(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Další interpelací je interpelace Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která je obsažena ve sněmovním tisku 1107, a to je vyplácení příspěvku z programu Antivirus. Paní ministryně je přítomna, paní Olga Richterová je také přítomna, a můžeme tedy zahájit projednávání této interpelace. Ptám se, jestli se hlásí k této interpelaci paní Olga Richterová? Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jsem ráda, že po mnoha interpelacích paní ministryně dorazila, to je fajn. Vzhledem k tomu, že jde o téma, které už je do nějaké míry passé, ale současně ty firmy, které dostaly nepřiměřeně vysoké - z jejich pohledu - pokuty, z pohledu té řeči práva nepřiznání dotace, to passé není.

Tak bych se zeptala paní ministryně, jaká nápravná opatření ministerstvo přijalo, aby do budoucna, když se vypisují dotační programy, za jeden dva dny pochybení nebyla vlastně 100% sankce. Jakým způsobem se z této nešťastné situace ministerstvo poučilo? Protože předpokládám, že ani vy, paní ministryně, ani vaši podřízení, z toho nebyli šťastní. Tak tedy jakým způsobem ze smůly, kterou Antivirus znamenal pro řadu mzdových účetních, kteří podali pozdě žádost nebo pozdě zaplatili - a často třeba jenom o den nebo o dva - odvody, případně firmy, které nějakým způsobem takto o den, o dva nesplnily ty přísně nastavené podmínky, jakým způsobem to příště zohledníte, aby dotace nebyly takto sankční?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Richterové. Paní ministryně Jana Maláčová se chystá k odpovědi. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji za tu interpelaci. Myslím si, že opakovaně u paní poslankyně Richterové není jasné, na kterou část programu Antivirus se ptá, protože tam neustále dochází k záměně. Předpokládám, že můžu shodně odpovědět za všechny typy programu Antivirus, to znamená A+ a B, ale i C. Asi nemusím připomínat, že zejména režim C je založen na odpuštění odvodů, a nikoliv na tom klasickém kurzarbeitovém mechanismu.

Předtím bych chtěla říci, že program Antivirus je už od konce května vypnut. V tuto chvíli běží ten minimalistický plamínek, to znamená jenom úhrada karantén. Vláda tento minimalistický režim prodloužila do konce měsíce října tak, abychom nedej bože byli připraveni na případnou podzimní potřebu. Nicméně všichni doufáme, že to nenastane a že program Antivirus nebude již v tomto roce potřeba znovu spouštět nebo obnovovat.

Co se týká vašeho dotazu, tak bych chtěla shodně uvést, že program Antivirus považuji za obrovský úspěch. Podpořil 74 211 firem. Opakuji ještě jednou, 74 211 firem. Celkově stál 48,7 miliardy korun a celkově bylo z programu Antivirus podpořeno 1 068 632 zaměstnanců - 1 068 632, kteří byli podpořeni v celkovém počtu příspěvků 4 359 885. To znamená obrovský, velmi úspěšný program.

A pokud si to rozlišíme do těch jednotlivých režimů, tak tam je potřeba říci, že Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo vždy - nebo zejména úřady práce - schopno vyplácet ty příspěvky v řádu několika dní, a pokud tak, jak jsem pochopila tu interpelaci, která byla nejasná, kam paní poslankyně míří, na kterou část toho programu, pokud firmy chtěly dostat od úřadu práce úhradu svých mezd v řádu několika dnů, tak úřad práce musel stanovit v rámci tohoto programu jasné lhůty, do kdy musí být podány ty žádosti, aby celý systém fungoval. A samozřejmě pokud tyto žádosti nebyly podány včas - což se dělo, a dokonce se to dělo až po nějaké době, kdy program fungoval - tak potom zanikal nárok na tento příspěvek.

To jsou jasná pravidla, která jsou známá dopředu, a cílem bylo zajistit velmi rychlou a efektivní pomoc státu v krizové době. Takže není to chyba, není to pochybení na straně úřadu práce, ale jde o to, že se jasně stanovilo, do kdy mohou firmy podávat žádosti. Pokud tyto žádosti nepodaly včas, tak na ně ztrácely nárok. Myslím, že to je systém, který známe úplně ze všech sfér fungování státu, a vede to k tomu, že úřady práce byly schopny poskytovat pomoc v průměru v řádu pěti dnů, a to je to rozhodující, proč program Antivirus zafungoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Richterová se hlásí ještě znovu do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já jsem se chtěla posunout dál, ale vrátím se tedy k meritu věci. Myslela jsem, že tím, že jsme to už několikrát tady probírali, že se můžeme posunout dál k tomu, jaké si z toho vzal úřad ponaučení. Shrnu tedy znova ještě. Jde o to, dám příklad, že byla třeba nepředpokládaná délka převodu na účet u okresní správy sociálního zabezpečení, tak došlo k připsání o den později, a firma vlastně poté neměla nárok na Antivirus C.

Ta pointa je, že je to nepřiměřená sankce, která, kdyby neexistoval Antivirus C, ale postupovalo se podle standardního zákona - já vám ho ocituji, paní ministryně, 589/1992 Sb., a tam je stanovené, kdy, jak, se přehled podává, kdy a komu se platí sociální pojistné - tak by dostal penále v řádech stovek, maximálně tisícikorun, prostě adekvátní tomu drobnému pochybení, ale v okamžiku, kdy jsme měli zákon 300/2020 Sb., tak vlastně ta sankce, ta faktická situace pro firmy, kde došlo i třeba jenom k prodlevě v připsání z účtu na účet - třeba i to odeslání mohlo být ve správný stanovený den - tak vlastně ta sankce byla deseti- až čtrnáctinásobně vyšší. Přitom cílem Antiviru bylo prostě pomoci firmám.

A já jediné, co v této interpelaci jsem chtěla nastolit, je otázka, jakým způsobem se s touto nepřiměřenou tvrdostí chce úřad vypořádat do budoucna, protože nějaká taková situace může v budoucnu nastat. A je tam možnost odstraňovat tvrdost zákona v oblasti sociálního zabezpečení - to je možnost pro ministryni či ministra - a byla by to třeba možnost prominout alespoň tu část sociálního pojištění, kterou vlastně tvoří důchodové pojistné.

Vím, že jste v minulosti odpovídala, že to uplatnit nechcete, a já se tady jenom ptám, jakým způsobem chcete předejít tomu, aby v budoucích možných situacích úřad zapomněl, že když stanoví dotace, tak jsou tam nepřiměřeně tvrdé sankční podmínky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně má zájem ještě jednou odpovědět. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Děkuji konečně za tu specifikaci, že máte na mysli Antivirus C, protože opakovaně zaměňujete ty jednotlivé režimy. Tak co se týká Antiviru C, ten fungoval před rokem, před rokem, upozorňuji. Jednalo se o změnu zákona, kterou jsme tady společně schválili. Opakovaně jsem vás upozorňovala, že pokud chcete změnit termíny pro uhrazení sociálního pojištění nebo odvodů na sociální pojištění, bylo nutné to uplatnit ve změně toho zákona.

Pokud samozřejmě podmínka odpuštění odvodů pro firmy do 50 zaměstnanců byla tak, jak je tomu vždycky zvykem - lhůta splnění do 20. dne následujícího měsíce - a pokud firma tuto lhůtu nesplní, tak samozřejmě ztratila nárok na Antivirus C. Je to bohužel takto, ale pokud je tu nějaká podmínka, tak musí být splněna, a zákon hovoří jasně. Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá možnost - nebo ministryně práce a sociálních věcí - ze svého rozhodnutí měnit zákon. To prostě nelze, paní poslankyně. Pokud jste měla pocit, že je potřeba zmírnit tento den, 20. den následujícího měsíce, tak se to mělo uplatnit v rámci pozměňovacích návrhů při projednávání tohoto zákona. Nelze to rok poté začít diskutovat a mít na to rozličné názory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP