(22.30 hodin)
(pokračuje Pikal)

(Poslankyně Černochová nese předsedajícímu jména k vylosování, místopředseda Pikal losuje.) Jako prvního jsem vylosoval poslance Pavla Žáčka. Prosím všechny kolegy, aby se usadili na svých místech a vytvořili v sále klidnou a důstojnou atmosféru.

Připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vylosovaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování.

Jestli už máme v sále dostatečný klid - nemám ten pocit, ještě jednou požádám všechny poslance a poslankyně, aby se usadili na svých místech. (Zvoní pro utišení v sále.) Stále přicházejí poslanci, tak já tedy počkám, když to nejde potichu. Tak děkuji. Prosím, aby každý vylosovaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě. abych je mohl v souladu s jednacím řádem opakovat.

Přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru."

Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Doporučuji, aby při vyslovení vždycky poslanec vstal, a ještě jednou požádám o klid v sále! (Opět zvoní.) Opravdu už začínáme hlasovat a já bych rád slyšel.

 

Děkuji a prosím tedy pana poslance Žáčka, který jako první byl vylosován, aby se vyslovil: Pro návrh.

Pokračujeme v pořadí, jako další je pan poslanec Adamec: Pro návrh. Děkuji.

Jako další je paní poslankyně Adámková: Proti návrhu.

Paní poslankyně Aulická Jírovcová: Není přítomna.

Pan poslanec Babiš: Proti návrhu. (Oživení v sále, potlesk.)

Pan poslanec Babka: Proti návrhu.

Paní poslankyně Balaštíková: (Poslankyně Černochová upozorňuje, že předsedající přeskočil poslankyni Babišovou.) Děkuji za upozornění.

Paní poslankyně Balaštíková: Proti návrhu.

Paní poslankyně Babišová: Proti návrhu.

Paní poslankyně Balcarová: (Poslankyně Černochová informuje, že nebylo rozumět poslanci Babkovi.)

Pan poslanec Babka, pokud se nepletu, se vyslovil proti návrhu.

Znovu paní poslankyně Balcarová: Pro návrh.

Pan poslanec Bartoň: Pro návrh.

Pan poslanec Bartoš: Pro návrh.

Pan poslanec Bartošek: Pro návrh.

Pan poslanec Bauer: Pro návrh.

Pan poslanec Baxa: Pro návrh.

Pan poslanec Běhounek: Proti návrhu. (Velmi hlasitě, následuje potlesk.)

Pan poslanec Beitl: Pro návrh.

Pan poslanec Bělica: Proti návrhu.

Pan poslanec Bělobrádek: Pro návrh.

Pan poslanec Benda: Pro návrh.

Pan poslanec Bendl: Pro návrh.

Pan poslanec Benešík: Pro návrh.

Pan poslanec Berkovec: Proti návrhu.

Pan poslanec Birke: Proti návrhu.

Pan poslanec Jiří Bláha: Omluven.

Pan poslanec Stanislav Blaha: Pro návrh.

Pan poslanec Blažek: Pro návrh.

Paní poslankyně Blažková: Proti návrhu.

Pan poslanec Bojko: Není v sále.

Pan poslanec Brabec: Proti návrhu.

Pan poslanec Brázdil: Proti návrhu.

Paní poslankyně Brzobohatá: Proti návrhu.

Pan poslanec Bžoch: Proti návrhu.

Pan poslanec Černohorský: Pro návrh.

Paní poslankyně Černochová: Pro návrh.

Pan poslanec Černý: Není v sále.

Paní poslankyně Červíčková: Proti návrhu.

Pan poslanec Čižinský: Pro návrh.

Pan poslanec Dolejš: Není v sále.

Pan poslanec Dolínek: Také není přítomen.

Paní poslankyně Dostálová: Proti návrhu.

Paní poslankyně Dražilová: Proti návrhu.

Pan poslanec Dvořák: Pro návrh.

Pan poslanec Elfmark: Pro návrh.

Pan poslanec Faltýnek: Proti návrhu. (Potlesk.)

Pan poslanec Farhan: Proti návrhu.

Pan poslanec Farský: Pro návrh.

Pan poslanec Feranec: Proti návrhu.

Pan poslanec Ferjenčík: Pro návrh.

Pan poslanec Petr Fiala: Pro návrh.

Pan poslanec Radim Fiala: Pro návrh.

Paní poslankyně Fialová: Proti návrhu.

Pan poslanec Filip: Není přítomen.

Pan poslanec Foldyna: Pro návrh.

Pan poslanec Fridrich: Proti návrhu.

Paní poslankyně Gajdůšková: Proti návrhu.

Pan poslanec Gazdík: Pro návrh.

Paní poslankyně Golasowská: Pro návrh.

Pan poslanec Grebeníček: Není přítomen.

Pan poslanec Grospič: Také není přítomen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP