesní záležitost, a to je přerušení jednání tohoto tisku do doprojednání zdravotnickým a školským výborem a přítomnosti ministra školství a zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: No, neprojednáváme tisk, projednáváme bod. Nemáme ani sněmovní dokument tohoto bodu. Do doprojednání bodu stejného obsahu zdravotním a školským výborem?

 

Poslanec Roman Kubíček: Ano, tak do doprojednání bodu, není to tisk. Tak do doprojednání tohoto bodu. Ano. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP