(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - ještě nedorazila paní ministryně Maláčová, která je ohlášena za vládu. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Jsme v druhém jednacím dnu 111. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám a náhradní kartu číslo 15 má paní poslankyně Malá. Dnešní jednání, vzhledem k termínu čtvrtka, zahájíme bodem

 

546.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování v pořadí pro vystoupení poslanců v ústních interpelacích. Dovolte mi, abych konstatoval omluvy.

Z dnešního jednání se omlouvá na celý den Ivan Adamec z pracovních důvodů, Věra Adámková do 10 hodin z pracovních důvodů, Lukáš Bartoň na celý den ze zdravotních důvodů, Ivan Bartoš celý den z pracovních důvodů, Jan Bartošek celý den z pracovních důvodů, Martin Baxa na celý den z pracovních důvodů, Josef Bělica na celý den z rodinných důvodů, Petr Bendl na celý den z pracovních důvodů, Jan Birke na celý den z pracovních důvodů, Stanislav Blaha celý den z pracovních důvodů, Jiří Bláha celý den z pracovních důvodů, Irena Blažková na celý den ze zdravotních důvodů, Andrea Brzobohatá na celý den ze zdravotních důvodů, Jana Černochová na celý den z osobních důvodů, Alexander Černý na celý den ze zdravotních důvodů, do 10 hodin z pracovních důvodů se omlouvá Jaroslav Dvořák, od 12 hodin z rodinných důvodů se omlouvá František Elfmark, na celý den se omlouvá ze zdravotních důvodů Stanislav Grospič, z pracovních důvodů Marian Jurečka, na celý den z rodinných důvodů Jiří Kobza, ze zdravotních důvodů Jiří Kohoutek, Martin Kolovratník z rodinných důvodů na celý den se omlouvá, Barbora Kořanová od 17 do případně 20 hodin z pracovních důvodů, na celý den se omlouvá Lenka Kozlová ze zdravotních důvodů, Jana Krutáková z osobních důvodů, Jana Levová z rodinných důvodů, z pracovních důvodů na celý den Zuzana Majerová Zahradníková, na celý den Eva Matyášová z rodinných důvodů, Jana Pastuchová se omlouvá od 9 do 10 hodin a od 14 hodin z osobních důvodů, Petr Pávek do 12.30 ze zdravotních důvodů, Zdeněk Podal z rodinných důvodů na celý den, David Pražák ze zdravotních důvodů také na celý den, na celý den z pracovních důvodů Vít Rakušan a Jan Richter, dále se omlouvá na celý den ze zdravotních důvodů Rutová Miloslava, z pracovních důvodů Petr Sadovský, ze zdravotních důvodů se omlouvá na celý den Karel Schwarzenberg, Olga Sommerová z rodinných důvodů také na celý den, Antonín Staněk z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Pavel Staněk na celý den z rodinných důvodů, Zbyněk Stanjura z pracovních důvodů na celý den, také Pavel Šindelář na celý den z pracovních důvodů, Julius Špičák se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů, Karel Tureček na celý den z rodinných důvodů, Helena Válková na celý den ze zdravotních důvodů, Petr Venhoda do 11 hodin z pracovních důvodů, z rodinných důvodů na celý den se omlouvá Václav Votava a z pracovních důvodů Radek Zlesák.

Pokud jde o členy vlády, tak dávejte pozor kvůli ústním interpelacím. Do 14.30, čili na dopolední jednání, se omlouvá předseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, stejně jako Marie Benešová do 14.30 z pracovních důvodů, Klára Dostálová od 11 hodin z pracovních důvodů, Jan Hamáček do 12.30 z pracovních důvodů, Karel Havlíček na celý den z důvodu zahraniční cesty a do 13 hodin z pracovních důvodů Jakub Kulhánek, do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá i Lubomír Metnar, na celý den se z pracovních důvodů omlouvá Robert Plaga a na dopolední jednání z pracovních důvodů se omlouvá Alena Schillerová, na celý den se omlouvá z pracovních důvodů Miroslav Toman.

Myslím, že jsme pro ústní interpelace vysvětlili, kdo tady bude přítomen a kdo nebude přítomen. Dále byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena omluva Věry Kovářové do 12.30 z osobních důvodů, dále se omlouvá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, a to od 9 do 11 hodin, Ondřej Benešík se omlouvá od 9 do 12 hodin a pan poslanec Farský od 12 hodin do konce jednacího dne. Tak to už máme všechny omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny na dnešní den, a můžeme tedy přikročit k jednotlivým písemným interpelacím, se kterými vyslovili poslanci nesouhlas.

Je tam celkem 19 interpelací a začneme tiskem 707, a to je interpelace Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Předseda vlády není přítomen, pokračujeme tedy v tom, že usnesení o přerušení je platné a necháváme na příště.

Další tisk je 709, a to je také interpelace Olgy Richterové na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení. Usnesení je přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, a proto jej také odložím do přítomnosti předsedy vlády.

Další interpelací je interpelace Mikuláše Ferjenčíka ve věci 2 000 miliard peněz našich občanů z lithia. Je to tisk 770 a také je na předsedu vlády Andreje Babiše, také je platné usnesení na přerušení. Pan Andrej Babiš je omluven, odkládám tedy do přítomnosti předsedy vlády.

Další je interpelace Věry Kovářové na předsedu vlády ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol, jedná se o tisk 897, a je přerušena do přítomnosti předsedy vlády, který je omluven. Také ji odkládám.

Pokud jde o další interpelaci, je to interpelace Věry Kovářové v tisku 1015 na předsedu vlády a také projednávání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Také je to usnesení dále platné.

Další je tisk 1017, také interpelace Věry Kovářové na předsedu vlády, a tato je také přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Pokud jde o interpelaci Jakuba Jandy na předsedu vlády ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize, je přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Také toto usnesení zůstává v platnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP