Stenografický zápis 111. schůze, 16. července 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Radim Fiala
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


339. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - třetí čtení

Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 11.07 do 11.16 hodin.)
(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena ve 14.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP