(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já zahajuji 106. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil, požádám vás o přihlášení, případně mi sdělte, kdo hlasuje s náhradní kartou. Pan ministr vnitra hlasuje s kartou číslo 11.

Schůzi jsem svolal podle § 84 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 1. 6. tohoto roku.

Nejprve musíme samozřejmě určit ověřovatele této schůze. Já navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce. Ptám se, zda má někdo jiný návrh Nikoho v sále nevidím. Já ještě rozezním gong a dám prostor kolegům, aby přišli do sálu.

S náhradní kartou hlasuje paní poslankyně Babišová. Náhradní karta číslo 10 - paní poslankyně Oborná.

 

Takže já myslím, že je nás dostatečný počet, volíme ověřovatele.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 135, pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 106. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce.

 

S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Já sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání... V tuto chvíli zde mám omluvu pana poslance Jana Birke. Dále se omlouvají: Jiří Bláha - pracovní důvody, Jan Čižinský z dopoledního jednání - zdravotní důvody, Alena Gajdůšková od 14 do 17 hodin - pracovní důvody, Petr Gazdík do 13 hodin - pracovní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Karla Šlechtová - zdravotní důvody, Julius Špičák do 10 hodin - pracovní důvody, Helena Válková - zdravotní důvody, Václav Votava - rodinné důvody, Radek Zlesák do 13 hodin - zdravotní důvody. Dodatečné doplnění, paní poslankyně Gajdůšková se omlouvá ze zdravotních důvodů.

 

V souladu s článkem 72 odst. 2 Ústavy České republiky můžeme nyní přistoupit k projednání jediného bodu 106. schůze a tím je

 

1.
Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

O programu se nehlasuje. Skupina 64 poslanců využila svého práva a podle § 84 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podala návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Já poprosím, aby se jako první ujal slova pověřený zástupce navrhovatelů, a tím je pan místopředseda Petr Fiala. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, dnešní den je důležitým dnem pro českou demokracii. Poslanecká sněmovna tady bude hlasovat o tom, jestli má vláda Andreje Babiše důvěru Poslanecké sněmovny. A to není nějaké obyčejné hlasování. To je test toho - a důležitý test - je to test toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů, kteří v roce 2017 odevzdali svůj hlas ve volbách. Je to tedy test toho, zda tato vláda, vláda Andreje Babiše, má legitimní právo nadále vládnout.

Když říkám, že to je významný den pro českou demokracii, tak současně musím říct, že je to do jisté míry i smutný den z toho hlediska, že to hlasování, před kterým tu dnes stojíme, musela vyvolat parlamentní opozice. V každém dobrém demokratickém státě, který ctí principy parlamentní demokracie, a Česká republika je parlamentní demokracií, by toto hlasování vyvolal sám předseda vlády. A vyvolal by ho ve chvíli, kdy by zjistil, že mu jeden z koaličních partnerů vypověděl podporu. A to se stalo. Komunisté před mnoha týdny vyhlásili, že vládu Andreje Babiše nepodporují. A připomeňme si, tato vláda se opírala o podporu, o většinu v Poslanecké sněmovně, kterou tvoří hnutí ANO, ČSSD a také KSČM.

Ve chvíli, kdy komunisté řekli zcela jasně, že vládu nepodporují, že vláda ztratila jejich podporu, by bylo logické, aby premiér přišel do Poslanecké sněmovny a požádal o důvěru, protože nemůžeme mít v parlamentní demokracii vládu, která se neopírá o většinu v Poslanecké sněmovně. Pan premiér Babiš se ale chová, jako by se nic nestalo, a dokonce v souvislosti s vyslovením nedůvěry mluví o destabilizaci. Ale to se opravdu velmi, velmi mýlí, protože demokracie a její pravidla, její principy, to není destabilizace. Demokracie, to je základní princip fungování našeho státu a její pravidla a její principy musíme ctít.

Proto jsme dnes tady, dámy a pánové. Nejsme tu jenom proto, abychom ověřili, zda komunisté říkají pravdu - to je samozřejmě jeden z důvodů - zda podporují, nebo nepodporují vládu Andreje Babiše. To se dnes ukáže. Jsme tu ale hlavně proto, abychom zjistili, jaká je opravdová vůle vás, dvou set reprezentantů českých občanů, ohledně této vlády. Zda se vláda opírá o většinu, nebo neopírá.

My, parlamentní opozice, v tomto případě složená z pěti demokratických politických stran, jsme přesvědčeni, že vláda Andreje Babiše má skončit. A nejenom proto, že ztratila důvěru komunistů. Důvěru sociální demokracie bezpochyby má, sociální demokraté vládu bezvýhradně podporují, jsou jejich součástí. A zda ztratila důvěru komunistů, to se ukáže právě při dnešním hlasování. Ale to není ten jediný důvod, proč my si myslíme, že vláda Andreje Babiše má skončit. Důvodů pro nedůvěru, které máme, je mnoho a každý den přibývají další a další.

My jsme v rámci koalice SPOLU sestavili 40 konkrétních důvodů, proč jsme přesvědčeni, že vládě má být vyslovena nedůvěra. Já tu všech těch 40 důvodů nebudu teď vyjmenovávat ani číst, jsou k dispozici na našich webových stránkách. Ale hlavně, budou o nich mluvit moje kolegyně, moji kolegové z koalice SPOLU, paní poslankyně, páni poslanci z koalice SPOLU, ve svých konkrétních vystoupeních, kde budou na základě toho, čemu se věnují, svých specializací, svých odborností, ukazovat v jednotlivých oblastech, kde vláda Andreje Babiše selhává a proč si nezaslouží naši důvěru. Já jsem zde vybral 8 z těch 40, 8 vážných důvodů, pro které by měla vláda skončit, a prosím vás, abyste se nad každým z těch osmi důvodů zamysleli.***
Přihlásit/registrovat se do ISP