Čtvrtek 8. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Monika Jarošová)

395.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Kvorum bylo 84. Počet vydaných hlasovacích lístků: 167, počet odevzdaných platných i neplatných: 167. Martina Kociánová získala 21 hlasů, Zdeněk Musil 0 hlasů, Jiří Šuchman 110 hlasů. V prvním kole byl tedy zvolen Jiří Šuchman, a tímto volba končí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Monice Jarošové. A nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 512, tedy Návrhu časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu. A pak bychom měli pokračovat v projednávání bodů podle schváleného pořadu schůze. Odpoledne projednáváme bod 547, což jsou ústní interpelace.

Nyní je čas na případná vystoupení poslanců s návrhem na změnu schváleného pořadu 111. schůze. Jako první se přihlásil pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a vidím i další přihlášky. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil první a pan předseda Faltýnek tedy říká, abych načetl i ten druhý návrh. Takže nejprve navrhuji, abychom dnes jako první bod projednávali bod číslo 2, tisk 1255, který máme ve zkráceném jednání ze stavu legislativní nouze. Druhý, druhý bod. Máme tam jeden pevně zařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: První po pevně zařazeném, takže druhý bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, takže po tomto pevně zařazeném bodu. Jedná se o tisk, kde bude zapotřebí nějaký čas pro přípravu a rozdání pozměňovacích návrhů, mám avizováno, že by bylo dokonce tři čtvrtě hodiny na to potřeba. Ten čas bych rád využil nějak efektivně, a proto navrhuji, abychom za tento bod zařadili body 20 a 21, což je tisk 565566 - vládní návrh zákona o lobbování a vládní návrh, kterým se mění zákony v souvislosti se zákonem o lobbování. A tu třičtvrtěhodinku bychom mohli využít k tomu, abychom dokončili druhé čtení těchto tisků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Dále se přihlásil pan předseda Chvojka. Pan předseda Faltýnek už se nehlásí, protože ten návrh zazněl ve vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl požádat o podporu zařazení novelizace zákona o důchodovém pojištění, je to ta valorizace důchodů. Já mám obavu, že pokud tento týden, dnes nebo zítra neuděláme druhé čtení, tak bude valorizace důchodů o 300 korun od příštího roku velkým problémem z hlediska různých lhůt a otištění ve Sbírce zákonů, tudíž já si dnes dovolím navrhnout jako bod číslo 1, tisk číslo 1230. A pokud by to neprošlo jako první bod tohoto jednání, tak alternativu zítřek, v pátek, jako bod číslo 1, hned ráno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Takže, pane předsedo, navrhujete, aby to byl bod číslo 1, který bychom předřadili před ten bod, který jsme už napevno schválili? A v případě, že to neprojde, tak zítra jako první bod zítřejšího jednání? (Předseda Chvojka souhlasí.) Ano. Pan předseda Michálek k programu schůze. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vzhledem k tomu, že ten tisk k legislativní nouzi k očkování se může protáhnout a nepodařilo by se potom schválit zákony k lobbingu, tak dávám alternativu k návrhu pana předsedy Vondráčka, aby se nejprve projednaly ty tisky, které načetl k lobbingu, a potom se projednal v bloku pevně zařazených bodů bod k legislativní nouzi k očkování.

A dál jsem chtěl podpořit návrh pana předsedy Chvojky, aby se zařadil bod k důchodovému pojištění, valorizace důchodů. Tento bod určitě podpoříme a současně tam navrhneme i vlastní pozměňovací návrh, který poskytne mimořádný příspěvek seniorům ve výši 1 000 korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě se někdo hlásí? Paní poslankyně... (Poslankyně Gajdůšková od mikrofonu: Gajdůšková.) Gajdůšková. Omlouvám se, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená Sněmovno, vážená vládo. Já vás prosím za všechny rodiny, které mají ve svých řadách těžce nemocné, nebo dokonce umírající, za tatínky, kterým se narodí nedonošené dítě, abychom do druhého čtení zařadili sněmovní tisk 695, bod 41 ze 111. schůze, na zítra, tedy v pátek, ve 13.45 hodin. Je to druhé čtení. Při jednání ve výboru tam byl v podstatě konsenzus. Je to skutečně záležitost na 15 minut. Prosím o podporu tak, abychom mohli ten tisk už doprojednat. Děkuji vám moc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Richterová se hlásí také k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Naprosto jednoduchý návrh na zařazení jako první bod v pátek, sněmovní tisk 944. Jde o třetí čtení. Jde o transformaci na komplexní centra podpory péče pro rodiny dětí s postižením a také o možnost úpravy kojeneckých ústavů. Tisk 944.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Bod 904 jste říkala?

 

Poslankyně Olga Richterová: Tisk 944.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: 944. Ano, děkuji vám. Hlásí se ještě někdo k pořadu schůze? Nehlásí. Budeme tedy hlasovat.

Upozorňuji na to, že pan poslanec Venhoda hlasuje s náhradní kartou číslo 11. Pan předseda Vondráček hlasuje s náhradní kartou číslo 21.

Zazněla řada návrhů. K návrhu pana předsedy Vondráčka, abychom se nejprve po již zařazeném bodu 512 zabývali bodem číslo 2 a potom body 20 a 21, zazněl protinávrh pana předsedy Michálka, abychom se nejprve zabývali body číslo 20 a 21 a pak teprve zřejmě bude bod 2. Já asi, pokud nebudou námitky, dám nejprve hlasovat o protinávrhu pana předsedy Michálka, a pak uvidíme, jak hlasování dopadne. Podle toho budeme postupovat dál.

 

Takže hlasujeme teď o protinávrhu, to znamená, že by byly zařazeny za bod číslo 512 body 20, 21 a potom bod 2. Je tu žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 137 poslanců, pro 31, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Vondráčka, a to, abychom po bodu 512 zařadili bod číslo 2 a poté body 20 a 21. Mohu dát hlasovat společně, nebo je žádost o oddělené hlasování? (Ze sálu: Odděleně.) Odděleně, dobře.

 

Takže nejprve hlasujeme o zařazení bodu číslo 2 jako druhého bodu dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 137 poslanců, pro 66, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 20 a 21 po bodu 512.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 136 poslanců, pro 84, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Dále se musíme hlasováním vyrovnat s návrhem pana předsedy Chvojky a ten zněl tak, abychom - jsou tam dvě varianty.

 

Nejprve budeme hlasovat variantu, že dnes jako první bod zařadíme sněmovní tisk 1230, který se týká valorizace důchodů. Jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 139 poslanců, pro 67, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat tu druhou možnost, kterou navrhl pan předseda Chvojka a to je, aby tento bod byl zařazen zítra jako první bod našeho jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeno 139 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pak je zde návrh paní poslankyně Gajdůškové, abychom bod číslo 45, sněmovní tisk 695, zařadili zítra napevno na 13.45 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 139 poslanců, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Richterové. Jde o zařazení sněmovního tisku 944 jako prvního bodu zítřejšího jednání. Bylo to tak, paní poslankyně? (Ano.) Ano, jako první bod zítřejšího jednání. s

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno 140 poslanců, pro 47, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze, o kterých jsme měli hlasovat. Budeme tedy pokračovat tak, že se budeme zabývat bodem číslo 512.

Já vás ale nejprve seznámím s omluvami, které mezitím přišly. S přednostním právem ještě vystoupí paní ministryně Jana Maláčová, pak vás seznámím s omluvami. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych chtěla skutečně apelovat na to - my to zítra jako sociální demokracie navrhneme znovu - abychom zítra zařadili jako první bod tisk 1230, to druhé čtení valorizace důchodů o 300 korun. Pokud tento týden neproběhne druhé čtení, tak budeme mít skutečně vážné problémy. Apeluji zejména na poslance hnutí ANO stihnout do 30. září schválit valorizaci důchodů. Takže skutečně apeluji na to, abychom zítra všichni pro to hlasovali tak, aby se to vše stihlo tak, jak má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní omluvy. Pan poslanec Pávek ruší svoji omluvu, je přítomen. Pan poslanec Jan Bauer se omlouvá na celý den z pracovních důvodů, ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek z dnešního jednání ze zdravotních důvodů, paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová do konce jednacího dne z osobních důvodů, pan poslanec Radek Koten od 10 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Robert Králíček dnes mezi 15. a 20. hodinou z rodinných důvodů, pan poslanec Marek Výborný od 9 do 11 a od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Richard Brabec z důvodu jednání s polskou stranou o dolu Turów se omlouvá z dnešního jednacího dne, ministr vnitra Jan Hamáček do 11 hodin z pracovních důvodů a touto omluvou ruší původní omluvu.

Nyní již bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP