Pátek 16. července 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

339.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 799/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 14. 7. na současné schůzi. Byla ukončena rozprava a zároveň byla vyčerpána i závěrečná slova. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali, a děkuji jim za to, pan místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního hospodářského výboru, pan poslanec Patrik Nacher. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 799/3, který vám byl doručen 28. května letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 799/4.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. O totéž budu žádat pana ministra. Teď tedy pan zpravodaj, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tak je to tady. Po roce a půl se dostáváme k energošmejdům. Mým úkolem už je teď jenom seznámit vás s procedurou a projít hlasováním. Já doufám, že za těmi energošmejdy v České republice uděláme tečku.

Podle usnesení hospodářského výboru vám řeknu, jak budeme hlasovat. Je tam jedna drobná změna, kterou jsme absolvovali už i v hospodářského výboru, jenom není přímo na papíře v usnesení.

Jako první bychom hlasovali o legislativně technických úpravách. To jsou ty tři věci, které jsem tady načetl ve středu.

Poté pozměňovací návrh F1 pana poslance Jurečky, který se týká akumulace, nicméně já to pak vysvětlím až u hlasování, čeho se to týká. V případě, že by prošel, tak jsou nehlasovatelné body A2, A9, A22, A26, A27, A42. V případě, že neprojde, budeme hlasovat o nich.

Pak budeme hlasovat pozměňovací návrh B1 kolegy Pustějovského. V případě, že projde, jsou nehlasovatelné body v základu áčka, A47, A53.

Jako pátý krok je hlasování B2, opět kolegy Pustějovského. V případě, že projde, je nehlasovatelný A24. Vždycky, když to neprojde, tak pak hlasujeme o tom áčku.

A teď pozor. Pak budeme hlasovat zvlášť o návrhu C3 kolegy Kohoutka a C4 kolegy Kohoutka - zvlášť, nikoli jedním hlasováním, protože se to týká něčeho jiného. V případě, že by prošel C4, tak je nehlasovatelný A39.

Pak už to bude víceméně jednoduché, pak hlasujeme E2 Petra Dolínka, pozměňovací návrhy A1, A3 až A8, A10 až A21, A23, A25, A28 až A38, A40, A41, A43 až A46, A48 až A52 jedním hlasováním, jinými slovy, celé áčko.

A pak už to bude v rychlém sledu E1 Petra Dolínka, C1 Jiřího Kohoutka, C2 Jiřího Kohoutka - to jsou ty propanbutanové lahve, která je totožná s D, takže tam bude jenom jedno hlasování, projde-li, projde-li, neprojde-li, nemá cenu hlasovat podruhé o tomtéž u D.

Pak F2 Mariana Jurečky a pak všechny návrhy pana poslance Víta Rakušana, G1 až G5, pokaždé zvláštním hlasováním.

A na konci návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše připomínky k proceduře hlasování? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o proceduře hlasování v hlasování číslo 230, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro takto připravenou proceduru hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 230, je 150 přítomných, 132 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.

Můžeme začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Můžeme začít. První je návrh legislativně technických úprav, které jsem tady načetl, a byly tři. Nebudu je tady asi znovu opakovat. V zásadě se jedna týkala rušení nějakého nadbytečného odstavce a další se týkaly úpravy bodů účinnosti vzhledem k pozměňovacím návrhům. My jsme o tom hlasovali nad rámec, protože se to má načítat až ve třetím čtení. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 231. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 231, přítomen 151 poslanec, pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Další návrh je návrh F1 kolegy Mariana Jurečky. Je to zakotvení ukládání elektřiny, takzvaná akumulace. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 232. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 232, ze 151 přítomných pro 48, proti 62. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tím pádem můžeme hlasovat o bodech z áčka hospodářského výboru, což je A2, A9, A22, A26, A27, A42 jedním hlasováním. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 233. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 233, ze 150 přítomných 125 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 kolegy Pustějovského. Je o posunutí účinnosti ustanovení upravujícího zprostředkování o půl roku a je to po dohodě s ERÚ. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 234. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 234, přítomen 151 poslanec, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tudíž jsou nehlasovatelné body A47 a A53. Tímto se dostáváme k pozměňovacímu návrhu B2, což je technické upřesnění v souladu s širší definicí redispečinku, opět kolegy Pavla Pustějovského. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 235. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 235, přítomen 151 poslanec, pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, tudíž je nehlasovatelný A24. My jsme se vypořádali s touto skupinou. Jdeme na céčko. C3 kolegy Kohoutka, kde se navrhuje doplnit zmocnění ERÚ pro vydání vyhlášky o pravidlech trhu s plynem. U C3 hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 236. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 236, přítomen 151 poslanec, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Takže teď je v pořadí C4, opět kolegy Kohoutka. Jde o takovou úpravu, která zavádí praktické provedení kodexu sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. C4, je to pozměňovací návrh 8180. Návrh hospodářského výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 237. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 237, přítomen 151 poslanec, pro 98, proti 4. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Teď se dostáváme k bodu E2 kolegy Petra Dolínka. Jde o takzvané tipérství, příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti. Tento pozměňovací návrh je u hospodářského výboru bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 238. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 238, přítomen 151 poslanec, pro 32, proti 25. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. V této chvíli můžeme odhlasovat všechna zbylá áčka jedním hlasováním. Jde o A1, A3 až A8, A10 až A21, A23, A25, A28 až A38, A40, A41, A43 až A46 a A48 až A52, jak jsem řekl, jedním hlasováním. Jde o ten komplexní pozměňovací návrh, který přijal už na prvním zasedání hospodářský výbor. Hospodářský výbor logicky doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 239, přítomen 151 poslanec, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď se dostáváme k návrhu E1 kolegy Petra Dolínka, a to je rozšíření nabídky služeb uskladňování plynu. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 240, 151 přítomných, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Teď se dostáváme k návrhu C1 kolegy Kohoutka, který navrhuje snížit poplatek, který se posílá na činnost Energetického regulačního úřadu. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 241. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 241, přítomno 151, pro 21, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Nyní máme populární pozměňovací návrh C2, což upravuje podmínky trhu s propanbutanovými lahvemi, který se nám tam sešel dvakrát nebo třikrát. Hospodářský výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 242, přítomno 151, pro 31, proti 20. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tím pádem nemá smysl, abychom hlasovali o déčku kolegy Pávka, který je úplně o tomtéž.

Dostáváme se k bodu F2 Mariana Jurečky, kde se doplňuje do vzdělání spotřebitele podmínka vzdělání praxe a další kvalifikace toho energetického zprostředkovatele. F2 hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 243. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 243, přítomno 151, pro 33, proti 34. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Kolegyně, kolegové, máme před sebou poslední sérii pozměňovacích návrhů pod písmenem G poslance Víta Rakušana. Začneme G1, což je zakotvení možnosti spotřebitele mít kdykoli možnost požádat držitele licence o poskytnutí kopie uzavřené smlouvy. Hospodářský výbor bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 244, přítomno 151, pro 50, proti 4. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Další návrh Víta Rakušana - G2, jde o ochranu spotřebitele v situaci, kdy dochází ke změně dodavatele přes zprostředkovatele, kdy vlastně v momentě, kdy by mohla vzniknout újma, tak by ten zprostředkovatel si musel vyžádat předchozí písemný souhlas spotřebitele. U G2 hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 245, přítomno 152, pro 49, proti 7. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Patrik Nacher: Dostáváme se k bodu G3, který se týká paragrafu 11, a jde o narovnání právní ochrany u smluv uzavřených jak distančním způsobem, tak těch, které v zastoupení spotřebitele uzavírá zprostředkovatel. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 246, 152 přítomných, pro 51, proti 12. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Patrik Nacher: Předposlední návrh G4, kdy se navrhuje, že může... nebo nemůže vypovědět... při výpovědi nemůže být ten spotřebitel nějak sankcionován ze strany držitele licence. U G4 hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 247, 152 přítomných, 53 pro, proti 4. Návrh nebyl přijat. Poslední z G?

 

Poslanec Patrik Nacher: G5. Je to větší nárok na zprostředkovatele tím, že by měl prokázat finanční předpoklady k zajištění činnosti svého výkonu. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

248. Hlasování číslo 248. 152 přítomných, pro 39, proti 18. Také nebylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Patrik Nacher: Za mě ano, pokud někdo nezaznamenal, že bychom něco vynechali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhovatelé pozměňovacích návrhů jsou spokojeni, nikoho jsme nevynechali.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 799, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 249... dobře, prohlašuji hlasování číslo 249 za zmatečné a s přednostním právem se hlásí pan předseda Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající. Pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat před hlasováním. Myslím, že jsme si tady ty věci řekli hodně v rozpravě ve středu, ale přiznám se, po tom hlasování já tady alespoň stručně pár vět musím říct.

Tato vláda v čele s panem premiérem a panem vicepremiérem Havlíčkem jezdí po republice i u našich zahraničních partnerů a ohání se heslem The Country for the Future. A když vezmu programové prohlášení této vlády a najdu si kapitolu, která se týká energetiky, na straně 32 odstavec, tak v tom odstavci - a teď cituji to, co si vláda dala do svých cílů pro toto období: "U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulaci v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací."

Takže ten návrh, který tady byl předložen, který jsem předložil já, který se týkal těch akumulací, naplňoval parametry vládního programového prohlášení, garantoval, že tam nebude žádná další provozní podpora, byl prodiskutováván, byl připravován také i v úzké spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, pan ministr k němu nakonec zaujal neutrální stanovisko, ale vládní koalice to nepodpořila.

Mě to moc mrzí, protože Modernizační fond ve svém předžádostním kole přijal přes 1 000 žádostí a více než 60 % projektů v těchto žádostech, které přišly z celé České republiky, počítalo s tím, že by chtěly využít možnost akumulace, především právě v rámci bateriových systémů. Je hrozná škoda, že tato země, kde máme firmy, které tyto bateriové systémy vyrábějí, vyvážejí je, nabízejí chytrá řešení, nemohou svým partnerům říkat: Jsme v zemi, kde technologický pokrok umí také řešit legislativa, která na to reaguje. Toto řešení je ve vládních strategiích a tato Sněmovna měla šanci říci opravdu v duchu toho hesla: Jsme zemí, která umí být zemí budoucnosti. Ale nejsme, bohužel.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem ještě místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k množství pozměňovacích návrhů, které jsme hlasovali, které jsme přijímali, žádám o 24 minut přestávky na jednání klubu občanských demokratů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Sejdeme se v 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.26 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání.

Než znovu otevřu přerušený bod, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Hájek dnes mezi 13. a 14. hodinou z rodinných důvodů, omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová dnes od 10 hodin až do konce jednacího dne a omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes z pracovních důvodů.

A pan poslanec k hlasování. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jenom pro stenozáznam, v hlasování 232 při kontrole jsem zjistil, že mám "zdržel se", hlasoval jsem pro, ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak kolegy jsem svolal do sálu, již všichni přicházejí, takže myslím, že můžeme pokračovat v přerušeném bodu, což je sněmovní tisk 799, který jsme přerušili po hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Pak si vzal klub ODS přestávku, ale nevím, že by nám chtěli sdělit nějaké stanovisko...

Je zde žádost o odhlášení, já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se svými kartami.

Ještě pro úplnost znovu přečtu návrh usnesení. Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna..."

Pan poslanec ještě.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, protože jsme si brali pauzu na poradu klubu, tak jsem vám chtěl říct stanovisko klubu Občanské demokratické strany. I přesto, že tam neprošly ty akumulace, které tady byly zmiňovány, tak my tento návrh zákona podpoříme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo stanovisko. Já tedy... Pan poslanec Nacher ještě, ale...

 

Poslanec Patrik Nacher: Ne, já bych vás chtěl jenom vyzvat, abychom teď už hlasovali o tom zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, ano, já se k tomu chystám, potřebuji přečíst usnesení, potřebuji, aby nechtěl vystoupit nikdo s přednostním právem, a můžeme se na to vrhnout.

 

Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 799, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 250, je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 147, proti nikdo. Není námitek. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

´

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Pokud nejsou další návrhy, tak tento bod končím. (Poslanec Nacher: Já bych chtěl poděkovat všem. Děkuji.) Končím třetí čtení a budeme pokračovat.

Nyní, jestli dobře vidím, se s přednostním právem hlásí předseda klubu Pirátů, pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl ještě takové malé ohlédnutí za tou včerejší mimořádnou schůzí. Tady byla mimořádná schůze, na které se mělo projednávat zřízení vyšetřovací komise k věcem koronaviru. Je to vážná věc, máme tady desítky tisíc obětí. Měli jsme tady lidi zavřené, některá opatření byla hloupá, zbytečná a tak dále. Všechny nás to obrovsky trápilo a je to téma, kterému se Poslanecká sněmovna mohla a měla věnovat. Také tam byl návrh bodu k projednání, tak abychom se připravili na podzimní situaci, kde víme, co jsme zažili minulý rok, abychom se připravili na znovuotevření škol a tak dále, a probrali tuto závažnou věc. Bohužel v důsledku společného postupu ANO a KSČM, které, ačkoliv měly přítomné poslance v sále, tak se nepřihlásily, snížily tak kvorum a znemožnily projednání záležitostí, které se týkají koronaviru v České republice, věc, která občany obrovsky zajímá. Myslím si, že ten postup byl opravdu neadekvátní.

A dnes, když byla celosněmovní shoda na tom, že se mají projednat dětské skupiny, věc, která se týká 16 000 dětí, když nejsou místa ve školkách, 30 000 rodičů, tak sem přišla nějaká náhradní zákulisní dohoda, že se budou projednávat body, na kterých se domluvilo ANO s komunistickou stranou. Tímto způsobem to podle mě opravdu dělat není možné. Skoro to vypadá, jako kdyby se komunisti domluvili s hnutím ANO, že když přikryjí jeho selhání při řešení koronaviru, dostanou takovouto odměnu. My skutečně nemáme nic proti tomu, aby se projednalo pět týdnů dovolené, ale nejde tímhle způsobem vyjednávat, aby se vyobstruovala mimořádná schůze, kde Poslanecká sněmovna schválila program.

A na takovýto hrubý pytel má přijít hrubá záplata, protože to je opravdu jediné, čemu zde hnutí ANO zjevně rozumí. Takže protože jste znemožnili tu mimořádnou schůzi a způsobili jste tento stav, tak my se o tom musíme na jednání poslaneckého klubu poradit, jak budeme dál postupovat, a žádám o přestávku v době trvání dvou hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Předtím, než byla podána žádost o tuto přestávku, jsem zaznamenal přihlášku pana poslance Jakoba jako místopředsedy klubu TOP 09 a pak pana poslance Kováčika jako předsedy klubu KSČM. Prosím.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dneska ráno jsme sem všichni šli s tím, že se nám podaří schválit zákon proti energošmejdům, to se nám podařilo, a pak, po dlouhoměsíční diskusi, že se nám podaří zachránit dětské skupiny. Bohužel tady proběhly nějaké jiné dohody, v rámci vládní koalice se ANO přiklonilo ke KSČM místo k ČSSD, nerozumím tomu, a bohužel je zřejmé, že na toto nedojde.

Budu rád, když tento klíčový bod - zákon péči o dítě, tedy ony dětské skupiny - se nám podaří projednat třeba toho třicátého, kdy má být mimořádná schůze. A nyní i pro vaši poradu, ale i my se musíme poradit nad touto vzniklou situací, si beru za klub TOP 09 další hodinu přestávky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní pan předseda Kováčik. Pak se mi hlásil ještě pan předseda Jurečka, Bartošek, tak nevím... Prosím, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Audiatur et altera pars, tedy budiž slyšena i druhá strana. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám kolegy o klid. (Někteří poslanci odcházejí.) Pokud opouštějí sál, aby tak činili v tichosti, abychom mohli vyslechnout všechny projevy. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A hlas té druhé strany, tedy toho, koho obviňujete z nějakého zákulisního jednání, zní, že když si svolám mimořádnou schůzi, tak také přijdu do práce, přihlásím se, jsem tady a makám. A když tady svolavatelé mimořádné schůze nejsou, no tak potom najednou není, kdo by hlasoval. Jako promiňte, není naší vinou, že zhavarovala včera mimořádná schůze, tak jako není naší vinou, že mnohahodinové obstrukce, například důchodů nedávno, také nezněly z lavic ANO a KSČM ani sociální demokracie, ale odněkud úplně odjinud. A já jsem z tohoto místa žádal, aby ty mnohahodinové obstrukce skončily a přistoupilo se k hlasování. A co víc? Mnohatýdenní, mnohaměsíční obstrukce projednání zákoníku práce, tedy projednání obecného nároku všech pracujících lidí na pět týdnů dovolené, právě teď vyvrcholily oněmi přestávkami.

A to se musí zaznamenat, i toto musí občan vidět. Nejen to, že jsme neustále obviňováni z nějakého koaličního komplotu proti bůhví čemu. To všechno se dalo projednat nebýt zbytečných, nadbytečných obstrukcí v okamžiku, když ten, kdo nemá hlasy, se snaží s tématem vypořádat tím, že si nabere pauzy. Ano, je to, řekněme, legální součást parlamentní demokracie, ale svědčí to o tom, která témata kdo upřednostňuje, nebo ne. Konstatuji, že ano, dnes jsme možná skončili, možná i v tomto volebním období ta témata skončila, ale ta témata zůstávají ve společnosti, navzdory vašim přestávkám a pauzám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám. Nyní se hlásil pan předseda Jurečka, pak pan předseda Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já tady stručně navážu ještě na pana kolegu Kováčika. Ono v té parlamentní demokracii, i když je vždycky postavena na tom, že má někdo většinu, tvoří obvykle vládní koalici a ten zbytek má menšinu a tvoří opozici, alespoň platí nějaké základní, elementární principy a dohody. Jestli jste si všimli, tady po schválení programu odešel vicepremiér vlády Jan Hamáček a odešel docela znechuceně, protože tady byla taky nějaká principiální dohoda pro program dnešního jednání Sněmovny, a ta se evidentně změnila. Ta dohoda byla napříč tímto spektrem. Týkala se například toho, že se na programu budou daleko dříve projednávat dětské skupiny. Pro nás je to důležité téma - nejenom pro nás, je to důležité téma zejména pro rodiče.

Vy jste tady hovořil o tom, jak je důležité řešit ty problémy, které neutíkají. Přesně o tom to je. Mohlo se to dneska vyřešit. Ano, budeme to muset vyřešit toho třicátého. Ale prostě když se tyto základní věci nedrží, tak tady prostě potom není možné říkat, že vy to tady převálcujete, a najednou v jiném okamžiku se tady máme řídit tím, jak vy to změníte na poslední chvíli po vašich nějakých dohodách, které jste uzavřeli během včerejšího a dnešního dne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Bartošek, poté pan poslanec Kováčik s přednostními právy. Jsme mimo body. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: V podstatě Poslanecká sněmovna směřuje ke konci svého mandátu a končí tak, jako začala, tak, jak byla ustavena - hlasy ANO, komunistů a SPD. Tato koalice tady celé čtyři roky fungovala, někdy víc viditelně, někdy skrytě, a sociální demokracie jim k tomu sloužila jako užitečný... to si doplňte sami. Ten, kdo v této zemi skutečně drží moc, je hnutí ANO, komunisti a SPD. Tak to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik. Upozorním, že dnešní jednání podle zákona trvá do 19, respektive 21 hodin. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jen v reakci, abych nezdržoval příliš a neukrajoval z těch přestávek. Na pana kolegu Jurečku prostřednictvím pana předsedajícího, ale také na pana kolegu Bartoška. O tom válcování a o těch všech věcech souvisejících s většinou, vládní většinou, by mohli vyprávět všichni, kdo pamatují vládní koalice například ODS - KDU-ČSL nebo za účasti ODS, KDU-ČSL, ale i sociální demokracie - KDU-ČSL, kdy v podstatě všechny naše návrhy byly nemilosrdně zválcovány a hrnuty před sebou až do konce volebního období s poukazem, že se na ně nedostalo. Věřte, byla to velmi nízká čísla tisků, tak jako je nízké číslo tisku zákoníku práce. Dávno mohl být za námi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud nejsou další přednostní práva, tak zde zazněly dvě žádosti o přestávku v úhrnu na tři hodiny, což by znamenalo do 14.03 hodin. Pak již nemůžeme projednávat třetí čtení, nicméně zde máme na pořadu ještě další věci. Takže buď se sejdeme ve 14.05 hodin a budeme pokračovat těmi návrhy, které tam jsou, které nejsou třetími čteními, nebo zazní nějaký jiný návrh. Žádný jiný návrh nevidím, takže mi nezbývá... (O slovo se hlásí poslanec Jurečka.) Pan předseda Jurečka ještě. (Ruší svoji přihlášku.) Dobře. V tom případě přerušuji. (O slovo se hlásí poslanec Filip.) Takže pan místopředseda Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní a pánové, členové vlády, já budu stručný. Prosím, řekněme si na rovinu, že je nechutné od těch, kteří svolají schůzi, aby si na svůj Facebook dávali záběry ze své volební kampaně a my jsme tady seděli a byli jsme obviňování z toho, že jsme narušili snad projednání nějakého bodu. Já to nemohu přijmout, krásné úsměvy paní předsedkyně Pekarové Adamové z její kampaně v době, kdy jsme tady projednávali právě program schůze. Tak jestli si opravdu myslíte, že si to necháme líbit - no, nenecháme.

Pan předsedající, místopředseda Pikal, má pravdu. Tak se tady musíme dohodnout na tom, jak budeme pokračovat. Ale klub KSČM a jeho předseda určitě nevyužijí § 54 odst. 9, aby navrhovali přerušení této schůze. To si navrhněte sami, pokud nechcete dál jednat, protože my to dělat nebudeme. Protože vy nemáte ani trochu odpovědnosti vůči tomu, aby se tady něco projednalo.

Toto volební období je obdobím, kdy je nejméně projednaných návrhů zákonů, protože obstrukce proti projednávání nejen vládních návrhů zákonů, ale i návrhů, které podal klub KSČM, které podaly jiné kluby, je tady běžná. Přece není možné upírat ústavní právo k projednání návrhu zákona. My ho máme stejně jako každý z vás. Tak neupřednostňujte jenom své zájmy nad zájmy ostatních. My jsme se o to snažili. Já jsem se včera snažil najít kompromis, ten kompromis uzavřen nebyl. Ale nechtějte po nás, abychom pracovali podle vašich not. Buď bude dohoda, nebo nebude. V případě nedohody se poraďte, jakým způsobem chcete na svoji odpovědnost ukončit nebo přerušit tuto schůzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je 11.07 hodin a máme rozjednanou řádnou schůzi. Jelikož není žádná dohoda, kdy by měla pokračovat, tak mi nezbývá než přerušit tuto schůzi na ty přestávky do 14.07 hodin. Pak bychom se zde sešli a vypořádali se se zbývajícím pořadem, nebo se alespoň rozhodli, kdy bude tato řádná schůze pokračovat. Děkuji vám a uvidíme se.

Ještě bych svolal vedení Sněmovny s vedením poslaneckých klubů do místnosti 102, pardon, místnosti 120.

 

(Jednání přerušeno od 11.07 do 11.16 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, chtěl bych vás jenom informovat o dohodě, která nyní padla na grémiu. Pokud se ve 14.07 hodin po té přestávce nesejdeme v usnášeníschopném počtu, tak tato schůze bude přerušena do 14. září. Organizační výbor případně předtím projedná přesný termín. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás vítám na pokračování naší dnešní řádné schůze. Nejdřív vás seznámím s omluvenkami. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá i po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Zlesák se omlouvá z dnešní schůze od 14.07 do konce jednacího dne z rodinných důvodů a pan poslanec Kott se omlouvá od 14 hodin z osobních důvodů.

Podle hlasovacího zařízení je nás tady 102, ale myslím si, že situace v sále tomu neodpovídá. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Myslím, že situace se již výrazně nezlepší. (Dle světelné tabule je přihlášeno 7 poslanců.)

Myslím si, že jsme přerušili jednání před tím, než byl nějaký procedurální návrh, takže nebude možné pokračovat v jednání. Ostatně není přítomen ani člen vlády, takže v souladu s dohodou, kterou jsme udělali na grémiu o tom, že pokud dnes v tuto chvíli již nebude možné pokračovat, tak jednání přerušíme. Přerušuji tuto schůzi, a to do 14. září, kdy je podle harmonogramu další den pro řádné jednání Sněmovny. Děkuji vám všem za účast a na shledanou v září, respektive 30. 7., na kdy je ohlášena mimořádná schůze. Přeji příjemný víkend, a abychom se viděli co nejméně. Na shledanou.

 

(Schůze přerušena ve 14.09 hodin.)

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP