Středa 7. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

395.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Prosím, aby se slova ujal opět předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Je to předposlední bod, návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, první volba, první kolo, jedno neobsazené místo. To místo je neobsazeno od 7. dubna, kdy rezignoval na členství v radě pan profesor Petr Arenberger, v té době z titulu toho, že se stal ministrem vlády. Místo tedy zůstalo neobsazené. Volební výbor vyhlásil podle zákona o Českém rozhlase veřejnou výzvu na podání nominací. Vyhlásil je 28. května prostřednictvím pana předsedy Poslanecké sněmovny. Lhůta běžela do 11. 6. a bylo podáno pět nominací.

V souladu se zákonem volební výbor poté zužuje ty nominace na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy na tři. Toto své rozhodnutí volební výbor předal volební komisi, která ho 24. května projednala v usnesení číslo 199 per rollam. Jednoho člena Rady Českého rozhlasu tedy budeme volit z těchto tří kandidátů: Martina Kociánová, Zdeněk Musil a Jiří Šuchman. Zde volební komise i volební výbor navrhují volbu tajnou, a pokud někdo z kandidátů bude zvolen, tak mu okamžitě momentem zvolení započne šestileté funkční období.

I zde prosím, pane předsedající, o rozpravu a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Opět zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Nevidím, že by se někdo hlásil, v tom případě rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo, předpokládám, není.

 

Budeme tedy hlasovat o způsobu volby.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 80, je přihlášeno 162 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 19. I zde byl návrh na tajnou volbu přijat.

 

Stejně jako u předchozích bodů tento bod přeruším pro provedení tajné volby. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Benda, poté další. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji, abychom se teď odebrali k volbám. Pokud bychom se chtěli zabývat i tím dalším bodem, tak si opoziční kluby vezmou přestávky, nic se hlasovat nebude. Pojďme zkusit alespoň něco odhlasovat. Dokud nebude dohoda o České televizi, tak se prostě Česká televize hlasovat nebude. Máme před sebou šest bodů, které hlasovat můžeme.

Pak rovnou signalizujeme, že bychom se vrátili do sálu a požádali o přestávky do konce jednání, takže myslím, že bude férovější, když si řekneme, že se sejdeme zítra ráno, kdy v 11 hodin budou vyhlášeny výsledky voleb a Rada České televize bude případně příští týden, pokud dojde k nějaké dohodě. Jsem připraven si ty přestávky samozřejmě vzít jenom, abychom se tady nemuseli za tři čtvrtě hodiny scházet, ale já tady klidně vydržím. O dvě přestávky si s kolegou Bartoškem, případně dalšími, řekneme. Jenom ale doporučuji, abychom teď šli hlasovat těch šest bodů, které hlasovat můžeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda volební komise by chtěl mít případný čas na hlasování. První se hlásil pan předseda Bartošek, poté bych dal slovo panu předsedovi Fialovi. Máme tady procedurální návrh, který bych potom rád nechal provést. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jak jsem avizoval už i při předchozích jednáních, oceňuji to, že je zde shoda na tom, že předchozích šest voleb bude provedeno. S kolegou Faltýnkem jsme se bavili, stále zatím není shoda. To znamená, já na to rovnou navážu a jménem tří poslaneckých klubů, tedy KDU-ČSL, ODS a TOP 09, po těchto provedených volbách si beru přestávku v délce trvání šesti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to je poněkud zvláštní. Nebudu to v tuto chvíli narušovat. Pan předseda Fiala má přece jenom přednostní právo, tak mu dám ještě slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já si vážím té transparentnosti, kterou tady řekl Marek Benda, jak plánují celý ten večer. Myslím, že je v pořádku, že to řekl.

Nicméně jsem rád, že už pan předseda klubu KDU-ČSL řekl, že si ty přestávky vezme, protože bych byl nerad, aby potom novináři psali, že poslanci nechtěli hlasovat a že nechtěli zvolit Radu České televize. Myslím, že se to netýká všech poslaneckých klubů, ale jenom některých, a byl bych rád, aby lidé jasně viděli, kdo nechce volit Radu České televize. Jsem rád, že už to pan předseda klubu KDU-ČSL udělal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, takže nyní dám ještě slovo panu předsedovi volební komise, abychom případně vyhlásili ty termíny, pokud tedy nikdo nic nenamítá proti tomu, že nyní je ten čas, kdy se odebereme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Reflektuji a respektuji to, co bylo předsedy klubů řečeno. Za sebe, respektive za komisi - volba i televize je připravená, všechny volební lístky, ale to rozhodnutí budeme respektovat, aniž bych chtěl panu předsedajícímu zasahovat do kompetence. To znamená, u volby teď obdržíte šest lístků bez televize. Pouze šest lístků. Z nich budete vybírat.

Dovolím si, kolegyně a kolegové, znovu poprosit o pečlivost. Stále je dlouhodobě hodně lístků neplatných. Takže klasicky kroužky a křížky na čísle před těmi jmény, moc o to prosím. Opravdu hodně lístků je neplatných. Poprosím, pane předsedající, o 20 minut na vydávání lístků, tedy do 18.40 hodin, a dohodněme se na tom, že volební výsledky bychom ohlásili zítra v 11 hodin na začátku zítřejší schůze po písemných interpelacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nyní přeruším jednání Sněmovny do 18.40 na provedení volby, a pak jsem pochopil, že by se braly přestávky, takže poté mi nezbude nic jiného než přerušit jednání do zítřejších 9 hodin. Všem děkuji za účast na dnešním jednání a uvidíme se zítra v 9 hodin, kdy bude jednání pokračovat. Jelikož se jedná o čtvrtek, začneme odpověďmi na písemné interpelace a po jejich skončení budeme pokračovat body dle schváleného pořadu schůze. V jedenáct je pak pevně zařazen harmonogram státního závěrečného účtu a ve 14.30 budeme pokračovat ústními interpelacemi. Přeji šťastnou ruku při volbě.

 

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP