Středa 7. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

392.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Prosím, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V Kontrolní radě Technologické agentury jsme v prvním kole první volby - od 28. května je zde neobsazeno jedno místo, na členství rezignoval pan Martin Wichterle, a v souladu s příslušným zákonem se tato místa obsazují na základě výzvy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterou realizoval pan místopředseda Karel Rais. Do 20. 6. obdržel dva návrhy od právnických osob zabývajících se výzkumem a vývojem, ty byly postoupeny volební komisi, která je neprodleně projednala per rollam, a to 24. června usnesením číslo 197. Takže budete vybírat jedno místo a budete vybírat ze dvou kandidátů. Navrženi jsou pan Leoš Horníček, nominován Akademií věd, a pan Libor Kraus, nominován Svazem průmyslu a dopravy.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy k tomuto bodu a poté o hlasování o návrhu volební komise na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Vyzvu sněmovnu ke klidu, abychom mohli pokračovat. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se do rozpravy k tomuto bodu někdo hlásí? Nikoho nevidím, přestože v sále je pořád velký hluk, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli máte před hlasováním zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

 

Svolám kolegy do sálu, protože musíme hlasovat o způsobu volby. Navržena je tedy tajná, jiné návrhy jsem nezaznamenal, výchozí způsob volby je volba veřejná, takže pokud neprojde volba tajná, budeme hlasovat veřejně. Věřím, že jsou v sále všichni, kteří chtěli být v sále.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 77, je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 118, proti 9. Konstatuji, že návrh na provedení tajné volby byl přijat.

 

Pokud nikdo není proti, tento bod nyní přerušíme tak, abychom provedli tuto volbu společně s ostatními.

 

A nyní se tedy posunu k dalšímu bodu, jímž je bod

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP