(15.10 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

A to prostě, že jste měli na to času mraky, měli jste ho dost, protože Ministerstvo práce a sociálních věcí bez krátké přestávky opanujete sedm let, tak to neokecáte, s prominutím. To prostě ani nelze opovídat nějakou báchorkou o tom, že ta reforma je vykomunikovaná, připravená a že teď tři měsíce před volbami ji tady budeme probírat, a takhle zásadní změnu - jak jste to sama, paní ministryně, nazvala, což je jedna z mála věcí, se kterou se s vámi shodnu, že to zásadní skutečně je pro celou společnost, pro celou naši zemi - tak takhle zásadní věc chcete řešit doslova pět minut po dvanácté. Tak to je výsměch! To je výsměch všem lidem, kteří si dají dvě a dvě dohromady, a je jim jasno, že to ani nemůžete myslet vážně, že se je zkrátka jenom snažíte opít rohlíkem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená paní ministryně Maláčová, velmi mě to mrzí, ale opravdu nedokážu pochopit, proč se alespoň trošičku nedržíte fakt. Opět jste tady řekla věc, která není pravdivá nebo je jenom částečně pravdivá. Vy jste řekla, že koalice SPOLU nedovolila projednat nadzákonnou valorizaci důchodů. A to není celá pravda, protože koalice SPOLU zavetovala zrychlené projednávání tohoto zákona. My chceme předkládat pozměňovací návrhy, např. navýšení maminkám o 500 korun za vychované dítě, což je návrh, který jsme tady předkládali během tohoto volebního období opakovaně. A to, že vy jste sem předložila ten návrh na poslední chvíli, to rozhodně není problém koalice SPOLU.

A pokud se týká té vámi zmíněné důchodové reformy, vy se nestydíte říct, že jste ji tady předložila po všem projednání? Na konci volebního období? Zásadní důchodovou reformu, jak o ní hovoříte? Opravdu si myslíte, že tohle vám voliči uvěří? Já pevně věřím, že nikoliv. A já bych si nikdy nedovolil po takovémhle fiasku, což je vaše důchodová reforma, tady takhle vystoupit. Fakt mě to velmi mrzí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Sklenák, připraví se pan poslanec Votava, všecko faktické poznámky.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já dvě poznámky ke svým předřečníkům.

K váženému panu poslanci Kaňkovskému: Ano, my jsme na konci volebního období předložili paragrafované znění úpravy důchodového systému. Jestli tomu chcete říkat důchodová reforma, či nikoliv, je lhostejno. Jsme si samozřejmě vědomi, že je velmi málo pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna tyto tři tisky, protože se to sestává ze tří tisků, projedná a schválí. Nicméně já jsem hluboce přesvědčen, že smysl to má. Protože v příštím volebním období naši nástupci mohou vyjít z paragrafovaného znění, které prošlo připomínkovým řízením, jsou tam výpočty na desetiletí dopředu atd. A je to z velké části materiál, který vzešel skutečně ze široké shody Komise pro spravedlivou důchodovou reformu. Takže proto jsme to udělali a myslím si, že pokud k tomu budou naši nástupci přistupovat zodpovědně, tak to ocení.

A druhá poznámka - k paní předsedkyni Adamové Pekarové: Jako skutečně nepřeme se prosím o to, co je naprosto zřejmé. To, co vy jste zde zavedli, druhý pilíř, je privatizace důchodového systému. Podobnou cestou šli i v okolních zemích, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku, a museli od toho odejít, protože... My jsme přesvědčeni, že důchodový systém musí zůstat pod kontrolou státu, tedy průběžný systém, a stát může kontrolovat příjmy a výdaje. Pokud bychom šli tou cestou, co vy jste nastolili, a nezrušili ten druhý pilíř, tak dneska bychom se vůbec nemohli bavit o nějakém navyšování penzí a řešili bychom tady to, že důchodci mají příjmy nižší, než měli v těch letech, kdy vy jste to zavedli.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Votava, faktická poznámka.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. K paní kolegyni Pekarové Adamové prostřednictvím vás: Paní kolegyně, já si vyprošuji, abyste říkala, že nám smrdí, co je soukromé; mně osobně smrdí, co je soukromé. Nesmrdí, věřte tomu. A to vyjádření, které jste řekla, není chytré. To jsem neřekl jiné slovo. Ten druhý pilíř byl prostě neopravitelný. Neopravitelný, proto se také zrušil. A já myslím, že lidé mají svůj rozum a že pochopili, že ten pilíř opravdu není pro ně. Proto také tam bylo tolik přihlášených do toho pilíře, kolik jich bylo. Že nakonec pošel na úbytě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to je zatím všechno z faktických poznámek a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martínek. Připraví se pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, přál bych si, abychom opravili valorizační mechanismus tak, aby důchodci měli důstojné a adekvátní zvýšení důchodu a současně ho politici nezneužívali v politických kampaních. Přál bych si, abychom dělali systémová řešení, která nebudou penalizovat aktivní seniory. To přesně nyní opět hrozí, stejně jako se stalo v tomto roce. Pokud odešel senior do důchodu v prosinci minulého roku, tak měl důchod vyšší než jeho vrstevník, který se rozhodl například dobrovolně ještě několik měsíců setrvat v pracovním poměru, přispívat společnosti, odvádět daně a sociální pojištění. To je prostě velká křivda, která se musí opravit, aby se tohle nedělo a aby nebylo nutné kalkulovat, jestli je nutné podat odchod do důchodu v tuhletu chvíli, protože když odejdu o tři měsíce později, tak budu mít nižší výměru než teď. To prostě není spravedlivé, je to velká křivda a musíme to napravit. Musíme to napravit ať už změnou valorizačního mechanismu, ať už změnou koeficientů, které jsou zadané roky, ale prostě ti, co odejdou déle, pokud mají odpracováno více, odvedli více, tak nemohou přeci dostat nižší důchod než ti, kteří odejdou např. do předčasného důchodu. To opět i díky tomuto zákonu bohužel hrozí v příštím roce a tohleto je něco, co si doopravdy vyžaduje urychlenou komplexní změnu, protože se to stávat nemůže.

Já jsem rád, že jako Piráti jsme už několikrát podpořili zvýšení důchodů, například i zvýšení základní výměry, která pomáhá především nízko- a středněpříjmovým seniorům. Takže pojďme se bavit komplexně o té opravě, abychom doopravdy podporovali aktivní seniory, abychom nevytvářeli křivdy ve společnosti a aby doopravdy ten systém byl férový. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Dolejš je přihlášen do rozpravy. Připraví se pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo, pane předsedo, již jsem dokvačil. Když dovolíte, několik opravdu stručných poznámek, protože si myslím - jak jsem starý, tak jsem možná naivní - ale tak si myslím, že tento poměrně jednoduchý bod by mohl být jednoduše projednán. Protože když se od těch velkých plánů na růžovou budoucnost, kdy finance budou konsolidované a budeme mít super penzijní systém, před kterým si sedne na zadek celá Evropa, vrátíme k tomu, co je předmětem tohoto zákona, no tak co chceme? Chceme na konci našeho legislativního období ještě stihnout projednat takovou drobnost, jako že přidáme našim důchodcům něco málo nad rámec zákonné valorizace. To je ta podstata. Bude nás to stát, pravda, možná kolem 11 miliard korun, ale ve srovnání s tím, na co dáváme jinde peníze, to není až takové drama. Ty peníze se nepochybně najdou. Koneckonců garantoval to tady - kdo jiný, povolanější, než paní ministryně financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP