Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Monika Jarošová)

392.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Tam se volil jeden člen. Kvorum bylo 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných: 162, počet neodevzdaných hlasovacích lístků: 5. Leoš Horníček získal 100 hlasů, Libor Kraus 21 hlasů. Tímto byl zvolen Leoš Horníček a volba končí.

Za čtvrté byl

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP