(16.00 hodin)
(pokračuje Valachová)

Není to spravedlivé, že jsme se dnes na tom neshodli. A já vás, kolegové a kolegyně, vyzývám - a teď se dostávám tedy ke konkrétní věci směrem k předřečníkovi -, podpořme zkrácení projednávání mezi jednotlivými čteními tak, aby měli důchodci a důchodkyně v naší zemi co nejrychleji jasno, jak jejich důchody porostou, a zazděme tu díru, která tady vznikla v těch předchozích letech, která by spravedlivě měla být podle mého soudu narovnána. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tady jen chtěl uvést najisto, že i za vlády Pirátů porostou důchody, budeme držet pravidelnou valorizaci důchodů, tak jak máme v zákoně jasně dáno. Tento závazek jsme si jasně dali do našeho programu. Co se týče platů politiků, tak jednou jsme prosadili jejich snížení a jednou jsme prosadili jejich zmrazení. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A ještě jednou se rozhlížím po sále a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Ano, děkuji. My jsme diskutovali dvě hodiny. Prosím, podpořte zkrácení lhůt tak, ať nemusíme jít cestou mimořádných schůzí v měsíci srpnu, a pojďme prosím co nejrychleji tento návrh zákona schválit tak, ať senioři a seniorky vědí, že si jich vážíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo? (Nemá.)

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. A nejprve bychom rozhodli o garančním výboru. Já jsem zaregistroval, že je zájem o odhlášení, tak jsem tak právě učinil. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami. (Gong.)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Žádný takový návrh neregistruji. Myslím si, že počet hlasujících se relativně ustálil, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno je v tuto chvíli 108 poslanců, pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný. Tak pan poslanec Ferjenčík navrhne zřejmě další výbor k projednání.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout projednání tohoto tisku i na rozpočtovém výboru, protože ty rozpočtové dopady jsou poměrně významné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Další návrh? Nikoho v sále nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat návrh, aby tento tisk byl přikázán jako dalšímu výboru rozpočtovému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno je 109 poslanců, pro 29, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v rozpravě. Pan poslanec Sklenák navrhl zkrácení lhůty pro druhé čtení na 13 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty pro druhé čtení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je nás 109 poslanců, pro 94, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Tak to jsou veškeré návrhy, o kterých mělo být hlasováno v rámci prvého čtení. Já vám všem děkuji. Končím prvé čtení tohoto tisku. Končím tento bod.

Přečtu omluvy a následně ukončím schůzi, protože byl vyčerpán její program. (Velký hluk v sále, někteří poslanci už odcházejí.) Tak omlouvá se paní poslankyně Adamová mezi 16. a 19. hodinou, to už nebude potřeba, pan poslanec Pavel Žáček od 16.00 - také není potřeba, pan poslanec Martin Kupka od 15.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Pávek od 15.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Miloslav Rozner od 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Ondřej Benešík mezi 14. a 16. hodinou z pracovních důvodů.

Takže to je všechno. Já vám děkuji. Končím tuto schůzi.

 

(Schůze skončila v 16.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP