(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Richterová teď. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Přesně tak, já navážu, prostě to téma, to obecnější téma, které po těch mnoha měsících, co tady ta interpelace leží, je z mého pohledu smysluplné řešit, je poučením státu, aby nebyl nepřiměřeně přísný na lidi a malé firmy v situacích, které jsou krizové, kdy prostě nikdo nemohl počítat s tím, co se děje. A já jsem se snažila upozornit, že tady máme pamatováno v jiných zákonech na to odstraňování, na možnost zmírnění tvrdosti zákona, právě proto, že se to prostě děje a že to je princip, na který zákonodárce musí myslet, a že v rychlosti v té covidové legislativě na to nemyslelo ani ministerstvo, ani my tady.

Ale já jsem se ptala na budoucnost, na to, zda na to bude ministerstvo pamatovat v těch případech, které třeba přijít mohou, a jakým způsobem si tuto zkušenost ta instituce uchová, zkušenost toho, že je extrémně nefér, kdy zejména menší firmy prostě můžou být opravdu výrazně finančně poškozené kvůli nějaké ojedinělé události, typicky u své mzdové účetní. A na to, na tuto, domnívám se, velmi konstruktivní otázku směřující do budoucna, směřující vlastně i k institucionální paměti a k tomu, aby stát systematicky podporoval to, že když se stane něco výjimečného, tak lidem má být dána možnost nějakého řešení a úlevy, tak namísto toho tady vlastně přichází pouze a jedině "ne".

Já myslím, že už to nemusíme dále rozebírat, ale za sebe deklaruji, že toto jsou přesně situace, které si ta instituce má uchovat, má mít proces, kterým si vezme poučení, že tohle prostě pro těch několik desítek firem bylo velice nespravedlivé a traumatizující a že to je zbytečné, že prostě stát má takovéhle věci umět systematicky vylepšovat, že stát se má chovat k klidem co nejvstřícněji. A tenhle princip si myslím, že by měl platit právě o to víc, když se jedná o dobu krizovou, o dobu covidovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak já se ptám, jestli navrhujete nějaké usnesení, paní poslankyně? Ne. Paní ministryně ale ještě chce reagovat, jenom abych věděl, jak se potom zachováme k výsledku interpelace. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak já ještě jednou velmi stručně musím reagovat, protože velmi traumatizující je asi pro zaměstnance úřadů práce poslouchat, že pokud jsme podpořili více než milion unikátních pracovních míst, pomohli více než 74 000 firem, tak poslouchat, že u několika málo firem, které nesplnily podmínky jasně dané zákonem, tak se má všechno všem odpouštět. Skutečně - Antivirus byl velmi úspěšný program, ojedinělý, všemi firmami hodnocen jako nejúspěšnější vládní protikrizový program. Děkuji všem zaměstnancům a zaměstnankyním úřadů práce, protože to dělali nad rámec své běžné agendy, zachraňovali desítky tisíc firem, stovky tisíc pracovních míst. Málokdo si dokáže představit, jaká obrovská zátěž to byla, kolik práce a námahy za tím stojí. A skutečně bych chtěla, aby program Antivirus byl oceněn, protože v této zemi udržel nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě. Je to obrovský úspěch a chápu, že z těch více než 74 000 firem několik málo desítek firem si nesáhlo na odpuštění odvodů. Chápu to, nicméně podmínky byly jasně dané zákonem a my jsme jako Ministerstvo práce a sociálních věcí zákon dodržovali. Myslíme si, že podmínky byly nastaveny správně, nemá se odpouštět všechno všem. Zákon hovoří jasně a do budoucna se změnou nepočítáme, protože tu naopak máme schválen zákon o kurzarbeitu, který chceme v případných dalších krizích aplikovat, a tam se s tímto nástrojem nepočítá.

To znamená, kdybych to měla shrnout: Antivirus byl extrémně úspěšný program, děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na jeho fungování, nesmírně si vaší práce ceníme - nesmírně si vaší práce ceníme, úřady práce si skutečně zvýšily renomé. A do budoucna s tou změnou nepočítáme, protože tu máme funkční zákon o kurzarbeitu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože nepadl žádný návrh na usnesení, projednávání interpelace s tiskem 1107 končí.

Než začneme další interpelace na ministryni Maláčovou, ještě konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 14.30 do 18 hodin pan poslanec Jan Jakob, dále se omlouvá pan Mikuláš Ferjenčík od 9 do 11 hodin z osobních důvodů, Tomáš Vymazal od 9 do 11 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kott od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a Adam Kalous mezi třináctou a koncem jednacího dne.

To byly další omluvy, které došly předsedovi Sněmovny, a budeme pokračovat další interpelací na ministryni práce a sociálních věcí, a to tisk 1115. Je to interpelace poslance Marka Nováka ve věci poddimenzovaných OSPOD, tedy orgánů péče o dítě. Pan poslanec Marek Novák se hlásí do rozpravy, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, vážení kolegové, kolegyně, ta interpelace je ze dne 5. listopadu 2020, tudíž se už sice nezdá být tak aktuální, nicméně i tak se znovu obracím na paní ministryni s žádostí o zodpovězení zásadních otázek, které jsou právě spojeny s poddimenzováním orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Podle informací, které mám z jednotlivých regionů, jsou zaměstnanci OSPODů ještě stále dlouhodobě přetíženi, stěžují si na neúnosný objem práce.

Vážená paní ministryně, ptal jsem se vás, jakým způsobem dochází k vyhodnocování zatížení jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Odpověď na tuto otázku jsem bohužel nedostal. Vy jste mi sdělila, že od 1. 1. 2015 existuje závazný personální standard s tím, že na jednoho pracovníka OSPODu připadá 800 potenciálních klientů do 18 let, maximálně 80 rodin, či 40 v případě agendy náhradní rodinné péče. Dále dodáváte, že podle informací ze začátku roku 2020 je kromě úřadů městských částí v Praze a některých územně členěných statutárních měst personálně poddimenzována téměř jedna pětina obcí zajišťujících některá územně členěné statutární město.

Nabývám dojmu, že se personální otázkou daného segmentu ohledně OSPODu vlastně vůbec nikdo nezabývá. Proto vás prosím, žádám, abyste mi odpověděla na otázku, a konkrétně, jakým způsobem se Ministerstvo práce a sociálních věcí vypořádává s regionálními specifiky v rámci OSPODu.

Kromě toho mě také zajímá, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí kontroluje a vyhodnocuje personální zatížení jednotlivých OSPODů, zda existují zápisy z takových zjišťování.

Dále žádám o odpověď na otázku, jak lze procentuálně vyjádřit dodržování závazného standardu personálního zajištění sociálně-právní ochrany dětí. Jaká opatření chce vlastně Ministerstvo práce a sociálních věcí zavést v první polovině roku 2021, respektive zavedla právě proto, aby nedocházelo k přetěžování pracovníků OSPOD? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Novákovi. Paní ministryně Jana Maláčová se chystá k odpovědi, prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane poslanče, za tuto interpelaci. Víte, že jsme v měsíci listopadu minulého roku ohledně vašeho dotazu intenzivně komunikovali, ale také korespondovali. Naposledy zde mám přiloženu podrobnou odpověď z 27. listopadu minulého roku, a děkuji za ten dotaz. Uvedu některé základní informace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP