(17.50 hodin)
(pokračuje Majerová Zahradníková)

Trikolóra byla po celou dobu této krize skutečně jedinou autentickou opozicí, která hájila a hájí svobodu, odmítala nastolení lockdownu, nouzových stavů a celé covidové diktatury, zavírání škol, firem i zdravých lidí. Namísto nemocných, namísto toho, abychom se starali o ty, kteří pomoc potřebovali, jsme likvidovali ty, kteří žádnou pomoc nepotřebovali a nikdy o ni nežádali. Naši důvěru proto tato vláda nemá a neměla a při hlasování, které vyvolali jiní, ji nepodpoříme. Na rozdíl však od opozice se rozhodnutí prezidenta republiky, pokud by nedůvěra byla vyslovena, nebojíme, protože buď dovládne vláda v demisi, myslím si, že nic horšího, než co je teď, už asi nelze, i když mnohokrát jsem se mýlila, anebo to bude tzv. úřednická vláda, která koneckonců byla vždy mezi občany této země podporována a víceméně minimálně kritizována. Takže tohle je stanovisko Trikolóry. My vládě důvěru vyslovit nemůžeme, ale z naprosto rozdílných důvodů. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já bych vás chtěl upozornit, že povinnost nosit roušku v uzavřených prostorách platí úplně pro všechny. Já bych vás rád vyzval k tomu, abyste si ji nasadila. Pokud tak neučiníte, tak vám uděluji důtku. Pokutu - ne pokutu, napomenutí. A paní poslankyni Hyťhové také. Prosím.

Poprosím o vydezinfikování řečniště, protože takhle činíme i u pana poslance Volného, musíme být spravedliví a musíme takhle činit u všech. (Poslankyně z místa sděluje. že testy jsou negativní.) Já jsem si to nevymyslel, já se omlouvám. Já jsem si to nevymyslel, ale bohužel takhle jsme si to tady nastavili. Takže já bych poprosil o dezinfekci řečniště, abychom mohli pokračovat, jestli mě někdo slyší v předsálí. (Prodleva.) Pokud ne, tak vyhlásím pauzu na pět minut. (Námitka.) Bohužel, tak já - už jde paní, takže je to v pořádku. (Dezinfekce řečnického pultu.) Děkuji vám.

Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych k tomuto bodu, tedy vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, chtěl vystoupit jednak z pozice člena uhelné komise, jednak také z pozice poslance, který se tady dlouhodobě zabývá otázkami české energetiky.

Nejprve mi dovolte se vyjádřit k reakci vlády na výsledek jednání uhelné komise. Uhelná komise na konci loňského roku předložila vládě výsledek své roční práce, doporučila odstavit uhlí v roce 2038, pokud za tyto uhelné zdroje v naší energetice bude dostatečná náhrada. S tímto závěrem a s důvody, které k němu vedly, se ministři vlády seznamovali půl roku. Jestliže uhelná komise uvádí ve svém zdůvodnění odstavit uhelné zdroje, když za ně bude dostatečná náhrada, tak tím dává jasně najevo obavy o to, zda ta náhrada skutečně v roce 2038 bude k dispozici. Proto je přinejmenším podivné, že vláda nyní uhelné komisi uložila, aby podrobněji rozpracovala a vyhodnotila podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice České republiky.

Otázka zní, proč se vláda vyjadřuje takto nejasně. Problém asi bude v tom, že ve vládě se objevila skupina ministrů zčásti za ČSSD, zčásti za ANO, kteří navrhují mnohem dřívější termín našeho odchodu od uhlí, a to rok 2033. Vláda se tedy zřejmě zalekla agresivního vystupování ekologických aktivistů, kteří nezodpovědně tento termín prosazují. Pokud tomu tak je, měla by rovnou složit mandát. A jestli už také slyší na argumenty o tom, že kvůli ceně emisních povolenek se už nevyplatí používat uhlí, tak je to ještě horší. Emisní povolenky přece nejsou nic jiného než umělý prvek vytvořený Evropskou unií právě proto, aby fosilní paliva zdražil. Jestli tedy ještě neumíme fosilní zdroje bezpečně nahradit, rozumí se tedy nahradit je stabilními zdroji, nechť vláda hájí české zájmy, a pokud nezbývá nic jiného, ať Česko zváží členství v systému EU ETS, tedy v systému povolenek, případně ať usiluje o jeho zásadní revizi.

Já se jenom ptám: odkud se bere to zelené nadšení ve vládě České republiky? Začaly se snad stavět nějaké nové zdroje, které by mohly nahradit uhelné elektrárny? Nezačaly. Jediné, co zatím začalo, je horečná příprava projektů, na které je možné získat dotace české i bruselské. Ty jsou primárně určené k podpoře výstavby obnovitelných zdrojů. Jenže jak ukazují statistiky z Německa, jež už má v obnovitelných zdrojích instalovaný vyšší výkon než v těch klasických, nejsou obnovitelné zdroje stále schopné zajistit dostatek elektřiny a o výrobě tepla ani nemluvě. Například v období od 20. dubna do 21. května tohoto roku pokryly obnovitelné zdroje německou spotřebu pouze v jeden jediný den. V tuzemských podmínkách je přitom podle statistik ČEPSu, tedy České přenosové soustavy, na 100 % výkonu z větru potřeba instalovat 400 %, tedy čtyřikrát více, a v případě fotovoltaiky dokonce 500 %, tedy pětkrát více.

Za stejně závažný problém, a to je další důvod mého vystoupení, považuji tzv. zelenou vizi ČEZu, kterou ČEZ představil 20. května. To je velmi závažný dokument, o kterém se příliš zatím nehovořilo. Jednak tedy ČEZ de facto rozbil státní energetickou koncepci, navíc se tak stalo údajně bez vědomí ministra a odborníků na Ministerstvu průmyslu a obchodu, jednak vnesl do představ o budoucnosti naší energetiky zmatek a rozvrat. Materiál ČEZu má název Vize 2030: čistá energie zítřka. V něm ČEZ představil své záměry pro následujících deset let. Plánuje snížení emisí CO2 do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou, snížení podílu výroby elektřiny z uhlí o 36 % do roku 2025 a o 68 % do roku 2030, a o vybudování nové kapacity obnovitelných zdrojů ve výši 1,5 GW do roku 2025 a 6 GW do roku 2030. Plánuje stavět nový jaderný blok v Dukovanech - tady již ale termín chybí - a výstavbu malých modulárních reaktorů s celkovým výkonem přes 1 GW po roce 2040. Slibuje dekarbonizaci a decentralizaci českého teplárenství, tedy chystá se zasadit zásadní ránu systému zásobování teplem, toho hromadného zásobování, na které je připojeno 1,5 milionu domácností. Chce místo toho budovat plynové kapacity. Aby toho nebylo dost, přichází ministr Brabec s tím, že z prostředků Modernizačního fondu, o kterém tady dneska dopoledne mluvil pan ministr Havlíček, bude postaveno 14 GW fotovoltaických zdrojů. To zní sice hezky, ale výpočty odborníků ukazují, že tato fotovoltaická smršť nepřinese do naší soustavy stabilitu, že stále budou po tom roce 2030 chybět gigawatty elektrického výkonu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP